طلاق بائن|شرایط طلاق بائن|آثار طلاق بائن|نحوه طلاق بائن|

طلاق بائن چیست

طلاق بائن
طلاق بائن

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی طلاق بائن چیست؟ و شرایط طلاق بائن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم طلاق بائن

مقصود از طلاق بائن طلاقی می‌باشد که در ازای آن مرد قادر نیست مجددا به زن خود رجوع کند. به عبارت دیگر وقتی صیغه طلاق جاری می شود، زن و شوهر دیگر با هم رابطه زناشویی نخواهند داشت و در شرایطی که تمایل داشته باشند دوباره با هم ارتباط برقرار کنند، بدون آن که موانعی برای عقد نکاح داشته باشند باید صیغه عقد نکاح جدید بین آن ها برقرار شود.

 موارد طلاق بائن

– طلاقی که پیش از رابطه نزدیکی انجام شود.

– طلاق زن یائسه که آن زن در ۵۰ سالگی دیگر دچار  عادت ماهانه نمی‌شود و بارداری ا‌و خاتمه یافته است و به این مسئله یائسگی زنان اطلاق می‌شود.

– طلاق خلع و مبارات طلاقی است که زن به سبب نفرت از مرد با هبه مالی به او از وی طلاق می گیرد .

– طلاق مبارات طلاقی که این نفرت و کراهت دو طرفه و متقابل باشد و زن و شوهر تمایلی به ادامه زندگی با هم را نخواهند داشت.

– طلاق سه طلاقه یعنی سومین طلاقی که بعد از سه نکاح پشت سر هم برقرار شود.

– طلاق هایی که از سوی دادگاه خانواده به درخواست زن و به موجب عسر و حرج صادر می‌شود. جز در مورد مرد غائب مفقودالاثر که قابل رجوع می باشد در بقیه موارد باین تلقی می شود. یعنی مرد حق بازگشت به زن را دارد .

در این دسته از طلاق ها علت وجودی دادگاه های خانواده با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که در آبان ۱۳۷۰ مورد اصلاح قرار گرفت تضاد دارد. در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر شده است در شرایطی که ادامه نکاح سبب عسر و حرج زن شود  می تواند  به حاکم رجوع کرده و درخواست طلاق نمایند و شرایطی که الزام مرد به طلاق امکان‌پذیر نباشد زن با اجازه حاکم طلاق داده خواهد شد .

آثار طلاق بائن

-از جمله اثرات مهمی که طلاق بائن  دارد افتراق کامل زن و شوهر از هم می باشد و در اثر این طلاق زن و شوهر به شکل کامل از هم جدا شده و مرد قادر است بدون این که از دادگاه اجازه بگیرد و  مجدداً ازدواج کند .

-در مورد پرداخت نفقه به زن پیشین خود وظیفه ای نخواهد داشت.

طلاق بائن
طلاق بائن

-در این شکل از طلاق زن و شوهر نسبت به هم ارث نخواهند برد.

-زن باید خانه شوهر را پس از طلاق رها کرده و عده ای ندارد .

– زن هر زمان که مایل باشد می تواند مجددا عقد نکاح را جاری سازد و به میل خود زندگی نماید.

– چنان چه مرد در حالت بیماری زن را طلاق دهد و پس از آن بر اثر بیماری فوت کند و زن از او ارث نخواهد برد. گرچه طلاق بائن است. اما به شرط آن که زن مجدداً شوهر نکرده باشد، از او ارث خواهد برد.

مفهوم طلاق بائن قضایی

بر اساس مقررات کنونی، طلاق به طور شرعی و قانونی از جمله اختیارات مرد می باشد. در ماده ی  ۱۱۳۳ قانون مدنی چنین مقرر شده است که مرد قادر است با رعایت شرایطی که در قانون تعیین شده است و با رجوع به دادگاه درخواست طلاق زن خود را بنماید.

البته در تبصره این ماده مقرر شده است که زن هم این امکان را دارد که با در نظر گرفتن شرایطی که در ماده‌های ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ تعیین شده است، از دادگاه درخواست طلاق نماید. به علاوه در شرایطی که مرد غایب باشد و یا زن در عسر و حرج واقع شود، زن این امکان را خواهد داشت که به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق کند. به این شکل از طلاق در اصطلاح طلاق قضایی اطلاق می شود.

موارد طلاق قضایی

بر اساس قانون در سه مورد جاری می شود:

1- خودداری مرد از پرداخت نفقه و میسر نبودن اجبار او  به پرداخت نفقه

2- شوهری که غایب مفقودالاثر شود و اگر زن در حالت عسر و حرج قرار بگیرد و ادامه ی زندگی با او به سبب و حرج باشد.

به بیان دیگر در طلاق قضایی مرد با طلاق موافق نبوده و رضایت ندارد و به یکی از اسبابی که در بالا ذکر شد دادگاه او را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و این عدم رضایت مرد امکان دارد به سبب غیبت و برخی اوقات به سبب مخالفت او  با طلاق زن باشد. در این باره در طلاق غیابی توضیحات بیشتری آمده اس که مطاله آن مفید خواهد بود.

 طلاق بائن خلع نوبت اول

مقصود از طلاق خلع طلاقی است که به شکل توافقی و طلاق از طرف زن جاری شود و در واقع دادگاه مرد را مجبور به طلاق نموده باشد. چنان چه زن و شوهر نخستین بار باشد که اقدام به طلاق از هم کنند، یعنی پیشینه ازدواج و طلاق نسبت به هم را نداشته باشند طلاقی که صادر می‌شود طلاق بائن خلع نوبت اول تلقی می‌شود. فرض بر این که زن و شوهر مجدداً با هم ازدواج کنند و دوباره بر اساس طلاق خلعی از هم جدا شوند این طلاق را طلاق خلع نوبت دوم گویند.

