دیه لب|میزان دیه ی از بین بردن و فلج شدن لب|

دیه لب چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی دیه لب چیست؟ و نکات مهم دیه لب پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله دیه لب

مقدمه دیه ی از بین بردن و فلج شدن لب :

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، رفتاری است که از نظر شرع مقدس اسلام ، عملی است حرام و شارع در جهت جلوگیری از رواج و ارتکاب این عمل توسط افراد علیه یکدیگر ، برای مرتکبان آن ، مجازات تعیین نموده است و حساسیت شارع به قدری می باشد که حتی سطحی ترین اثار جنایت نیز ، هم چون خراشیدگی پوست دست ، دارای مجازات می باشد .

قانون گذار ، با تبعیت از شرع مقدس ، برای مرتکبان جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،دو نوع مجازات قصاص و الزام به پرداخت دیه را در نظر گرفته است .

دیه لب
دیه لب

مجازات قصاص :

در صورتی که جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، به صورت عمدی واقع شود ، در این صورت مرتکب بنا به حکم قانون ، به قصاص محکوم خواهد شد .

مجازات الزام به پرداخت دیه :

در صورتی که ارتکاب جنایت علیه افراد ، به صورت شبه عمدی و خطای محض انجام گیرد ، مرتکب ملزم به پرداخت دیه به مجنی علیه و یا اولیای دم می باشد .

در برخی از موارد ارتکاب جنایت ، به نحو عمدی صورت گرفته است اما امکان اعمال مجازات قصاص به هر علتی وجود ندارد و بنابراین در این مورد هم مرتکب جنایت به پرداخت دیه ملزم می شود .

در این مقاله ، قصد داریم به جنایت نسبت به لب ها و دیه ای که به این جنایت تعلق می گیرد، بپردازیم .

جنایت نسبت به لب ها :

لب ، یکی از اعضای صورت انسان می باشد که در زیبایی صورت دارای تاثیر است و علاوه بر آن ، به انسان در صحبت کردن و یا غذا خوردن ، یاری می رساند

در صورتی که در اثر جنایت وارده ، لب های مجنی علیه دچار اسیب و صدمه شود ، علاوه بر اثر جنایت در کاهش زیبایی شخص ، صدمات وارده ممکن است در صحبت کردن و یا غذا خوردن شخص ، ایجاد اختلال نماید .

بنابراین ، شارع ، با توجه به اثار این جنایت ، مرتکب آن را به پرداخت دیه ملزم می نماید .

امکان قصاص مرتکب در صورتی که جنایت به نحو عمدی انجام گرفته باشد ، وجود ندارد زیرا ، در رعایت شرایط و ضوابط قصاص ، از جمله مساوات در قصاص و مورد جنایت ، تردید وجود داشته و بنابراین امکان اعمال قصاص ، وجود ندارد .

پیش از پرداختن با بحث دیه ، لازم است که در ابتدا ، حدود لب را مشخص نماییم .

حدود لب ها :

قانون گذار در تبصره ی ماده ی ششصد و هفت قانون مجازات اسلامی ، به بیان حدود لب ها می پردازد .

مطابق این تبصره ، حدود لب بالایی ، از نظر عرض ، قسمتی می باشد که لثه را پوشانده است و به دو روزنه و دیواره ی بینی متصل می باشد و از لحاظ طول ، همان طول دهان است .

حدود لب پایین ، از لحاظ عرض ، قسمتی است که لثه را می پوشاند و از لحاظ طول ، همان طول دهان می باشد .

در ادامه ، به دیه ی در نظر گرفته شده برای جنایت نسبت به لب ها می پردازیم .

دیه ی جنایت نسبت به لب ها :

در صورتی که جنایت وارده منجر به اسیب و صدمه ی لب های مجنی علیه گردد ، برای تعیین میزان دیه  ، باید به نوع اسیب وارده ، توجه نمود .

دیه لب
دیه لب
  • دیه ی از بین بردن لب ها :

اگر در اثر جنایت وارده ، دو لب مجنی علیه از بین برود ، در این صورت مرتکب جنایت ، ملزم به پرداخت دیه ی کامل می باشد .

  • دیه ی از بین بردن یک لب :

در صورتی که یکی از لب ها در اثر جنایت زایل شده و از بین برود ، دیه ی آن ، یک دوم دیه ی کامل می باشد .

  • دیه ی از بین رفتن مقداری از لب :

در صورتی که مقداری از لب در اثر جنایت وارده ، اسیب دیه و از بین برود ، دیه ی آن به نسبت تمام لب محاسبه و پرداخت خواهد شد .

  • دیه ی جمع شدن لب :

در صورتی که در اثر جنایت نسبت به لب ها ، یک یا دو لب و یا قسمتی از آن ، جمع شود ، ارش ثابت خواهد بود و با توجه به عدم تعیین آن توسط شارع ، میزان ارش ، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده با جلب نظر کارشناس ، میزان آن مشخص می شود .

در ثابت بودن ارش نسبت به جنایتی که اثر آن جمع شدن لب می باشد،نمایان شدن دندان ها در اثر جمع شدن و یا عدم آن ، تاثیری نخواهد داشت .

  • دیه ی سست و فلج شدن لب :

ممکن است که در اثر جنایت وارده ، لب های مجنی علیه ، سست و فلج شود به گونه ای که حتی با خنده و مانند آن ، لب از دندان ها کنار نرود .

