طلاق مبارات|تفاوت طلاق خلع و طلاق مبارات|شرایط خلع

طلاق مبارات چیست

طلاق مبارات
طلاق مبارات

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی طلاق مبارات چیست؟ و شرایط طلاق مبارات پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

طلاق از نظر لغوی به مفهوم آزاد کردن می باشد. اما در حوزه حقوقی به مفهوم ساقط شدن ازدواج دائم با شرایط ویژه از طرف مرد یا نماینده قانونی است. به همین جهت فقط ویژه ازدواج و نکاح دائم می باشد. به شکلی که زائل شدن ازدواج موقت به وسیله هبه و مدت به جای مانده از نکاح از طرف مرد یا با انقضای مدت مشخص شده در نکاح موقت انجام می شود.

با توجه به این که در برخی از موارد به علت های مختلف ادامه زندگی زن و مرد با هم میسر نیست و چنان چه راه حلی برای خاتمه ی رابطه زوجیت نباشد، اختلافات بالاتر می گیرد، اسلام هم با موضوع طلاق به عنوان روشی برای جدایی زن و شوهر تراضی نموده است.

لازم به ذکر است که از نظر حقوق اسلامی باید تا جایی که میسر است، از روش‌های دیگری برای حل و فصل مسائل میان زن و شوهر بهره برد و این روش را به عنوان آخرین راه پیش بینی نمود. اما با این حال در دوره کنونی برخلاف پیشین دیدگاه زن و شوهر به این موضوع به گونه‌ای متفاوت است. طوری که بیشتر زن و شوهرها به طلاق به عنوان اولین راهکار برای خانمه بخشیدن به اختلافاتی که میان آن ها وجود دارد، می‌اندیشند.

انواع طلاق

ممکن است خیلی از ما اسم طلاق که می اید عنوان بائن و رجعی هم به گوشمان خورده باشد. درست مثل ازدواج که بر دو قسم  است طلاق هم دو نوع دارد رجعی و بائن. در طلاق رجعی برای مرد امکان رجوع  در مدت عده وجود دارد اما در طلاق بائن این امکان نیست. در طلاق رجعی با وجود این که زوجین  قطع رابطه می کنند اما مرد این امکان را دارد که در دوره عده به زن رجوع نماید. در این حالت همان رابطه ی زوجیت که در قبل برقرار بوده مجددا ایجاد می شود و نیازی به جاری شدن مجدد صیغه ازدواج نمی باشد.

. مفهوم طلاق سقوط عقد ازدواج دائم می باشد که البته تشریفات خاص خود را دارد و باید حتما صیغه طلاق بر این موضوع جاری شود و بعد از آن روابط زن و مرد قطع می شود  اما با در نظر گرفتن نوع طلاق آثار آن هم متمایز است.

 مفهوم طلاق خلع

در ماده 1146 قانون مدنی در مورد طلاق خلع چنین آمده است که  در طلاق خلع زن از شوهر بیزار شده و تصمیم به طلاق می گیرد و مبلغی را به شوهر می پردازد و از او طلاق می گیرد حال این مبلغ می تواند برابر با مهریه یا بیش از آن و یا کمتر باشد.

طلاق بائن به چند جهت ایجاد می شود یکی از این جهات بیزاری و کراهتی است که زن از مرد یا هردو از هم نفرت می یابند. وقتی این بیزاری یک طرفه باشد طلاق خلع است.

طلاق مبارات
طلاق مبارات

اما اگر دو طرفه باشد طلاق از نوع مبارات خواهد بود. پس از جمله روش هایی که زوجین می توانند از هم جدا شوند و در دوره عده مرد حق رجوع به زن را ندارد طلاق خلعی است در این نوع از طلاق ذاتا همه ارکان و شرایط اصولی و اساسی عقد مثل توافق هردو طرف و ایجاب و قبول آن ها  ضرورت دارد و از طرف دیگر کیفیت این عقد و اثر آن مشابه ایقاع می باشد یا در زبان دیگر بتوان گفت؛  طلاق زیر مجموعه ایقاعات محسوب می شود.

طلاق خلعی  از جمله ی طلاق بائن است  که در آن زن به سبب بیزاری که از مرد دارد مبلغی به او می دهد و خود را فارغ و آزاد از زوجیت می کند. زن این امکان را دارد تا پیش از طلاق خلعی و حتی پس از طلاق در دوره عده و تا پیش از پایان یافتن آن به بذلش رجوع نماید.  که بدین ترتیب طلاق خلعی به رجعی تبدیل می شود و مرد هم در این حالت می تواند در دوره عده به زن برگردد. برای احراز طلاق خلعی باید عوض پرداخت شود.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی  طلاق خلعی چنان تعریف می شود که زن به سبب کراهت از زوج مالی به شوهر می دهد  تا طلاقش را از زوج بگیرد چه این که مال برابر با مهریه یا بیش تر از آن یا کم تر از مهریه باشد پس برای این که طلاق خلع احراز یابد زن باید عوضی پرداخت نماید و تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.

طلاق مبارات

مبارات در لغت به مفهوم جدایی می باشد و به همین جهت زن و شوهر از طریق این طلاق از هم فارق می‌شوند. طلاق مبارات از جمله طلاق هایی می باشد که در این شکل از طلاق می توان راجع به حقوق مالی زن مثل مهریه و جهیزیه و حضانت فرزندان و نفقه و ملاقات فرزندان و غیره توافقاتی انجام گیرد و این توافقات در رای دادگاه قید می‌شود تا ضمانت اجرای قانونی بیابد.

