قذف|مجازات قذف|شرایط و نکات مهم قذف|تفاوت قذف و توهین

قذف چیست؟

قذف
قذف

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قذف چیست؟ و شرایط قذف پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قذف :

همان طور که می دانیم خداوند مجازات حد را برای برخی از جرایم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی هم حدود به عنوان شکلی از مجازات در کنار قصاص و دیات و تعزیرات قرار دارند. در واقع مجازات میزان و کیفیت آن در شرع به طور دقیق مشخص شده است است.

مفهوم قذف:

یکی از انواع جرایم حدی قذف می باشد. بر اساس ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی نسبت دادن زنا یا لواط به هر فردی حتی میت می باشد. بنابراین اگر مرد یا زنی به مرد یا زن دیگر نسبت زنا یا لواط بدهد ولی نتواند در محضر دادگاه آن را ثابت کند این اقدام جرم و مستوجب مجازات حد قذف  می باشد. وقتی این عمل جرم محسوب می شود که آنچه بیان شده و نسبت داده شده است شفاف بوده و نامبهم نباشد و قاذف هم نسبت به معنای آن چه در لفظ گفته است است آگاهی کامل داشته باشد و قصد او نسبت دادن آن اصطلاح باشد حتی اگر مفهوم آن را نداند. عمل قذف  می تواند گفتاری یا نوشتاری در فضای مجازی محرز شود.

شرایط قاذف و مقذوف:

قاذف کسی است که به عمل قذف مرتکب شده است و مقذوف کسی می باشد که قاذف به او زنا یا لواط را نسبت داده است. برای اثبات عمل قذف، قاذف و  مقذوف باید  شرایطی داشته باشند.

وقتی قذف محقق می شود  که قذف  شونده در زمان قذف بالغ مسلمان عاقل معین بوده و به زنا و لواط تظاهر نکند. اگر قذف شونده شرایط فوق را نداشته باشد مجازات قاذف از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری می باشد البته چنانچه قذف شونده به زنا یا لواط تظاهر کند قذف نسبت به او مجازاتی نخواهد داشت. قاذف باید در نوشتار یا گفتار خود  صریحا قذف کند و و معنای عباراتی را که نسبت می دهد بلد باشد و اراده به این انتساب کرده باشد. و عاقل و بالغ باشد.

بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی دل باید شفاف و بی ابهام باشد و کافی است که نسبت دهنده به معنای  آن واقف و مطلع بوده و قصدش انتساب همان معنا باشد حتی اگر قذف شونده یا مخاطب از معنای آن بی اطلاع باشد. قذف هر چند با لفظ یا نوشتن با شیوه مجازی و الکترونیکی هست محرز می شود.

در متن ماده مذکور بسیار ساده و روان تبیین شده است اما در تفسیر آن در می یابیم که وقتی شخصی دیگری را قذف می کند باید نسبت به جملات انتسابی آگاهی داشته باشد یعنی معنی آن را بداند بنا بر این اگر صرفاً جملاتی را در کوچه و خیابان شنیده باشد و معنی آن ها را بلد نباشد نمی‌توان گفت که قذف کننده یا قاذف است و شخص مقذوف یا قذف شونده هم لازم نیست که مفهوم آن جملات را بلد باشد

مثلاً فرض کنید دانش آموزی دختر در مسیر بازگشت به خانه پسری او را قذف می کند در حالی که مفهوم آن جملات را بلد نیست وقتی دختر به پدر خود مراجعه کرده و جملات را بیان می کند پدرش متوجه شده که دخترش مورد قذف قرار گرفته است و دختر را آگاه می‌کند که او باید شکایتی علیه قاذف به مرجع قضایی اقامه نماید پس این ملاک نیست که حتماً نسبت به معنی جملات آگاه باشد. قذف می تواند به شکل کتبی یا شفاهی مطرح شود حتی این امکان وجود دارد که با پیامک، نامه یا ایمیل فردی را مورد قذف قرارداد.

وقتی قذف کننده  از بیاناتی استفاده کند که وقتی فرد دیگر در آن مفاهیم دقیق شود و اندیشه کند درمی یابد که مورد قذف قرار گرفته است در این حالت جرم قذف محقق نمی‌شود چون قذف طبق قانون باید صریح و نامبهم باشد و جملات و بیانات پر ابهام و چند پهلو و دارای ایهام  شامل  قذف نخواهد بود.

اگر شخصی به اکراه لواط یا زنا کند یا شامل مقررات قذف میگردد؟ در مورد اکراه در قتل نیز میتوانید از مقالات سایت یاروکیل را مطالعه بفرمایید

قذف و انتساب آن به امامان و پیامبران:

بر اساس مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به پیامبران و امامان و حضرت زهرا ناسزا گوید یا آن ها را قذف کند محکوم به اعدام خواهد بود. جز این که ثابت نماید آن چه بیان کرده از روی غفلت و سهو اکراه، مستی و غضب  و بدون آگاهی به مفاهیم آن ها یا صرف نقل گفته دیگری بوده است.  در این صورت از اعدام بری خواهد بود.

