طلاق توافقی|طلاق توافقی و مهریه|مدارک و شرایط لازم|

طلاق توافقی چیست

طلاق توافقی
طلاق توافقی

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی طلاق توافقی چیست؟ و شرایط طلاق توافقی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

در طلاق توافقی زن و شوهر باید راجع به همه مسائل از جمله مهریه و نفقه و حضانت فرزندان و زمان و شیوه ملاقات و اجرت المثل و جهیزیه و غیره به توافق برسند تا بتوانند پروسه رسیدگی به موضوع طلاق را کوتاه تر کنند. در مورد طلاق توافقی دادگاه همه موارد فوق را در حکم صادر شده مورد توجه قرار می‌دهد و در گواهی عدم امکان سازش از جمله مهمترین مدارک برای طلاق توافقی می باشد، درج می کند.

مفهوم طلاق توافقی

یکی از اشکال های طلاق، طلاق توافقی می‌باشد که در متن قانون از آن تعریفی نیامده است. در واقع طلاق توافقی به آن نوع از طلاق اطلاق می شود که زن و مرد در آن توافق می‌کنند تا از هم جدا شوند و این توافق در رای دادگاه قید می‌شود و دارای ضمانت اجرای قانونی می باشد. با توجه به عنوان این طلاق، طلاق توافقی در حقیقت آن شکل از طلاق است که در آن همه موارد بستگی به توافق زن و شوهر خواهد داشت. آن ها به منظور فارغ شدن از هم توافقاتی را نسبت به هم انجام می دهند. این شکل از طلاق طلاق باین خواهند بود.

 هزینه طلاق توافقی

طلاق توافقی شامل هزینه مشاوره خانواده، آزمایش ‌بارداری، هزینه ثبت دادخواست، هزینه طلاق در محضر و حق الوکاله وکیل می شود. درست است که طلاق به شکل توافقی انجام شده است.

اما هزینه دادرسی در شرایطی که دادخواست از طرف هر دو زن و شوهر اقامه شود، هزینه مربوط به طلاق توافقی میان آن ها تقسیم می گردد. بعد از آن که دادخواست طلاق توافقی ثبت شد و شعبه رسیدگی کننده به موضوع طلاق توافقی تعیین گردید و با در نظر گرفتن این که داوری از طلاق توافقی حذف شده است و به جای آن مشاوره خانواده در نظر گرفته شده است، مشاوره دادگاه هزینه ای را به منظور حق مشاوره زن و شوهر اخذ می نماید. البته باید در نظر داشت که این هزینه در شهرهای کشور و در مراکز قضایی مختلف خانواده متفاوت است.

در زمان طلاق توافقی مدت زمانی که برای طلاق توافقی در نظر گرفته شده است، امروزه در بیشتر شعبه های دادگاه های خانواده تهران  شامل ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیکی قضایی و تعیین شعبه دادگاه و مراجعه به شعبه و صدور رای گواهی عدم امکان سازش می باشد. با توجه به در اختیار داشتن وکیل، طلاق توافقی کمتر از یک ماه خواهد بود. اما اگر طلاق توافقی بدون استفاده از وکیل صورت گیرد ممکن است بین ۳ تا ۴ ماه به طول بیانجامد.

طلاق توافقی
طلاق توافقی

باز هم باید این نکته را در نظر داشت که در شهرهای مختلف کشور زمان رسیدگی به طلاق توافقی فرق می کند. بنابراین باید گفت که برخی اوقات انجام همه مراحل در بعضی از مناطق کشور کمتر از یک هفته صورت می‌گیرد. در پاسخ به این که مدت زمان طلاق توافقی چقدر است باید گفت در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود .

رجوع به دفتر رسمی ازدواج و طلاق

با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، اعتباری که برای گواهی عدم امکان سازش به منظور تصمیم به دفتر رسمی طلاق در نظر گرفته شده است تا سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا به عبارتی قطعی شدن رای به منظور طلاق توافقی می‌باشد.

اگر گواهی عدم امکان سازش در این مدت سه ماهه به دفتر رسمی طلاق ارائه نشود یا شخصی که آن را به دفتر رسمی طلاق ارائه داده است، این مدت سه ماهه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حضور نیابد یا اسناد ضروری را به این منظور در اختیار دفترخانه قرار ندهد، گواهی صادر شده بی اعتبار  خواهد شد. تصریح این ماده اعلام داشته که اگر گواهی عدم امکان سازش که صادر شده است با توجه به توافق زن و شوهر بر اساس اصول قانونی بی اعتبار شود، همه توافقاتی که در این گواهی صورت گرفته است لغو خواهد شد.

طلاق توافقی و گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده صادر می‌شود و در نهایت باید در مدت سه ماه بعد از ابلاغ رای قطعی و در شرایطی که  رای قطعی صادر نشده باشد، بعد از آن که رای به وسیله زن و شوهر به دفترخانه اسناد رسمی ارائه شد، گواهی صادر شود. چنان چه طی این مدت به دفترخانه ارائه نشود یا زن و شوهر اسناد ضروری را در خانه ثبت طلاق تسلیم نکنند گواهی عدم سازش بی اعتبار خواهد شد و نیز توافق های انجام شده در این گواهی هم از اعتبار می‌افتد و اگر زن و شوهر خواهان طلاق توافقی باشند باید دوباره درخواست طلاق توافقی بدهند. صیغه طلاق توافقی با رعایت کلیه جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر صورت می پذیرد.

