مجازات شلاق|اجرای حکم شلاق|محل اجرای مجازات شلاق

مجازات شلاق چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مجازات شلاق چیست؟و شرایط مجازات شلاق جرم پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه مجازات شلاق :

مجازات شلاق
مجازات شلاق

اجرای مجازات شلاق جهت بزهکاران تحت عنوان یکی از کیفرهای جسمی و تنبیهی  از مدت ها پیش در جوامع انسانی وجود داشته است. هرچند که امروزه مجازات شلاق از لیست قوانین کیفری خیلی از کشورهای جهان حذف شده است.

اما کیفر مذکور همچنان در مواد مختلف قانون جزا ایران به عنوان مجازات حدی و کیفری و تعزیری پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر مطرح کردن موضوعاتی از قبیل انکار نقشه اصلاحی تربیتی آن و تشیع خشونت و تردید در نقش بازدارندگی و تعارض آن با ملاک های انسان دوستانه برای مجازات شلاق با مسائلی روبه‌رو کرده است.

مجازات شلاق در قوانین کیفری ایران در ابتدای قرن چهاردهم شمسی با الهام گرفتن از قوانین کیفری کشورهایی مثل فرانسه و بلژیک را  هم در قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. درست است که اجرای مجازات شلاق در ایران در دوره های مختلف رایج بوده است اما در قانون مجازات عمومی صریحا وجود نداشته است.

قانون گذار در ایران در سال ۱۳۴۴ ماده واحده ای را به تصویب رساند که مجازات شلاق را در بسیاری از موارد منسوخ می دانست. به همین جهت از نظر بسیاری از احکام قضایی آن دوران مجازات شلاق رایج نبوده است. بر این اساس از قاضی ها از صدور این مجازات پیشگیری می نمودند.

اجرای حکم شلاق :

در این باره که آیا انجام حکم شلاق در اجرای احکام دادگاه صورت می‌گیرد یا خیر می توان چنین گفت که چنانچه در حکم صادر شده مکان خاصی برای  انجام حکم مشخص شده باشد.فقط در همان مکان حکم اجرامی‌شود . جز در موارد ذکر شده قاضي  اجرای احکام می تواند در قسمت اجرای احکام دادسرا  حکم شلاق را انجام داده وترتیب  را در صورت مجلس قید نماید.

جنس شلاق

در تفسیر ماده ۲۷ آیین نامه نحوه اجرای مجازات قصاص،  رجم، قتل، صلب،  اعدام وشلاق باید گفت
انجام  حکم شلاق به وسیله نوار چرمی به هم بافته شده به طول تقریباً یک متر و به قطر تقریباً یک و نیم سانتیمتر صورت می گیرد.

محل اجرای مجازات شلاق :

مکان انجام شلاق باید در یک مکان   سربسته  با دمای معتدل انجام  گیرد  و چنانچه در  صدور حکم حل خاصی  انتخاب شود دمای هوا نباید خیلی سرد یا خیلی گرم باشد تندی ضربات شلاق نباید به گونه‌ای باشد که سبب آسیب جانی یا نقص عضو محکوم علیه شود.

انجام رای شلاق در  هنگام از حال رفتن قدغن وغیر قانونی می باشد.  مصرف داروهای بی حسی ، مواد روانگردان و هر چیزی که حس درد را از بین ببرد، قبل  و یا در هنگام انجام حکم شلاق غیر قانو نی است

مجازات شلاق
مجازات شلاق

که با توجه به شرایط ذکر شده حکم انجام نمی شود.
هرگاه کسی که حکم شلاق را انجام می دهد،  تردید کند که چند ضربه شلاق وارد کرده است  از آن جا که لازم است به حقوق محکوم علیه توجه داشت باید  مبنا را تعداد بیشتری قرار می دهد.
هرگاه محکوم علیه در موقع  انجام کیفر شلاق  از  حال برود انجام حکم تعطیل می  گردد  و تا موقع سلامتی کامل او  انجام حکم به عقب خواهد افتاد.

