رانندگی در حال مستی|شرایط و مجازات رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حال مستی چیست؟

رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی رانندگی در حال مستی چیست؟ و نکات مهم رانندگی در حال مستی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه رانندگی در حال مستی :

متاسفانه بسیاری از جوانان ما بعد از استفاده کردن از مشروبات الکلی و مستی اقدام به رانندگی کردن می کنند که در خیلی از اوقات این اتفاق باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی می گردد.

مستی از دید قانون مجازات اسلامی:

قانون مجازات اسلامی ما در موضوعات مختلفی از مستی حرف زده است ولی مستی در این قانون تعریف نشده است و تنها خوردن مسکر را قانون گذار جرم انگاری کرده است یعنی اگر فردی ماده مسکر را بخورد ولی مست نگردد حتی اگر یک قطره هم باشد باز موجب مجازات حد اسلامی می شود.

بنا بر این گفته آن چیزی که برای شارع مقدس اسلامی قابل اهمیت بوده است خود آن ماده سکر آور می باشد نه حالت و تغییراتی که پس از آن مشاهده می شود به همین ترتیب در ماده دویست و شصت و چهار قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو مصرف کردن مسکر چه خوردنی چه تزریقی و تدخین آن چه کم باشد چه زیاد جامد باشد یا به طور مایع باشد موجب مستی شود یا موجب مستی نگردد خالص باشد یا مخلوط به نحوی که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد می باشد.

مجازات رانندگی در حال مستی:

در قانون ما استفاده کردن از مسکرات نوعی جرم مستقل شناخته شده است.

فرض کنید فردی بعد از استفاده کردن از مشروبات الکلی اقدام به رانندگی کند در این جا مجازات وی بر اساس ماده هفتصد و هجده قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات پیش می رود.

مجازات مستی:

بر اساس ماده دویست و چهل و شش و دویست و شصت و پنج قانون مجازات اسلامی استفاده کردن از هر نوع از مشروبات الکی جرم شرعی شناخته شده است و قابل مجازات می باشد.

در قانون مجازات اسلامی  این جرم هشتاد ضربه شلاق لحاظ شده است.

رانندگی در حال مستی

تشدید در مجازات رانندگی در حالت مستی دو نوع مجازات به دنبال خود دارد:

اول مجازات شرب خمر و دیگر رانندگی.

طبق ماده هفتصد و هجده قانون مجازات اسلامی اگر رانندگی در حالت مستی صورت گیرد و باعث تصادف گردد فرد تقصیر کار به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات قانونی یعنی چیزی حدود پنج سال حبس محاکمه می گردد غیر از این مورد دادگاه اجازه دارد مرتکب را بین یک سال تا پنج سال از رانندگی محروم نماید.

بر اساس ماده هفتصد و هجده قانون مجازات اسلامی در خصوص مواد بالا هر موقع راننده یا متصدی وسایل موتوری موقع اتفاق افتادن جرم مست بوده و یا این که گواهی نامه نداشته و یا دیگر سرعت بیشتر از حد مجاز داشته است و یا مورد دیگر دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته

یا در مکان هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص نشان شده است احتیاط لازم نکند و یا از مکان هایی که عبور از آن ممنوع اعلام شده رانندگی کند به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات ذکر شده در مواد بالا محکوم می شود.

دادگاه اجازه دارد به غیر از موارد گفته شده به مدت یک سال تا پنج سال هم او را از رانندگی محروم نماید.

بیمه و رانندگی در حالت مستی:

اگر این سوال برای شما هم پیش آمده که بیمه وظیفه ای در قبال رانندگی در حالت مستی دارد یا خیر با دادسرایار همراه باشید:

باید بیان کرد که بیمه شخص ثالث موظف است در همه شرایط انجام وظیفه نماید. به این خاطر که فرد راننده بیمه نشده است و وسیله نقلیه شامل بیمه گردیده است.

بر اساس بند ب ماده پانزده قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب سال هزار و سیصد و نود و پنج بیمه گر وظیفه دارد در خصوص رانندگی در حالت مستی و یا استفاده کردن از مواد مخدر یا روان گردان تاثیر گذار در انجام شدن حادثه که به تایید نیروی انتظامی و پزشکی قانونی و دادگاه رسیده است فاقد هیچ شرطی و گرفتن تضمینی خسارت زیان دیده را بپردازد و بعد از آن می تواند به قایم مقامی فرد زیان دیده به وسیله مراجع قانونی برای تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده به فردی که سبب خسارت شده است رجوع کند.

