حذف نام همسر از شناسنامه|شرایط و نکات حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه چیست؟

حذف نام همسر از شناسنامه
حذف نام همسر از شناسنامه

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی حذف نام همسر از شناسنامه چیست؟ و شرایط حذف نام همسر از شناسنامه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه حذف نام همسر از شناسنامه

این قضیه را تحت نظر داشته باشید که هر کاری در جهان بزرگ هستی پیامدهای مربوط به خود را به همراه دارد و هیچ موردی نیست که برای همیشه بی تاوان بماند اصل مطلب در این میان این قضیه است که با اهمیت ترین و سرنوشت سازترین امر انتخاب نمودن افرادی است که به او هویت و شخصیت اعطا می کنند بعضی اوقات این انتخاب‌های ظاهراً درست چهره اصلی خودشان را نمایان میکند.

به طور مثال ازدواج یکی از با اهمیت ترین انتخاب آدمی می باشد متاسفانه گاهی این انتخاب  به بن بست می خورد و به تلخ ترین اتفاق ممکن تبدیل می گردد

خوشبختانه قانون به عنوان ابزار تنظیم کننده نظم و امنیت اجتماعی کارهایی به این منظور سامان داده است تا حتی شده تا حد کمی در برطرف نمودن این تلخی کمکی ارائه کرده باشد و پیامدهای مرتبط با آن را کمتر کند

یکی از مسائلی که قانون در اینجا انجام داده است امکان پاک نمودن نام همسر از شناسنامه می باشد.

حکمت حذف نام همسر از شناسنامه

بعضی افراد این عقیده را دارند که قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه بی مشکل نمی باشد اما باید گفته شود که محاسن این امر خیلی بیشتر از ضررهای آن می‌باشد

به این خاطر که این عمل سبب تقلیل گردیدن بار روانی منفی بر طرفینی که از هم جدا شده اند خواهد بود به این دلیل که در خیلی از مواقع افراد بایستی به منظور پیگیری و انجام دادن کار شناسنامه خود را به افراد دیگر بدهند که این امر باعث مشخص گردیدن خصوصی ترین موضوعات مرتبط به زندگی آن ها می شود  موضوعاتی که شاید هیچ فردی تمایلی به نمایان شدن آن نداشته باشد لذا با برداشتن نام همسر سابق از شناسنامه اشخاص می توانیم تا حد مطلوبی از نمایان شدن این عمل ممانعت نماییم.

مستندات قانونی حذف نام همسر

باید گفته شود که تنها مستند قانونی در این خصوص ماده ۳۳ قانون ثبت احوال است

همه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح بایستی در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت گردد

اما در شناسنامه به صورت ذیل انجام می شود

در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در حالت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که همچنان باقی است منعکس خواهد شد به عبارتی ازدواج و طلاق غیر مدخوله هم در شناسنامه المثنی ذکر نمی شود

همان گونه که از نص ماده برداشت می شود  فقط زن و مردی  که بین آن ها عمل جنسی محقق نشده باشد آن هم بعد از انجام شدن طلاق اجازه دارند در شناسنامه المثنی نام همسر سابق و ازدواج و طلاق منطبق به آن را  پاک نمایند

در حالتی که زن یک زن غیر مدخوله باشد یعنی این که رابطه جنسی برقرار نشده باشد و طلاق به آن شرایط صادر گردد مرد هم اجازه دارد با اخذ شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه خود حذف نماید.

تعریف زن غیر  مدخوله

حذف نام همسر از شناسنامه
حذف نام همسر از شناسنامه

چنانچه بخواهیم با نظر به اطلاق ماده گفته شده جواب بدهیم هر زنی که در ازدواج با شوهر خود با او رابطه جنسی انجام نداده باشند یعنی نزدیکی صورت نگرفته باشد یک زن غیر مدخوله عنوان می شود و شامل ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می گردد

چه این زن باکره بوده باشد و چه باکره نباشد ملاک این مورد است که با شوهر خود نزدیکی نداشته است اما در این خصوص بعضی غیر منقول بودن را همان باکره معنی می کنند و می گویند در غیر مدخوله تعریف زنی می باشد که هیچکس با او رابطه جنسی نداشته است خیلی از دادگاه های خانواده هم غیر مدخوله را تنها دختر دوشیزه و باکره می داند

رویه عملی دادگاه ها در مورد زنی که می‌گوید باکره می باشد این مورد است که وی را به پزشکی قانونی می فرستند تا گواهی بکارت دریافت نمایید و بعد از آن قادر است از مزایای ماده ۳۳ قانون ثبت احوال استفاده نمایند

مورد توجه شما باشد زنی که به صورت غیر مدخوله طلاق داده شود طلاق او از نوع طلاق بائن می باشند یعنی مرد در این حالت اجازه ندارد در مدت عده رجوع نمایند و دوباره شوهر او شود.

