رشوه|رشا و ارتشا

رشوه چیست؟

رشوه
رشوه

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی رشوه چیست؟ و شرایط رشوه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

رشوه :

با توسعه یافتن جوامع و مکاتبات سازمان ها  و ادارات  اخذ رشوه و رشوه دادن افراد هم افزایش یافته است. این جرم پیشینه ای طولانی دارد.

جرم رشوه جنبه مالی داشته اما یک نوع بی اعتمادی در جامعه و فضای حکومتی را سبب می شود و نیز مانع پیشبرد امور به خصوص در مراجع قضایی خواهد بود و با اموال اشخاص و جان آن ها رابطه دارد.

بنابراین در دسته جرائم علیه امنیت عمومی قرار می گیرد و نمی توان گفت از جمله جرایم علیه اموال است. چون سبب از بین رفتن اعتماد مردم می شود و عدم رجوع مردم به مراجع قضایی به منظور دادخواهی به این علت که آن ها عدالت را مراعات نمی کنند، سبب افزایش بیش از اندازه جرم و مجازات و آسانی ارتکاب آن می شود.

رشوه
رشوه

رشوه در لغت به معنای اعطای پول برای انجام امور می باشد. در واقع صدور رای برخلاف حقوق فردی پرداخت می شود. یکی از اثرات ناشی از رشوه این است که مامورین به خدمت به این موضوع عادت می کنند که در برابر دریافت مالی و پولی کار خود را به طور صحیح انجام دهند که این سبب می‌شود در همه بسترها رکود اتفاق بیفتد. این جرم در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

در ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاه برداری و بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات به رشوه پرداخته شده که به مفهوم پرداخت وجه مال یا سند به ماموران یا کارکنان شاغل در نهادهای دولتی و عمومی و افراد فوق در قانون مجازات عمومی برای انجام یا عدم انجام تکالیف آن ها در ارتباط با آن سازمانی که در آن اشتغال دارند.

مقدمه:

به شخصی که عمل رشوه را انجام می دهد، راشی گفته می شود. راشی در واقع کسی است که وجه یا سند را به منظور انجام کاری پرداخت می نمایند،  به او رشوه دهنده گفته می شود. مرتشا هم کسی می باشد که وجه یا سند را می پذیرد. فرقی نمی کند به طور مستقیم بپذیرد یا غیر مستقیم.

 مرتکبین رشوه:

رشوه
رشوه

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فقط مستخدمین و مامورین دولتی شامل مامورین قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به شکل کلی سه قوه و نیز نیروهای مسلح و شرکت‌های دولتی و سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مامورین و خدمات عمومی فرقی نمی کند، رسمی یا غیررسمی را در شرایطی که مالی دریافت کند، مرتشی می داند

با توجه به ماده ۵۸۸ کتاب تعزیرات افرادی که در زیر شرح  داده می شوند شامل ارتشا هستند. اما درست  برعکس ماده ۳ قانون تشدید  که جرم رشوه را جرمی مطلق  می داند، وقوع این جرم مشروط به اظهار نظر می باشد و جرمی مقید است. و شامل غیر کارمند دولت هم می شود. بر اساس ماده فوق هر کدام از کارشناسان، ممیزان و داوران فرقی نمی کند که از سوی دادگاه تعیین شده باشند یا از سوی دو طرف دعوا. اگر در برابر دریافت مالیات و چیزی به سود یکی از دو طرف اظهار نظر نمایند یا تصمیمی بگیرند مرتشی خواهند بود.

  عنصر قانونی جرم رشوه:

رشوه
رشوه

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هرکدام از مستخدمین و مامورین دولتی چه قضایی  چه اداری و شهرداری‌ها و شوراها یا سازمان های انقلابی و به شکل کلی و معمول این سه قوه و نیز نیروهای مسلح یا سازمان ها و شرکت های دولتی %