ازدواج موقت بدون اجازه همسر|بررسی تخصصی|نکات مهم

ازدواج موقت بدون اجازه همسر

وب سایت حقوقی یاروکیل به بررسی تخصصی ازدواج موقت بدون اجازه همسر پرداخته است

ازدواج موقت بدون اجازه همسر

نمیتوان ازدواج موقت بدون اجازه همسر نمیتوان باطل طلقی کرد ازدواج موقت یا همان صیغه موقت بدون اجازه همسر تنها در صورتی که توسط همسر در دادگاه ثابت شده باشد دادگاه می توان حق طلاق را به همسر برای جدایی از مرد میدهد و باید مهریه را به مرد به همسر خود پرداخت کند البته اگر مرد شرط ازدواج با رضایت همسر در عقد نامه امضا کند در غیر این صورت زن فقط میتواند با اثبات عسر حرج طلاق بگیرددر مواد ۹۰۰ ،۹۰۱، ۹۴۲ قانون مدنی که مرد توانایی گرفتن چند زن را دارد. در قانون چند همسری فقط به چهار مورد دائمی ختم می شود.
در ابتدا عرف و عادت یک مسلم که با مسائل مذهبی ارتباط خاصی دارد میتوان اشاره کرد که این اجازه به مرد داده شده است .

تفاوت ازدواج دائم و موقت

⭕️تفاوتهای ازدواج موقت با دائم:
1-در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیکه شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
2-زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیستدرصورتی که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.
3-عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مى شود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار دیدن عادت ماهیانه است.
4-عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.
5-در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.
6-در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.
7-در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند
8-در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.
9-برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.
10-در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل(مردی که بازن سه طلاقه ازدواج میکند واورا طلاق میدهد تا آن زن بتواند دوباره باهمسر پیشین خود ازدواج کند) پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل ایجاد نمی شود.
11-در ازدواج دائم مسلمان نمى تواند با غیر مسلمان ازدواج کند,ولی ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى كه از اهل كتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.

✅ آیا مرد با داشتن همسر دائمی می تواند ازدواج مجدد نماید ؟

مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمي‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زیر :

1- رضايت همسر اول

2- عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی

3- عدم تمكين زن از شوهر

4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج

5- محكوميت زن به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر

6- ابتلاء زن به‌هر گونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشويی را غير ممكن سازد .

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8- مفقودالاثر شدن زن

9- عقیم بودن زن

️در نتیجه :

مرد نمی تواند بی دلیل و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید . بنابراین اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۹ گانه فوق ، متقاضی ازدواج مجدد باشد باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید . دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید . اگر دلائل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد .

​طلاق به خاطر صیغه

❓همسر من به صورت پنهانی کسی را صیغه کرده است, آیا من میتوانم درخواست طلاق بدم؟

🔦جواب
لزوماً به زوجه حق طلاق نخواهد داد, مگر اینکه با عوامل دیگر مانند بی توجهی های مستمر و ترک متوالی از منزل همراه باشد تا زوجه بتواند عسر و حرج خویش را ثابت کند .

⭕️ثبت_نکاح_موقت
ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده
نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد.
نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفين
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد
رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقي است.

#عسرو_حرج :
عسر در لغت به معنای تنگی، سختی و دشواری است و از حرج نیز به تنگی و فشار تعبیر شده است و در واقع هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد ، می‌گویند دچار عسر و حرج شده است که نمونه بارز آن عسر و حرج ( مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه ، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود .

📚سوالات مربوط به مبحث عسر و حرج

1⃣آیا طلاقی که با درخواست زوجه به واسطه عسر و حرج صورت می‌گیرد قابل برگشت و رجوع از سوی شوهر است؟

✍این نوع طلاق،طلاق رجعی محسوب نمی‌شود،چون اگر زوج بتواند رجوع کند دیگر از عسر و حرج زوجه رفع اثر نمی‌شود.در نتیجه درخواست زوجه برای طلاق و حکم مربوطه  لغو و بی‌فایده است.

2⃣آیا در ازدواج موقت هم زوجه می‌تواند به واسطه عسر و حرج،زندگی مشترک را پایان دهد؟

✍بله،در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود.در این صورت دادگاه می‌تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع مابقی مدت ازدواج صادر می‌شود.

