شرکت مختلط غیر سهامی|نکات مهم و روش انحلال

شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟ و نکات مهم شرکت مختلط غیر سهامی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه شرکت مختلط غیر سهامی :

در قانون تجارت ایران ، قانون گذار هفت نوع شرکت تجاری را ذیل ماده ی ۲۰ این قانون معرفی و شناسایی کرده است .

شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل از شرکای آنان می باشد .

اشخاص برای انجام امور تجاری ، به تشکیل شرکت تجاری و بازرگانی اقدام می کنند و از این طریق با تجمیع سرمایه های اندک خود ، سرمایه ی لازم را جهت انجام فعالیت تجاری مورد نظر خود بدست می اورند .

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت های تجاری ، نسبت به شرکت های مدنی و مالکیت مشاع ، دارای مزایایی می باشد که باعث تمایل افراد به تشکیل این شرکت ها می باشد . از جمله مزایای شرکت های تجاری نسبت به مالکیت مشاع ، اتخاذ تصمیم با اکثریت ارا انجام می شود اما در صورتی که مالکیت به صورت مشاعی باشد ، برای تصرف در مال مشترک باید لزوما باید توافق شرکا وجود داشته باشد .

انواع شرکت های تجاری :

شرکت های تجاری ذکر شده در ماده ی ۲۰ قانون تجارت ، شامل شرکت های زیر می شود :

 • شرکت های سهامی ( اعم از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص )
 • شرکت نسبی
 • شرکت تضامنی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • توجه داشته باشید که ما برای هر شرکت مقاله ای ایجاد کرده و به طور کاملا تمام این شرکت ها و روش های ثبت آن ها رو توضیح داده ایم که میتوانید به لینک های مربوطه سر بزنید یا در سایت نام شرکت را سرچ نمایید برای مثال میتوانید مقاله روش های ثبت شرکت های تضامنی را مطالعه نمایید

در ادامه ی این مقاله ، قصد داریم به بررسی شرکت مختلط غیر سهامی و قواعد حاکم بر آن بپردازیم .

شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکتی تجاری می باشد که جهت انجام امور تجاری تشکیل می شود .

شرکای شرکت مختلط غیر سهامی ، به دو دسته تقسیم می شوند :

 • یک یا چند نفر به عنوان شریک ضامن
 • یک یا چند نفر به عنوان شریک با مسئولیت محدود

در ادامه به مسئولیت هر یک از شرکای ضامن و شرکای با مسئولیت محدود و هم چنین قواعد انتخاب نام شرکت و سایر امور مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی خواهیم پرداخت .

مسئولیت شرکای ضامن :

شرکای ضامن ، در برابر طلبکاران شرکت مختلط غیر سهامی ، در صورتی که دارایی شرکت جهت پرداخت دیون آن کافی نباشد ، مسئولیت خواهند داشت

بنابراین اگر شرکت منحل شده و دارایی آن برای پرداخت دیون و قروض شرکت کفایت نکند ، هر یک از طلبکاران شرکت می تواند برای دریافت تمام طلب خود به هر یک از شرکای ضامن مراجعه کند .

مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود :

شخصی که به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی عضو است ، تنها به میزان سرمایه ی خود که در شرکت گذاشته است و یا باید بگذارد ، مسئولیت خواهد داشت .

در صورتی که شریک با مسئولیت محدود وارد شرکت مختلط غیر سهامی موجودی شود ، نسبت به قروضی که شرکت پیش از ورود او به شرکت داشته است نیز مسئول خواهد بود و در صورتی که نا بین شرکا ، بر خلاف این امر توافق شده باشد ، توافق مزبور در برابر اشخاص ثالث ، اعتباری نخواهد داشت .

در صورتی که پیش از ثبت شرکت ، تعهداتی توسط شرکت شده باشد ، در برابر اشخاص ثالث ، شرکای با مسئولیت محدود هم چون شرکای ضامن خواهند بود مگر آن که شریک با مسئولیت محدود ، اثبات نماید که شخص ثالث از محدود بودن مسئولیت وی در شرکت اطلاع داشته است .

مسئولیت شرکا در هر نوع شرکت با شرکت های دیگر فرق دارد برای مثال مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی با شرکت نسبی متفاوت میباشد.

انتخاب نام شرکت :

به موجب ماده ی صد و چهل و یک قانون تجارت ، برای انتخاب نام شرکت مختلط غیر سهامی ، باید لزوما عبارت ” مختلط غیر سهامی ” ضمن نام شرکت ذکر شده و هم چنین نام حداقل یکی از شرکای ضامن نیز در آن درج شود .

اگر نام هر یک از شرکای با مسئولیت محدود در نام شرکت درج شده باشد ، این شریک در برابر اشخاص ثالث ، به عنوان شریک ضامن محسوب خواهد شد و توافق شرکا بر خلاف این امر در برابر اشخاص ثالث ، بی اثر خواهد بود .

روابط مابین شرکا :

ماده ی صد و چهل و دو قانون تجارت ، بیان می دارد که روابط ما بین شرکای شرکت مختلط غیر سهامی ، بر اساس مفاد مندرج در شرکت نامه ی شرکت خواهد بود .

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی :

به موجب ماده ی صد و چهل و چهار قانون تجارت ، اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی ، برعهده ی شرکای ضامن خواهد بود .

حدود اختیارات شرکای ضامن در اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی ، همان است که برای شرکای شرکت تضامنی بیان شده است .