چنانچه شخصی به دو یا چند کیفر  شلاق حدی یا تعزیری متهم شودبه فرض این که به ١٠٠ضربه شلاق حدی به دلیل مجازات زنا و٧٠ضربه شلاق  تعزیزی  بابت مجازات نوشیدن مشروبات الکلی  متهم شود بین دو انجام حکم تا موقعی که سلامتی به دست بیاید، عقب می افتد.،به جز این که  خود شخص محکوم علیه تقاضای اجرای حکم دوم  قبل از سلامتی را داشته باشد و پزشکی قانونی نیزبیان کند که  انجام حکم دوم آسیب جدی به بار نخواهد داشت.

در ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری  تعیین شده است که اجرای حکم شلاق در موارد زیر به دستور قاضی  به  تعویق می‌افتد:

– دوران بارداری

– بعد از زایمان تا شش ماه

– دوران شیردهی حداکثر تا رسیدنت  طفل  به سن دو سالگی

– اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

اگر محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد، در صورتی که حکم شلاق بر او اجرا شود و بیماری شدت گرفته یا سبب تاخیر در بهبودی او شود، مجازات شلاق او تعلیق می گردد. در مورد جرایم تعزیری بر اساس ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اگر به بهبودی بیمار امید نباشد، قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تبدیل به مجازات مناسب تر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به  مرجعی که رای قطعی را صادر کرده است می‌فرستد.

 نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری :

مجازات شلاق یکی از مصداق‌های مجازات تعزیری درجه شش هفت و هشت است که در مورد تعدادی از جرم های تعزیری در نظر گرفته شده است. اندازه شلاق تعزیری را مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است که اکثر مجازات های تعزیری حداقل و حداکثر در قانون مشخص گردیده است و قاضی دادگاه  اندازه‌ای میان این حداقل و حداکثر را تعیین می کند.

در اجرای شلاق تعزیری اگر به موقع شلاق زدن به بخش دیگری از بدن محکوم علیه برخورد کند و او در این موضوع آسیب ببیند شخصی که شلاق می زند، ضامن است و حتی ممکن است که دیه محکوم علیه هم پرداخت شود .

برخی از دادگاه ها بر این استدلال هستند که تعیین مجازات شلاق بیش تر از ۷۴ ضربه منع شرعی دارد. بنابراین اگر از محاکم بدوی در مورد تکرار یا تعدد جرم آرایی صادر کنند که بیش تر از هفتاد ضربه شلاق در آن قید شده باشد، آن را به ۷۴ ضربه شلاق کاهش می دهند.

مثلاً در یک شعبه تجدید نظر دادگاه استان  اصفهان  صادر شده که دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب ۱۲ فقره سرقت تعزیری به مجازات ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شدند. اما مجازات آن ها به ۷۴ ضربه تقلیل یافته است.

 شیوه اعمال مجازات  شلاق نسبت به محکوم  محبوس :

اگر مجرم در زندان باشد، قطعاً در رایی که از سوی دادگاه صادر شده است مکان معینی برای اجرای حکم شلاق در نظر گرفته شده است و اجرای این مجازات در همان مکان انجام می شود. اگر مشخص نشده باشد ابتدا نامه‌ای به زندان اعلام خواهد شد و بعد از این که مجازات شلاق اجرا شد اگر به علت دیگری در حبس نباشد باید آزاد گردد.

برای اجرای حکم شلاق در زندان با در نظر گرفتن این که  زندان تنها جهت نگهداری از محکومین پیش بینی شده است.

مجازات شلاق
مجازات شلاق

پس اجرای حکم شلاق به عهده ی مرجع انتظامی می باشد. به همین جهت روند اجرای حکم به این صورت می باشد که کلیه نامه های اعمال مجازات شلاق که تا انتهای زمان اداری به زندان می رسد گردآوری شده و در آخر وقت اداری مامور اجرای شلاق نیروی انتظامی در زندان حاضر می شود. و نماینده آن هم از اجرای احکام به جهت ناظر بودن بر حسن اجرای حکم حکم در زندان حضور می یابد.

نخست نماینده اجرای احکام پیش از اجرای حکم صورت جلسه های مبنی  بر فقدان موانعی برای اجرای حکم تنظیم می کند و به امضا و اثر انگشت شخص مجرم می‌رساند.بنابراین اگر سدی برای اجرای حکم نباشد، مامور اجرای مجازات شلاق را اعمال می نماید. بعد از آن روند اجرای حکم صورت جلسه می‌شود و به امضای محکوم علیه و نماینده اجرای احکام و مامور اجرا می رسد. پس از اینکه حکم شلاق اجرا شد، نسخه ای از صورت جلسه در اجرای احکام زندان باقی می ماند.