در واقع طلاق مبارات بر اساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی نوعی طلاق توافقی و زیر مجموعه طلاق باین می باشد که به علت رابطه سرد و عدم علاقه مرد و زن به هم صورت می پذیرد. در این نوع طلاق زن مهریه و یا مالی را به مرد می دهد و با توافق از هم فارغ می شوند. در قانون مدنی در تعریف طلاق مبارات آن را برابر با مفهوم خلع دانسته است. اما تفاوتی که بین این دو مفهوم وجود دارد آن است که در طلاق مبارات بیزاری و نفرت زن و شوهر به شکل متقابل است و نیز بخشش و بذل مهریه نمی تواند از اندازه ای که مهریه است، بیشتر تعیین شود.

شرایط طلاق مبارات

– زن و شوهر باید از هم نفرت داشته باشند و تمایلی به هم نداشته باشد و این نفرت و عدم تمایل راجع به ادامه زندگی مشترک باشد.

– اندازه فدیه باید مشخص گردد. میزان فدیه نباید بیش از مقدار و اندازه مهریه تعیین شود. زیرا زن و شوهر هر دو نسبت به هم بیزار هستند و دور از انصاف است که برای بر هم زدن عقد نکاح بیشتر از مهریه پرداخت کنند.

صیغه طلاق مبارات

در طلاق مبارات صیغه طلاق مثل صیغه طلاق خلعی خواهد بود. طلاق در واقع ایقاع می باشد و نیازی به موافقت و رضایت زن در آن نیست. اما چنان چه طلاق به شکل مبارات انجام شود، مثل عقد دو طرفه خواهد بود و رضایت دو اراده که یکی ایجاب بگوید و دیگر قبول کند، ضرورت دارد و هر دو زن و شوهر باید به این این کار اقدام کنند. در صیغه طلاق مبارات چنین گفته می‌شود: این می باشد که زنم را در مقابل آن چه که بخشیده طلاق دادم.

طلاق مبارات
طلاق مبارات

 شباهت طلاق خلع و مبارات

در طلاق خلع و طلاق مبارات هر دو طرف این امکان را دارند که از یک وکیل برخوردار شوند تا بتوانند مراحل طلاق را انجام داده و صیغه طلاق را جاری سازند. برخلاف طلاق رجعی که به شکل کاملا اختیاری طلاق بر عهده مرد است. در طلاق خلع و مبارات توافق زن و شوهر ضرورت دارد. طلاق خلع و مبارات هر دو از جمله زیر مجموعه‌های طلاق بائن هستند و مرد در هنگام عده حق رجوع نخواهد داشت. توافق زن و شوهر بر اندازه مهریه طلاق را به عقد تبدیل نخواهد کرد و این طلاق همواره ایقاع خواهد بود.

تفاوت طلاق خلع و مبارات

-در طلاق خلع زن به شکل یک طرفه از شوهر کراهت و نفرت دارد. اما در طلاق مبارات زن و شوهر به شکل متقابل نسبت به هم نفرت و بی میلی نشان می دهند و به منظور ادامه زندگی کراهت دارند و خواهان جدا شدن از هم می باشند.

-در طلاق مبارات مالی که زن پرداخت می کند، نباید از اندازه مهریه بیشتر باشد. زیرا هر دو طرف نسبت به طلاق گرفتن توافق دارند. اما در طلاق خلع بدین ترتیب نیست و امکان دارد که فدیه ای که بخشیده می شود بیشتر یا کمتر یا مساوی با اندازه مهریه باشد که در سند ازدواج درج شده است.

نکته ای که باید در نظر داشت این است که عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که طلاق خلع و مبارات با طلاق توافقی متفاوت است و از مهمترین اختلافات این دو نوع طلاق در امکان رجوع به آن ها می باشد. در طلاق توافقی زن و شوهرمی ‌توانند به هم رجوع کنند. اما در طلاق خلع و مبارات امکان رجوع زن و شوهر به هم میسر نیست. در طلاق خلع و مبارات تا وقتی که زن فدیه را بخشیده و بذل شده را درخواست نمی‌کند، طلاق باین خواهد بود و مرد حق رجوع نخواهد داشت. بنابراین زن حق نفقه ندارد و از مرد ارث نمی برد.

عده طلاق مبارات

بر اساس ماده یک قانون مدنی عده طلاق به شکل کلی تعریف شده است. این عده شامل طلاق مبارات هم می گردد. طلاق مبارات  سه پاکی می باشد. یعنی زن باید سه بار دوره طهر بعد از عادت ماهیانه را بگذراند.

رجوع بعد از طلاق مبارات

طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی شکلی از طلاق است که مرد بعد از آن دیگر امکان رجوع به زن خود را در طول دوران عده نخواهد داشت. در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مقرر شده است که انواع طلاق بائن، خلع و مبارات است و تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده است، طلاق بائن خواهد بود. با توجه به این موضوع اصولاً مرد امکان رجوع بعد از طلاق مبارات را ندارد. جز این که زن به مالی که به مرد برای طلاق هبه کرده است، رجوع کند. در این حالت مرد هم قادر خواهد بود که از طلاق مبارات رجوع نماید.

مفهوم فدیه

طلاق مبارات
طلاق مبارات

در اصطلاح حقوقی به مالی که زن در ازای انجام طلاق به مرد می دهد فدیه یا فدا گفته می شود که می تواند یا عین یا منفعت یا دین باشد. در مورد میزان آن قانون خاصی نیست و به تراضی دو طرف تعیین می شود که در این حالت امکان دارد اصلا خود مهریه فدیه قرار بگیرد یا چیزی غیر از مهریه به اندازه ان یا کم تر یا بیش تر از مهریه باشد حتی نفقه که بر عهده شوهر است یا مزد شیر دادن  فرزند در زمانی معین می تواند فدیه باشد.