قتل|شرایط قتل|نکات و مجازات قتل

قتل چیست؟

قتل
قتل

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قتل چیست؟ و نکات مهم قتل پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قتل :

وقتی صحبت از قتل به میان می آید در معنای لغوی باید بگوییم که در واقع خارج ساختن روح از بدن و به مفهوم سلب حیات است.

خداوند در آیه ۳۲ سوره مائده می فرماید اگر کسی شخصی را در مواردی غیر از قصاص که مجازات یک جرم است بکشد انگار که همه مردم را کشته است و اگر شخصی را زنده نگه دارد گویی که همه مردم را زنده نگه داشته است و روشن است که پیامبران ما دلایلی واضح برای آن ها آوردند ولی خیلی از آن ها در زمین زیاده روی می کنند .

عناصر و ارکان جرم قتل:

وقتی قرار است جرمی ارتکاب یابد باید فعل یا ترک فعلی در وضعیت خاصی انجام گردد که این جهات را عنصر مادی جرم می گویند اعم  از رفتار، اوضاع و احوال وقوع جرم و نتیجه.

الف)رفتار:

یکی از عناصر مادی جرم قتل رفتار است مثل هول دادن سر بریدن، چاقو زدن، خفه کردن که منجر به قتل می گردد.

سوالی که وکیل قتل در شیراز  مطرح می کند این است که آیا قتل با ترک فعل هم احراز می شود یا خیر؟

در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی چنین می خوانیم که اگر کسی تکلیف یا فعلی که بر دوش او قرار دارد را ترک کند و بر اثر آن موجب وقوع جنایت گردد اگر قادر به انجام آن فعل بوده است جنایتی که واقع شده مربوط به او می باشد و بر حسب مورد می‌تواند عمدی شبه عمدی و خطای محض باشد. درست مانند کودکی که به فرزند شیر ندهد و از گرسنگی جان دهد  یا پزشک یا پرستاری که تکلیف قانونی خود را در مورد یک بیمار انجام ندهند. قانون مجازات ایران قتل را به روش ترک فعل را هم قابل احراز می‌داند. در مورد اکراه در قتل و اکراه نیز میتوانید  در سایت یاروکیل بیشتر بخوانید.

شرایط قتل به سبب ترک فعل:

۱- وجود تکلیف قانونی یا قراردادی

۲- وجود رابطه علیت بین ترک فعل و وقوع قتل یعنی ترک کار مستقیم منجر به وقوع قتل شود بنابراین اگر عامل مستقلی برای احراز قتل ثابت شود ارتباطی به ترک فعل پیدا نمی‌کند.

۳- قدرت ترک فعل بر انجام عمل

ب) شرایط لازم برای احراز جرم قتل:

وقتی رفتاری جنایت حساب میشود و منجر به مجازات قصاص است که سه شرط اصلی را داشته باشد.

 ۱- قربانی انسان باشد:

یعنی شخص زنده را سلب حیات نمود بنابر این اگر جنایتی بر مرده ایراد شود مثلاً سر میتی بریده شود عنوان قتل را نخواهد داشت بلکه مجازات آن پرداخت دیه جنایت بر مرده است است همان طور که در ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی است می خوانیم که قتل سلب حیات است فرد می باشد.

بنا بر این اگر کسی لطمه‌ای به کس دیگری وارد آورد طوری که آخرین نفس حیات در او باقی بماند و شخص دوم با رفتاری دیگر به حیات او پایان بخشد قطعاً نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم دیه جنایت بر مرده را می پردازد.

در مورد جنین هم باید بگوییم درست است که دارای حق زندگی می باشد اما کشتن او قتل محسوب نمی‌شود جنین انسان فرض نمی‌شود که کشتن او باعث مجازات قصاص باشد.

هرچند که قانون گذار در مورد جنین هم از کلمه قتل استفاده نموده است است اما هدف او مفهوم لغوی قتل در زبان عربی یعنی نابود کردن است چون معنای قتل فقط در مورد انسان موضوعیت دارد. انسانی که در خارج از رحم قرار دارد .

۲- قاتل نبودن  قربانی:

قتل
قتل

یعنی قربانی خودش نباید قاتل شخص خود باشد درست است که  از نظر شر خودکشی گناهی کبیره است اما در قانون مجازات ایران جرم نمی باشد وقتی عملی جرم تلقی نشود همکاری در آن هم جرم نیست بنابراین هر نوع مساعد و معاونت در خودکشی هم جرم تلقی نمی شود.

 ۳- محقون الدم بودن قربانی:

قبلاً هم اشاره کردیم که قتل در واقع از بین بردن نفس شخص معصومی باشد کلمه معصوم در مقابل مهدور قرار می گیرد مهدور همان کسی است که خون او مورد احترام برای قانون نیست یعنی افرادی که خونشان نسبت به عموم مردم قابل هدر رفتن است و فرد به دلیل قتل او به مجازات قصاص محکوم نمی شود.

انواع جنایت:

عمدی و غیر عمدی.

 قتل غیر عمد خود به دو شاخه تقسیم می شود:

شبه عمدی و خطای محض.

گاهی فرد شخصی را می کشد و خودش اعتراف می کند که با قصد و عمد این کار را انجام داده است و رفتار او ممکن است ناشی از خشم و کینه او نسبت به مقتول  باشد.

تعریف قتل عمدی:

قتل عمد بدین معنا می باشد که فرد از روی عمد و با نقشه ای که از پیش کشیده است اراده به کشتن فرد دیگری می نماید به بیان روشن تر قتل عمد یعنی روح انسانی که تحت حمایت قانون است به طور عمدی و بدون اذن قانون و شرع از جسم او خارج شود.

