ازدواج موقت چیست|شرایط صیغه|نکات مهم ازدواج موقت

ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت
ازدواج موقت

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی ازدواج موقت چیست؟ پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه

صیغه یا به بیان دیگر ازدواج موقت شکلی از ازدواج است که با قرائت خطبه صیغه تحقق می یابد و بر اثر آن زن و مرد نسبت به هم محرم خواهند شد. برای این که صیغه محرمیت درست باشد باید مدت زمان آن و اندازه مهریه زن تعیین شود. در ازدواج موقت نفقه متعلق به زن نیست و زن و مرد از هم ارث نمی برند.

مفهوم صیغه

با توجه به قانون و فقه شیعه، عقد نکاح به دو بخش دائم و موقت قابل تقسیم است. صیغه عقد نکاحی است که برای مدتی مشخص و با مهریه تعیین شده بین زن و مرد رابطه محرمیت و زوجیت ایجاد می کند. به منظور آن که زن و شوهر صیغه شوند قرائت خطبه صیغه کفایت می کند. به جهت آن که صیغه به شکل درستی انعقاد یابد شرایطی برای آن باید مورد نظر قرار بگیرد و نیز آثار و احکام خاصی در حوزه ارث بری زن و شوهر از هم برقرار است و از طرف دیگر شرایط سقوط نکاح دائم و موقت با هم فرق می کند.

عقد موقت

از جمله انواع نکاح ازدواج موقت می باشد که به آن صیغه نیز اطلاق می شود. عقد موقت برعکس عقد دائم برای مدت زمان معین و نیز مهریه مشخص تعیین می‌شود و زن و مرد با هم پیوند زناشویی می بندند.

آن چه اهمیت دارد این است که در هنگام جاری شدن نکاح موقت مهریه زن و مدت عقد تعیین شود. وگرنه عقد صیغه درست نمی باشد. به جهت این که صیغه انعقاد یابد، همین بس که زن و شوهر جمله صیغه را خوانده و بعد از آن به ازدواج هم در می آیند و میان آن ها محرمیت ایجاد می شود.

عبارت صیغه امکان دارد از طرف مرد یا زن یا نماینده  آن ها توسط وکیل خوانده شود و با در نظر گرفتن این که چه کسی این عبارت را به زبان می‌آورد فرق می کند. با توجه به نظر دسته ای از مراجع تقلید ترجمه فارسی آن را هم می توان بر زبان جاری ساخت و قبول می شود.

عبارت صیغه

“زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی مهر المعلوم”  ترجمه این عبارت یعنی من خودم را به همسری تو در آوردم با مهریه مشخص و مدت معین. در پاسخ به آن زن  باید بگوید قبلت التزویج  یعنی من این ازدواج را پذیرفتم.  عبارت صیغه برای شخص سوم این گونه گفته می شود زوجت موکلتی   و نام زن آورده می شود،  موکلی  و نام مرد بیان می شود فی المده المعلومه علی المهر المعلوم.  بدین معنا که موکل خودم که نام زن را بیان می دارد به تزویج (نام مرد گفته می‌شود) درآوردم در مدت مشخص با مهریه معین و بعد از آن به وکالت از طرف مرد گفته می شود: قبلت التزویج لموکلی  بدین معنا که  این ازدواج را پذیرفتم.

ازدواج موقت
ازدواج موقت

شرایط صحت ازدواج

به منظور این که عقد موقت آثار حقوقی صحیح و قانونی در بر داشته باشد، باید شرایطی برای آن احراز شود. این شرایط در برگیرنده درست بودن عقد نکاح به شکل کلی می باشد که هم در عقد دائم و هم در عقد موقت باید وجود داشته باشد و نیز شرایط اختصاصی درست بودن عقد صیغه که فقط به ازدواج موقت اختصاص دارد و اگر این شرایط عمومی و خصوصی نباشد صیغه درست نیست.

شرایط صحت نکاح موقت به شکل عمومی

1- برخورداری از قصد به منظور ایجاد عقد نکاح

2- رضایت داشتن برای عقد موقت و عدم وجود مانع به منظور ازدواج. مثلاً زن دارای شوهر نباشد.

3- رعایت شرایط ازدواج موقت برای دختر باکره یعنی رضایت پدر در ازدواج  دریافت شود.

4- شرایط  صحت نکاح موقت به شکل خاص.

5- مشخص نمودن مدت برای نکاح موقت.

6- تعیین نمودن مهریه معین برای عقد صیغه.

مقررات ارث در ازدواج

بر اساس قانون مدنی  در عقد دائم رابطه ارث بین زن و مرد به وجود می آید. بدین مفهوم که اگر یکی از آن ها فوت کند دیگری از او ارث خواهد برد. اما در عقد موقت رابطه ارث بین زن و مرد به وجود نمی آید. یعنی چنان چه یکی از مرد و زن که  بر اساس عقد موقت با هم زن و شوهر شدند فوت کند دیگری از او ارث نخواهد برد. هر چند که در عقد چنین شرطی پیش بینی شده باشد. فقط در شرایطی دارایی زن یا مرد در نکاح موقت به همسر او به ارث می‌رسد که این موضوع را وصیت نماید. درست است که زن و شوهر در عقد موقت از هم ارث نمی برند اما در حالتی که بر اثر ازدواج آن ها فرزند یا فرزندانی حاصل شود، آن ها از پدر و مادر خود ارث خواهند برد.

