اساسنامه ی شرکت|تغییر اساسنامه ی شرکت|مفاد اساسنامه ی شرکت

اساسنامه ی شرکت چیست ؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی اساسنامه ی شرکت چیست؟و شرایط اساسنامه ی شرکت پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه اساسنامه ی شرکت

در نظام حقوقی ایران ، اشخاص به دو دسته ی حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند .

یکی از انواع اشخاص حقوقی ، شرکت های تجاری می باشند که لزوما باید به ثبت برسند .

یکی از اسنادی که برای ثبت شرکت ها لازم می باشد ، اساسنامه می باشد .

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

در این مقاله ، به بررسی چیستی اساسنامه و مفاد آن و هم چنین تفاوت آن با شرکت نامه میپردازیم .

اساسنامه ی شرکت ، یکی از مهمترین ارکان شرکت می باشد و همان طور که اشخاص حقیقی، دارای شناسنامه برای تعیین هویت می باشند ، اساسنامه نیز به شخص حقوقی ، هویت و اعتبار می دهد .

کاربرد اساسنامه :

اساسنامه در واقع بیان گر و تعیین کننده ی روابط شرکا با یکدیگر ، حدود اختیارات مجامع عمومی و هیات مدیره و وظایف ان ها و میزان مسئولیت ان ها و هم چنین چگونگی عملکرد ان ها می باشد .

چگونگی تنظیم اساسنامه :

اساسنامه ، بر اساس نظر موسسین شرکت و اکثریت دارندگان سهام در شرکت ، تنظیم می شود .

به موجب ماده ی ۱۷ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، اصلاح و تصویب اساسنامه ، به وسیله ی مجمع عمومی موسس به عمل می اید .

به موجب لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، تنظیم  اساسنامه در شرکت های سهامی ، اعم از سهامی عام و خاص ، الزامی بوده و نمی توان امر دیگری را جایگزین آن کرد .

در واقع یکی از اسنادی که برای ثبت شرکت لازم می باشد ، اساسنامه ی شرکت بوده که باید به اداره ی ثبت شرکت ها تسلیم شود .

شرکت نامه و تفاوت ان با اساسنامه :

در شرکت های سهامی عام و سهامی خاص ، و هم چنین شرکت های تعاونی  ، همان طور که گفتیم ، تنظیم اساسنامه الزامی می باشد .

در شرکت های دیگر ، تنظیم اساسنامه الزامی نبوده و این شرکت ها ، دارای شرکت نامه می باشند .

در شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، نسبی و .‌ شرکت نامه وجود دارد و این شرکت ها الزامی در تنظیم اساسنامه ، بر خلاف شرکت های سهامی ، نخواهند داشت .

شرکت نامه در واقع نوعی از سند رسمی می باشد که میان دو یا چند شریک در راستای تشکیل و تاسیس شرکت تجاری تنظیم می شود .

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

در واقع ، اساسنامه ی شرکت ، در حکم قانون اداره ی شرکت بوده اما شرکت نامه ی شرکت ، در حکم شناسنامه ی شرکت می باشد .

مفاد اساسنامه ی شرکت :

ماده ی ۸ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، بیان می کند که اساسنامه ی شرکت ، باید با ذکر تاریخ ، به امضای تمامی موسسین رسیده و شامل موارد زیر باشد :

 • نام شرکت :

قانون گذار در تبصره ی ماده ی ۴ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت بیان می دارد که در نام شرکت های سهامی عام ، باید لزوما عبارت ” شرکت سهامی عام ” و در شرکت های سهامی خاص ، لزوما عبارت ” شرکت های سهامی خاص ” درج شود .

 • ذکر موضوع شرکت به صورت صریح و و منجز :

شرکت های سهامی ، بر خلاف سایر شرکت ها ، شکلا تجاری می باشند به این معنا که حتی اگر موضوع فعالیت های شرکت ، تجاری نباشد ، باز هم شرکت تجاری محسوب خواهد شد .

 • مبلغ سرمایه ی شرکت :

به موجب ماده ی ۵ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، برای تشکیل شرکت سهامی عام ، حداقل ۵ میلیون ریال و برای تشکیل شرکت سهامی خاص ، حداقل یک میلیون ریال لازم می باشد .

در اساسنامه باید قید شود که چه مقدار از سرمایه به صورت نقد و چه میزان به صورت غیر نقد می باشد .

 • تعداد سهام بی نام و با نامی که در شرکت منتشر می شود و هم چنین مبلغ اسمی ان ها . اگر سهام ممتاز وجود داشته باشد ، تعیین تعداد و ویژگی ها و امتیازات این گونه سهام ها.
 • مشخص کردن میزانی از سهام که باید پرداخته شود چگونگی مطالبه ی مابقی آن که نباید از ۵ سال تجاوز کند ‌.
 • نحوه ی انتقال سهام با نام :

انتقال سهام بی نام ، به وسیله ی قبض و اقباض انجام می گیرد ‌‌.

