مطالبه مهریه از دادگاه|نکات مهم مطالبه مهریه از طریق دادگاه|بررسی تخصصی

مطالبه مهریه از دادگاه چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مطالبه مهریه از دادگاه چیست؟ و شرایط مطالبه مهریه از دادگاه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله مطالبه مهریه از دادگاه

مقدمه مطالبه مهریه از دادگاه

مهریه دینی می باشد که مرد نسبت به زن خود دارد و از مزایای مهریه آن است که از دو جهت می‌توان آن را مطالبه نموده و از طریق دادگاه  و اجرای ثبت. دریافت مهریه به وسیله زن ربطی به طلاق و فراغت او از زندگی مشترک ندارد و چنان چه بحث جدایی هم در میان باشد او قادر است مهریه خود را دریافت کند. بعد از ازدواج اگر یکی از زن و  شوهر فوت کردند زن قادر است مهریه را مطالبه کند اما این را هم باید در نظر داشت که مهریه بر ارث مقدم خواهد بود.

مفهوم مهریه

یکی از مهمترین دعاوی که در دوره فعلی در دادگاه خانواده اقامه می‌شود و بسیار رواج دارد دعوای مطالبه مهریه می باشد. آمار فراوان پرونده های راجع به درخواست مهریه باعث شده که بر اساس قانون حمایت خانواده درخواست مهریه های تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف واقع شود. اجرای مهریه به وسیله دادگاه نیازمند انجام مراحل قانونی می باشد که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

درخواست مهریه از جمله با اهمیت ترین حقوق مالی  است که بر اساس عقد ازدواج به زنان تعلق خواهد گرفت. با توجه به قانون مدنی همین که عقد نکاح جاری شد زن مالک مهریه خواهد بود و هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند مهریه را طلب کند. مطالبه مهریه به دنبال درگیری و اختلاف بین زن و شوهر مهم تر جلوه می کند. اما باید این را در نظر گرفت که مطالبه مهریه بدون واقع شدن طلاق نیز میسر است. مضاف بر این که زن قادر است هر موقع که تمایل داشته باشد آن را درخواست کند و با توجه به قانون این امکان نیز برای زن وجود دارد که آن را ببخشد که البته در این خصوص نیازمند اذن پدر است.

مطالبه مهریه از دادگاه
مطالبه مهریه از دادگاه

شیوه های مطالبه مهریه

امروزه درخواست مهریه  از دو طریق میسر است: شیوه های مطالبه مهریه یکی از طریق رجوع به دادگاه یکی رجوع به اجرای ثبت اسناد امکان پذیر است. هرکدام از این شیوه ها دارای مزیت و معایبی می باشند که در هر خصوص زن باید با در نظر گرفتن شرایط خود و شوهرش یکی از این روش ها را برگزیده و بر اساس آن به درخواست مهریه اقدام کند. مثلاً درخواست مهریه به واسطه اجرای ثبت سریع‌تر صورت می‌گیرد. اما مرد را نمی توان زندانی نمود.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

سعی ما در این مقاله بر این است که مطالبه مهریه از طریق دادگاه را مورد بحث قرار دهیم. اجرای مهریه از طریق دادگاه نیازمند توجه به موضوعاتی می باشد که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد. به منظور درخواست مهریه از طریق دادگاه اول باید به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی رجوع نمود و درخواست مطالبه مهریه را ثبت کرد.

به منظور این که دعوای مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی تلقی می‌شود باید هزینه دادرسی راجع به آن پرداخت گردد. در این مرحله پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده می شود و زمان دادرسی تعیین می گردد و شیوه پیگیری دادخواست مهریه از طریق سامانه ثنا انجام می گردد. در این مرحله زن قادر است اموال شوهرش را معرفی نموده و در مسیر دریافت مهریه  در شرایطی که این اموال جز مستثنیات دین نباشد از دادگاه تقاضا کند که قرار تامین خواسته مقتضی را صادر کند.