ازدواج موقت
ازدواج موقت

نفقه در صیغه

ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که در مورد عقد موقت آیا نفقه به زن تعلق می گیرد یا خیر؟ یا به عبارت دیگر آیا مرد تکلیف دارد که به زن خود در عقد موقت نفقه بدهد؟ شرایط نفقه در صیغه به چه صورت است؟

در نکاح دائم مرد این وظیفه را به عهده دارد که نفقه زنش را پرداخت کند و اگر از این وظیفه خودداری کند قانون ضمانت اجراهایی در مورد مرد پیش‌بینی کرده است که زن قادر است با بهره گیری از این قوانین و مراجعه به دادگاه، نفقه خود را دریافت کند بر اساس قانون مدنی در عقد موقت مرد چون وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه به زن ندارد، زن فقط در شرایطی استحقاق دریافت نفقه در ازدواج موقت را خواهد داشت که میان آن دو توافق و تراضی صورت گرفته باشد. یا عقد بر اساس آن جاری شود. به این مفهوم که در هنگام عقد نکاح شرط شود که حتماً به زن نفقه تعلق بگیرد.

انحلال ازدواج موقت

عقد نکاح موقت یا صیغه درست مانند نکاح دائم قابل انحلال است. اما میان این دو تفاوت هایی وجود دارد. در صیغه یا نکاح موقت امکان اخذ طلاق وجود ندارد و زن و شوهر برای خاتمه یافتن رابطه زوجیت باید صبر کنند تا مدت مشخص شده در عقد موقت خاتمه یابد. در شرایطی که صیغه طولانی تر باشد شیوه های دیگری برای انحلال نکاح در قانون مدنی در نظر گرفته شده است.

اگر احتیاج به اطلاعات بیشتری در مورد ازدواج دائم و ازدواج موقت دارید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.

شرایط انحلال عقد موقت

-فوت یکی  از زن و شوهر

که در این خصوص بین عقد دائم و موقت فرقی وجود ندارد و اگر زن یا مرد  فوت کنند ازدواج آن ها انفساخ می یابد.

-بذل مدت

به این مفهوم است که مدت زمانی که از عقد نکاح  باقی مانده است بخشیده شود. بذل مدت نکاح موقت از اختیاراتی است که بر عهده مرد می‌باشد و هر زمان که تمایل داشته باشد این امکان را دارد که مدت به جای مانده از نکاح موقت را به زن ببخشد و به عقد نکاح موقت پایان بخشد. مرد قادر است در هنگام انعقاد صیغه به زن وکالت در بذل را واگذار کند و به این استناد زن قادر است هر موقع که تمایل داشته باشد مدت باقیمانده از ازدواج را ببخشد.

-انقضای مدت

پایان یافتن مدت در عقد موقت یعنی خاتمه پیدا کردن مدتی که در هنگام صیغه عقد موقت مشخص شده است. که بعد از گذشتن این مدت بین زن و شوهر رابطه زوجیتی برقرار نمی باشد.

موارد اشتراک نکاح دائم و موقت

عقد- فرقی نمی‌کند در نکاح دائم و غیر دائم هر دو نیازمند به جاری شدن صیغه عقد می باشد.

مهریه- در ازدواج دائم و ازدواج موقت در هر دو، زن از مهریه برخوردار خواهد بود و در حین جاری شدن صیغه نکاح  مهریه به ملکیت زن در خواهد آمد.

عدم وجود مانع_در هر دو ازدواج موقت و دائم نباید مانعی شرعی و قانونی برای ازدواج در  وجود داشته باشد.

ازدواج موقت
ازدواج موقت

عده – .در ازدواج موقت و دائم فرقی نمی کند پس از طلاق یا در ازدواج موقت پس از پایان گرفتن مدت نکاح یا وفات شوهر زن باید عده نگه دارد. بنابر این به مدت سه ماه یا سه ماه و اندی زمان قادر نیست با شخص دیگری ازدواج کند.

نسل- فرزند حاصل از ازدواج دائم و موقت فرقی ندارند. در عین حال به پدر خود الحاق می یابد.

حضانت- فرقی نمی‌کند در نکاح دائم یا نکاح موقت اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، سرپرستی طفل در هردو ازدواج تا یک مدت با مادر آن ها می باشد. حضانت فرزند دارای جزئیات دیگری می باشد که در قانون به آن اشاره شده است.

میراث- در ازدواج موقت یا صیغه و نیز نکاح دائم فرقی ندارد سهم فرزندان که ناشی از نکاح دائم یا موقت است برابر می باشد.

صیغه ۹۹ ساله

مقصود از صیغه ۹۹ ساله عقد نکاح موقتی است که مدت زمان تعیین شده در آن ۹۹ سال پیش بینی شده است. نکته قابل ذکر آن است که صیغه ۹۹ ساله برابر با صیغه ۱۰۰ ساله یا ۱۵۰ ساله می باشد. این اصطلاح تنها به دلیل استفاده در عرف شهرت یافته است. به منظور ثبت عقد موقت اجباری جاری نمی باشد. جز در شرایط خاص. اما اشخاص با قرائت صیغه، وجه شرعی ازدواج را حفظ می نمایند بی آن که گرفتار تشریفات قانونی آن شوند.

صیغه دختر باکره

دختر باکره رشید با اجازه پدر یا جد پدری او امکان صیغه دارد که شما میتوانید جزئیات این موضوع را در مقاله رضایت پدر در ازدواج بخوانید.توجه داشته باشد در صورتی که به هیچ کدام از پدر و جد پدری دسترسی نباشد، بدون اجازه پدر عقد نکاح موقت برای دختر باکره قابلیت اجرا خواهد داشت. اگر دختر قبلاً ازدواج کرده باشد و بکارت  او  به وسیله شوهر زائل شده باشد، در این حالت به اجازه پدر و جد پدری ضرورتی ندارد. اما اگر بکارت او بر اثر زنا از بین رفته باشد اجازه پدر لازم است.