تصرف عدوانی چیست|مجازات تصرف عدوانی|انواع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی تصرف عدوانی چیست؟ و شرایط تصرف عدوانی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله تصرف عدوانی چیست

مفهوم تصرف عدوانی

تصرف عدوانی ادعایی از سوی متصرف سابق می باشد. مبنی بر این که شخص دیگری بدون توافق او مال غیرمنقول اش را از تصرف خود در آورده و در تصرف خود گرفته است و خواستار بازگشت تصرف خود نسبت به آن مال می باشد. در دعوای تصرف عدوانی، مدعی باید ادعای سبق تصرف خود را در محضر دادگاه اثبات نماید و این موضوع ارتباطی با حق مالکیت او نسبت به ملک که خواه داشته باشد یا خیر، ارتباطی نمی یابد.

در این  بخش از مقاله ی یاروکیل سعی می کنیم به دنبال مقاله ی بررسی تخصصی تصرف عدوانی که در سری مقالات گروه حقوقی دادسرایار به نگارش درآمده است، مصادیقی از دعوای تصرف عدوانی که بسیار در دادگاه ها  موضوع پرونده های حقوقی و کیفری می باشد  مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

تصرف عدوانی مستاجر

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

یکی از موضوعاتی که بارها اتفاق می‌افتد این است که مستاجر از تصرف موجر در ملک ناراضی بوده است و این موضوع امکان دارد برای قسمت های مختلفی از یک ملک اتفاق افتد. اما در هر صورت چنان چه مالک بدون توافق مستاجر در ملک تصرف کند، مستاجر قادر است نسبت به مالک اقامه ی دعوا کند و این موضوع ارتباطی با مالکیت شخصی او ندارد. چون قبلا هم در مباحث تصرف عدوانی و در تعریف این موضوع اشاره داشتیم که مالک بودن در مورد دعاوی تصرف عدوانی بسیار موضوع مهمی است و اصل بر این است که متصرف سابق، مالک ملک می باشد.

 تصرف عدوانی پارکینگ

یکی از عمومی ترین دعاوی که در دادگاه مطرح می شود، راجع به پارکینگ ساختمان می باشد. بسیار مشاهده شده است که مالک  بدون این که رضایت مستاجر را جلب کند، قسمتی از پارکینگ را در تصرف خود گرفته است و از آن قسمت استفاده می کند در شرایطی که پارکینگ یکی از موارد مورد اجاره می باشد.

بنابراین مستاجر این حق را می یابد که دادخواست تصرف عدوانی را به دادگاه ارائه کند. با توجه به این که این دسته از دعاوی بسیار پیچیده و مشکل هستند، به همین جهت افراد عموما قادر به حل و فصل این موضوعات به صورت تنهایی نمی باشد. توصیه دادسرایار بر این است که حتماً از یک وکیل متخصص در این دعاوی یعنی وکیل ملکی بهره گرفته شود.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

یکی از  موضوعات پر بحث امروزه  و مسائل مطرح در ساختمان های کنونی  دعوا در املاک مشاع فرض را بر این بگذارید که فردی به همراه شریک خود ملکی را خریداری می کند و از همان نخستین روز محدوده استفاده از ملک را بین خود و شریکش تعیین می نماید. اما به مرور زمان و بعد از سپری شدن یک دوره شریک از محدوده خود تجاوز می کند و قسمتی از سهم فرد را به تصرف خود در می آورد.

در این شرایط فرد می تواند دادخواست تصرف عدوانی را به دادگاه تقدیم کند. در این موضوع قاضی رای به رفع تصرف ملک مشاع می دهد و و مسئله زیادی در این موضوع پیش نمی آید. البته پیشنهاد گروه حقوقی دادسرا یار بر این است که پیش از خریداری ملک مشاع، باید در مورد تقسیم آن دقت و حساسیت زیادی را اعمال نمود تا در آینده مشکلاتی از این دست به وجود نیاید.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

با توجه به آن چه که در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی می خوانیم چنان چه دو یا چند نفر به شکل مشاع مال غیر منقول را در اختیار داشته باشند و برخی از آن ،ها مانع تصرف و یا استفاده یا مزاحم بهره بری دیگران شوند در حکم مزاحمت یا ممانعت از حق تلقی می شود. نکته مهم در این موضوع ، ارکان دعوای  تصرف عدوانی ملک مشاع مثل سایر دعاوی تصرف عدوانی،  پیشینه تصرف خواهان و عدم تصرف سابق خوانده و عدوانی بودن تصرف می باشد و با احراز این سه شرط دادگاه به موضوع تصرف عدوانی در ملک مشاع رسیدگی می کند.

