دریافت مهریه از پدر شوهر|شرایط و شیوه دریافت مهریه از پدر شوهر

دریافت مهریه از پدر شوهر چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی دریافت مهریه از پدر شوهر چیست؟ و نکات مهم ندریافت مهریه از پدر شوهر پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

نحوه دریافت مهریه از پدر شوهر :

همه اشخاص موقع ازدواج این طرز تفکر را دارند که امکان دارد با خود این فکر را داشته باشند که در حالتی که نبود پرداختن مهریه از سمت شوهر وجود داشت قادر هستند به پدرشوهر رجوع کنند ما در این مقاله می‌خواهیم به این مورد بپردازیم که

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

آیا واقعاً همچین موردی امکان پذیر است؟ اصلا شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر چه شرایطی دارد ؟

بر اساس قانون مهریه نوعی طلب است که زن از شوهرش دارد و این طلب از شوهر و دارایی او حتی بعد از مرگ هم قابل دریافت می باشد از طرف دیگر ما در حقوق اصلی داریم تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها بر اساس همین اصل افرادی که قرارداد انعقاد پیدا می کنند فقط بایستی خودشان آن را اجرا نمایند این جریان به دیگران ربطی پیدا نمی ‌کند.

به طور مثال اگر من خودرو پراید ازعلی میخرم علی تنها از من قادر است پول آن را بگیرد نه این که از برادر من یا حتی پدر من در مهریه همین جریان وجود دارد به این خاطر که مهریه شکلی توافق می باشد و زن فقط از مرد قادر می باشد مهریه خود را به دست آورد.

امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر :

باید گفته شود که امکان گرفتن مهریه از پدر شوهر امکان پذیر نیست تصور کنید که یک پدر برای پسرش به خواستگاری می رود و اصطلاحاً برای او عقد و ازدواج می گیرد و از هر لحاظی پدر به خاطر توانایی مالی که دارد پشتیبان و حامی پسر می‌ باشد در طول زندگی مشترک هم از نظر مالی به گونه‌ ای حمایت می‌ کند با این وجود چنانچه ازدواج گفته شده بنا بر هر شرایطی به طلاق بکشد یا اصلاً طلاق هم نه اما زن مهریه خود را درخواست کند

در این جا طرف مقابل زن تنها مرد است که وظیفه دارد مهریه او را پرداخت نماید و پدر شوهر در این مورد حتی اگر دارایی مکفی هم داشته باشد مسئولیت و وظیفه ای ندارد در حالتی که زن در مطالبه مهریه پدر شوهر را خوانده دعوا قرار دهد دعوای او به شکل مسموع نیست.

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

شرایط مطالبه مهریه از پدر شوهر :

در چند دقیقه قبل گفتیم که اصل بر این موضوع است که این مورد که پدر شوهر مهریه دهد امکان پذیر نمی باشد اما باز هم بنا بر شرایطی این امکان به وجود می آید که بتوان از پدر شوهر مهریه را دریافت نمود.

به طور مثال در حالتی که پدرشوهر ضمن عقد نکاح به منظور پرداخت مهریه ضمانتی ارائه نموده باشد می توانیم از او مطالبه مهریه را داشته باشیم بعدا در دادگاه به منظور مطالبه مهریه علیه او دعوا تشکیل دهیم.

در یک صورت دیگر تصور کنیم که مرد در طول دعوای مهریه به منظور اینکه دارایی اش به وسیله زن توقیف و وصول نگردد به شکل صوری اموال خود را به دیگران همانند مادر یا پدر خود انتقال می دهد در این حالت حسب مورد به استناد فرار از دین یا معامله صوری می توان معامله و باطل نمود و از پدر شوهری که اموال به نام او زده شده است امواع را درخواست کرد و آن را جای مهریه دریافت نمود.

ضمانت و تعهد در عقد نامه :

همان طور که مورد توجه شما قرار گرفت در حالت معمولی پدرشوهر مسئولیت حقوقی در خصوص پرداختن مهریه همسر پسرش ندارد اما با این وجود یکی از شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر این مورد است که او در عقد نامه این مسئله را بیان کرده باشند که پرداختن مهریه از سمت پسرش را ضمانت می نماید و مسئولیت آن را گردن میگیرد.

پس با این وجود از جمله شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر این مورد است که او ضمانت نامه و تعهد را در عقدنامه امضا نموده باشند.

لذا متوجه شدیم که تعهد و ضمانت پدر شوهر در خصوص با پرداخت مهریه زوجه بار حقوقی به همراه دارند و در حالت نبود پرداخت مهریه از سمت شوهر بر اساس دلایل گوناگون مثل عدم تمکن مالی یا فرار کردن از پرداخت و همین طور فوت باعث این مورد می شود که شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر به وجود می آید.

گرفتن مهریه و مرگ شوهر :

در شرایطی که شوهر فوت کند باز هم امکان مطالبه مهریه وجود دارد به این خاطر که این نوع طلب که مهریه نام دارد یک طلبه ممتاز محسوب می گردد به بیان دیگر در حالتی که فوت شوهر اتفاق بیفتد چنانچه ماترکی وجود داشته باشد زن قادر است مهریه را درخواست نمایند و همین که دیگر به عنوان همسر متوفی شامل ارث بری شود اما در حالتی که شوهر بعد از مرگ خود دارایی به همراه نداشته باشد در این حالت اجازه ندارد از پدر شوهر آن مهریه  را درخواست نماید.