مجازات های رانندگی در حال مستی:

 وکیل شرب خمر در شیراز میگوید باید توجه داشت که مجازات شرب خمر که هشتاد ضربه شلاق را به همراه دارد و اگر رانندگی موقع مستی باعث تصادفی شد مقصر باید حداکثر مجازات قانونی را تحمل کند چیزی بیشتر از پنج سال حبس و دادگاه هم اجازه دارد بین یک تا پنج سال او را از رانندگی محروم کند.

رانندگی در حالت مستی یا مصرف دارو های روان گردان جریمه نقدی از سمت پلیس راهور را هم دارد.

موقع تصادف در حال مستی و ایجاد صدمه بدنی شرکت بیمه مربوطه بعد از پرداخت کردن خسارت به فرد زیان دیده برای اخذ وجوه پرداخت شده به فردی که سبب خسارت شده رجوع می کند.

رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی

میزان مجازات رانندگی در حال مستی:

مجازات هایی که برای یک راننده مست لحاظ شده است انواعی دارد.

اگر شخص تنها مست باشد و بدون تخلف خاصی رانندگی نماید متقابلا میزان مجازات وی کمتر از حالت های دیگر است. در این حالت فرد به خاطر شرب خمر مورد مجازات قرار می گیرد از آن لحاظ که جرم شرب خمر و مست بودن جزو جرایم حدی است میزان مجازات آن ها هم در شرع اسلام معلوم است و قاضی اجازه ندارد در میزان مجازات این جرم خاص نظر دیگری دهد.

منظور ما از حدی بودن جرم مستی هم همین می باشد بر اساس قانون مجازات داشتن حالت مستی و استفاده کردن از مواد الکلی هشتاد ضربه شلاق به همراه دارد و همین طور راننده مست به خاطر راندگی در این حالت جریمه نقدی می شود.

گواهی نامه فردی که در حالت مستی به رانندگی کردن پرداخته است به مدت زمان شش ماه ضبط می گردد یعنی در این مدت زمان شش ماهه نمی تواند رانندگی کند.

در حالتی که فرد در حین مستی تخلف رانندگی انجام دهد مثلا اگر سرعت غیر مجاز یا دیگر سبقت غیر مجاز داشته باشد برای آن ها هم موجب جریمه می گردد.

روش تشخیص الکل توسط پلیس:

پلیس راهنمایی و رانندگی شیوه های مختلفی دارد تا متوجه گردد راننده از مشروبات الکلی استفاده کرده است یا خیر:

همان طور که همه می دانند آزمایش هایی از طریق خون و ادرار موجود است که می تواند نشان دهند الکل در بدن است یا خیر.

اما علاوه بر آن دستگاه هایی موجود است که با دمیدن راننده در آن همان لحظه مشخص می کند الکل مصرف شده است یا نشده است.

رانندگی در حالت مستی و توقیف ماشین:

یکی از جرم هایی که رانندگان وسایل نقلیه مرتکب می شوند رانندگی در حالت مستی است.

در تمامی کشور ها همانند کشور ما ایران رانندگی حین استفاده کردن از مشروبات الکلی جرم است.

به طور معمول پلیس با استفاده از دستگاه تست الکل و یا همان الکل سنج قادر است مقدار الکل مصرف شده را بفهمد.

لازم به بیان است میزان الکل یا همان درصد الکل نزد دادگاه قضیه مهمی است.

بر فرض مثال در نیمه شب پلیس خودرویی را نگه می دارد به این خاطر که امکان مست بودن راننده را دانسته است فرد راننده اقرار می کند در مجلس تولدی نوشیدنی خورده و نمی دانسته نوشیدنی حاوی الکل است پس با این تفاسیر درصد الکل آن باید چیزی حدود سی یا چهل درصد باشد خودرو متهم در این حالت توسط دادسرا باید تقریبا بیست و یک روز توقیف گردد و متهم برای آزادی خود کفالت یا وثیقه نشان دهد.