به موجب مقررات لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، در شرکت سهامی عام ، نمی توان مقرره ای تعیین کرد که نقل و انتقال سهام را توسط شرکا محدود به رضایت و یا اذن مدیران و .. کند اما در شرکت سهامی خاص ، تعیین چنین مقرراتی امکان پذیر می باشد .

 • تعیین چگونگی تبدیل سهام بی نام به با نام و بر عکس
 • چگونگی افزایش یا کاهش سرمایه
 • مواقع و چگونگی دعوت مجامع عمومی
 • تعیین حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی
 • نحوه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم جهت اعتبار داشتن تصمیمات مجامع عمومی
 • تعیین تعداد مدیران و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت ان ها
 • تعیین وظایف و محدوده ی اختیارات مدیران شرکت
 • مشخص کردن تعداد  سهام تضمینی که باید مدیران شرکت به صندوق شرکت بسپارند .
 • تعیین تعداد بازرسان شرکت و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت بازرس در شرکت
 • مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و انجام حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرس شرکت و مجمع عمومی سالانه
 • چگونگی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن
 • چگونگی تغییر اساسنامه ی شرکت

اگر چه که قانون گذار ، تعیین بسیاری از موارد را در اساسنامه به نظر شرکا ی شرکت محول نموده است اما در برخی موارد نیز با توجه به اهمیت امر ، قانون گذار به موجب سایر مواد ،خود به وضع قواعدی در خصوص شرکت پرداخته است که شرکا نباید از حدود ان فرار تر روند .

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

به طور مثال ، در شرکت های سهامی ، مدت مدیریت اعضای هیات مدیره ، حداکثر تا دو سال می باشد و شرکا نمی توانند این امر را به ۴ سال افزایش دهند .

در شرکت های تعاونی نیز ، باید لزوما اساسنامه تنظیم شود .

تغییر اساسنامه ی شرکت :

هر گونه تغییری که در اساسنامه ی شرکت واقع شود ، باید توسط مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت ، اتخاذ تصمیم شود و در واقع اعمال تغییر در اساسنامه ی شرکت ، از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد که با حد نصاب دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رای می باشد ، تشکیل می شود .

هر گونه تغییری که به موجب مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه ی شرکت ایجاد شد ، باید به مرجع ثبت شرکت ها ، اطلاع داده شود که توسط این مرجع منتشر و ثبت شود . در غیر این صورت ، این تغییرات در برابر اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ، با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه ی رسمی می باشد .

خلاصه :

شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی جدا از شرکای خود می باشند و باید لزوما به ثبت برسند .

یکی از اسنادی که جهت ثبت این شرکت ها مورد نیاز می باشد ، اساسنامه ی تنظیمی شرکت می باشد  .

اساسنامه ، در واقع سندی است که موجب اعتبار شرکت می شود و قانون گذار ، با توجه به اهمیت این سند در شرکت های تجاری ، بخشی از لایحه ی اصلاحی قانون تجارت را به بررسی این امر اختصاص داده است ‌.

اساسنامه ، میان شرکای شرکت ، لازم الرعایه می باشد و بنابراین ، اساسنامه را می توانیم در حکم قانون اداره ی شرکت محسوب کنیم .

اساسنامه ، با شرکت نامه متفاوت می باشد .

شرکت نامه  در شرکت های هم چون شرکت های تضامنی ، نسبی و با مسئولیت محدود الزامی می باشد اما اساسنامه در این شرکت ها ، الزامی نبوده و شرکا در تنظیم ان مختار میباشند اما در شرکت های سهامی عام و خاص و هم چنین شرکت های تعاونی  ، تنظیم اساسنامه الزامی است .

شرکت نامه در واقع قراردادی میان شرکا جهت تشکیل شرکت می باشد و در واقع می توانیم شرکت نامه را شناسنامه ی شرکت در نظر بگیریم .

اساسنامه ی شرکت ، خط مشی شرکت را تعیین می کند و نحوه ی  تنظیم آن ، مطابق نظر موسسین شرکت و اکثریت سهامداران شرکت در مجمع عمومی موسس می باشد .

در اساسنامه ی شرکت ، مواردی تعیین و مشخص می شوند که اشخاص می توانند با مراجعه به اساسنامه ی شرکت ، از این مسائل اطلاع حاصل کرده و راجع به عضویت در شرکت راحت تر تصمیم گیری کنند .

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

به موجب اساسنامه ی شرکت مواردی مشخص می شوند که شامل موارد زیر می باشد :

 • تعیین سرمایه ی شرکت ، نحوه ی فعالیت شرکت ، هدف شرکت ، وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیات مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت
 • تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت ان ها و چگونگی تعیین کردن جانشین مدیران
 • مشخص کردن نحوه ی روابط شرکای شرکت با یکدیگر
 • چگونگی تقسیم سود و زیان میان شرکا
 • مدت شرکت و چگونگی انحلال و تصفیه ی امور شرکت