به این خاطر که همان طور که قبلاً گفتیم او در این جا مسئولیتی بر عهده ندارد و به طور قانونی و منطقی نباید از او مطالبه گردد غیر از حالاتی که در فوق اشاره کردیم.

اخذ مهریه از پدر شوهر در ضمانت مهریه :

در حالتی که پدر شوهر از مهریه زن و مهریه موافقت شده ضمانتی نموده باشد در دادخواستی که تنظیم می گردد می توانیم هر دو طرف را به دعوا بکشانیم  و دادگاه ها هم هر دو طرف را  قادر است محکوم نماید.

در دادخواستی که در خواست مطالبه مهریه ارائه شده باشد بایستی به نکاح نامه ای که در آن پدر شوهر زیر مهریه را به عنوان ضامن امضانموده است استناد گردد یا این مورد که چنانچه در توافقی جدا و به طور مثال اقرارنامه ای جداگانه از مهریه ضمانت کرده باشد بایستی در دادخواست ذکر گردد و مورد استناد واقع شود.

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

این دادخواست را از راه دفاتر خدمات قضایی هم می توان تنظیم نمود نکته قابل ذکری که اینجا وجود دارد این است که هر فردی امکان دارد از مهریه ضمانت نمایند در اینجا مثال ما از پدرشوهر زده شد اما به طور یقین هر شخصی اجازه دارد پرداختن مهریه را ضمانت نماید و برای آن ضامن گردد.

اخذ حق ارث و مهریه به شکل همزمان :

یکی دیگر از موضوعات با اهمیت که به طور معمول پس از مرگ شوهر اتفاق می‌افتد این مورد است که آیا زن به غیر از مهریه خود قادر است اظهار حق ارث هم داشته باشند یعنی او می‌تواند حق ارث خود را هم از پدر شوهر و هم از دیگر ورثه های همسرش اخذ نمایند یا این که اخذ ارثیه و مهریه از پدر شوهر به شکل هم زمان ممکن است ؟

در جواب به این سوال ها بایستی گفت که از نظر قانونی در حالت که زن از همسر خود جدا نشده باشد یعنی این که طلاق نگرفته باشد و اموال مشخص شده ای از او باقی مانده باشد قادر است به غیر از مهریه حق ارث خود را هم اخذ کنند چرا که شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر بعد از مرگ شوهر و باقی ماندن اموال وی برای زن محقق می شود و طبق قانون مدنی کشور ما زوجین  قادر هستند از یکدیگر ارث ببرند.

بنابر نظر ماده ۹۱۳ قانون مدنی هر کدام از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض همان نسبت ترکیب برای زوج و رفع آن برای زوجه در حالتی که میت فرزند یا این که فرزند فرزند داشته باشد و مابقی ترک بر اساس مقررات مواد قبل ما بین دیگر وراث تقسیم می گردد.

چنانچه به واسطه بودن چندین نفر صاحب آن فرد ترکه میت کفایت نصیب همه آنها را نکند نقض بر مبین بنت  و بنتین وارد می شود  و چنانچه بعد از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی وجود نداشته باشد که زیاده را به اسم قرابت ببرد این زیادی فی مابین صاحب آن فرد بر اساس مقررات مواد بالا تقسیم می‌گردد اما زوج و زوجه مطلقاً  و مادر چنانچه دارای حاجب باشد از زیادی چیزی به آن ها نمی رسد.

قول شفاهی پدر شوهر :

در این قسمت به این قضیه می پردازیم که چنانچه پدر شوهر  زن راجب مهریه به شکل شفاهی قول داده باشد چه می شود

چنانچه پدر شوهر ضمن نکاح نامه یا در نوشته های دیگر ذکر کرده باشد و قول پرداختن مهریه را داده باشد این امر جنبه حقوقی به همراه دارد و فرقی نمی کند که به شکل کتبی نوشته نشده باشد.

مثلا امکان دارند یا به شکل شفاهی صورت گرفته باشد یا حتی پشت تلفن و یا این که در بین پیامک ها و پیام ها این امر اشاره شده باشد چنانچه اثبات آن ممکن باشد به واسطه ادله و شهادت شهود ضمانت پدر شوهر از مهریه اثبات می گردد البته در حالتی که خود او اقرار نماید که این ضمانت را کرده است.

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

مهریه بعد از مرگ شوهر در دوران عقد :

چنانچه بین زوجین رابطه جنسیت و نزدیکی صورت نگرفته باشد و در این حال شوهر فوت نماید همین دوشیزگی باعث می شود که با مرگ شوهر کل مهریه را از محل ماترک وصول نماید چنانچه مهریه زن به شکل وجه نقد باشد به نرخ روز حساب می گردد و چنانچه مهریه زن به شکل سکه باشد ملاک این خود سکه می باشد لذا مهریه پس از فوت شوهر در حالتی که رابطه جنسی صورت نگرفته باشد و زن باکره و دوشیزه تلقی شود باید کامل پرداخت شود.