مطالبه مهریه از اجرای ثبت|شرایط و شیوه مطالبه مهریه از اجرای ثبت|

مطالبه مهریه از اجرای ثبت چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مطالبه مهریه از اجرای ثبت چیست؟ و شرایط مطالبه مهریه از اجرای ثبت پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله مطالبه مهریه از اجرای ثبت

مقدمه مطالبه مهریه از اجرای ثبت

از جمله حقوق مالی زن مهریه می باشد که بر اساس عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به محض وقوع عقد زن مالک مهر خواهد شد و هر زمان که بخواهد می تواند  آن را مطالبه کند. مهریه مال مشخصی است که ارزش مالی معینی دارد و در حین عقد نکاح از طرف مرد به زن پرداخته می شود .

شیوه های مطالبه مهریه

امروزه درخواست مهریه  از دو طریق میسر است: شیوه های مطالبه مهریه یکی از طریق رجوع به دادگاه یکی رجوع به اجرای ثبت اسناد امکان پذیر است. هرکدام از این شیوه ها دارای مزیت و معایبی می باشند که در هر خصوص زن باید با در نظر گرفتن شرایط خود و شوهرش یکی از این روش ها را برگزیده و بر اساس آن به درخواست مهریه اقدام کند. مثلاً درخواست مهریه به واسطه اجرای ثبت سریع‌تر صورت می‌گیرد.

اما مرد را نمی توان زندانی نمود. در این مقاله تلاش بر آن است که شیوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت شرح داده شود.

اگر میخواهید بدانید که مهرالمثل چیست و چگونه به زن تعلق میگیرد مقاله مهرالمثل چیست را مطالعه نمایید

مطالبه مهریه از اجرای ثبت
مطالبه مهریه از اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

سعی ما در این مقاله بر این است که مطالبه مهریه از طریق دادگاه را مورد بحث قرار دهیم. اجرای مهریه از طریق دادگاه نیازمند توجه به موضوعاتی می باشد که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد. به منظور درخواست مهریه از طریق دادگاه اول باید به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی رجوع نمود و درخواست مطالبه مهریه را ثبت کرد.

به منظور این که دعوای مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی تلقی می‌شود باید هزینه دادرسی راجع به آن پرداخت گردد. در این مرحله پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده می شود و زمان دادرسی تعیین می گردد و شیوه پیگیری دادخواست مهریه از طریق سامانه ثنا انجام می گردد. در این مرحله زن قادر است اموال شوهرش را معرفی نموده و در مسیر دریافت مهریه  در شرایطی که این اموال جز مستثنیات دین نباشد از دادگاه تقاضا کند که قرار تامین خواسته مقتضی را صادر کند.

از جمله نکات مهمی که در مورد اجرای مهریه از سوی دادگاه باید مد نظر داشت این که با توجه به قانون دادرسی به دعاوی مهریه تا حد ۲۰۰ میلیون ریال برابر با ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. بنابراین بر این اساس اول باید به شورای حل اختلاف رجوع کرد که در این حالت مرد نیز قادر است با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه درخواست تقسیط مهریه را کند که در دو  حالت مورد دادرسی واقع می شود.

 مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت زن یا نماینده قانونی او قادر است به دفترخانه ثبت ازدواج رجوع کرده و درخواست کلی یا جزئی از مهریه را بنماید.

به همین سبب باید اسناد شناسایی و قباله ازدواج را به همراه خود ببرد تا به منظور احراز هویت و انجام پروسه قانونی به سردفتر ارائه کند. سردفتر پس از احراز هویت بر اساس درخواست زن یا وکیل او برگه اجراییه را که در فرم های چاپی ویژه‌ای باید تکمیل شود صادر کرده و هزینه کمی را اخذ می نماید و در قباله ازدواج درج می کند که چه بخشی از مهریه به وسیله زن از طریق صدور اجرائیه درخواست شده است. انجام این کار به این سبب است که زن دوباره قادر نباشد همان اندازه را از یک اداره دیگر درخواست کند.