نسخه دیگری به اجرای احکام دادگاه فرستاده می شود و قاضی از اجرا و بعد از یقین از اجرای حکم، دستور خاتمه ی پرونده و کم کردن آن از آمار را خواهد داد. ولی اگر مجرم در زندان اعلام دارد که مانعی و عاملی برای اجرای حکم شلاق وجود دارد، نماینده اجرا، روند موجود را صورت جلسه کرده و به قاضی اجرا اعلام می کند و قاضی اجرا اگر مانع را محرز دانست، اجرای حکم را تا از بین رفتن مانع به تعویق می‌اندازد.

شیوه اعمال حکم شلاق نسبت به  مجرم آزاد :

در این موضوع، باید حکم نسبت به محکوم علیه اجرا شود. بنابر این بعد از جلب او در مرحله نخست صورت جلسه تعیین و هویت او احراز می گردد و بعد از صورت جلسه دیگری در شرایطی که مانعی برای اجرای حکم وجود نداشته باشد، این موضوع قید شده و محکوم علیه به مرجع انتظامی معرفی می گردد تا حکم شلاق در مورد او اعمال شود.

نحوه اجرای مجازات شلاق :

اگر مجازات اجرای شلاق قرار باشد در یک مکان سربسته انجام شود، آن جا  باید معتدل باشد. چون اگر دمای آن  محیط گرم باشد مجازات از شکل عرف و قانونی آن خارج می شود. حال ممکن است در رایی که صادر شده است، مکان مشخصی تعیین شده باشد. در آن مکان هم نباید دمای هوای خیلی سرد باشد. طوری که از سرما محکوم علیه قادر نباشد شدت ضربات شلاق را تحمل کند یا برعکس آن، بسیار گرم باشد که ضربات شلاق شدید تر انجام شود.

شدت ضربات شلاق نباید به شکلی باشد که محکوم علیه دچار نقص عضو شود یا خطر جانی او را تهدید نماید. حتی قانون اعلام کرده که اگر محکوم علیه  بیهوش باشد، اجرای حکم شلاق در مورد او ممنوع می باشد ضمن آن که برای شخص محکوم‌علیه نباید از داروهای بی حسی و مواد روانگردان و هر آن چیزی که درد او را مانع گردد، استفاده کرد…

و در این شرایط حکم اجرا نخواهد شد. ممکن است در برخی موارد اجرا کننده ضربات شلاق تردید کنند که چند ضربه شلاق زده است، در این مورد با توجه به ضرورت رعایت احتیاط در حق محکوم علیه  بنا را بر بیشتر می‌گذارند.

مجازات شلاق
مجازات شلاق

حال فرض کنیم  محکوم علیه در حین اجرای  مجازات شلاق بیهوش شود، در این صورت اجرای حکم متوقف می شود و تا وقتی که محکوم علیه بهبودی کامل یابد  حکم، تعویق می گردد. چنان چه شخصی دو یا چند محکومیت داشته باشد که هم شلاق تعزیری و هم شلاق حدی باشد، مثلاً ۱۰۰ ضربه شلاق حدی به خاطر جرم زنایی که مرتکب شده است

و هشتاد ضربه شلاق تعزیری به دلیل شرب خمری که داشته است  بین دو اجرای حکم تا زمانی که بهبودی کامل صورت بگیرد، تأخیر ایجاد می شود. جز در مواردی که خود شخص خواهان درخواست نماید انجام حکم دوم پیش از بهبودی باشد و پزشکی قانونی هم مراتب را اعلام نموده  باشد که اجرای حکم دوم خطر زیادی دنبال نخواهد داشت.

اگر محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد که در صورتی که حکم شلاق بر او اجرا شود، بیماری شدت گرفته یا سبب تاخیر در بهبودی او شود  و نیز در مورد در مورد جرایم تعزیری بر اساس ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به بهبودی بیمار امید نباشد، قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تبدیل به مجازات مناسب تر و با در نظر گرفتن نوع بیماری و  حکم مجازات را  به مرجعی که رای قطعی را صادر کرده است، می‌فرستد.