 رجوع از بذل در طلاق

به سبب آن که طلاق خلعی از زیر مجموعه طلاق بائن تلقی می‌شود، بنابراین بعد از آن که محقق شد مرد قادر نیست در هنگام عده به زن خود رجوع نماید. این در صورتی است که زن این امکان را خواهد داشت که نسبت به مبلغ پرداخت شده به شوهر در هنگام عده رجوع نموده و آن را مسترد گرداند. حتی اگر مرد ناراضی باشد در این حالت مرد قادر است به زنش رجوع نماید و در این که اجازه رجوع زن منوط به امکان رجوع مرد است یا نه اختلاف نظر جاری می باشد.

طلاق بائن
طلاق بائن

بر اساس  نظر اول در شرایطی که امکان رجوع مرد وجود نداشته باشد مثل آن است که زن عده ندارد یا زن سه طلاقه است که در این صورت رجوع زن هم درست نیست. به علاوه در این مورد که درستی رجوع زن منوط به رجوع شوهر به او می باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. البته باید این نکته را در نظر داشت که رجوع به بذل یک عمل حقوقی یک طرفه تلقی می‌شود که فقط با اراده زن صورت می گیرد. اما با این وجود یک طرفه بودن  طلاق ، شرایطی را دارا می باشد:

– اول آن که زن تنها در ایام عده حق  دارد رجوع نماید.

دوم این که مرد باید در دوره عده از رجوع زن نسبت به این مطلب مطلع شود و به شکل متقابل طلاق خود را جاری سازد. بسیار روشن و واضح  است که اگر مرد از رجوع زن به بذل مطلع نباشد، رجوع زن به بذل باطل است. رجوع باید به شکلی باشد که مرد هم توانایی رجوع به ازدواج را دارا باشد. با رجوع زن به بذل باین بودن طلاق از بین می‌رود و در این حالت طلاق رجعی خواهد شد و مرد قادر است در  دوره عده به زن رجوع نماید و در طلاق خلع اگر زن نسبت به بذل رجوع کند طلاق به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد قادر است به زن رجوع کند. هرچند که زن راضی به این موضوع نباشد و موافقت نکند و چنان چه زن موفق با رجوع باشد مرد قادر است رجوع کند.

هرچند که زن نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این حالت در حقیقت زن بذل را  به مرد  غیرمعوض نموده است. زیرا راضی شده است که مرد بدون پس گرفتن بذل به او رجوع نماید. برای مرد همان نکاح پیشین دوباره احیا گشته و مهریه قبلی ثابت می‌شود. نکته‌ای که باید در نظر داشت این که مهریه جدیدی که در این عقد قرار داده می شود مشروط به نکاح جدید بعد از پایان مدت  عده می باشد.

 طلاق توافقی و طلاق بائن

در طلاق توافقی یا همان طلاقی که زن در آن وکالت طلاق از شوهر را دارا می باشد طلاق باین خواهد بود. علت این موضوع آن است که زن وکالت از  شوهر در طلاق دارد و قادر است آن را جاری کند. یا بر اساس اثبات عسر و حرج خود در دادگاه حکم طلاق خودش را از شوهر دریافت می‌کند و تمایل به ادامه زندگی مشترک با مرد را ندارد. برخی اوقات دریافت رای طلاق به تقاضای زن با سختی بسیار  همراه است. بنابراین چنان چه قادر باشد در دوره عده زن رجوع کند، همه اعمال حقوقی انجام شده بی اثر خواهد بود و رجوع مرد خط باطلی بر رای دادگاه است که زن آن را به دشواری دریافت نموده است.

عده در طلاق بائن

به روزهای بعد از طلاق که در آن حق رجوع برقرار نباشد و مرد رجوع نماید و حتی زن  به مهریه بخشیده شده خود برمی‌گردد، ایام عده اطلاق می شود. به شکل کامل عده وفات ۴ ماه و ده روز و  عده عقد موقت دو ماه تلقی می‌شود. اما در طلاق بائن  زن یائسه یعنی زنی که بالای ۵۰ سال سن داشته باشد و طلاق بائن دوشیزه یعنی دختر باکره، عده‌ای جاری نمی باشد.

طلاق بائن
طلاق بائن

 صیغه طلاق بائن

طلاق از جمله ایقاعات می باشد. یعنی به شکل یک طرفه از سوی مرد قابل انجام شدن است و نیاز به توافق زن نخواهد داشت. به شکلی که مرد این امکان را دارد با در نظر گرفتن شرایط و تشریفات طلاق به شکل یک طرفه زن را طلاق دهد. در هنگام طلاق باید به شکل کامل صیغه طلاق به زبان عربی جاری شود و دو مرد عاقل و بالغ آن را استماع نمایند و نیز مردی که زن را طلاق می دهد، باید عاقل و مختار بوده باشد و بر اساس اجبار و الزام و اکراه آن را انجام ندهند .چون طلاقی که از روی اجبار صورت گیرد باطل خواهد بود. نکته دیگر آن که طلاق دهنده باید قصد باشد. و زن در هنگام طلاق در حالت عادت زنانه قرار نداشته باشد و هنگامی که صیغه طلاق جاری می شود همه شرایط آن باید از طرف مرد مورد رعایت قرار بگیرد.