توقیف اموال بابت مهریه|نحوه توقیف اموال بابت مهریه|شرایط توقیف اموال بابت مهریه

توقیف اموال بابت مهریه چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی توقیف اموال بابت مهریه چیست؟ و شرایط توقیف اموال بابت مهریه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله توقیف اموال بابت مهریه

مهریه یا صداق یک تعهد مالی می باشد که شوهر در هنگام انعقاد عقد نکاح ضرورت پرداخت آن  را دارد و نیز موظف است بعد از آن که عقد  ازدواج صورت گرفت، هر آن، که زن درخواست کند آن را پرداخت نماید. با این وجود در عقد دائم، تعیین مهریه از شرایط صحت عقد نمی باشد و بدون مهریه عقد نکاح دائم صحیح است. در عقد موقت، تعیین مهریه یکی از اجزای اصلی عقد موقت بوده و بدون تعیین مهریه نکاح موقت باطل است.

مهریه حق مالی می باشد که ضمانت اجرا دارد و چنان چه زن ان را مطالبه کند و شوهر از پرداخت آن خودداری نماید، زن قادر است به وسیله وکیل مهریه و با توجه به مراجع قانونی آن را از سوی دادگاه مطالبه نماید. وکیل مهریه قادر است با در نظر گرفتن قوانین و روش های  به خصوصی که نسبت به آن تسلط کامل دارد، در تسریع روند پرونده ی مهریه در دادگاه اثرگذار باشد و با سرعت و بدون اتلاف وقت به منظور دریافت مهریه زن اقدام  نماید.

طرق مطالبه مهریه

زن برای مطالبه مهریه از دو طریق می تواند به خواسته خود دست یابد از جمله به دادگاه خانواده رجوع کند و دادخواست مطالبه مهریه را ارائه کند. دوم به دفترخانه ازدواجی که عقد ازدواج در آن صورت گرفته رجوع نماید. صدور اجراییه مهریه را درخواست کند. یص این موضوع که کدام یک از این دو طریق مقتضی می‌باشد و سریعتر زن را به نتیجه یعنی دریافت مهریه می‌رساند موضوعی فنی و تخصصی و دقیق می باشد .

توقیف اموال بابت مهریه
توقیف اموال بابت مهریه

روند توقیف اموال شوهر جهت مطالبه ی مهریه

زن قادر است با رجوع به دادگاه خانواده یا دایره اجرای ثبتی که در اداره ثبت اسناد محل وقوع نکاح استقرار یافته است مهریه خود را درخواست نماید. چنان چه مهریه وجه نقد یا سکه و طلا باشد، زن باید سند رسمی و قباله ازدواج را به همراه داشته و به دفتر ازدواج و بعد از آن دایره اجرای ثبتی که در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج استقرار یافته رجوع کرده و در فرم ویژه‌ای که در آن مکان وجود دارد در خواست شروع عملیات اجرایی  بنماید.

البته به اندازه نیم عشر یا پنج درصد هزینه اجرایی پرداخت می کند که بعداً این هزینه پرداخت شده را از شوهر دریافت خواهد کرد. اجراییه به مرد ابلاغ می شود و به او فرصت ۱۰ روزه داده شده تا در خواست زن خود را بپردازد. در شرایطی که مرد در این مدت بدهی خود را پرداخت نکرد، زن قادر است با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت درخواست کند دارایی او توقیف گردد و همچنین زن قادر است مطالباتی را که مرد از افراد دیگر دارد یا موجودی حساب بانکی او را توقیف نماید.

از جمله کارهای دیگری که زن قادر است انجام دهد این که درخواست توقیف حقوق شوهر را از سازمان و موسسه دولتی و خصوصی داشته باشد و به اندازه یک چهارم حقوق تا زمانی که مرد متاهل است و نیز یک سوم آن در شرایطی که زن و شوهر از هم فارغ شوند و تا وقتی که مرد زن دیگری را برگزیند توقیف نماید.  چنان چه مهریه سکه یا طلا باشد و مرد قادر نشود اصل آن را پرداخت کند، قیمت روز مطالبه آن ها یعنی همان زمانی که زن آن را از اجرای ثبت یا دادگاه درخواست می‌کند معیار اجرای قانونی رای می باشد. چنان چه قباله ازدواج رسمی نباشد زن به منظور درخواست مهریه خود باید به واسطه تسلیم دادخواست به دادگاه مبادرت کند. زن  این امکان را دارد که با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه مختص خانواده مهریه خود و هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را درخواست نماید و توام با آن درخواست توقیف اموال شوهر را نیز کند.

چنان چه زن از پرداخت هزینه دادرسی عاجز باشد، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به دادخواست مهریه ضمیمه می‌کند که دادگاه ابتدا به این خواسته رسیدگی کرده و بعد به خواسته اصلی می رسد. اگر اعسار زن اثبات شد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود و بعد از درخواست مهریه به وسیله زن، چنان چه مرد مدعی شود که قبلا مهریه را پرداخت کرده او قادر است با تقدیم لایحه جواب ادعای مطالبه مهریه به دادگاه یا ارائه دادخواست ابطال اجراییه، به هدف خود دست یابد.

نکات شیوه توقیف اموال مرد جهت مطالبه مهریه

-اول این که در توقیف مال منقول و غیر منقول به سبب مهریه، ۱۱۰ سکه ملاک واقع نمی شود و کل مهریه قید شده در سند ازدواج معیار عمل است.