خطر رانندگی در حالت مستی:

همه ما تقریبا با این موضوع آشنایی داریم که رانندگی در حالت مستی امری خطرناک است و نهی شده است.

رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی

به این خاطر که الکل این قابلیت را دارا است که سریعا جذب خون گردد و در تمام بدن حرکت کند و این امر باعث می شود توانایی هوشیاری و دید انسان دچار مشکل گردد رانندگی در  حالت مستی چیزی شبیه رانندگی در خواب است یعنی همان طور که فردی که خواب است قادر نیست رانندگی کند

فردی که مست است و الکل نوشیده هم قادر نیست این درست است آن کسی که الکل نوشیده چشمانش باز است اما فایده ای ندارد به این خاطر که او در این لحظه هیچ مدیریتی بر اعمالش ندارد و همین قضیه باعث وقوع اتفاق های مختلف می گردد یک راننده مست یا راننده ای که مواد روان گردان مصرف می کند نباید رانندگی کند چون کنترل از دست وی خارج است.

زن یا مرد بودن راننده مست در مجازات:

برای مجازات نمودن مرتکب جرم رانندگی در حال مستی فرق جنسیتی بین زن و مرد وجود ندارد و هر دو مثل هم مجازات می شوند اما برای اشخاصی که به سن مسئولیت کیفری نرسیده اند مجازات کمی تفاوت دارد و قانون گذار برای این گونه افراد تخفیفاتی در نظر گرفته است.

توقیف خودرو به دلیل شرب خمر یا مصرف مواد روان گردان موقع رانندگی کردن

همان طور که همه مخاطبین مستحضر هستند استفاده کردن از مشروبات الکلی در قانون ما جرم تلقی می گردد حال اگر فردی از مشروب/ الکل/ مواد مخدر/ مواد روان گردان موقع رانندگی یا پیش از آن استفاده کرده باشد ماشین او توقیف می گردد و به پارکینگ فرستاده می شود.

مست بودن راننده چه تاثیری در مجازات وی دارد؟

بهتر است با بیان مثالی این موضوع را برای شما عزیران روشن کنیم:

راننده ای بعد مصرف کردن مشروبات الکلی و حالت مستی  اقدام به رانندگی می کند که متاسفانه تصادفی رقم می خورد و این تصادف باعث صدمات جانی می گردد حال می خواهیم به این موضوع بپردازیم که با مست بودن راننده در میزان مجازات او تاثیر گذار است؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت بله چون در این جا حوادث جانی پدید آمده است و جرم بر اثر تخلفات رانندگی انجام شده است.

منظور از بیش از دو سوم حداکثر مجازات در قانون چیست؟

مجازاتی که قانون گذار در ماده هفتصد و هجده قانون مجازات اسلامی در خصوص رانندگی در حالت مستی لحاظ کرده است یک نوع تشدید مجازات می باشد یعنی به بیان ساده تر قانون گذار مجازات شدید تری برای راننده ای که در حالت مستی است و باعث فوت فردی می گردد قرار داده است.

لذا در حالت معمولی و عادی اگر راننده ای با شخصی تصادف کند و این تصادف باعث مرگ او گردد راننده مقصر یر اساس ماده هفتصد و چهارده قانون مجازات اسلامی به جز پرداخت کردن دیه به شش ماه تا سه سال حبس هم دچار می گردد .

ولی اگر این راننده در حال مستی باشد و باعث فوت فرد دیگر شود بیش از دو سوم حداکثر مجازات ماده هفتصد و چهارده با او رفتار می شود یعنی حداکثر مجازات ماده ی هفتصد و چهارده سه سال است اما راننده مست به بیشتر از دو سوم این سه سال گرفتار می شود یعنی تقریبا راننده مست چیزی حدود دو تا سه سال حبس در تصادفاتی که به فوت دیگری میکشد محکوم می شود.

مجازات حدی راننده مست:

رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی

یکی از انواع مجازات هایی که برای راننده مست وجود دارد هشتاد ضربه شلاق است که مجازات حدی می باشد اما بعضی اوقات با وجود شرایطی همچون توبه وقتی توبه او نزد دادگاه محرز گردد ممکن است از هشتاد ضربه شلاق معاف گردد.