حذف نام همسر در ازدواج موقت

برای شروع به این نکته اشاره می کنیم که ثبت ازدواج موقت به صورت ضروری نمی باشد اما در مواردی ازدواج موقت حتماً باید مورد ثبت قرار گیرد این موارد عبارتند از

حاملگی زن

طرفین پس از ازدواج موقت بر ثبت نمودن ازدواج موافقت کرده باشند

ثبت ازدواج به شرط ضمن عقد خود ازدواج باشد

بعد از ثبت ازدواج موقت واقعی ازدواج و نام همسر موقت در شناسنامه ذکر می گردد

در ازدواج موقت هم در حالت ثبت نمودن ازدواج به شرایط فوق طرفین قادر هستند نام همسر قبلی خود را از شناسنامه خود بر همان اساس که درمورد ازدواج دائم گفته شد حذف نمایند

مدارک لازم حذف نام همسر از شناسنامه

لازم به ذکر است که در هر مورد مدارک لازم با هم تفاوت دارند

در حالت باکره بودن دختر یا همان غیرمدخوله بودن وی مدارک از قبیل ذیل می باشد

دریافت گواهی آزمایش بکارت از پزشکی قانونی

سند رسمی طلاق

حکم طلاق از دادگاه

برگه های هویتی متقاضی همانند شناسنامه و دیگر کارت ملی

برگه معرفی نامه از دادگاه صادر کننده حکم طلاق

در حالتی که زوجه باکره نباشد مدارک ذیل لازم می باشد

ثبت کردن ازدواج جدید و تحویل دادن مدارک مرتبط با آن به اداره ثبت احوال

تحویل دادن سند طلاق همسر پیشین

برگه های هویتی متقاضی همانند شناسنامه و دیگر کارت ملی

در حالتی که همسر فوت کرده باشد مدارک به این گونه است

گواهی فوت فرد متوفی

سند ازدواج یا همان نکاح نامه

برگ های هویتی متقاضی همانند شناسنامه و دیگر کارت ملی

استفاده از ماده ۳۳ قانون ثبت احوال

در این بخش می خواهیم بدانیم چه موقع می توانیم از ماده ۳۳ قانون ثبت احوال در مورد حذف نام همسر استفاده کنیم

طبق این ماده چنانچه فردی از همسر خود جدا شود با انتخاب نمودن همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام وی در شناسنامه اش قادر است به اداره ثبت احوال مراجعه کند و برای پاک کردن نام همسر اول خود اقدام نمایند

درخصوص این جریان چند نکته لازم به توجه می باشد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم

پاک کردن نام همسر اول از شناسنامه مشروط بر انتخاب نمودن همسر دوم و همین طور ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام وی در شناسنامه شخص متقاضی می باشد لذا به محض انتخاب همسر و معرفی وی نمی‌توانیم از این ماده قانونی بهره ببریم

حذف نام همسر از شناسنامه
حذف نام همسر از شناسنامه

پاک کردن نام همسر قبلی از شناسنامه در این خصوص تنها پس از اتفاق افتادن ازدواج دوم و ثبت نمودن آن صورت می پذیرد  لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد با این وجود امکان پنهان کاری و سوء استفاده هم غیرممکن می‌شود.

از به کار بردن واژه همسر‌دوم بایستی این طور برداشت شود که استفاده از این ماده تنها در خصوص اختیار کردن همسر دوم ممکن است و نه این که ازدواج های بعدی اما شاید با وجود ابهام و اجمال موجود در این ماده بتوانیم در ازدواج های بعدی هم از مزیت های این ماده قانونی استفاده کرد.