بعد از صدور اجراییه سردفتر مکلف است که مراتب اجراییه را برای مرد از طریق پست پیشتاز بفرستد. بعد از صدور اجراییه، دفترخانه، برگه اجراییه را به زن می دهد و مکلف است آن را به منظور ابلاغ به زوج به دایره اجرای اداره ثبت محل ارائه کند. پس باید به اداره ثبت رجوع نموده و پرونده‌ای را تشکیل دهد. در مرحله بعد اداره ثبت به مرد ابلاغ می‌کند که طی مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ در مورد پرداخت مهریه زن کارهای ضروری را انجام دهد و الا اموالی که به او تعلق دارد توقیف می شود.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت
مطالبه مهریه از اجرای ثبت

در این مرحله اجرای ثبت با استعلام از بانک مرکزی از نرخ سکه آگاهی می یابد. البته این نکته قابل ذکر است که اعلام بانک مرکزی برای اجرای ثبت ملاک عمل واقع می شود. اگر مرد بعد از گذشت مدت زمان ذکر شده مهریه زن را پرداخت نکند، زن باید لیست دارایی مرد را منهای مستثنیات دین به اجرای ثبت معرفی کند تا اجرای ثبت در مورد توقیف دارایی های او اقدامات لازم را انجام دهد. در این مرحله ضرورت دارد که ارزش اموال مرد به وسیله کارشناس رسمی در اجرای ثبت تقویم شود و وقتی اموال مرد به فروش رفت مهریه او پرداخت می گردد.

مزایا و معایب وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

مضاف بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی زن قادر است با رجوع به اداره ثبت  درخواست مهریه و توقیف دارایی زوج را بنماید. در این خصوص اداره ثبت با استعلام از بانک و اداره ثبت اسناد و املاک و استعلام از پلیس راهور و بقیه مراجع دارای صلاحیت همه دارایی که به مرد تعلق دارد را توقیف می‌نماید.

1- درخواست مهریه از طریق اجرای ثبت مضاف بر این که سبب صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف زمان می گردد در اجرای ثبت بدون بررسی توانایی مالی مرد در صورت وجود دارایی به نام او، مهریه ی زن پرداخت می شود.

2-در مطالبه مهریه به واسطه اجرای ثبت، زن بعد از تشکیل پرونده قادر است نسبت به ممنوع الخروجی مرد مبادرت کند. این در صورتی است که در دادگاه ممنوع ‌الخروج نمودن مرد مشروط به صدور حکم و قطعی شدن دادنامه محکومیت او می باشد.

3- در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت فقط حق اجرا باید پرداخت شود که مقدار آن برابر ۵ درصد مبلغ مورد اجرا می باشد .  در مطالبه مهریه از طریق دادگاه زن باید سه و نیم درصد بابت هزینه دادرسی و ۵ درصد به منظور حق اجرا پرداخت کند.

4- وقتی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت صورت می‌گیرد بسیار سریعتر از دادگاه اتفاق می‌افتد. مطالبه ی مهریه از طریق دادگاه در حدود ۷ ماه طول می‌کشد و اداره ثبت نهایتاً بین یک یا دو ماه. بنابراین اگر مرد دارای اموالی می باشد که سند رسمی دارد بهتر است که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت انجام شود.

5- صدور اجراییه در اجرای ثبت شامل مرور زمان نخواهد شد. اما در دادگاه اگر زن از تاریخ صدور اجراییه بعد از ۵ سال اقدام نکند، اجراییه لغو  خواهد شد و زن باید دوباره از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند.

6- در مطالبه مهریه به واسطه اجرای ثبت، عملیات اجرایی بلافاصله بعد از درخواست کتبی زن آغاز می‌شود. اما در دادگاه پروسه اجرایی شدن مطالبه مهریه بعد از صدور حکم قطعی، مراحل اجرایی  شروع می شود.