از جمله نکات مهمی که در مورد اجرای مهریه از سوی دادگاه باید مد نظر داشت این که با توجه به قانون دادرسی به دعاوی مهریه تا حد ۲۰۰ میلیون ریال برابر با ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. بنابراین بر این اساس اول باید به شورای حل اختلاف رجوع کرد که در این حالت مرد نیز قادر است با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه درخواست تقسیط مهریه را کند که در دو  حالت مورد دادرسی واقع می شود.

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه

هزینه به اجرا درآوردن مهریه از دو طریق میسر است: اجرای ثبت و رجوع به دادگاه خانواده. زنی که از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه می کند باید اول مدارک خود را به دفترخانه محل ثبت عقد تقدیم نماید و درخواست صدور اجراییه کند. بعد از آن به اداره ثبت رجوع نموده و مهریه خود را درخواست کند که باید هزینه دولتی که هزینه‌های اجرای دولت را در بر می‌گیرد، پرداخت نماید.

البته این مبلغ را می‌تواند از شوهر باز پس بگیرد. اگر مهریه زن سکه باشد، زن به اندازه ی اصلی سکه را درخواست می‌کند و باید هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت کند. پس اگر اموال قابل توقیف از مرد در اختیار داشته باشد قادر است اول دادخواست تامین خواسته را به شکل جداگانه در همان دفتر خدمات قضایی به ثبت برساند که این دادخواست غیرمالی تلقی می‌شود که هزینه کمی خواهد داشت. بعد از تامین خواسته دادخواست اصلی که همان دادخواست مطالبه مهریه است را باید تقدیم نماید.

این دادخواست مطالبه ی مهریه خواهد بود. دادخواست مطالبه مهریه باید به مدت ۱۰ روز ثبت گردد. غیر از این مهلت از قرار تامین خواسته که همان توقیف اموال مرد می باشد خود به خود از آن رفع اثر خواهد شد. نکته قابل توجه این است که هزینه ی دادرسی همه ی هزینه‌ها و خسارات دادرسی تلقی می شود و ضمن حکم دادگاه از مرد مطالبه می گردد. اما چنان چه بخواهد مبلغ واقعی مهریه را در دادخواست قید کند و قدرت پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد این امکان برای زن وجود دارد که دادخواست دیگری با عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با معرفی شهود از دادگاه رسیدگی کننده و ناتوانی و عدم استطاعت مالی خود در پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نماید .

مطالبه مهریه از دادگاه
مطالبه مهریه از دادگاه

شهودی که زن به دادگاه ارائه می کند باید در همان جلسه اول رسیدگی پیش از صدور حکم قطعی به عدم توانایی مالی زن و عدم برخورداری از استطاعت مالی و در پرداخت هزینه دادرسی شهادت دهند.

در شرایطی به جای مهریه به زن مهر المثل تعلق میگیرد برای دانستن جزئیات مقاله مهرالمثل چیست را مطالعه نمایید

تجدید نظر خواهی رای محکومیت به پرداخت مهریه

رای محکومیت مرد به پرداخت مهریه قابلیت تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر را دارد. اما با در نظر گرفتن این که محکومیت پرداخت مهریه اساساً با سند ازدواج انجام می شود، دادگاه تجدیدنظرخواه عموماً رای دادگاه بدوی را مورد تصدیق قرار می‌دهد. پس از آن که رای قطعی دادگاه تجدید نظر به زن و شوهر ابلاغ شد حکم دادگاه قطعی شده و زن با رجوع به دادگاه و با توجه به حکم تایید شده که به شوهر نیز ابلاغ شده درخواست صدور اجراییه می نماید. مرد به مدت ۱۰ روز بعد از آن که این برگه را دریافت کرد، باید به دادگاه رجوع کند و مهریه را پرداخت نماید یا روشی تمرینی را به دادگاه معرفی کند که بدان وسیله مهریه زن پرداخت شود.

