طلاق غیابی از همسر خارجی|شرایط و مراحل طلاق غیابی از همسر خارجی|

طلاق غیابی از همسر خارجی چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی طلاق غیابی از همسر خارجی چیست؟ و شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه طلاق غیابی از همسر خارجی

به منظور طلاق غیابی از همسر خارجی فرقی نمی کند از طرف مرد باشد یا از طرف زن و این امر مشابه با طلاق غیابی از همسران ایرانی عمل می شود. به این شکل که زن در شرایطی که بتواند شرایط لازم برای طلاق از طرف زن را به اثبات برساند قادر است از شوهر خارجی خود به شکل غیابی طلاق بگیرد و مرد هم با تقدیم دادخواست طلاق غیابی قادر است همسر خود را بی آن که زن خارجی حاضر شود یا با او توافق کند به شکل غیابی طلاق بدهد.

در مواردی که زوج یا زوجه قصد کند از همسر خود فارغ شوند و از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق را بنماید امکان دارد شخص مقابل او و یا وکیلش در یک جلسات دادرسی به دادخواست طلاق حضور پیدا نکند و به شکل قانونی از پروسه رسیدگی به دادخواست طلاق آگاه نباشد.

این احتمال در حالتی که یکی از زن و شوهر خارجی باشند و همسر او  قصد کند در کشور دیگر نسبت به او درخواست طلاق غیابی را ارائه کند امکان پذیرتر می باشد.

به همین سبب شناخت این حقوق و دانستن شرایط آن بسیار حائز اهمیت است و سوالی که در ذهن متصور است این است که آیا این امکان وجود دارد که از همسر خارجی چه زن و چه مرد به شکل غیابی طلاق گرفت؟ سوال دیگر این که اصولاً طلاق غیابی از همسر خارجی به چه شکل انجام می شود و شرایط آن چگونه است؟ به منظور اتخاذ طلاق غیابی از همسر خارجی ،دادگاه صالح به رسیدگی به این موضوع کدام دادگاه است؟ و چه قانون و مقرراتی بر این موضوع حاکم و قابلیت اجرا خواهد داشت؟

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

 مفهوم طلاق غیابی

اصطلاح طلاق غیابی با وجود این که در اجتماع از نظر مردم شناخته شده و رایج می باشد در قانون مورد تعریف واقع نشده است. تنها در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم غیابی مورد عنایت واقع شده است که آن را در برابر حکم حضوری قرار داده اند.

با توجه به ماده مذکور در شرایطی که خود شخص خوانده و کیل یا قائم مقام او در جلسات رسیدگی به موضوع مذکور حضور نیابند یا به شکل کتبی با تقدیم لایحه از خود دفاع نکنند و این که ابلاغیه راجع به جلسات دادرسی به  شکل واقعی به او ابلاغ نشود و حکم علیه شخص بازگردد حکم صادر شده غیابی خواهد بود.

با در نظر گرفتن مفهومی که در قانون نسبت به این موضوع مورد بحث قرار گرفته است در شرایطی که در یک دعوای طلاق خوانده دعوا فرقی نمی کند زن یا شوهر باشد در جریان دعوا در دادگاه حاضر نشوند و از خود دفاع نکنند  وابلاغیه واقعی هم به او ابلاغ نشده باشد حکم طلاقی که نسبت به او صادر می گردد همان رای غیابی طلاق خواهد بود یا به بیان دیگر طلاق غیابی است. بنابراین طلاق غیابی فقط در مورد دادخواست طلاق زن نمی باشد. در شرایطی امکان دارد به تقاضای  مرد و حضور نیافتن زن، حکم طلاق غیابی به زیان شخصی صادر شود که در روند رسیدگی به موضوع حاضر نباشد و امکان دارد حقوق او پایمال شود.

در این حالت قانونگذار به شخص این اجازه را داده تا در یک مهلت مشخص اعتراض واخواهی را صورت دهد. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض واخواهی نسبت به  رای غیابی مورد عنایت واقع شده است و از آن جمله طلاق غیابی می باشد. برای افرادی که در ایران مقیم هستند مهلت واخواهی، بیست روز  و برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی خواهد بود.

شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی از سوی زن

قبلاً هم اشاره کرده شد که حکم طلاق غیابی چه مبنایی دارد. اما چیزی که در مورد طلاق غیابی اهمیت دارد این است که یک زن ایرانی چطور قادر است از شوهر خارجی خود به شکل غیابی طلاق بگیرد. با عنایت به قانون مدنی زنان ایرانی این امکان را دارند در شرایطی که تمایل داشته باشد با تبعه خارجی عقد نکاح را منعقد کنند. و اجازه ویژه از دولت دریافت نمایند تا امکان ثبت ازدواج را داشته باشند.

در این شرایط در اثر تابعیت ایرانی زن همچنان ایرانی تلقی می گردد. اما با توجه به ماده ۱۶۳ قانون اگر زن و شوهر را تبعه ی یک دولت  نباشند روابط شخصی و  مالی میان آن ها از قوانین دولت متبوع شوهر خارجی پیروی می کند.