گواهی تجرد

با اشاره به این مورد که دختر و پسر پیش از ازدواج قادر هستند با دریافت گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود اطلاع پیدا کنند بنابراین ضروری است در مورد گواهی تجرد اطلاعاتی کسب کنیم

گواهی تجرد نوعی تاییدیه می باشد که طبق اطلاعات موجود در شناسنامه فرد تنها برای صاحب سند و طبق تقاضای وی صادر می شود

هر فردی قادر است با مراجعه کردن به اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران تقاضای صادر شدن گواهی تجرد کند

البته این جریان هم مانند خیلی چیزهای دیگر به مدارکی احتیاج دارد که عبارتند از

اصل شناسنامه فرد متقاضی

یک برگ کپی برابر با اصل شناسنامه

کامل نمودن فرم درخواست

تحویل دادن فیش بانکی به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نزد کلیه شعب بانک ملی ایران به نام سازمان ثبت احوال کشور.

نگاهی به حذف نام فرزند

اشاره کوتاهی به حذف نمودن نام فرزند در شناسنامه می کنیم در موضوعاتی بنابر شرایط مختلف والدین خواستار پاک نمودن نام بچه خود از شناسنامه خود هستند و یا این که خود بچه خواستار پاک نمودن نام خود از شناسنامه پدر و مادرش است مورد توجه شما باشد که از نگاه قانون امکان پاک نمودن نام فرزند پس از گرفتن شناسنامه و پذیرفتن ایشان غیر ممکن است به این خاطر که رابطه فرزندی رابطه ای نیست که شخصی بتواند آن را انکار نمایند و به شکل قانونی هیچ کدام از والدین اجازه را ندارند که قادر باشند نام فرزند یا فرزندان خود را از شناسنامه پاک کنند حتی در حالت رضایت فرزند و همین طور راضی بودن پدر و مادر حذف کردن نام فرزند از شناسنامه پدر و مادر یک عمل غیر ممکن تلقی می شود.

البته باید اشاره کرد که در مواقعی که مشخص می گردد بچه به طور واقع بچه واقعی فرد نیست در این حالت با در دست داشتن آزمایش امکان حذف نام بچه در شناسنامه وجود دارد

طلاق و جدایی امروزه به یکی از مشکلات جامعه بدل شده است که خیلی از زن و شوهر ها گرفتار آن هستند و افزایش بی شمار آن را در اجتماع  را رویت می نمایند. موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شده است حذف نام همسر در شناسنامه برای زن یا مرد می باشد که  از جمله خواسته های زن و شوهر است.

قانون حذف نام همسر از شناسنامه بر اساس ماده  ی ۳۳ قانون ثبت احوال را قانونی شناخته است و در این ماده مقرر شده که همه ی اطلاعات ازدواج و طلاق یا مرگ زن یا شوهر و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کلیه یوقایع به ثبت برسد و در شناسنامه ی شخص  درج شود. اما این نکته را باید یادآور شد که به منظور حذف نام پس از فوت یا بعد از طلاق و مواردی از این دست اگر زن باکره باشد یا نه شرایط به شکل متفاوت خواهد بود. در این مقاله تلاش بر آن است که با مسیر و روند حذف نام همسر از شناسنامه و و موارد آن و شرایط و مدارک و اسناد ضروری برای این امر به بررسی پرداخت.

روند حذف نام همسر

با عنایت به این موضوع ازدواج و طلاقی که در آن دخول صورت نگرفته است نیازی به درج در شناسنامه ندارد. سوالی که در ذهن ایجاد می شود آن است که در خیلی از پرونده ها ، اشخاصی که به محاکم دادگستری رجوع می کنند این مشکل را دارند که چنان چه قبلاً ازدواج کرده باشد و بعد از آن جدا شده باشد اما در هنگام ازدواج دوم تا پیش از نزدیکی با شوهر امکان دارد زن و شوهر به توافق نرسند و طلاق بگیرند آیا امکان دارد از این ماده قانونی بهره ببرد؟

چنان چه زن و شوهر در این خصوص با هم به تراضی برسند که زناشویی میان آن ها برقرار نشده است و به آن اقرار نمایند که زن در این ازدواج عمل دخول را انجام نداده است ، باکره خواهد بود و بدین ترتیب باید از اداره ثبت، درخواست شناسنامه ی المثنی بدون قید ازدواج و طلاق پیشین را نماید.

