زنا|انواع زنا|مجازات زنا و زنای محصنه|ارکان و شرایط زنا

زنا چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی زنا چیست؟ و شرایط انواع زنا پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله رنا چیست؟

مفهوم زنا:

زنا در لغت به مفهوم زناشویی از طریق نامشروع می باشد. به بیان دیگر به نزدیکی میان زن و مرد که آمیزش مهبلی و مقعدی را شامل می شود، بدون آن که ازدواج صورت بگیرد زنا گفته می‌شود. یعنی مرد و زنی به شکل نامحرم که صیغه محرمیت بر آن ها جاری نیست و بدون آن که عقد دائم یا موقت ازدواج بین آن ها برقرار شده باشد با هم از طریق جلو یا پشت نزدیکی کنند و دخول انجام گیرد و آلت مرد در آلت زن یا مقعد وارد شود و این عمل دخول به اندازه ختنه گاه انجام گیرد.

چنان چه نزدیکی و دخول انجام نشود به آن زنا اطلاق نمی شود پس اگر لمس یا دیدن بدن دختر نامحرم انجام شود این موضوع نیز حرام خواهد بود اما زنا ندارد و حد زنا بر آن جاری نمی شود. مرد مرتکب زنا را زانی و زن مرتکب زنا را زانیه گویند.

زنا
زنا

مفهوم زنا در قانون مجازات اسلامی:

بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا به مفهوم نزدیکی مرد و زنی می باشد که پیوند زناشویی میان آن ها وجود ندارد و از موارد وطی به شبهه هم نباشد. زنای محصنه هم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی تعریف و جرم انگاری شده است.

بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی حد زنا بر زانی محصن و زانیه محصنه واجب خواهد بود. اگر امکان اجرای رجم نباشد دادگاه صادرکننده رای قطعی پیشنهاد می‌دهد و رئیس قوه قضائیه هم تایید می کند. در این صورت سبب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه خواهد بود و الا سبب صد ضربه شلاق برای  هر کدام می باشد.

انواع مجازات زنا:

پس باید گفت که  با توجه به این که زنا کار چه کسی است و دارای چه شرایطی می باشد، مجازات آن به انواعی تقسیم می‌شود و برای هر یک متفاوت خواهد بود.

اعدام:

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در چهار مورد مجازات مرد زناکار اعدام خواهد بود. اول این که زنا با محارم نسبی اتفاق می‌افتد. دوم این که زنا با زن پدر که سبب اعدام زانی است اتفاق بیفتد. سوم این که زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان ایجاد شود و چهارم این که زنای به عنف و اکراه یعنی از طرف زانی صورت بگیرد.

پس اگر در حالتی که مرد با محارم نسبی یا زن پدر خود زنا نماید، مجازات او اعدام خواهد بود. همچنین مجازات متجاوز در حالتی که شرایط زنا را داشته باشد اعدام است.

رجم یا سنگسار:

در شرایطی که زنا از شکل محصنه باشد زن زناکار سنگسار می شود. حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه سنگسار است. زنای محصنه زن ان است که شرایط احصان برای زنا کار ایجاد شود. یعنی همسر داشته باشد و هر موقع بخواهد بتواند با همسر خود رابطه جنسی برقرار کند. قانون مجازات اسلامی احصان را به این شکل تعریف کرده است.

صد ضربه شلاق:

اگر در زنای محصنه یا زنای با محارم دختربالغی وجود داشته باشد که بیش از ۹ سال سن داشته باشد یا پسر نابالغ زیر ۱۵ سال سن وجود داشته باشد، دختر به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد و حکم زنای فرد نابالغ هم از مجازات های تامینی تربیتی می باشد.

در زنای با محارم نسبی و زنای محصنه اگر زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه صد ضربه شلاق است. چنان چه در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی هم مقرر شده است که اگر دو طرف یا یکی از آن ها نابالغ باشد زنا احراز یافته است. اما نابالغ مجازات نمی‌شود فقط به اقدامات تامینی تربیتی محکوم می‌گردد.

مورد دیگر که مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین شده است آن است که در حالتی که مردی ازدواج کند اما هنوز با زن خود رابطه زناشویی و جنسی ایجاد نکرده باشد به ۱۰۰ ضربه شلاق و تراشیدن سر و تبعید مجازات می‌شود. مردی که زن دائمی دارد اگر قبل از دخول، مرتکب زنا  شود حد او صد ضربه شلاق و تبعید و تراشیدن موی سر به مدت یک سال است.

زنا
زنا

مجازات زنای غیر محصنه هم صد ضربه شلاق می باشد. یعنی چنان چه زن و مرد مجرد با هم زنا نمایند یا اگر ازدواج کرده باشند امکان برقراری رابطه جنسی بین آن ها میسر نباشد به صد ضربه شلاق مجازات می‌شوند.

مجازات زنای محصنه زن و مرد :

در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی شرایط احسان توضیح داده شده است بر این اساس که:

احصان برای مرد یعنی همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالتی که بالغ و عاقل باشد، از طریق قبل با زنی که بالغ است نزدیکی کند و هر موقع بخواهد امکان نزدیکی از طریق قبل را با او داشته باشد.