بنابراین در شرایط اختلاف بین زن و شوهر در صورتی که زن ایرانی و شوهر خارجی ‌باشد در مرتبه اول مقررات حاکم بر دولت متبوع شوهر خارجی قابلیت اجرا را دارد. با این اوصاف راجع به طلاق زن ایرانی از شوهر خارجی در صورتی که دادگاه خارج از کشور حکمی صادر کرده باشد که  با قوانین موجود در کشور ایران در تضاد و دوگانگی باشد در اصل قابل اجرا نیست و به همین سبب باید دوباره به دادگاه های ایران دادخواست طلاق غیابی از طرف زن تقدیم شود.

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

بنابراین درست آن است که از ابتدای امر درخواست و تقاضای طلاق غیابی از همسر خارجی را در دادگاه داخل کشور اقامه شود.  هر یک از زوجین که بیرون از کشور  مقیم باشد این امکان را خواهد داشت برای طلاق غیابی به یک شخص ایرانی و کالت بدهد تا نماینده اش باشد و بتواند اعمال ضروری به منظور طلاق غیابی را انجام دهد.

 شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی از طرف زن

موارد بسیاری امکان دارد باعث شود که زن قادر باشد از همسر خارجی خود طلاق غیابی بگیرد. مثلاً چنان چه زن در دوره زندگی با همسر خارجی گرفتار عسر و حرج  شود طوری که زندگی را با دشواری‌های پیچیده  همراه کرده است به شکلی که در ادامه زندگی مشترک این امکان را خواهد داشت که طلاق غیابی بگیرد. در شرایطی که مرد خارجی زندگی مشترک با زن خود را رها نموده باشد  و برای مدت بسیار طولانی اطلاعی  از او در دست نباشد و یا این که اصولاً زن واجد حق طلاق باشد و یا این که به شروط ضمن عقد برای طلاق استناد نماید و دادگاه ها اسناد و مدارک زن را موجه بدانند این امکان را خواهند داشت که حکم طلاق غیابی زن ایرانی از مرد خارجی صادر نمایند.

 شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی از سوی مرد

در مبحث بالا شرایط قانونی طلاق غیابی زن ایرانی از شوهر خارجی توضیح داده شد. مضاف بر این که زنان امکان دارند به همسری شوهر خارجی درآیند برخی از مردان هم اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می نمایند. در این حالت با توجه به ماده ۱۶۳ قانون مدنی روابط حقوقی و مالی بین زن و شوهری که تابعیت دولتی دیگر را دارا  می‌باشند از قوانین دولت متبوع شوهر پیروی می کنند.

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

بنابراین در این حال طلاق مرد ایرانی از قوانین ایران پیروی خواهد کرد. با توجه به قانون ایران هم مرد هرگاه که تمایل داشته باشد قادر است نسبت به طلاق زن خود با انجام تشریفات قانونی  مبادرت ورزد. البته طلاق از طرف مرد در کشور ایران مستلزم آن است که مرد همه حقوق مالی مثل اجرت المثل و نفقه و حضانت و مسائلی مثل مهریه و غیره را پرداخت و تعیین تکلیف نماید.  در طلاق از طرف مرد ضرورتی ندارد که حتما زن راضی به طلاق باشد. بنابراین اگر زن فرقی نمی‌کند ایرانی و خارجی باشد رضایت به طلاق نداشته باشد مرد قادر است به دادگاه تقاضای طلاق را تقدیم کند و چنان چه زن در جلسات دادرسی حضور  نیابد مرجع قضایی این امکان را خواهد  داشت رای طلاق غیابی را صادر کند.

بدین ترتیب چنان چه مرد در ایران ساکن نباشد، این امکان را دارد که با اعطای وکالت به شخص دیگر اقدامات راجع به طلاق غیابی از زن خارجی را در مراجع قضایی انجام دهد. پس طلاق غیابی مرد  از همسر خارجی دارای شرایط طلاق از طرف مرد به شکلی خواهد بود که در قوانین ایران مدون شده است و شرایط ویژه‌ای برای آن مقرر نشده است.

زیرا مطابق قانون ایران مرد هرگاه که تمایل داشته باشد این امکان را  دارد که زن خود را طلاق دهد و در این مورد فرقی نمی کند که زن ایرانی باشد یا خارجی و ضرورتا نیازی به آن نیست که موضوع ویژه ای را برای دادگاه به اثبات رساند تا بتواند  زن را طلاق دهد. چنان چه زن خارجی در رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیابد و توافق به طلاق نداشته باشد باز هم طلاق شوهر خارجی توسط مرد صحیح و قانونی خواهد بود و نیز شرایط دیگری در این مورد به اثبات برسد.

نکات مهم راجع به طلاق غیابی

-بعد از انجام طلاق غیابی و گذشتن زمان عده زن در شرایطی که باکره باشد بی‌آن که اجازه پدر یا جد پدر را دریافت کند، این امکان را خواهد داشت که ازدواج مجدد نماید و عقد نکاح با شخص دیگری منعقد کند. ازدواج دوباره به آسانی صورت می پذیرد و احتیاجی به کسب اجازه از اشخاص نیست و زن‌ باکره قادر است به آسانی دوباره ازدواج کند.

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

-طلاقی که بدون حضور یکی از زن و شوهر صورت می‌گیرد طلاق غیابی خواهد بود. اما برای رای طلاق غیابی باید حتماً محرز شود که یکی از زن و شوهر غائب می باشد و طلاق به شکل غیابی صورت پذیرد.

-همان طور که از نام این شکل از طلاق آشکار است حتماً باید یکی از زن و شوهر غیبت داشته باشند تا دادگاه حکم طلاق غیابی را صادر کند.