مراحل طلاق توافقی

مرحله اول: در شرایطی که زن و شوهر خواهان طلاق توافقی باشند دادگاه باید این موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارسال کند. در این خصوص دو طرف باید اول به مرکز مشاوره خانواده رجوع نمایند که در واقع این موضوع بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده تعیین شده است.

وظیفه مراکز مشاوره خانواده آن است که بین زن و شوهر سازش ایجاد کنند و چنان چه زن و شوهر از درخواست طلاق خود پشیمان نشوند با تعیین کردن موارد مورد توافق به منظور تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری به دادگاه ارسال نمایند.

طلاق توافقی
طلاق توافقی

مرحله دوم: دادگاه خانواده موارد مورد توافق را مورد ملاحظه قرار داده و در مورد زن و شوهر تلاش در سازش و صلح میان آن ها می کند. اگر این صلح محرز نشود، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند.

مرحله سوم :رجوع به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق است.

مرحله چهارم: قطعیت گواهی عدم امکان سازش بعد از آن که از سوی دادگاه صادرکننده رای قطعی شد، ابتدا به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق فرستاده می شود.

مرحله پنجم: زن و شوهر باید در نهایت طی مدت سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه ثبت طلاق ارائه نمایند.

مرحله ششم: صیغه طلاق با رعایت همه جهات شرعی در دفترخانه یا در محلی دیگر با حضور سردفتر صورت می گیرد که این موضوع بر اساس ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده انجام می‌شود.

شرایط طلاق توافقی:

با توجه به این که طلاق توافقی از جمله طلاق هایی است که با توافق زن و شوهر و با توجه به رضایت آن ها صورت می پذیرد، مسائل اصلی و فرعی جاری است که قبل از صدور حکم جدایی باید زن و شوهر در مورد آن ها به توافق و سازش برسند.

از جمله مسائلی که در طلاق توافقی مطرح می شود عبارت است از:

 مهریه

مهریه ممکن است از سوی زن بخشیده شود یا در خواست شود یا حتی این امکان وجود دارد که قسمتی از آن با توجه به توافقات انجام شده اخذ گردد و قسمتی از آن مطالبه شود. نفقه یا به عبارتی دیگر مخارج زندگی زن که بر دوش مرد قرار دارد و باید به وسیله او تامین شود، در طول دوران عده و در طول زندگی مشترک باید در طلاق توافقی تعیین تکلیف شود.

اجرت المثل

یعنی پاداش یا هزینه زحماتی که زن در دوره زندگی زناشویی کشیده است، مثل نظافت، آشپزی و غیره دریافت شود.

 حضانت

حضانت یا همان مسئولیت یا حق نگهداری اولاد بعد از فارغ شدن زن و شوهر از هم و مخارج مراقبت از آن ها هم از مسائلی می باشد که باید در طلاق توافقی نسبت به آن سازش انجام شود.

طلاق توافقی
طلاق توافقی

حذف نام همسر در طلاق توافقی

از جمله چالش‌های زن و شوهر خصوصا زن بعد از آن که مراحل اداری طلاق انجام شد و مورد ثبت واقع گردید حذف نام همسر از شناسنامه می باشد. به منظور این اقدام شروط و قوانین خاصی لحاظ شده است که در مورد طلاق توافقی جاری می باشد. پس اگر طلاق از نوع باین و به صورتی باشد که زن و شوهر نسبت به هم عمل نزدیکی را انجام نداده باشند و زن باکره باشد وقتی مدارک پزشکی از سوی زن ارائه شد، می تواند نام همسرش از شناسنامه حذف کند. اما اگر طلاق از نوع رجعی باشد و نزدیکی قبل از طلاق انجام شده باشد و زن باکره نباشد، حذف نام شوهر قبل از ازدواج مجدد امکان پذیر نمی باشد.

مدارک ضروری طلاق توافقی

به منظور رجوع به دادگاه و ثبت دادخواست، مدارکی مثل شناسنامه و کارت ملی ضرورت دارد و نیز سند ازدواج و مدارکی که از زن و شوهر برای ثبت طلاق درخواست می شود، اما برای ثبت طلاق در دفتر ثبت طلاق و ازدواج حتما باید اسناد زیر لحاظ شود:

– شناسنامه و کارت ملی و سند ازدواج

– وکالت نامه

– گواهی باردار نبودن از آزمایشگاه

– اگر زن باردار باشد گواهی بکارت از پزشکی قانونی

– نظر کتبی واحد مشاوره در دادگاه خانواده یا بهزیستی

-گواهی عدم امکان سازش از دادگاه که البته نباید سه ماه از آن سپری شده باشد

– توافق نامه کتبی زن و مرد راجع به مسائلی مثل مهریه

برای طلاق غیابی نیز مدارکی لازم است که میتوانید در مقاله مربوطه مطالعه نمایید.

قانون جدید طلاق توافقی

امروزه کسانی که خواهان طلاق توافقی هستند باید ابتدا به سامانه نوبت دهی طلاق رجوع کنند و مشخصات خود را در این سامانه ثبت نمایند. تا اول به مرکز قلب و غربالگری و یا مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده شوند بعد از آن که مشاوره های ضروری صورت گرفت گواهی عدم انصراف از طلاق را دریافت می کنند و به منظور ثبت دادخواست طلاق توافقی باید به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی رجوع نموده و آن را ثبت کنند تا دادخواست آن ها ثبت شده و به دادگاه خانواده ارجاع گردد.