تخلفات اداری|مجازات تخلفات اداری|نکات مهم تخلفات اداری

تخلفات اداری چیست

تخلفات اداری
تخلفات اداری

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی تخلفات اداری چیست؟ و شرایط تخلفات اداری پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه تخلفات اداری

باید گفته شود که ادارات و سازمان‌های عمومی یک سری سلسله نظامات داخلی به همراه دارد که رعایت نمودن آن برای کارمندان و کارکنان ضروری می باشد اما بعضی اوقات امکان دارد مستخدمین عمومی زمان انجام وظیفه اعمالی را انجام دهند که برخلاف قوانین و نظامات باشد و سبب مسئولیت اداری و انتظامی آن ها شود این انتظامات داخلی اداری به طور کلی ناظر بر استخدام می باشند و ارتباط تنگاتنگی با موضوع استخدام و مستخدم دارد

مسئولیتی که برای کارمندان از نظامات پیش می آید بر اساس قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن می باشد بر اساس ماده ۱۸ قانون تخلفات اداری همه وزارتخانه‌ها و سازمانها و دیگر موسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و همین طور موسسات و شرکتهای دولتی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که همه یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی فراهم می‌شود و همین طور کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی شامل مقررات این قانون می باشند

مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی/ قضات/ اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج می‌شوند و تابع مقررات مرتبط با خود هستند.

انواع تخلفات اداری

تخلفات اداری که در قانون تخلفات اداری در ماده ۸ بیان شده است عبارت است از

 1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
 2. نقض قوانین و مقررات مرتبط
 3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل
 4. ایراد تهمت و افترا یا هتک حیثیت
 5. اخاذی
 6. اختلاس
 7. تبعیض اعمال قرضی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به افراد
 8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
 9. تکرار در تاخیر وارد شدن به مکان خدمت یا تکرار خارج شدن از آن بدون کسب اجازه
 10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارت به اموال دولتی
 11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
 12. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه و خارجی
 13. سرپیچی کردن از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
 14. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف گفته شده
 15. سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
 16. تحویل دادن گواهی گزارش مخالف با واقعیت در امور اداری
 17. گرفتن وجوهی غیر از آن اندازه ای که در قوانین و مقررات مشخص شده یا دریافت هرگونه مالی که رشوه خواری برداشت شود.
 18. تسلیم مدارک به افرادی که حق اخذ آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارکی به افراد که حق اخذ آن را دارا هستند.
 19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
 20. رعایت نکردن حجاب اسلامی
 21. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
 22. اختفاء/ نگهداری/ حمل/ توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
 23. استعمال یا اعتیاد شدید به مواد مخدر
 24. دارا بودن شغل دولتی دیگر به غیر از سمت های آموزشی و یا تحقیقاتی
 25. هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
 26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
 27. دست بردن در سوالات و اوراق یا مدارک و دفاتر امتحانی و دیگر افشای سوالات امتحانی یا عوض نمودن آن ها
 28. دادن نمره یا امتیاز مخالف با ضوابط
 29. غیبت غیر موجه به شکل متناوب یا متوالی
 30. سوء استفاده نمودن از مقامات و موقعیت اداری
 31. توقیف و اختفا یا بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا دیگر معدوم نمودن آن ها و استراق سمع بدون اجازه قانونی
 32. کارشکنی و شایعه پراکنی و یا وادار ساختن یا تحریک نمودن دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای شخصی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
 33. شرکت نمودن در تسنن و یا اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی یا این که تحریک به برپایی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گوناگون به منظور تحصیل مقاصد غیر قانونی
 34. عضو بودن در یکی از فرقه های ضاله که از منظر اسلام مردود تلقی می شود
 35. همکاری نمودن با ساواک منحله به عنوان منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
 36. عضو بودن در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبنی بر نفی ادیان الهی می باشد و یا طرفداری و فعالیت به منفعت آن ها
 37. عضو بودن در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به منفعت آن ها
 38. عضو بودن در تشکیلات و گروه های فراماسونری

  تخلفات اداری
  تخلفات اداری

باید گفته شود آن چیزی که در حقوق جزا از آن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات عنوان می‌شود در تخلفات اداری حاکم نمی‌باشد به این خاطر که قانون تخلفات اداری مفاهیم گسترده‌ ای را به اسم تخلف اداری اسم برده است که موارد زیادی را می‌توانیم ذیل این مفهوم جای دهیم همانند بند اول ماده ۸ قانون تخلفات اداری که گفته شده است اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری تخلف اداری برداشت می شود.