  رد اتهام تصرف عدوانی

به منظور رد اتهام، باید یکی از شرایطی را که برای اقامه دعوای تصرف عدوانی ضروری می باشد احراز نشود در این حالت می توان با یک وکیل متخصص اتهام را رفع نمود.  در رد اتهام دعوای تصرف عدوانی  آن چه دارای اهمیت بسیاری می باشد، موضوع زمان است. تا چند وقت پیش مدت زمان تصرف یک سال از سوی دادگاه تعیین شده بود. در صورتی که تصرف عدوانی از یک سال کمتربود دعوا از سوی دادگاه رد می‌شد. بنابراین در این شرایط باید همه جوانب و گزینه‌ها را در یک پرونده در نظر داشت و عنوان را مورد ملاحظه قرار داد و بی‌گدار اقدام ننمود.

مجازات تصرف عدوانی

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، وقتی شکایتی در مورد تصرف عدوانی مطرح شد، قاضی وظیفه دارد بر اساس آیین دادرسی کیفری دادرسی نماید. مضاف بر مجازات مجرم که از یک ماه تا یک سال حبس می باشد. درماده مذکور آمده است که تنها این موضوع در مورد اموال غیرمنقول جاری می باشد و اموال منقول را در بر نمی گیرد.

اما در مورد تصرف عدوانی حقوقی در شرایطی که دادگاه حکم را تصدیق کند، خوانده ی دعوا به رفع تصرف عدوانی و پرداخت خسارت وارده و حق الوکاله وکیل  محکوم خواهد بود.

 مراحل شکایت تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی از دو جهت قابل طرح در دادگاه می باشد: یکی از نظر حقوقی و دیگری از نظر کیفری

مراحل رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی

در این شکل از دعوا، نخست شخص مدعی باید اظهارنامه‌ای به شخص مقابل بفرستد و در متن آن درخواست رفع تصرف عدوانی را از او داشته باشد. چنان چه شخص مقابل اقدام لازم در این مورد را به عمل نیاورد، شاکی می‌تواند دادخواستی به دادگاهی که ملک در آن محل واقع شده است، تسلیم نماید.

از این طریق الزام طرف مقابل را به موضوعی که در اظهارنامه از خواسته بود، یعنی رفع تصرف عدوانی درخواست نماید. دادگاه جلسه ای را تشکیل می‌دهد و از دو طرف تقاضا می کند جهت رسیدگی به موضوع حاضر شود. و چنان چه مشکل مطرح شده با توافق دو طرف و با دریافت استعلاماتی که از اداره ثبت صورت می گیرد رفع  نشود و  اگر مسائل حقوقی و قضایی مثل معارضات سند ملکی وجود نداشته باشد، دادگاه رای را به رفع تصرف عدوانی و بازگشت به حالت سابق صادر می نماید. حکم دادگاه بدوی قابلیت تجدید نظر خواهی در دادگاه استان را دارد و بعد از قطعیت آن توسط اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم، اجرا می شود.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

مراحل رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی کیفری

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی کیفری طی مراحلی صورت می گیرد که بر اساس آن شاکی ابتدا شکایت خود را به دادسرا مبنی بر رفع تصرف عدوانی می برد. دادسرا پرونده را به بازپرس و دادیار می سپارد تا موضوع را مورد بررسی و ملاحظه قرار دهند. بازپرس یا دادیار تقاضای احضار طرفین تصرف عدوانی را می نماید و چنان چه جرم مربوطه را محقق نمود، برای متصرف قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌نماید. که این اقدام با در نظر گرفتن اهمیت موضوع انجام می شود.

پرونده با صدور کیفرخواست از طرف بازپرس یا دادیار به دادگاه کیفری منتقل می شود. دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین و دو طرف را به جلسه دعوت می نماید. نماید چنان چه بین طرفین توافقی حاصل نشود و دعوا به صلح و سازش نیانجامد و مستندات پرونده کامل باشد، دادگاه کیفری، رای به حکم محکومیت علیه متصرف عدوانی صادر می کند. این رای قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه استان می باشد و بعد از قطعی شدن ،حکمی را که دادگاه کیفری صادر کرده است، به وسیله اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه اجرا خواهد شد.

مجازات تصرف عدوانی مجدد

چنان چه جرم تصرف عدوانی مجدداً تکرار شود. یعنی بعد از آن که فرد متصرف یک بار از سوی دادگاه حکم به رفع تصرف گرفت، مجدداً اقدام به این عمل در مال غیر منقول نماید. حکم صادره از سوی دادگاه ضمن رفع تصرف دوباره حبس از ۶ ماه تا ۲ سال نیز خواهد شد.