ماده ی صد و چهل و پنج قانون تجارت ، در مورد نقش شرکای با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی ، بیان می دارد که اداره ی شرکت ، نه حق شرکای با مسئولیت و نه از وظایف ان ها می باشد و در واقع این دسته از شرکا ، نقشی در اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی ندارند .

به موجب ماده ی صد و چهل و هفت قانون تجارت ، شرکای با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی حق نظارت در امور شرکت را دارند و می توانند برای اطلاع خود از امور و وضعیت مالی شرکت ، از روی دفاتر و اسناد شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهند .

در صورتی که ما بین شرکا بر خلاف این امر توافقی انجام گرفته باشد ، این  توافق از درجه ی اعتبار ساقط خواهد بود .

انجام معامله به نام شرکت :

همان طور که بیان کردیم ، اداره ی امور شرکت ، بر عهده ی شرکای ضامن می باشد و این دسته از شرکا حق انجام معامله به نام شرکا را خواهند داشت .

در صورتی که شریک با مسئولیت محدود ، از جانب شرکت مختلط غیر سهامی معامله ای را منعقد کرده باشد ، از جهت تعهدات ناشی از ان معامله در برابر طرف مقابل ، شریک با مسئولیت محدود در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر آن که شریک با مسئولیت محدود در معامله تصریح کرده باشد که معامله را به سمت وکالت از جانب شرکت مختلط غیر سهامی ، انجام می دهد .

انتقال سهم الشرکه :

شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی ، نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ، سهم الشرکه ی خود را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کرده و از این طریق شخص دیگری را وارد شرکت مختلط غیر سهامی کند .

در صورتی که سهم الشرکه ی شریک با مسئولیت محدود بدون اذن سایر شرکا به شخصی منتقل شده باشد ، شخص منتقل الیه ، حق دخالت در اداره ی شرکت و هم چنین حق تفتیش در امور شرکت را نخواهد داشت .

پرداخت دیون شرکت مختلط غیر سهامی :

در صورتی که شرکت دارای قرض و یا دینی باشد ، در ابتدا پرداخت دین باید از دارایی خود شرکت پرداخت شود . طلبکاران شرکت ، در برابر  طلبکاران شخصی شرکا ، نسبت به دارایی شرکت دارای حق تقدم خواهند بود و تا زمانی که تمامی طلب طلبکاران شرکت از محل دارایی شرکت تادیه نشود ، طلبکاران شخصی شرکا حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهند داشت .

اگر شرکت منحل شده و دارایی آن برای پرداخت قروض و دیون شرکت کفایت نکند ، هر یک از طلبکاران شرکت می تواند برای دریافت تمام طلب خود ، به هر یک از شرکای ضامن شرکت مراجعه نمایند و این شرکا ملزم به پرداخت دیون شرکت خواهند بود

همان طور که گفتیم ، مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی تا نیزان اورده ای است که در شرکت داشته اند .

اگر شریک با مسئولیت محدود ، بخشی از سهم الشرکه ی مقرره را نپرداخته باشد و یا مسترد نموده باشد ، طلبکاران و یا مدیر تصفیه ی شرکت ، در صورت انحلال شرکت می توانند برای دریافت مابقی سهم الشرکه به شریک با مسئولیت محدود مراجعه کنند .

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی :

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی  ، همانند شرکت تضامنی می باشد .

 • انقضای مدت شرکت :

در صورتی که برای شرکت مختلط غیر سهامی ، مدتی تعیین شده باشد و این مدت منقضی شود ، در صورت عدم تمدید مدت آن ، شرکت منحل خواهد شد .

 • انجام موضوع شرکت :

اگر موضوع شرکت ، انجام شده باشد و یا انجام آن به هر علت غیر ممکن شده باشد ، شرکت منحل می شود .

 • ورشکستگی شرکت :

در صورتی که شرکت مختلط غیر سهامی ، ورشکسته شود ، انحلال خود به خودی شرکت رخ خواهد داد .

 • فسخ شرکت توسط شرکا :

اگر در اساسنامه ، حق فسخ شرکت توسط شرکا سلب نشده باشد ، هر یک از شرکا می توانند با اعمال حق فسخ خود ، شرکت را فسخ و در نهایت منحل کنند .

 •  تراضی شرکا :

شرکای شرکت مختلط غیر سهامی می توانند با تراضی خود ، شرکت را منحل نمایند .

 • حکم محکمه ی صالح :

هر یک از شرکای شرکت مختلط غیر سهامی می تواند با مراجعه به دادگاه ، تقاضای انحلال شرکت را داشته باشد که در این صورت محکمه با بررسی دلایل وی ، در صورتی که تقاضا را موجه بداند ، حکم به انحلال شرکت خواهد داد .

 • ورشکستگی شرکای ضامن :

اگر یکی از شرکای ضامن شرکت مختلط غیر سهامی ورشکسته شود و مدیر تصفیه ی وی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید ، پس از ۶ ماه از تاریخ تقاضای انحلال شرکت ، اگر شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای خود منصرف نکرده باشد ، شرکت منحل خواهد شد .

شاید مقاله تفاوت اعسار و ور شکستگی نیز برای شما مفید باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی
 • فوت و یا محجوریت شرکای ضامن :

در صورت فوت و یا محجوریت هر یک از شرکای ضامن شرکت ، ادامه ی فعالیت شرکت، بسته به تصمیم سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی و یا محجور می باشد که در صورت مخالفت با ادامه ی  فعالیت آن ، شرکت منحل خواهد شد .