به بیان دیگر چنان چه شخصی طلاق بگیرد و دوباره ازدواج کند و حتی اگر یک ساعت پس از ازدواج باشد با سند ازدواج به ثبت احوال می‌تواند رجوع کند و در این صورت ازدواج جدید با رویداد پیشین یعنی طلاق قبلی از شناسنامه حذف خواهد شد و در آخر فقط آخرین ازدواج یعنی آخرین رویداد امکان ثبت را دارد و بقیه پاک می شود. هر چند مرتبه تا چهار ازدواج هم زمان را قادر است ثبت کند. نکته‌ای که باید به آن عنایت داشت این است که ازدواج پیشین زمانی که سبب طلاق شود با ازدواج بعدی حذف می گردد که این موضوع اختصاص به زنی و مرد نخواهد داشت.

شرایط و شیوه ی حذف نام همسر بعد از طلاق

در شرایطی که طلا ق اتفاق بیفتد دو حالت ایجاد می‌شود یا زن دوشیزه هست یا باکره نمی باشد. این دو حالت مورد بررسی قرار می‌گیرد؛

-چنان چه زن باکره باشد یعنی رابطه نزدیکی و از بین رفتن پرده بکارت صورت نگرفته باشد در این خصوص هر یک از  زن و شوهر قادر هستند با رجوع به اداره ی ثبت احوال و سند طلاقی که قبلاً در مورد آن صحبت شد با توجه به نامه پزشکی قانونی که  دوشیزه بودن زن را به اثبات برساند تقاضای حذف نام همسر را بنماید.

-اگر زن دوشیزه یا باکره نباشد، در شرایطی قادر است تقاضای حذف نام همسر را از اداره ثبت احوال کند که مجددا ازدواج کرده و این ازدواج به شکل رسمی مورد ثبت قرار بگیرد و نام همسر دوم در شناسنامه مندرج گردد که در این خصوص با آگاهی همسر دوم این امکان را دارد که تقاضای حذف نام همسر اول را بنماید. انتخاب همسر دوم و معرفی آن دلیلی  برای حذف نام همسر اول نمی باشد و حتماً باید ازدواج دوم به طور رسمی به ثبت برسد و نام همسر دوم در شناسنامه مندرج گردد.

حذف نام همسر در طلاق توافقی

در شرایطی این امکان وجود دارد که شناسنامه را بعد از طلاق توافقی تعویض نمود و تقاضای آن کرد که این موضوع در حکم درج شده باشد که زن از جمله زنان دوشیزه می باشد و طلاق بائن غیر مدخوله بوده است و نیز رویه ی دادگاه در مورد زنی که ادعا می کند باکره است بدین ترتیب پیش می‌رود که او را به پزشکی قانونی می فرستند و گواهی بکارت را دریافت می دارد.

اما چنان چه زن باکره نباشد در طلاق توافقی اگر زن و شوهر اقدام به طلاق نمایند در شرایطی که همسر دومی اختیار کرده باشد باید آن را به شکل کاملا رسمی و قانونی ثبت نموده و ضمن مراجعه به اداره ی ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر پیشین خود از شناسنامه وارد عمل شود.

حذف نام مرد از شناسنامه ی زن

حذف نام همسر از شناسنامه
حذف نام همسر از شناسنامه

در شرایطی که زن تقاضای جدایی داشته باشد حذف نام شوهر از شناسنامه ی زن فقط در حالتی میسر است که در دوره ی بعد از عقد جدایی صورت گرفته باشد و دوشیزگی زن بر اساس احکام قضایی و سند طلاق برداشته شود.

مضاف بر آن طلاق از شکل بائن غیر مدخوله اتفاق افتاده باشد. بر این اساس زن قادر است با رجوع به ثبت احوال و تسلیم مدارک ضروری مثل مدارک مربوط به پزشکی قانونی مبتنی بر دوشیزگی خویش نسبت به حذف نام شوهر خود اقدام کند. بنابراین نتیجه آن که به دو شکل این امر امکانپذیر است؛ یکی اثبات بکارت بر اساس رای دادگاه یا با توجه به اظهارات مرد در هنگام طلاق در دادگاه و دوم در شرایطی که زن دوباره ازدواج کند و این موضوع در دفتر ازدواج و طلاق به صورت رسمی به ثبت برسد و نه به شکل عرفی.

