طلاق بی دلیل زن|شرایط طلاق بدون دلیل از سوی مرد|نکات مهم

طلاق بی دلیل زن

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی طلاق بی دلیل زن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

طلاق-بی-دلیل-زن
طلاق-بی-دلیل-زن

طلاق بی دلیل زن چگونه است؟

زوج  به منظور تقاضای طلاق ضرورتی برای اقامه دلیل به دادگاه خانواده که به پرونده طلاق رسیدگی می کند ندارد و قادر است و آن را بی جهت طلاق دهد. اما باید در هنگام تقاضای طلاق یا در میان دادرسی به آن همه حقوق مالی زن را به او پرداخت کند. مانند نفقه و مهریه و اجرت المثل و نحله. در این حالت قادر است بدون هیچ سد قانونی زوجه را طلاق دهد.

بر اساس قانون مدنی کشور ایران و با توجه به ماده ۱۱۳۳ ،مرد قادر است با رعایت کردن شرایط تعیین شده در قانون و رجوع به دادگاه درخواست طلاق زن خود را کند. در ماده مذکور از از اقامه دلیل به وسیله مرد در محضر دادگاه به منظور طلاق زوجه صحبتی به میان نیامده است. پس چنین می توان برداشت نمود که مرد قادر است زن خود را بی هیچ دلیلی که نیاز به اثبات داشته باشد، طلاق دهد.

نکته قابل توجه آن است که با وجود آن که مرد حق قانونی به منظور طلاق زوج دارد، اما هیچ مردی نمی تواند بدون  علت به دادگاه خانواده رجوع کند و فقط چون میلش کشیده است بی آن که حقوق مالی زن را پرداخت کند او را طلاق دهد.

در این بخش از مقاله یاروکیل با توجه به تعریف طلاق بدون دلیل از سوی مرد این موضوع نیز بررسی خواهد شد که چه شرایطی باید از سوی زوج مراعات شود تا بتواند بدون دلیل زن را طلاق دهد. و اصلا چه فرقی می کند که مرد دلیل بیاورد و زوجه را طلاق دهد یا بی دلیل اقدام به طلاق زوج کند.

طلاق زن بدون دلیل

همه ما می دانیم که حق طلاق از حقوق قانونی شناخته شده برای مردان در کشور ایران هست  و حتی در قانون مدنی ماده قانونی ویژه‌ای به این موضوع اختصاص داده شده است. در ماده ۱۱۳۳ قانون مقرر شده است مرد قادر است با رعایت شرایط تعیین شده در قانون و با رجوع به دادگاه درخواست طلاق همسر خود را بنماید.

بنابراین قانون باید گفت که مردها در کشور ایران این حق را دارند که هر موقع دلشان خواست و تمایل داشتند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع کنند و دادخواست طلاق به منظور خارج شدن از زوجه را ارائه نمایند. برای این منظور نیازی به اقامه دلیل نخواهند داشت و ضرورتی ندارد که سند و مدرکی را به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه کند.

طلاق-بی-دلیل-زن
طلاق-بی-دلیل-زن

به دنبال آن نیازی به اثبات دلایل نزد قاضی هم نخواهند داشت تا این امکان برای آن ها فراهم شود که از حق خود استفاده  نمایند.  این حق در قانون کشور ایران برای زنان پیش بینی نشده است و زن به منظور تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه حتماً باید ادله ای برای خواسته جدایی از زوج ارائه کند و بعد از اقامه دلایل در نزد قاضی اثبات نماید تا قادر باشد از زوج فارق بشود.

شرایط طلاق زن بی دلیل به وسیله  مرد

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد مرد به منظور طلاق زوجه احتیاجی به اقامه دلایل و اثبات آن نخواهد داشت و هر زمان که تمایل داشته باشد قادر است زوجه را طلاق دهد. اما نباید چنین تصور نمود که مرد این امکان را دارد که یک روز از سر کار بیاید و پس از یک یک دعوای کوتاه تصمیم بگیرد زن خود را طلاق دهد و به دفتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع کرده و دادخواست دهد و تصور نماید که ازدواج خاتمه یافته است.

بنابراین صحیح است که زوج احتیاجی به اثبات و ارائه دلایل به منظور طلاق زوجه نخواهد داشت، اما باید شرایطی را در نظر بگیرد تا امکان آن را داشته باشد که بتواند زن را طلاق دهد. مقصود از این شرایط آن است که از آن جایی که مرد قصد دارد به شکل یک طرفه زن را طلاق دهد، نیاز به آن نیست که زن رضایت به این موضوع داشته باشد.

باید به این نکته توجه داشت همان طور که قانون این حق را برای مرد پیش بینی کرده است، در مقابل آن برای زنان نیز به منظور حمایت از آن ها شرایطی را در نظر گرفته که باید مردان در هنگام طلاق این شرایط را رعایت کنند و بدین شرایط عمل  نمایند.

پرداخت مهریه

نخستین و پر اهمیت ترین شرطی که زوج در حین طلاق باید در نظر داشته باشند، پرداخت مهریه زن می باشد. مردی که تمایل دارد زن را طلاق دهد باید مهریه زوجه را به شکل کامل بپردازد و گرنه صیغه طلاق در دفتر اسناد رسمی اجرا و ثبت نمی شود.