قتل
قتل

در قانون مجازات اسلامی قانون گذار تعریف جامعی از قتل را ارائه نکرده است البته این روند صرفاً در مورد قتل جاری نمی باشد در مورد بسیاری از جرایم هم در قانون چنین است. یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده قتل عمد عنصر معنوی یا همان روانی است. ملاک جدا کردن قتل عمد از غیر عمد  عنصر معنوی آن می باشد.

که دارای اجزای مختلفی مثل سوء نیت عام و سوءنیت خاص می باشد. در قتل عمد شخص کاملاً به رفتار خود آگاه است و می داند که از رفتار او چه نتیجه ای حاصل می شود مثل زمانی که فردی با آگاهی از این که فرد در نتیجه خفه شدن جانش را از دست  می دهد ولی سر او را زیر  آب ببرد.

یا شخصی را از ارتفاعی هل دهد که او فوت کند یا با سرعت رانندگی کرده و کسی را زیر کند. عموماً در تصادف های رانندگی اگر کسی سرعتش بالا باشد و خصومتی با فرد داشته باشد قتل عمدی خواهد بود.

بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در مواردی که در ذیل شرح می دهیم قتل عمدی خواهد بود.

انواع قتل عمدی:

1- اگر مرتکب جرم قصد کند که جنایتی را بر فرد یا افرادی معین  یا افراد غیر معین از جمع را داشته باشد و در عمل هم جنایت مورد نظر  واقع شود، چه کار ارتکابی منجر به وقوع آن جنایت بشود یا نشود.

2- اگر مرتکب کاری را به شکل  عمدی انجام دهد که نوعاً سبب جنایت یا نظیر آن شود حتی اگر قصد ارتکاب آن جنایت یا مانند آن را نداشته باشد اما  مطلع از این باشد که آن عمل منجر به این جنایت می شده است.

3-اگر مرتکب اراده به  انجام جنایتی که واقع شده  نکرده باشد و عملی هم که انجام داده است  نسبت به افراد معمولی سبب جنایت یا مانند آن می‌شود اما در مورد مجنی علیه به دلیل پیری و بیماری و یا حق موقعیت خاص مکانی و زمانی او سبب جنایت شده است. البته منوط به آن که شخصی که به جرم مرتکب شده است  از وضعیت خاص زمانی و مکانی و موقعیت نامتعارف مجنی‌علیه اطلاع داشته باشد.

4-اگر مرتکب هدفش ایراد جنایت صورت گرفته یا نظیر آن باشد بی آنکه فرد یا گروه مشخصی هدف او باشد  اما عملاً جنایت مورد نظر یا مشابه آن صورت بگیرد مثل این که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

الف)  در قسمت 2 عدم اطلاع و توجه مرتکب باید ثابت شود و در صورتی که ثابت نشود جنایت عمدی می باشد جز این که جنایتی که واقع شده است به دلیل حساسیت جانی که آسیب دیده است صورت گرفته باشد و حساسیت آن موضوع هم شناخته نشده باشد که در این حالت آگاهی و  اطلاع مرتکب باید ثابت شود و اگر اثبات نشود جنایت عمدی ثابت نمی گردد.

ب)در قسمت 3 باید اطلاع شخصی که مرتکب جنایت شده است نسبت به این که این عمل نسبت به مجنی علیه سبب جنایت می شده است ثابت شود و اگر ثابت نشود جنایت عمد هم ثابت نمی شود.

جرم قتل شبه عمد:

1- اگر مرتکب نسبت به مجنی علیه  هدف رفتاری داشته باشد اما هدفش جنایت صورت گرفته نباشد و مورد از موارد جنایات عمدی نباشد قتل شبه عمد خواهد بود.

2- اگر مرتکب به موضوع نا آگاه باشد مثل این که جنایتی را با باور به این که موضوع رفتار او شی یا حیوان و یا افراد شامل ماده 302 این قانون باشد به مجنی علیه وارد کند و بعد خلاف آن ثابت شود.

3- اگر جنایت به دلیل تقصیر مرتکب صورت گیرد منوط بر این که جنایتی که صورت می گیرد یا مانند آن شامل جنایت عمدی نباشد.

جرم قتل خطای محض:

در تعریف قتل خطای محض باید بگوییم قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص حتی اگر قصد فعل وجود داشته باشد و بدون هدف به قتل رسیدن  صورت می گیرد. پس اگر اراده انجام دادن عمل نسبت به مقتول و نیز نیت وقوع قتل که مجموع قصد فعل و قصد نتیجه است محرز نباشد قتل از نوع خطای محض است.

نتیجه آن که در این نوع قتل مرتکب نه قصد انجام عمل نسبت به مقتول را داشته و نه هدف از نتیجه واقع شده داشته است. در صورتی فعل از نوع خطای محض است که نتیجه حاصل از فعل هدف نباشد و نه اراده ای برای انجام دادن کاری نسبت به مقتول وجود داشته باشد.

 با توجه به قانون در موارد زیر با خطای محض مواجه هستیم:

قتل
قتل

۱-اگر قتل در حالت خواب و بیهوشی و نظیر آن اتفاق بیفتد.

۲- اگر قتل به وسیله صغیر و مجنون اتفاق  بیفتد.

۳- در جنایتی که مرتکب نه اراده بر جنایت نسبت به مجنی علیه  کرده باشد و نه هدف و انجام فعلی بوده باشد که بر او واقع گردیده است مثلاً یک شکارچی تیر را به قصد شکار پرتاب می کند اما به یک شخص برخورد می نماید.

در مورد موارد ۱ و ۲ و ۳ اگر مرتکب اطلاع داشته باشد که عمل او سبب جنایت بر دیگری می شود قطعاً جنایت او عمدی خواهد بود.