7- در مطالبه از طریق اجرای ثبت به محض درخواست ذینفع که شامل زن یا وکیل او است، عملیات اجرایی بدون اتلاف وقت شروع می شود. در صورتی که درخواست مهریه از طریق دادگاه نیازمند تعیین وقت و رسیدگی ماهوی می باشد و فرآیند رسیدگی بسیار طولانی است.

عدم اقدام مرد برای پرداخت مهریه از طریق ثبت

اگر مرد بعد از سپری شدن مدت ۱۰ روز اقدامی برای پرداخت مهریه به زن انجام ندهد دفتردار اجرای ثبت اجراییه صادر می‌نماید و با تقدیم این اجراییه به اداره ثبت، اموال مرد مورد توقیف واقع می‌شود و از اموال او مهریه زن پرداخت خواهد شد. در بعضی از موارد هم اجرای ثبت اموال مرد را می فروشد تا بدین ترتیب قادر باشد مهریه زن را پرداخت کند. چنان چه مرد دارایی خود را به شخص دیگری واگذار کند و به اصطلاح انتقال دهد تا از پرداخت مهریه بگریزد باز هم اداره ثبت از انتقال دارایی مرد به دیگری ممانعت به عمل می آورد و او را مکلف به پرداخت مهریه می نماید.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت
مطالبه مهریه از اجرای ثبت

ممنوع الخروج نمودن مرد از طریق اجرای ثبت

در مطالبه مهریه به واسطه اجرای ثبت این امکان وجود دارد که مرد را ممنوع الخروج کرد تا بدین ترتیب پرداخت مهریه از طرف او آسان تر انجام شود. عده ای از مردان برای گریز از پرداخت مهریه امکان دارد از کشور خارج شوند که اجرای ثبت از این اقدام جلوگیری به عمل می آورد.

معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

– دفاتر اجرای ثبت اسناد به منظور دریافت مهریه به قیمت سکه عنایت دارند و امکان دارد با افزایش نرخ سکه در هنگام انجام مراحل وصول مهریه زن دچار ضرر و زیان شود. اما در دادگاه، مهریه با عنایت به قیمت لحظه ای سکه مورد محاسبه واقع می شود.

– در روش مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت امکان حبس و زندانی نمودن مرد میسر نیست. اما چنان چه به واسطه دادگاه اقدام شود، این امکان وجود دارد که مرد را به علت عدم پرداخت بدهی زندانی کرد.

هزینه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

هزینه‌ای که برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است مساوی با نیم عشر دولتی خواهد بود. و از آن جایی که بخشی از دادخواست های مالی تلقی می شود، زن مکلف به پرداخت این هزینه می باشد.

توقیف اموال برای مهریه از طریق اجرای ثبت

قبل از هر کاری زن باید تحقیق کند که اموال مرد جز مستثنیات دین نباشد. چون در آن حالت بعد از توقیف با توجه به اطلاعاتی که در مورد آن صورت می گیرد مال توقیف شده از توقیف خارج خواهد شد و نکته دیگر این که ودیعه مسکن متناسب با شان مرد  باشد. یک منزل مسکونی متناسب با جایگاه او و  وسایل کار از مستثنیات دین تلقی می شود.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت
مطالبه مهریه از اجرای ثبت

در روش توقیف اموال از طریق اجرای ثبت درخواست و صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت، زن قادر است سند رسمی ازدواج را با خود همراه کرده و به دایره ی اجرای ثبت در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مستقر در آن دایره ارائه می کند. بعد از آن ابلاغیه به شوهر انجام می‌شود و طی مدت ۱۰ روز مرد باید مهریه زن خود را پرداخت کند، اگر پرداخت نکرد به او تذکر داده می‌شود که طی مهلت سه روز زن باید اموالی از مرد معرفی کند که توقیف شود.