در این صورت به موجب ماده ی ششصد و نه قانون مجازات اسلامی ، دیه ی سست شدن لب ، دو سوم دیه ی یک لب می باشد .

  • دیه ی از بین بردن لب فلج :

ممکن است که جنایت نسبت به لبی واقع شود که آن لب ، فلج و سست می باشد .

در صورتی که جنایت وارده ، منجر به از بین رفتن لب های سست و فلج شود ، دیه ی آن ، معادل یک سوم دیه ی لب می باشد .

  • دیه ی شکافته شدن لب :

ممکن است که جنایت ، منجر به شکافته شدن هر دو لب شود به گونه ای که دندان ها در اثر آن جنایت نمایان شود .

در این صورت ، دیه ی جنایت ، یک سوم دیه ی کامل می باشد .

اگر اسیب وارده ، بدون عیب بهبود یابد ، دیه ی آن ، یک پنجم دیه ی کامل می باشد .

در صورتی که یک لب شکافته شود ، دیه ی آن یک ششم دیه ی کامل است و اگر اسیب وارده بدون عیب درمان گردد ، دیه ی آن معادل یک دهم دیه ی کامل می باشد .

  • جراحت حارصه ، دامیه و متلاحمه نسبت به لب :

در صورتی که جراحت وارده بر لب ، منجر به نمایان شدن دندان ها نشود ، اگر از مصادیق حارصه ، دامیه و متلاحمه باشد ، مطابق ماده ی هفتصد و نه برای تعیین میزان دیه رفتار خواهیم کرد .

مطابق ماده ی هفتصد و نه قانون مجازات اسلامی ، جراحت حارصه ، به معنای خراشیدگی بر روی سطح پوست بوده و میزان دیه ی آن ، معادل یک صدم دیه ی کامل می باشد .

جراحت دامیه ، به معنای وارد شدن جراحت به صورت اندک در گوشت می باشد که میزان دیه ی آن ، دو صدم دیه ی کامل می باشد .

جراحت متلاحمه ، موجب بریدگی عمیق گوشت می شود که میزان دیه ی آن ، سه صدم دیه ی کامل می باشد .

پس از تعیین میزان دیه ای که برای هر یک از اسیب های وارده بر لب در اثر جنایت ، در نظر گرفته شده است ، لازم است که به نحوه ی پرداخت دیه و مسئول پرداخت آن و هم چنین مهلت پرداخت دیه اشاره کنیم .

دیه لب
دیه لب

نحوه ی پرداخت دیه :

پرداخت دیه ، باید مطابق نرخ دیه در زمان پرداخت آن انجام گیرد .

هر ساله ، قوه ی قضاییه ، میزان دیه ی کامل را اعلام می نماید که باید پرداخت دیه بر اساس آن انجام گیرد .

فرض کنید جنایت وارده بر لب ، در سال هزار و سیصد و نود و هشت واقع شده باشد و پرداخت دیه ، در سال هزار و چهار صد انجام گیرد .

در این صورت با توجه به نرخ دیه  ی سال هزار و چهارصد که چهارصد و هشتاد میلیون تومان می باشد ، دیه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

آیا تغلیظ دیه در صورت چراحت لب در ماه حرام نیز برقرار است میگیرد؟ در پاسخ باید بگوییم خیر تغلیظ دیه فقط به دیه مرگ تعلق میگیرد. برای آگاهی بیشتر از این که تغلیظ دیه چیست مقاله مرتبط را مطالعه کنید.

مهلت پرداخت دیه :

پس از آن که مرتکب جنایت نسبت به لب ، محکوم به پرداخت دیه شد ، مهلتی که برای اقدام نسبت به پرداخت دیه برای وی وجود دارد ، با توجه به نوع جنایت ، متفاوت می باشد .

در صورتی که جنایت ، به نحو عمدی واقع شده باشد ، پرداخت دیه باید ظرف یک سال قمری از زمان وقوع جنایت  انجام گیرد .

اگر جنایت نسبت به لب ، به صورت شبه عمد واقع شود ، مرتکب ظرف دو سال از تاریخ ارتکاب جنایت ، باید نسبت به پرداخت دیه اقدام کند .

مرتکب جنایت خطای محض نسبت به لب های مجنی علیه ، باید ظرف سه سال قمری از زمان واقع شدن جنایت ، به پرداخت دیه اقدام کند .

دیه لب
دیه لب

مسئول پرداخت دیه :

با توجه به نوع جنایت وارده ، مسئول پرداخت دیه تعیین خواهد شد .

اگر جنایت ، به صورت عمدی یا شبه عمدی انجام شود ، شخص مرتکب مسئول پرداخت دیه خواهد شود .

اگر جنایت به نحو خطای محض انجام شود و نحوه ی اثبات جنایت ، با اقرار مرتکب باشد ، باز هم مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد و اگر نحوه ی اثبات جنایت ، از طریق بینه ، قسامه و علم قاضی باشد ، در این صورت عاقله ی مرتکب مسئول پرداخت دیه خواهند بود .

لازم به ذکر است که عاقله ، دیه ی کمتر از موضحه یعنی ۵ صدم دیه ی کامل را نمی پردازند و در این صورت شخص مرتکب ملزم به پرداخت دیه خواهد بود .