شرکت تضامنی|تشکیل شرکت تضامنی|انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی شرکت تضامنی چیست؟ و نکات مهم شرکت تضامنی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه شرکت تضامنی

در دوره ی معاصر ، از شرکت های تجاری ، به جای استفاده از قالب مالکیت مشاع ، استفاده می شود .

در قالب شرکت های تجاری ، سرمایه های اندک افراد تجمیع شده و به وسیله آن سرمایه لازم جهت انجام فعالیت های تجاری و کسب سود و منفعت به دست می آید .

با استفاده از قالب شرکت های تجاری محدودیت های موجود در مالکیت مشاعی رفع می ‌شود .

برای مثال ، اتخاذ تصمیم در مال مشاع نیاز به توافق تمامی شرکا دارد اما در شرکت های تجاری معمولاً تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود .

کاربر عزیز و ارجمند شما میتوانید برای روش های ثبت شرکت تضامنی به مقاله مربوط مراجعه نمایید

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

در قانون تجارت ایران ، ۸ نوع شرکت به موجب ماده ۲۰ تعیین شده است :

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت نسبی
 • شرکت تضامنی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود

در واقع شرکت های سهامی در قانون در یک عنوان آمده اند که به دوصورت عام و خاص تقسیم میشوند

در این مقاله ، به بررسی شرکت تضامنی و قواعد حاکم بر این گونه شرکت ها می پردازیم .

ماده ۱۱۶ قانون تجارت مقرر می دارد که شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت های تجاری می باشد که در تحت اسم مخصوصی برای انجام امور تجاری ، میان دو یا چند نفر تشکیل می شود .

ویژگی خاص این شرکت در مسئولیت تضامنی شرکا می باشد . بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض آن کفایت نکند ، هر یک از شرکا در پرداخت تمام قروض شرکت ، دارای مسئولیت می باشد .

بنابراین سنگین ترین مسئولیت برای شرکا ی شرکت تجاری ، مربوط به شرکای شرکت تضامنی می باشد .

در صورتی که در خصوص مسئولیت شرکا برخلاف این امر ، توافقی صورت گرفته باشد ،  این توافق نسبت به اشخاص ثالث ، باطل و کان لم یکن می باشد .

اسم شرکت تضامنی :

ماده ی صد و هفده قانون تجارت بیان می دارد که  لزوما باید در اسم شرکت ، عبارت شرکت تضامنی قید شده و نام حداقل یکی از  شرکا نیز در نام شرکت قید شود . در صورتی که نام تمامی شرکا قید نشود ، باید بعد از اسم شریک ، عبارتی هم چون ” و شرکا ” یا ” و برادران ” قید شود . به صورت مثال ، شرکت تضامنی رضایی و برادران

تشکیل شرکت تضامنی :

به موجب ماده ی صد و هجده قانون تجارت ایران ، جهت تشکیل شرکت تضامنی ، لزوما باید تمامی سرمایه ی نقدی تادیه و سرمایه ی غیر نقدی ، به طور کامل تقویم و تسلیم شده باشد .

تقویم سرمایه ی غیر نقدی :

تقویم سرمایه ی غیر نقدی ، توسط شرکای شرکت تضامنی و با اتفاق نظر آن ها انجام می گیرد .

در صورتی که در تقویم سرمایه ی غیر نقدی ، تخلف و تقلبی صورت گرفته باشد ، تمامی شرکا ، مسئول پرداخت مابه التفاوت قیمت اصلی مال و قیمت تقویم شده می باشند .

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

تقسیم منافع :

اصولا ، تقسیم سود و منفعت در شرکت های تضامنی ، به نسبت سهم الشرکه ی هر یک از شرکا ، میان آن ها تقسیم می شود .

ممکن است که شرکا در ضمن شرکت نامه ، بر خلاف این امر توافق کرده باشند که در این صورت مطابق مفاد شرکت نامه عمل خواهد شد .

مطابق ماده ی صد و سی و دو ، در صورتی که سرمایه ی شرکت در نتیجه ی ضرر های وارده کم شود ، امکان تادیه  ی منفعت و سود به شرکا تا زمانی که این کمبود جبران نشده باشد ، ممنوع است ‌.

مدیریت شرکت تضامنی :

به موجب ماده ی صد و بیست و همچنین  صد و بیست و یک قانون تجارت ، مدیر شرکت ، توسط شرکا از میان خود شرکا و یا از خارج انتخاب می شود و حدود مسئولیت مدیر شرکت تضامنی ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خواهد داشت .

اگر به مدیریت شرکت ها علاقه مند هستید ومیخواهید بدانید چه کسانی صلاحیت مدیریت هر نوع شرکتی را دارند مقاله های مربوط به هر شرکت را در سایت جستجو کنید که از جمله آن ها مقاله شرکت نسبی میباشد

انتقال سهم الشرکه :

در شرکت تضامنی ، به عنوان مهمترین شرکت اشخاص  ، شخصیت هر یک از شرکا ، دارای اهمیت بسیار می باشد .

بنابراین ، به موجب ماده ی صد و بیست و سه قانون تجارت ، هر یک از شرکا در صورتی حق انتقال سهم الشرکه ی خود به شخص دیگری را خواهد داشت که رضایت تمامی شرکا را داشته باشد در غیر این صورت ، چنین حقی را نخواهد داشت .