موارد درخواست طلاق زوج بدون پرداخت حقوق مالی زن

ناگفته نماند که در برخی موارد امکان طلاق زن پیش از پرداخت کامل مهریه برقرار است:

1- در صورتی که مرد عاجز از پرداخت مهریه باشد و توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشد. که در این صورت باید دادخواست اعسار را هم زمان با دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کند و در این مورد اخیر یعنی اعسار، مرد باید دلایل لازم که  عدم توانایی مالی او را برای دادگاه اثبات کند ارائه نماید تا دادگاه درخواست اعسار او را بپذیرد. در برخی مواقع دادگاه پس از پذیرش درخواست اعسار مرد به  تقسیط مهریه زن حکم می‌دهد. در این حالت اقساط تعیین شده از سوی دادگاه بعد از ثبت طلاق پرداخت می شود و چنان چه این پرداخت صورت نگیرد، زن قادر است به اجرای احکام دادگستری رجوع نماید.

طلاق-بی-دلیل-زن
طلاق-بی-دلیل-زن

2- مورد دوم که مرد قادر است زن را پیش از پرداخت کامل مهریه طلاق دهد، آن است که زن رضایت به ثبت طلاق دهد. بنابراین چنان چه مرد حقوق مالی زن مثل مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله پرداخت نکند، امکان طلاق زن را نخواهد داشت. جز این که خود زن رضایت به این موضوع بدهد.

پرداخت نفقه

شرط دیگری که  زوج خواستار طلاق بی دلیل باید  آن را محقق کند پرداخت نفقه زن می باشد که اندازه آن از سوی دادگاه با توجه به شان و منزلت و جایگاه اجتماعی و خانوادگی زن مشخص می شود و مرد باید پرداخت کند. باید توجه داشت که زن پس از آن که از سوی مرد طلاق داده شد باید به مدت سه ماه عده نگه دارد. در این مدت سه ماه از آن جایی که طلاق از سوی مرد به نوعی طلاق رجعی خواهد بود، پرداخت به نفقه زن طی مدت این سه ماه بر دوش مرد قرار دارد.

پرداخت اجرت المثل

شرط دیگر پرداخت اجرت المثل دوره ازدواج به زن می باشد، وقتی مردی خواستار طلاق بی علت است،  باید اجرت المثل دوران زوجیت را به زن بپردازد.

شرایط دریافت اجرت المثل از سوی زن

الف) ثابت شود که زن به امر شوهر کارهایی را انجام داده است که از نظر شرعی  وظیفه او نبوده است.

ب) زن به منظور انجام کارهای خانه قصد نداشته باشد که رایگان امور را انجام دهد.

ج) زن کارهایی را انجام دهد که از نظر عرف این موضوع داشته باشد.

پرداخت نحله

شرط دیگر به منظور اعمال طلاق بی علت زن از سوی مرد آن است که نحله ی زن را پرداخت کند. نحله در صورتی به زن می رسد که طلاق با تقاضای مرد انجام شود و مرد علت موجهی مثل تمکین نکردن زن یا رفتار و اخلاق بد زن را در مرجع قضایی ارائه کند و زن شامل اجرت المثل هم نشده باشد. در این حالت دادگاه به عنوان بخشش، وجهی را مشخص می کند تا مرد به زن پرداخت نماید که به آن نحله گفته می شود.

پرداخت نصف دارایی

شرط دیگر برای انجام طلاق بی دلیل از طرف زوج نسبت به زن آن است که مرد نصف دارایی خود را به زن پرداخت کند. یا به عبارتی تقسیم اموال بین زن و شوهر صورت گیرد. این شرط از جمله شرط های دوازده گانه ای است که در قباله ازدواج درج شده و مرد آن ها را امضا کرده است. بر اساس این شرط اگر طلاق با تقاضای مرد صورت گیرد یا تقاضای طلاق از سوی زن  اما توام با دلیل موجه و محکمه پسند باشد، اموال و دارایی مرد باید تقسیم شود.

با توجه به این شرایط می‌توان نتیجه گرفت که تا مرد حقوق مالی زن را پرداخت کند، منعی برای طلاق دادن زن نخواهد داشت. حتی در صورتی که زن به این دادخواست مرد اعتراض نماید و راضی به طلاق نباشد. یعنی عدم رضایت زن و اعتراض او نسبت به جاری شدن صیغه طلاق و ارائه گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه به مرد بلا اثر می باشد.

طلاق-بی-دلیل-زن
طلاق-بی-دلیل-زن

تفاوت طلاق با دلیل یا بی دلیل از سوی مرد نسبت به زن

همان طور که در بالا اشاره کردیم اگر مرد بخواهد بدون دلیل و را طلاق دهد باید همه حقوق مالی زن را به او بپردازد. مقصود از دلیل در این نجا دلیل موجه می باشد. دلیلی که قاضی آن را موجه بداند. مثل عدم تمکین و سوء رفتار زن و موارد دیگر که برای طلاق زن دلیل محسوب شود.

قبلا هم اشاره کردیم در این مورد دو استثنا وجود داشت که مرد اگر بخواهد طلاق دهد و دلیلی در این‌باره نداشته باشد در دو مورد بدون آن که حقوق مالی را پرداخت کند قادر به طلاق خواهد بود:

الف)  یکی این که دادخواست اعسار بدهد و ثابت شود.

ب)  دیگر آن که خود زن به جاری شدن صیغه طلاق رضایت داشته باشد. که در این صورت طلاق به طلاق توافقی مبدل می شود.

اما چنان چه مرد دادخواست طلاق بدهد، یعنی طلاق از طرف مرد صورت پذیرد و در این مسیر دلایل موجه ای مثل عدم تمکین زنی و سوء رفتار و او را در دادگاه ارائه کند، دیگر نیازی نیست که حتماً مهریه زن را پرداخت کند. یا مثلا به پرداخت نفقه و اجرت المثل و نحله الزامی نخواهد داشت.