توقیف اموال بابت مهریه
توقیف اموال بابت مهریه

-نکته دوم این که بر اساس بخشنامه های قوه قضاییه و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اول باید از اداره ثبت اسناد آغاز نمود و چنان چه  مالی در کار نبود می‌توان به دادگاه رجوع کرد.

-نکته سوم این که برای روند اولیه کار باید درخواست صدور اجراییه به دفتر ازدواج ثبت کننده عقد ازدواج رجوع نمود که بسیار حائز اهمیت می باشد. در فاصله زمانی صدور و ابلاغ اجراییه تا هنگام توقیف با توجه به طولانی بودن  این موضوع در اداره ثبت اسناد امکان نقل و انتقال دارایی مربوطه برای توقیف میسر است. بنابراین باید با نکات ظریف حقوقی آشنایی داشت و به روند آن مسلط بود.

– نکته چهارم که باید مدنظر قرار داد این که اگر دریافت مهریه حق است اما توقیف اموال و دارایی مرد عملاً به زندگی زناشویی لطمه می زند. پس باید با علم و آگاهی از پیامدهای آن این حق را اجرا نمود.

-نکته آخر آن که عقد دائم ازدواج و صیغه فرقی نمی‌کند با سند رسمی یا عادی درهرحال مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه از طرف زن قابلیت مطالبه دارد تنها این که در مهریه عندالاستطاعه مرد باید استطاعت پرداخت مهریه را با ارائه دارایی  را اثبات کند.

مستثنیات دین در توقیف اموال برای مهریه

اگر  زن بخواهد مالی را از مرد توقیف کند برای این که به مهریه دست یابد باید ملاحظه نماید که جزو مستثنیات دین نباشد. چون در آن حالت حتی بعد از توقیف هم با اعتراض شوهر مال توقیف شده از توقیف بیرون می رود. به طور مختصر باید گفت ودیعه خانه مقتضی باشد و جایگاه شوهر یک منزل قابل سکونت متناسب باشد و وسایل کار ازجمله مستثنیات دین می باشد. اما خودرو حتی اگر یک  خودرو باشد می‌توان نسبت به آن اعمال توقیف نمود. از جمله مهمترین کارهایی که در این موضوع باید انجام شود این است که بعد از ثبت دادخواست، تامین خواسته مهریه را انجام داد و نباید منتظر پیامک ارسالی از دادگاه برای روز رسیدگی شعبه نشست و بررسی نمود که دادخواست به کدام شعبه ارجاع شده تا در زودترین زمان به آن شعبه رجوع کرد. ولی در اسرع وقت دارایی‌های مرد را معرفی نمود و دستور توقیف را از قاضی شعبه در سریعترین زمان دریافت نمود. پیشنهاد گروه حقوقی دادسرا یار ان است که به منظور روند بهتر کار و نتیجه مطلوب توقیف دارایی کل این پرونده را باید به وکیل مهریه انتقال داد.

تامین خواسته از طرف دادگاه

توقیف اموال بابت مهریه
توقیف اموال بابت مهریه

بعد از آن که اموال توقیف شد باید در نظر داشت که طی مدت ۱۰ روز بعد از صدور قرار تامین خواسته از طرف دادگاه باید دادخواست مطالبه مهریه از سوی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت شود و الا شوهر قادر است با مراجعه به شعبه درخواست رفع توقیف کند. هزینه دادخواست تامین خواسته جزوه هزینه های غیر مالی خواهد بود. اما دادخواست مطالبه مهریه مستلزم پرداخت سه پنجم از قیمت روز سکه های درخواست شده تحت عنوان هزینه دادرسی می باشد. جز این که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم درخواست شده باشد و دادگاه آن را قبول کند.

توقیف اموال بابت مهریه
توقیف اموال بابت مهریه

اموال قابل توقیف به جهت مهریه

آپارتمان و زمین و مغازه و به شکل کلی هر شکل مال غیرمنقول  و خودرو یا هر شکل وسیله نقلیه و سهام شرکت ها و اوراق بهادار و همه حساب‌ها و سپرده‌های بانکی  و اموال موجود در نزد اشخاص ثالث و متعلق به بدهکار امروزه بر اساس بخشنامه قوه قضاییه قابل توقیف است.  امکان درخواست مهریه به وسیله دادگاه در خیلی از شهرها میسر نیست و متقاضی درخواست مهریه باید از دفترخانه ثبت ازدواج تقاضای صدور اجراییه نماید و در اداره اجرای ثبت تقاضای خود را دنبال کرده و شوهر را ممنوع الخروج و اموال او را توقیف نماید.

رفع توقیف اموال برای مهریه

بعد از این که زن یکی از اموال را توقیف نمود و فرم متناسب با آن را تکمیل کرد و به اداره اجرای ثبت تقدیم نمود و به وسیله سامانه ثنا، پیامکی به مرد فرستاده می شود و توقیف اموال او را به اطلاع شوهر رسانده می شود. درشرایطی که مرد راجع به توقیف اموال خود اعتراض داشته باشد به اداره اجرای ثبت رجوع کند و جهت رفع توقیف دارایی خویش اعمال لازم را انجام دهد. در این مسیر چنان چه  مرد وکیلی در اختیار داشته باشد این اقدامات زمان کوتاه تری صرف می کند . اموال بیش تری می تواند از حالت توقیف خارج کند.