لواط|حد فاعل و مفعول|مجازات و شرایط لواط

لواط چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی لواط چیست؟ و نکات مهم لواط پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله لواط چیست؟

مفهوم لواط:

لواط  یکی از گناهان کبیره به شمار می آید که به همبستری دو مرد با یکدیگر به منظور ارضای غریزه جنسی گفته می شود در عمل لواط  مردی آلت تناسلی خود را به اندازه ختنه گاه و بیشتر در مقعد مرد دیگری وارد می نماید

در حالتی که لواط  به شکل دخول واقع نگردد همانند تفخیذ یا بین دو باسن حد آن مساوی با صد تازیانه می باشد هم چنین گناهی سبب ثابت شدن حد شرعی است و چنان چه فاعل یا مفعول از گناه خود توبه نکنند سخت ترین عذاب ها و مجازات ها را در پی خواهد داشت.

لواط  به کسر لام عبارت است از بهره گیری جنسی مرد از مرد هر چند دخول واقع نشود

مورد توجه شما باشد که لوط یعنی  چیز چسبنده لوطی  یعنی فردی که عمل قوم لوط را انجام دهد

به بیان دیگر لواط  یعنی دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر  فرد مذکر می باشد.

مجازات لواط:

لواط
لواط

کیفر  و مجازات هیچ یک از گناهان کبیره به پای مجازات و کیفر این عمل شنیع نخواهد رسید تا آنجا که در اسلام در هیچ موردی  سوزاندن با آتش تجویز نگردیده است که با این حال در این خصوص تجویز شده است حاکم شرع اختیار دارد فرد لواط کننده را به  یکی از روشهای ذیل مجازات نماید

-کشتن

-سنگ باران کردن

-پرتاب از بلندی به شکلی که استخوان های وی بشکند

-سوزاندن

نسبت به مفعول اگر عاقل و بالغ و مختار باشد حد قتل اجرا می شود و چنانچه نابالغ باشد وی را تعزیر می کنند

لازم به ذکر است که طرق  اثبات لواط  همانند عمل زنا می باشد.

در خصوص مساحقه هم  راههای اثبات همان راه های سابق می باشد و حد آن یک صد  تازیانه می باشد یعنی بایستی هرکدام که فاعل یا مفعول را یک صد تازیانه بزنند بعید نمی باشد که اگر محصنه باشد  حکم سنگباران در مورد آن ها ثابت باشد.

حد قواد  فردی که وسیله ارتباط نامشروع دو نفر به یکدیگر است ۷۵ تازیانه می باشد و بد سر او را می تراشند و در شهر می گرداند و تبعید می نمایند راه ثابت شدن اینکار هم شهادت دو نفر عادل و یا اینکه دو مرتبه اقرار می باشد.

با نظر به شرایط فاعل و مفعول در عمل لواط  یکی از مجازات های ذیل انجام می شود

چنان چه فاعل و مفعول هر دو بالغ و واقعی و یا مختار باشند حکم هر دوی آنها مساوی با اعدام است.

چنان چه فاعل عاقل و بالغ و مفعول بچه باشد حکم فاعل اعدام و حکم مفعول تنها تادیب می باشد.

و اگر فاعل و مفعول هر دو نابالغ باشند حکم هر دوی آنها مساوی با تادیب است.

در حالتی هم که فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد حکم فاعل به شکل تادیب  و حکم مفعول اجرای حد میباشد.

تادیب  یا تعزیر به مجازات بدنی گفته می شود که در شرع حد ثابتی از خود ندارد  و مشخص کردن مقدار آن به حالات و افراد و شرایط گوناگون و نظر حاکم شرع  وابسته می‌باشد  که به طور معمول ۲۵ ضربه شلاق مشخص می گردد.

تعلیق  مجازات:

مجازات مفعول در هر شرایطی یعنی مثلا اگر محصن  باشد برابر با اعدام است تبصره های گوناگونی هم در این خصوص وجود دارد اولادرتبصره یک گفته شده است اگرمفعول مسلمان باشد و  فاعل نه مجازات فاعل مساوی با اعدام تلقی می‌شود و در تبصره۲  هم به تعریف معنی احصان  پرداخته است.

ناپسندی لواط در قرآن:

در زشتی لواط  همین قوم لوط همگی به جرم این عمل شنیع به بلای بزرگی دچار شدند و به دوزخ رهسپار گردیدند و همین طور این که شهرشان ویران شد و مایه عبرت برای آیندگان خود شدند کتاب آسمانی ما قرآن کریم میگویند و سپس چنان بارانی از سنگ بر آن ها فرستادیم که آنها را در هم کوبید و نابود کرد پس بنگر سرانجام کار مجرمین چه شد.

ناپسندی لواط در روایات:

امام هشتم ما امام رضا در مورد زشتی عمل شنیع لواط  گفته است بدان که حرمت لواط  از زنا  بیشتر می‌باشد زیراخداوند قومی را که قوم لوط نام دارند به دلیل عمل لواط هلاک نمود امافردی را به خاطر زنا هلاک نکرد.

اقسام اعدام در لواط

لواط
لواط

کشتن و گردن زدن با شمشیر

سنگسار نمودن

سوزاندن با آتش

بستن دست و پای مجرم و پرت کردن وی از جای بلندی مثل کوه و نظیر آن

و بنابر قولی خراب کردن دیواری روی وی

حاکم بر اعدام مجرم اعم از فاعل و مفعول بین موارد گفته شده دارای اختیار است.