احصان زن به مفهوم آن است که زن دارای شوهر دائمی و بالغ باشد و در حالتی که عاقل و بالغ است با مردی از طریق قبل نزدیکی کند و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر خود داشته باشد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیر محصنه صد ضربه شلاق است. نزدیکی با میت نیز زنا محسوب می شود.

زنای محصن و محصنه:

زنای محصنه به معنای آن است که فرد زنا کار همسر دائمی داشته باشد به شکلی که هر موقع اراده کند بتواند با آن زناشویی کند و سدی در میان نباشد. اما با این اوصاف تن به این کار دهد. به بیان ساده چنان چه یک زن متاهل زنا نماید به عمل انجام شده  زنای محصنه گفته می شود و چنان چه زناکار مرد باشد زنای محصن خواهد بود.

اما اگر احتمال مسائلی مثل حبس  وحیض نفاس و بیماری های مقاربتی مثل ایدز و سفلیس برود زن و شوهر را از موضوع احصان خارج می کند. مثلاً اگر زنی در هنگام غیبت شوهر خود که به مسافرت طولانی رفته است با شخص دیگری زنا کند این زنا زنای محصنه نخواهد بود.

زنای محصن و محصنه به مفهوم آن است که شخص همسر دائمی داشته باشد به شکلی که هر موقع تمایل دارد بتواند با شوهر یا زن خود زناشویی کند اما با این حال به زنا تن داده باشد.

زنای غیر محصنه:

مقصود از زنای غیر محصنه آن است که زن یا مرد زناکار مجرد بوده و همسر نداشته باشد و با میل و اراده خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد  و یا شرایط احصان برای زن و مرد نباشد. به بیان ساده به زنای فرد مجرد زنای غیر محصنه  اطلاق می شود.

شرایط تحقق زنا

1- شرط اول احراز زنا آن است که بین زن و مردی که رابطه زوجیت برقرار نیست رابطه جنسی ایجاد شود. نکته قابل توجه این که اگر دو طرف رابطه زنا بهم محرم باشند، جرم زنا با محارم صورت گرفته است.

2- 3- دومین شرط تحقق جرم زنا آن است که عمل دخول انجام شود

زنا
زنا

سومین شرط آن است که این رابطه باید بین زن و مردی که عاقل و بالغ هستند اتفاق بیفتد و فرد نابالغ محکوم به مجازات زنا نمی شود.

حرام شدن ازدواج:

چنان چه زن شوهردار با مرد زنا کند یا این که عمل زنا به هر صورتی انجام گیرد، در شرایطی که زن از همسر دوم خود جدا شود، دیگر قادر نیست با شخصی که زنا کرده ازدواج نماید و ازدواج آن ها حرام خواهد بود. در حالتی که صیغه هم شده باشد همین شرایط جاری است.

اثبات زنای مرد متاهل:

با توجه به آن که زنا موضوعی است که به آبروی اشخاص آسیب وارد می نماید اثبات آن بسیار سخت است و برای اثبات زنا به ۴ دفعه اقرار مرتکب در محضر قاضی با وجود عقل و بلوغ نیاز می باشد. زنا با شهادت ۴ مرد و یا سه مرد و دو زن که عمل زنا را رویت کرده باشند نیز ثابت خواهد شد.

جرایمی مثل رابطه نامشروع و زنا به عفت جامعه  صدمه وارد می نماید. پس اصلاً نباید با توجه به ابهام و تردید در دادگاه اقامه شود و چنان چه اثبات در دادگاه صورت نگیرد شخص متهم به این موضوع می‌تواند اعاده حیثیت نماید.

اثبات زنا با عکس و فیلم:

از جمله مواردی که در اثبات زنا تاثیرگذار است علم قاضی می باشد. در جایی که فیلم و عکس به علم قاضی کمک کند می‌تواند در اثبات جرم زنا موثر باشد. در غیر این صورت اثری نخواهد داشت.

تکرار زنا:

ابتدا باید دید که تکرار جرم تعزیری و یا جرم حدی چه مجازاتی را به دنبال دارد. در مورد جرایم تعزیری در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی چنین تعیین شده است اگر کسی بر اساس رای قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم گردد و زمان قطعیت حکم تا اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری را شود به حداکثر مجازات‌ تا یک و نیم برابر آن محکوم خواهد شد.

اما در مورد جرم حدی در قانون چنین  تعیین شده است  که اگر کسی سه دفعه مرتکب جرم مستوجب حد شود و هر دفعه حد  بر او جاری گردد ، حکم هر دو در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود.

اجرای حکم سنگسار:

زنا
زنا

سنگسار یا رجم در مجازات زنا، یک مجازات حدی می باشد که به دنبال آن یک گودال نسبتاً بزرگ حفر می‌گردد و مجرم در آن واقع می شود و تا اندازه‌ای به مجرم سنگ زده می‌شود تا به هلاکت برسد. مجازاترجم به علت عکس العمل های داخل و خارج کشور و پیامدهای حاصل از آن بسیار نادر اتفاق می‌افتد و اعدام جایگزین آن شده است.

پس دادگاه صادرکننده حکم قطعی رجم با توجه به شرایط کنونی و با توجه به موافقت ریاست قوه قضاییه  حکم را به اعدام تبدیل نموده یا اگر شرایط دیگر مهیا شود مجازات هر یک از آن ها را به صد ضربه شلاق تبدیل می‌نماید.