روش رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی نمودن به این حالت از تخلفات اداری در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد که در هر یک از دستگاه های شامل قانون تخلفات اداری  تشکیل می‌شود. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مشمول  هیئت‌های  بدوی و همین طور تجدید نظر می باشد هیئت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان های مستقل دولتی و همین طور تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون در فهرست آن ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تشکیل می گردد و شعبه هایی به همراه دارند هر یک از هیئت های بدوی و تجدید نظر سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل دارا می باشند که با حکم وزیر یا مقام ارشد سازمان مستقل دولتی مرتبط و دیگر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده ۱ برای مدت سه سال منصوب می گردند که انتصاب دوباره آنان هم به صورت بلامانع می باشد در هر هیئت بایستی یک فرد آشنایی کامل با مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی هیئت های بدوی و تجدید نظر بایستی از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل ۵ سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت  منصوب گردند.

نگاهی بر مجازات های اداری

تخلفات اداری
تخلفات اداری

کیفرها و تنبیهات اداری در ماده ۹ قانون تخلفات اداری بیان شده است این کیفر ها به شرح ذیل می باشند

 1. اخطار کتبی بدون ذکر شدن در پرونده استخدامی
 2. توبیخ کتبی با  ذکر کردن در پرونده استخدامی
 3. کم کردن از حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
 4. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
 5. عوض کردن محل جغرافیایی خدمت به مدت زمان ۱ تا ۵ سال
 6. عزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاههای شامل این قانون
 7. تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت زمان یک یا دو سال
 8. بازخرید خدمت در حالت دارا بودن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در خصوص مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در خصوص مستخدمین مرد با پرداخت کردن ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت با نظر هیئت صادرکننده رای
 9. بازنشستگی در حالت دارا بودن بیشتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیشتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد طبق سنوات خدمت دولتی با کم کردن یک یا دو گروه
 10. اخراج از دستگاه متبوع
 11. انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای شامل این قانون

هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعد از بررسی موضوع در حالت وقوع تخلف یکی از این مجازات ها را در بر می گیرد. هیئت در هر پرونده صرفاً قادر است یکی از این مجازات ها را انجام دهد در حالتی که متهم به آرای قطعی صادر شده به وسیله هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد قادر است حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت کند در غیر این حالت رای قابلیت رسیدگی در دیوان نخواهد داشت رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیئت ها به حالت شکلی پیش می رود تنها مجازات های گفته شده در بند د/ه/ح/ط/ی/ک  ماده ۹ قانون تخلفات اداری قابلیت تجدید نظر را همراه دارند

تخلفات اداری
تخلفات اداری

مورد توجه شما باشد که بعضی از افراد مسلح رئیس مجلس شورای اسلامی یا وزرا و همین طور بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و دیگر دستگاه‌های موضوع تبصره یک ماده یک این قانون و شهردار تهران اجازه دارد مجازات‌های بندهای الف/ب/ج/د  ماده ۹ این قانون را بدون مراجعه به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارمندان متخلف اعمال کند و اختیارات اعمال مجازات‌های بندهای الف/ ب/ج  را به معاونین خود و دیگر بندهای الف و ب را  به روسای‌دانشگاه‌ها و دیگر مدیران کل تقویض نمایند.

در حالت اعمال مجازات به وسیله مقامات و افراد گفته شده هیئت‌های تجدیدنظر حق رسیدگی و صادر شدن رای دوباره در خصوص همان تخلف را ندارند غیر از این که با تشخیص و توافق کتبی خود آن مقامات و افراد باشد

در حالتی که متهم فوت کند سبب توقف رسیدگی و صادر شدن رای می شود و در حالتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بند های ج و د و ز   ماده ۹ قانون فوت کردند اعمال مجازات های گفته شده توقف پیدا می‌کند و حالت استخدامی کارمند از موقع فوت  به حالت قبل از مشخص نمودن مجازات اعاده می گردد