– تصرف عدوانی ادعایی از سوی متصرف سابق می باشد. مبنی بر این که شخص دیگری بدون توافق او مال غیرمنقول اش را از تصرف خود در آورده و در تصرف خود گرفته است و خواستار بازگشت تصرف خود نسبت به آن مال می باشد.

– در دعوای تصرف عدوانی، مدعی باید ادعای سبق تصرف خود را در محضر دادگاه اثبات نماید و این موضوع ارتباطی با حق مالکیت او نسبت به ملک که خواه داشته باشد یا خیر، ارتباطی نمی یابد.

– در دعوای تصرف عدوانی، مدعی، تصرفات خوانده را عدوانی می داند و نوع ادعای او مالکیت یا عدم مالکیت خوانده نمی باشد.

– قانون گذار نسبت به موضوع تصرف در دعوای تصرف عدوانی، حامی بوده است چون شخصی که ملک را به زور و اجبار از تصرف خواهان در آورده چنان چه در دعوا حکم محکومیت صادر شود، الزاماً باید ملک را به تصرف قبلی بازگرداند. هرچند که خودش مالک ملک باشد.

در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه به موضوع مالکیت و مستندات آن نمی‌پردازد. فقط به تصرف پیشین خواهان و عدم تصرف فعلی خوانده رسیدگی می نماید و خوانده را از تصرف فعلی خارج می کند با توجه به این که تصرف فعلی خوانده عدوانی می باشد و در صورتی که این موضوع احراز شود، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.

– تصرف از دو حیث مفهوم می‌یابد: تصرف قانونی و غیرقانونی: تصرف قانونی که در واقع شامل تصرفاتی است که از سوی مالک حقیقی یا صاحب حق یا افرادی که از طرف مالک حقیقی یا صاحب  حق اذن و اجازه دارند می باشد. و تصرف غیرقانونی همان تصرف عدوانی یا ید عاریه می باشد که بدون اذن و اجازه مالک و قانون در ملکی صورت گرفته است.

– تفاوتی ندارد که متصرف عدوانی در تصرف مستقل عمل کرده است یا توأم با فرد دیگری وارد در تصرف شده است . هم چنین فرقی ندارد که شخص متصرف به شکل خودسر این اقدام را نموده است  یا با دستور و نفوذ عده‌ای دیگر مال دیگری را به تصرف او داده باشند. در هر حال متصرف عدوانی خواهد بود.

– حتی یک شریک مال مشاعی بدون اجازه شرکای دیگر اگر در ملک تصرف کند متصرف عدوانی تلقی می شود.

نمونه رای تصرف عدوانی

رأی دادگاه:

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

درخصوص دعوی .. بطرفیت خوانده آقای .. به خواسته ی رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت از حق خوانده از اراضی مشاعی پلاک ثبتی .. روستای… و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان که حکایت از ابتیاع ملک توسط خواهان از سال 51 به بعد دارد و قرارداد فی مابین خواهان و خوانده که اسناد عادی و اسنادی به تاریخ های … و…. تنظیم گردیده است.

که بیان گر خریداری ملک و تصرف توسط خواهان دارد و سپس در اختیار خوانده قرارداده که ملک را طی قرارداد جداگانه به عنوان امین دارد هرچند وکیل محترم خوانده اظهار نمود: خواهان فاقد سبق تصرف است. که مستندات ابرازی به شرح مذکور بیان گر عدم صحت ادعای وکیل خوانده می باشد.

که النهایه دادگاه جهت احراز وضعیت ملک و تعیین اجرت المثل که مورد خواسته خواهان بود، مورد را به کارشناسی ارجاع نمود. که وکیل خوانده طی لایحه ای ضمن ایراد به نظر کارشناسی به وجود قرارداد فی مابین خواهان و خوانده اذعان نموده و تصرفات خوانده را با اذن خواهان اعلام نموده است و آن را غیر عدوانی اعلام داشته است و با توجه به این که برابر قرارداد فی مابین خواهان و خوانده ملک بصورت امانت در تصرف خوانده قرار گرفت و تا تقدیم دادخواست حداقل از تاریخ تقدیم دادخواست خواهان عدم رضایت خود را به ادامه ی تصرفات خوانده اعلام داشته است.

با انکار خوانده برابر ماده ی 309 ق.م تصرفات وی غاصبانه است، برابر ماده ی311 همان قانون خوانده مکلف به تحویل ملک به خواهان است، لهذا دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 158 و 159ق.آ.د.م با احراز اینکه خوانده مانع دخل و تصرف خواهان که مالکیت ملک از آن وی است و سابقه ی تصرفات خواهان به رقبه ی اختلافی محرز و مسلم است حکم به رفع تصرف خوانده رقبات اختلافی و رفع ممانعت از حق خواهان در آن صادر و اعلام می نماید.