مجازات قذف:

قبلاً هم اشاره کردیم حد قذف و یا  مجازات جرم فحش ناموسی ۸۰ ضربه شلاق می باشد.  بر اساس ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی که به این موضوع اشاره کرده است در برخی موارد حد قذف را لازم الاجرا نمی داند در عوض آن ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق  تعزیری در نظر گرفته است. مثلاً در موردی که پدر یا جد پدری نسبت به نوه یا فرزند خود قذف نماید یا مثلاً شخصی که بتواند ثابت کند در زمان انتساب زنا یا لواط بالغ نبوده یا اکراه شده است یا در مورد قذف پیامبران و امامان و حضرت زهرا قاذف ادعا کند در حالت مستی یا خشم یا نقل از دیگری اقدام به این عمل نموده و صرفا توهین محسوب شود.

افترا توهین و قذف:

 توهین:

وقتی کسی به دیگری توهین می کند نسبت دادن موضوعیت ندارد. توهین در لغت از ریشه وهن است و به معنای رفتاری ناپسند می باشد که باعث اذیت فرد دیگر می گردد. روشن است که هر چه شخصی که به او توهین شده است از مقام اجتماعی بالاتری بهره مند باشد او هم جرم سنگین‌تری تلقی می شود به همین علت توهین به مقامات دولتی مجازات شدیدتری را نسبت به افراد عادی در بر خواهد داشت.

در ایران با توجه به این که بالاترین مقام سیاسی و شرعی مقام رهبری می باشد توهین به او با بقیه توهین ها فرق دارد و چنان چه در ماده ۵۱۴ قانون است اگر کسی به مقام امام خمینی رضوان الله علیه یا مقام رهبری اهانت نماید از ۶ ماه تا ۲ سال به حبس محکوم می شود.

افتراء:

افترا در مفهوم لغوی از ریشه فرای به مفهوم انتساب دزدی کلاهبرداری و غیره می باشد که هر یک از این نسبت ها عنوان مجرمانه ای در قانون دارند. اگر کسی از طریق برگ های چاپی یا خطی یا ثبت در روزنامه و نشریات و یا سخنرانی در جمع یا به هر طریق دیگری امری را به او انتساب نماید یا این که آن را نشر دهد که برابر قانون آن امر جرم باشد اما این امکان را نداشته باشد که با اسنادی که ارائه می کند صحت نسبت خود را اثبات نماید اگر در موردی که باعث مجازات حدی می باشد در غیر ان به یک ماه تا یک سال  حبس  و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود .

پس با توجه به مطالب گفته شده در قسمت بالا  قذف اعم  از افتراء می باشد.

نحوه رسیدگی به دعاوی تهمت افترا و قذف:

رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرا می باشد اشخاصی که مورد توهین و افترا و قذف قرار می گیرد این امکان را دارند که به مرجع قضایی شکایت نموده دادخواست آن ها در شعبات دادرسی پیگیری و رسیدگی از سر گرفته می‌شود. مضاف بر آن در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به این نکته تاکید شده است که افراد تا یک زمان محدودی اجازه دارند تقاضای دعوای مربوط به این موارد را به نمایند.

 مواردی که حد قذف قابل اجرا نیست:

قذف
قذف

از نظر وکیل قذف در این موارد قذف شامل حد نمی شود و برای آن در قانون مجازات اسلامی تعزیر برابر با ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی شده است:

بر اساس ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه اش را دل نماید ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.

اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند فرقی نمی کند قذف آن ها مثل هم باشد یا متفاوت. هردو مرتکب به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شوند. مثلا مردی به زنی بگوید تو زناکار هستی و زن هم در جواب بگوید تو لواط کار هستی. در این شرایط هر دوی آن ها به مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی می اگر قذف شونده مجنون غیر مسلمان نابالغ یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شود اما قذفی که تظاهر به زنا یا لواط باشد مجازاتی ندارد.

بر اساس ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی اگر کسی زنا یا لواطی که باعث مجازات حد نیست مثل زنا یا لواطی که بر اثر اکراه  یا عدم بلوغ باشد را به شخصی دیگر نسبت دهد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. مثلا اگر فردی زن و مردی را ببیند که عمل زنا را انجام می دهند اما فردای آن روز زن را قذف کند و این در شرایطی باشد که زن در روز قبل با اجبار و اکراه زنا کرده باشد شامل حد قذف نمی شود اما به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود. اکراه در قتل نیز موثر است در این مورد به مقاله اکراه در قتل مراجعه فرمایید

 مواردی که مجازات قذف اعدام است :

اگر کسی سه دفعه به جرم قذف ارتکاب یابد و هر دفعه مجازات حد جاری شود دفعه چهارم اعدام می شود.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر فردی پیامبر یا هر یک از پیامبران بزرگ را مورد دقذفل قرار دهد ساب النبی محسوب شده و اعدام می شود قذف هر یک از ائمه معصومین و حضرت زهرا و ناسزا به آن ها در حکم ساب النبی است.

موارد سقوط حد  قذف:

-اگر مقذوف قاذف را تایید کند.

-اگر آن چه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت و علم قاضی ثابت شود.

مثلاً مادری به پسر خود بگوید تو لواط کار هستی و پسر منکر شود و به دادگاه شکایت کند اما قاضی با اسناد و شواهدی ثابت کند که پسرم مجرم است.

-اگر مقذوف و ورثه او از مجازات مجرم گذشت نمایند.

قذف
قذف

-اگر مردی زنش را قبل از قذف به زنای قبل از ازدواج یا زمان ازدواج لعان نماید.

لعان به این معنا می باشد  که مردی به همسر خود نسبت زنا دهد و چهار مرتبه در محضر قاضی زن خود را مورد لعن و نفرین قرار دهد که پس از آن نسبت به هم نامحرم تلقی می شوند.