احکام مرتبط به ازدواج لواط  کننده

مادر/ دختر/ خواهر لواط دهنده بر لواط کننده  حرام میباشد و نمی تواند با آنها ازدواج کند لواط دهنده  نابالغ باشند ولی در  شرایطی که گمان کنند که دخول شده یا شک کنند که دخول شده یا نه بر وی حرام نمی شود.

چنانچه شخصی با مادر/ خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن شخص  لواط کند  آن ها بر وی  حرام نمی باشند.

علت قبح لواط:

لواط  که در زبان های دیگر تحت عنوان گی هم  شمرده می شود عملی می‌باشد ناهم گون و نامتوازن با طبیعت

همان طور که می دانید ازدواج زن و مرد در دین مبین اسلام و  جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و بنیان خانواده که تشکیل دهنده جامعه می باشد با حرمت و اعتبار شناخته می‌شود.

بر اساس فقه اسلامی عمل لواط  اساس بقای اجتماع را زیر سوال می برد این عمل باعث میشود روح مردانگی در جامعه سقوط پیدا کند و بند طبیعی تناسل بقای نوع بشر ضربه می‌بیند و ناتوان می گردد طبق آموزه های دینی روابط‌جنسی بایستی در جهت انوثیت و رجولیت  واقع گردد و به طور واقع تنها بین زن و مرد محقق می گردد تا از این پیوند فرزندی به وجود آید و متضمن بقای بشر و تداوم جامعه گردد.

حکم تجاوز جنسی به مردان:

چنان چه مردی به مرد دیگر تجاوز کند و به عنف  و اکراه با وی لواط نماید  مجازات فرد متجاوز مساوی با اعدام می باشد.

در موضوعاتی که شخص با روش دیگری با او دست به لواط زند به پسر بچه‌ای تجاوزکند باز هم مجازات دو برابر با اعدام می باشد.همچنین سوال شما عزیزان بود که آیا اکراه در تمامی جرایم موثر است؟ آیا اکراه در قتل نیز موثر است؟ در این زمنیه میتوانید مقاله اکراه در قتل را مطالعه بفرمایید.

قابل بخشش بودن جرم لواط:

لواط
لواط

در بیشتر مجازات ها عفو برای متهم وجود دارد و این کار با دادخواست و درخواست از دادگاه انجام می شود و با تایید رهبری جرم یک شخص خطاکار بخشیده می گردد

در جرایم حدی شرایطی برای عفو  وجود دارد که آنها را بررسی می نماییم عفو  این قضیه به خود شخص متهم وابسته است چنان چه فردی که به اقدام به لواط  نموده است قبل از این که شاهدان شهادت دهد توبه کند حد برای  او اجرا نمی شود.

اگر شخص پس از شهادت شهود توبه نماید فایده ای ندارد و حد از وی  ساقط نمی شود لازم به ذکر است که کم و کیف توبه متهم بایستی برای قاضی ثابت شود یعنی شخص مجرم باید عمیقاً از عمل خود پشیمان  و نادم باشد و از آن توبه کنند.

جرم لواط با میت یا متوفی:

یکی از موارد تشدید مجازات در خصوص کسانی که مرتکب عمل شنیع لواط  می ‌شوندلواط کردن با مرد هم می باشد حاکم شخص لواط کار را قبل از حد مقرر به مقدار صلاح دید موجب کیفر می نماید. نگاهی به گفته آیت‌الله بهجت در این خصوص می زنیم که می فرماید حکم لواط  با مرد میت درحالت دخول و نبود دخول همانند لواط  با مرد زنده می باشد. اما مجازات لواط  برمیت به دلیل شنیع تربودن این مورد سبب تشدید قرارمی‌گیرد. همان‌طورکه مجازات زنای بامیت در تازیانه زدن و قتل تشدید می گردد. 

مرجع صالح رسیدگی به جرم لواط:

در مجازات لواط  و همجنس گرایی که فاعل آن دارای شرایط احصان  می باشد یا این که به عنف دخول را  انجام داده باشد دادگاه صالح جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک معرفی می شود.

در مجازات لواط  و همجنس گرایی که مجازات آن تعزیری درجه ۶ است در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ شناخته می شود.

وکیل  متخصص لواط:

همانطور که گفتیم لواط  عبارت است از  دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر شخص مذکر

پیشنهاد می شود در مورد جرایم مرتبط با لواط  حتماً با یک وکیل متخصص در این امر مشورت نمایید به این خاطر که مجازات های این جرم بسیار شدید است وکیل متخصص  می تواند با دادن دفاع مطلوب در این امر کمک شایانی کند  حتماً توجه داشته باشید که در انتخاب کردن وکیل برای این جرم  به سابقه و اطلاعات او  مطمئن باشید

در ادامه یک نمونه شکواییه عمل شنیع لواط را  آورده ایم.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان  بندرعباس

با سلام  و عرض ادب

لواط
لواط

احتراما به استحضار عالی می‌رساند مشتکی عنه  ردیف اول شب گذشته فرزند اینجانب ….موسوی را اغفال نموده و به منزل مشتکی عنه  ردیف دوم برده است و در آن منزل به زور و با حمله به فرزندم عمل شنیع لواط  انجامداده‌اندکه بافریاد وصدای بلند درخواست کمک فرزند همسایه ها پلیس را باخبر میکنند

و مامورین وارد منزل می شوند و با مشاهده عمل شنیع مشتکی عنهم  فرزندم را از از زیر دست نامبردگان نجات داده و مشار الیهم  را دستگیر می کنند بنابراین با تقدیم کردن این شکوائیه مستندا  به مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و تعقیب کیفری نامبردگان را از محضر عالی مستدعی می باشد.