روند تنظیم دادخواست زن در دادگاه

بعد از آن که زن درخواست مطالبه مهریه را تنظیم نمود و آن را به دادگاه تقدیم کرد، رسیدگی به پرونده مهریه و صدور رای آن نیازمند پرداخت هزینه دادرسی زن است. در این حالت باید نیم عشر دولتی را به دادگاه بپردازد. مقصود از نیم عشر دولتی یک بیستم وجه مبلغ مهریه می باشد که زن باید به حساب دادگستری واریز نماید. مثلا اگر مهریه زنی 100 سکه بهار آزادی و قیمت سکه 1 میلیون ریال باشد مبلغی که زن باید به عنوان هزینه دادرسی به دولت پرداخت کند 20 میلیون ریال خواهد بود.

مطالبه مهریه از دادگاه
مطالبه مهریه از دادگاه

این مبلغ بعد از آن که رای نهایی راجع به مهریه صادر شد و مرد محکومیت قطعی به پرداخت مهریه پیدا کرد از شوهر دریافت می‌شود و به زنی که این هزینه را پرداخت کرده مسترد می گردد و در هر حال تامین این مبلغ در آغاز برای  زن می باشد. قانون برای این منظور راه حل هایی را در نظر گرفته است و این امکان را فراهم کرده تا زن با معرفی دو شاهد که  شهادت دهند که زن استطاعت پرداخت هزینه دادرسی برای دعوای مهریه را ندارد از پرداخت هزینه دادرسی دعوای مطالبه مهریه معاف شود و بعد از آن که حکم مطالبه مهریه قطعی شد و توانست مهریه را از شوهرش دریافت کند، این مبلغ را از آن کم خواهد کرد.

مهریه بر اساس قیمت روز سکه قابل محاسبه است. اگر زن آگاهی نسبت به موضوعات حقوقی داشته باشد یا وکیل در اختیار داشته باشد که او را نسبت به این موضوع آگاه کند در این حالت نیمه عشر را قیمت گذاری می کند. در شرایطی که بین زن و شوهر توافق برای پرداخت مهریه حاصل شود ، مبلغ نیم عشر به نصف کاهش پیدا می کند. اما اگر توافقی حاصل نشود شوهر باید  مهریه را به شکل کامل پرداخت کند.

مهریه زن پس از فوت به وارثان وی که یک از آن ها شوهر میباشد تعلق میگیرد برای کسب اطلاعات در این باره میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

مطالبه مهریه از دادگاه
مطالبه مهریه از دادگاه

مدت زمان به اجرا گذاشتن مهریه

عموما این روند به اجرا گذاشتن مهریه خیلی طولانی خواهد بود. برخی اوقات سال ها به طول می‌انجامد و البته با در نظر گرفتن پرونده های بیشماری که در دادگاه قرار دارد می توان راجع به این موضوع بحث نمود. در برخی اوقات در مدت رسیدگی به پرونده امکان دارد اختلافات دیگری میان زن و شوهر حاصل شود که روند رسیدگی به این موضوع طولانی تر گردد. به همین منظور اگر مرد استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد باید به شکل توافقی با زن خود توافق کند تا درگیر مشکلات بعدی نگردد.

مزایا و معایب مطالبه مهریه از طریق دادگاه و ثبت

1- در مطالبه ی مهریه از طریق  اجرای ثبت در طول عملیات اجرایی زن امکان دارد دچار ضرر شود. چون اجرای ثبت به افزایش قیمت سکه هیچ توجهی نمی‌کند. اما دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار می دهد.

2- در اجرای ثبت این امکان وجود ندارد که مرد را زندانی کرد. اما در مطالبه مهریه از طریق دادگاه این امکان وجود دارد که مرد را در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس محکوم نمود.

3-  شیوه اجرای ثبت بسیار سریع تر از دادگاه می باشد و هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر است. اما در شیوه اجرای ثبت در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد. اما از طریق دادگاه ممنوع‌الخروج کردن شوهر مشروط به صدور حکم قطعی  می‌باشد.