3⃣آیا نشوز شوهر هم می‌تواند دلیل طلاق زن به علت عسر و حرج باشد؟

✍برنظر اکثریت،عدم ایفای وظایف زناشویی  از ناحیه شوهر هم ممکن است برای زوجه عسر و حرج ایجاد نماید و زن می‌تواند به این استناد تقاضای طلاق کند که اگر عسر و حرج وی ثابت شود حکم طلاق نیز صادر می‌شود.

📝 فرزند حاصل از ازدواج موقت متعلق به کیست و چه حقوقی دارد؟

✏️فرزندانی که از ازدواج موقت متولد می‌شوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستند یعنی شرعاً و قانوناً فرزند این پدر و مادر محسوب می‌شود و نفقه‌اش بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می‌برند. بنابراین در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاریخ 22/1/92 لازم‌الاجرا شد، تمهیداتی در راستای حمایت از زنان و فرزندان ازدواج موقت در نظر گرفته شده که در ماده 21 قانون جدید حمایت خانواده آمده است: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ‌ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.
✏️ نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی ‌است:
١- باردارشدن زوجه؛
2.توافق طرفین؛
3.شرط ضمن عقد.»
اگر ازدواج موقت ثبت نشود و زن در این مدت باردار شود و در عین حال مرد حاضر به ثبت ازدواج نشود، زن با مراجعه به دادگاه می‌تواند درخواست اثبات زوجیت کند و دادگاه بر اساس قوانین موجود، ۹ین کار را انجام می‌دهد. یکی از این قوانین، ماده 1158 قانون مدنی است که بر اساس آن، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

⁉️آيا عدم ثبت ازدواج موقت مجازات دارد؟
✅قانون‌گذار ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج را لازم شمرده است و هدف از اين الزام، آسان كردن اثبات نكاح و حمايت از حقوق كودكان و نيز بانوان (حق نفقه …) است. ثبت نكاح در دفتر اسناد رسمي از بسياري گفتگوهاي ناهنجار و بي‌نظمي دربارة انكار ازدواج و نسب مي‌كاهد و به استواري بنيان خانواده و ايجاد نظم در جامعه كمك مي‌كند. به همين دليل، در ماده يك قانون ازدواج سابق مقرر كرده بود: «… هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتر… به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدي كه از اجراي اين تكليف خودداري كنند از يك ماه تا شش ماه حبس» تأديبي محكوم مي‌شوند.»
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، قانون ملزم كرده است كه، هر ازدواج (دايم و موقّت) بايد ثبت شود و چنانچه زوج يا عاقد (سردفتر) از ثبت آن خودداري نمايند به حبس تأديبي محكوم مي‌شود. لكن اين مجازات طبق نظريّة شوراي محترم نگهبان غير شرعي تشخيص داده شده و به موجب اين نظريّه: «مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در مادّة يك قانون ازدواج … شرعي نمي‌باشد.»پس طبق نظريّة شوراي محترم نگهبان افرادي كه واقعة «ازدواج» را در دفتر رسمي ازدواج ثبت نكنند، مجازاتش غير شرعي است.
امّا با توجّه به اهميّت ثبت اين وقايع و لزوم ضمانت اجراي كيفري آن، نظريّة شوراي محترم نگهبان قابل انتقاد بود، لذا قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) اين اشكال را رفع و براي عدم ثبت ازدواج «دايم» حبس تعزيري تا يك سال را مقرر نموده است. لكن اين مادّه فقط براي مردي كه اقدام به ازدواج «دائم» كرده است مجازات تعيين كرده و شامل عدم ثبت ازدواج «موقّت» نمي‌شود.
لذا قانون‌گذار افراد را به ثبت وقايع و اعمال حقوقي در دفاتر رسمي مربوط ملزم كرده است و در برخي موارد در صورت تخلّف، مجازت‌هايي را تعيين كرده است. امّا در خصوص ثبت ازدواج، طبق قانون مجازات اسلامي، تنها عدم ثبت ازدواج «دائم» پيامد كيفري دارد، امّا عدم ثبت ازدواج «موقّت» با توجّه به نظريّة شوراي محترم نگهبان و تصريح قانون مجازات اسلامي، چنانچه از لحاظ شرعي «ازدواج موقّت» درست انجام گرفته باشد, از نظر قانوني هيچ‌گونه مسئوليت كيفري به خاطر ثبت نكردن آن، متوجّه افراد نخواهد بود.