حذف نام همسر متوفی ازشناسنامه

امکان دارد در برخی از موضوعات یکی از زن و شوهر از دنیا برود دسته ای از زنان گاهی پیش می آید که تمایل ندارند نام همسرشان در شناسنامه ی آن ها نگارش شده باشد. در این خصوص کفایت می‌کند که اسناد و مدارک لازم را به اداره ثبت احوال ببرند و در مورد حذف نام همسر متوفی خود از شناسنامه وارد عمل شوند و نام او را از شناسنامه پاک کنند

. نکته ای که بسیار قابل اهمیت است این که در حقیقت زن و شوهران ایرانی که بین آن ها نزدیکی صورت گرفته است، پس از طلاق این امکان را دارند که در شناسنامه ی المثنی نام همسر قبلی خویش و ازدواج و طلاق را حذف و  آن را زایل کنند.  به بیانی چنان چه پس از فوت شوهر، زن باکره باشد، این امکان برای  او میسر است که با رجوع به پزشکی قانونی و دریافت حکم پرده بکارت نسبت به حذف نام شوهر پیشین خود نسبت  به دریافت شناسنامه جدید وارد عمل شود. در صورتی که باکره نباشد فقط هنگامی قادر است این کار را انجام دهد که دوباره ازدواج کرده باشد.

مدارک ضروری برای حذف نام همسر متوفی

-تسلیم گواهی خود شخص متوفی

-سند ازدواج یا قباله ازدواج

-برگه های هویتی متقاضی مثل شناسنامه و کارت ملی

حذف  نام زن از شناسنامه مرد

در شرایطی که مرد از زن نخستین خود طلاق گرفته باشد و و واقعه ی طلاق را نیز به ثبت رسانده باشد و سپس با زن دیگری دوباره عقد ازدواج کند و مشخصات عقد ازدواج با زن دوم به ثبت رسیده باشد و در شناسنامه قید شود، مرد می تواند به منظور حذف نام زن اول از شناسنامه ی خود عمل کند که این اقدام برای مرد باعث کاستن بار روانی شده و نیز سبب آسان تر ارائه کردن‌ شناسنامه نیز می‌شود.

به منظور حذف نام زن اول از شناسنامه ی مرد تنها رویه قضایی در این خصوص ماده ۳۲ قانون ثبت احوال می باشد که مقرر داشته اگر مردی با زنش عمل طلاق را انجام داده و متارکه نموده باشد با برگزیدن زن دوم و ثبت نمودن ازدواجش به شکل رسمی و قید نام او در شناسنامه خود قادر است به اداره ی ثبت احوال رجوع نموده و تقاضای خویش به منظور حذف نام همسر اول خود تقدیم نماید.

حذف نام همسر در ازدواج موقت

در عقد موقت یا در اصطلاح صیغه، لزومی به ثبت نام و قید آن در شناسنامه وجود ندارد. اما با توجه به مقررات جمهوری اسلامی در سه مورد ازدواج موقت باید به طور رسمی به ثبت برسد؛ یکی وقتی که زن باردار باشد. دوم این که پیش از ثبت عقد دو طرف با هم توافق کرده باشند که ازدواج آن ها به ثبت برسد و سوم در حالتی که در ضمن عقد شرط شده باشد که ازدواج آن ها به شکل قانونی به ثبت برسد.

با توجه به این که بعد از ازدواج موقت رویداد نکاح و نام همسر موقت در شناسنامه نگارش می شود، وقتی که هر یک از زن و شوهر در صیغه قرار داشته باشند و تقاضای حذف نام همسر خویش را پس از طلاق نمایند در صورت ثبت ازدواج به دلایلی که پیش‌تر به آن اشاره شد زن و شوهر می توانند نام همسر قبلی خود را از شناسنامه ی خویش به همان شکلی که در مورد ازدواج دائم جاری می باشد و مواد مختلفی از آن شرح داده شد حذف نمایند. نکته‌ای که باید یادآور شد آن است که در مورد صیغه یا نکاح موقت، زن و شوهر در شناسنامه هم ثبت نمی‌شود. اما نام فرزندان که از این ازدواج به وجود می‌آید در شناسنامه پدر و مادر به طور رسمی ثبت می‌شود و هیچ قانونی به منظور عدم ثبت فرزندان در شناسنامه ی آن ها جاری نیست.