پرداخت دین شرکت تضامنی :

به موجب ماده ی صد و بیست و چهار قانون تجارت ، در صورتی که شرکت دارای دینی باشد ، طلبکاران شرکت ، در ابتدای امر برای دریافت طلب خود باید به شرکت مراجعه نمایند ‌ .

در صورتی که شرکت منحل شده و دارایی آن جهت پرداخت تمامی قروض شرکت کافی نباشد، طلبکاران شرکت می توانند برای دریافت طلب خود به هر یک از شرکای شرکت تضامنی مراجعه نمایند .

بنابراین پیش از انحلال شرکت ، مراجعه ی طلبکاران به شرکا برای دریافت طلب خود از شرکت، امکان پذیر نمی باشد .

پرداخت دین طلبکاران شخصی شرکا :

طلبکاران شرکت تضامنی نسبت به دارایی شرکت ، بر طلبکاران شخصی شرکای تضامنی تقدم دارند .

بنابراین ، در صورت انحلال شرکت تضامنی ، تا زمانی که طلب طلبکاران شرکت از محل دارایی شرکت تادیه نشده باشد ، طلبکاران شخصی شرکا حقی بر آن نخواهند داشت .

میان طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا نسبت به دارایی  شرکا ی شرکت ، حق تقدمی وجود ندارد و هر یک از این دو دسته به نحو مساوی ، می توانند طلب خود را از محل دارایی شریک شرکت تضامنی ،‌ مطالبه کنند .

ورشکستگی شرکت :

ورشکستگی شرکت تضامنی و نحوه ی تصفیه ، مطابق مقررات قانون تجارت می باشد .

در صورتی که شرکت منحل شده باشد نیز می توان حکم به ورشکستگی شرکت داد ؛ این امر  در صورتی است که دارایی شرکت هنوز تقسیم نشده باشد .

در صورتی که حکم به ورشکستگی شرکت تضامنی صادر شده باشد ، این امر مستلزم ورشکستگی شرکا نمی باشد و همچنین ورشکستگی شرکا ی شرکت تضامنی  ، نمی تواند منجر به ورشکستگی شرکت شود و این امر ناشی از استقلالی است که برای شرکت تجاری نسبت به شخصیت شرکا در نظر گرفته شده است.

اگر میخواهید تفاوت ورشکستگی و اعسار را متوجه شوید مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

فعالیت مشابه تجارت شرکت :

ماده ی صد و سی چهار قانون تجارت بیان می دارد که اگر هر یک از شرکا  ی شرکت تضامنی قصد داشته باشد فعالیتی مشابه فعالیت شرکت به حساب خود یا شخص ثالث داشته باشد ، باید رضایت سایر شرکای شرکت را کسب کند ‌.

جهت عضویت در شرکت دیگری که موضوع فعالیت آن ، همانند شرکت تضامنی می باشد به عنوان شریک ضامن و یا شریک با مسئولیت محدود نیز به رضایت سایر شرکای شرکت تضامنی نیاز است .

تبدیل شرکت :

در صورتی می توان شرکت تضامنی را به شرکت سهامی‌ تبدیل کرد که تمام شرکا این تصمیم را تصویب کرده و تمامی مقررات راجع به شرکت سهامی باید رعایت شود .

انحلال شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی مطابق ماده ی صد و سی و شش قانون تجارت ، در موارد زیر منحل خواهد شد :

 • با تراضی و توافق تمامی شرکا
 • ورشکستگی شرکت تضامنی : منجر به انحلال خود به خودی شرکت می شود .
 • انجام فعالیت مورد نظر شرکت
 • انقضای مدت شرکت و عدم تمدید آن
 • در خواست انحلال شرکت از دادگاه توسط یکی از شرکا و موجه بودن دلایل او و صدور حکم به انحلال شرکت توسط محکمه
 • در صورتی که در اساسنامه ی شرکت ، حق فسخ شرکا سلب نشده باشد ، هر یک از شرکا به شرطی که قصد اضرار نداشته باشد ، می تواند شرکت را فسخ نماید و برای این امر باید شش ماه پیش از فسخ ، کتبا با شرکا قصد خود را اعلام نماید . جهت فسخ شرکت ، اگر مطابق اساسنامه ی شرکت ، سال به سال به حساب شرکت رسیدگی می شود ، فسخ شرکت تضامنی ، موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می اید .
 • ورشکستگی یکی از شرکا ، در صورتی منجر به انحلال شرکت تضامتی خواهد شد که مدیر تصفیه ، کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و شش ماه از تقاضای مزبور گذشته باشد و شرکت نتوانسته باشد مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نماید .
 • در صورت فوت و یا محجوریت یکی از شرکا ، بقا شرکت ، به رضایت شرکای شرکت تضامنی و قائم مقام شریک محجور و یا متوفی می باشد .

اگر سایر شرکای شرکت تضامنی ، تصمیم به بقای شرکت گرفته باشند ، قائم مقام مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت و یا حجر ، رضایت یا عدم رضایت خود را مبنی بر ادامه ی فعالیت شرکت اعلام کند ‌.

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

در صورتی که قائم مقام ، رضایت خود را نسبت  به بقای شرکت اعلام نماید ، نسبت به سود و زیان شرکت ، شریک خواهد بود و در صورت عدم رضایت نسبت به بقای شرکت ، تنها در منافع حاصله در مدت مذکور سهیم خواهد بود و در ضرر آن ، شریک نمی باشد .

اگر قائم مقام تا پایان مدت مذکور ، سکوت نماید ، این سکوت او در حکم رضایت به ادامه ی فعالیت شرکت تضامنیی می باشد .