منع اشتغال زوجه|شرایط و نکات مهم اشتغال زوجه|

منع اشتغال زوجه چیست؟

منع اشتغال زوجه
منع اشتغال زوجه

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی منع اشتغال زوجه چیست؟ و شرایط منع اشتغال زوجه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم منع اشتغال زوجه :

همان طور که مطلع هستید اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه و همچنین تفاوت های عقیدتی امکان دارد در هر خاندانی وجود داشته باشد و نسبتا طبیعی تلقی می گردد که همین سبب وجود مشکلاتی می گردد  اما بر اساس آمارهای جدید اختلافات بین مرد و زن جوان یعنی همان زوج های جوان که تازه ازدواج کردند یا در شرف آن هستند درصد بیشتری از این اختلافات را مشمول می شود.

در بعضی از مواقع این اختلافات به قدری بزرگ و پیچیده است که زندگی مشترک را با مشکلات وسیعی درگیر می‌ کند یعنی حتی میانجیگیری و واسطه گری  و مراکز مشاوره هم کاری از دستشان بر نمی آید و بی تاثیر می باشد در این شرایط این عوامل کاربردی ندارند و تنها راه حلی که در این مواقع برای زوجین باقی می ماند متاسفانه جدایی و طلاق می باشد.

اما در بعضی از مواقع این مشکلات آن قدرها هم بزرگ و پیچیده نیستند و معمولاً در مورد بعضی سوء تفاهم ها یا اتفاقات روزمره زندگی حاصل می‌شود این نوشته هم در خصوص یکی از این موارد که موضوع شغل زن و شاغل بودن وی است می باشد. این موضوع یک موضوع بسیار مهم در خصوص زنان و زندگی مشترک آن ها می باشد که حتما لازم است قبل از انجام عقد تکلیف این مورد روشن باشد و زن و مرد به توافقی در این خصوص رسیده باشند.

تعریفی از منع اشتغال زوجه :

در دنیای امروزی به خاطر شرایط نامناسب اقتصادی مشکلات زیادی برای اشخاص جامعه در تامین امرار و معاش پیش می آید به همین خاطر بیشتر خانم ها در دنیای امروزی ترجیح می دهند که شاغل باشند تا بلکه قادر باشند مشکلات خود و زندگی مشترک را به قدری برطرف کنند و یا کم تر کنند  از جهتی می‌توان گفت که دیگر مثل قدیم نیست که انتخاب بیشتر خانم ها تنها خانه داری و تربیت فرزندان باشد  و زن ها خود نیروی مفیدی برای حل نمودن مشکلات اقتصادی در این وضعیت جامعه هستند

اما در بعضی موارد هم این اشتغال بانوان سبب به وجود آمدن مشکلاتی در بین زوجین می شود بر اساس اصل کلی ۲۸ قانون اساسی هر فردی این حق را دارد که شغلی را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برای خود انتخاب کند و در آن مشغول به کار گردد و در آن فعالیت نماید اما همین اصل بر اساس قانون مدنی همراه با استثنائاتی است و آن هم توسط همسر خود یعنی توسط مرد البته در حالت احراز وجود شرایطی ممکن است.

شرایط منع اشتغال زوجه :

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر اجازه دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نمایند و به او اجازه کار کردن و فعالیت پس از ازدواج ندهد.

این ماده به شکل کلی بیان شده است و خیلی از شرایط و استثنائات آن را در نظر نگرفته است

اولین موردی که باید به آن توجه گردد مبحث علم و آگاهی مرد از حرفه و کار خانم پیش از ازدواج است بنا بر همین گفته چنانچه مرد در موقع عقد مخالفتی با این موضوع که زن شاغل باشد نداشته باشد پس اجازه ندارند در موقع رابطه زوجیت با نظر به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی از اشتغال همسر خود ممانعت کنند.

البته چنانچه پس از ازدواج و ایجاد رابطه زوجیت مرد در کار و حرفه خود پیشرفت بسزائی نسبت به شرایط اولیه خود در موقع ازدواج پیدا کنند یا اینکه اشتغال به شغل و مقام  خاصی دست یابد که در موقع شروع رابطه زوجیت در آن کار مشغول نبوده است و البته مهم تر از آن کار و حرفه ای خانم با کار و حرفه مرد به نوعی در تضاد  باشد این موضوع قابل  رسیدگی می باشد.

به طور مثال مرد بعد از ازدواج به مشاغل خاص و اثرگذاری منصوب می گردد مثلاً قضاوت یا نیروهای امنیتی و حفاظت اطلاعات در چنین شرایطی شرایط حال او با شرایط گذشته بسیار تفاوت دارد و همین موضوع زندگی مشترک را تحت شعاع می گذارد.

منع اشتغال زوجه
منع اشتغال زوجه

رابطه کار و اشتغال زوجه و تمکین

بر اساس نشست قضایی که فی ما بین قضات و کارشناسان محترم قضایی در سال ۹۳ انجام شد طبق نظر اکثریت اگر در دادگاه این موضوع ثابت گردد که شغل و اشتغال زوجه با مصالح خانوادگی و همچنین حیثیت مرد و زن منافاتی شامل می شود و پس از صادر شدن حکم زوجه بدون رضایت و اجازه زوج باز هم به کار و شغل خود ادامه دهد این موضوع عدم تمکین بیان می شود.

تشخیص منافات اشتغال زوجه:

در این خصوص می توان گفت تنها شوهر به تنهایی نمی تواند به محل کار زوجه رود و منع اشتغال او را تقاضا کند مرد بایستی از راه دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم کند و پس از گرفتن حکم زن آن را به محل شغل اورده و به شکل قانونی زن را از کار کردن منع نمایند

در این حالت مرد اجازه ندارد تنها با ادعایی که دارد از اشتغال همسرش ممانعت کند پس شوهر اول باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوا انجام دهد و پس از ثابت شدن این که شغل زوجه منافی مصلحت خانوادگی یا حیثیات خودش و همسرش باشد منع اشتغال زن را از دادگاه درخواست نماید

برای در شرایطی که به تشخیص دادگاه شغل زن منافی با حیثیت زن و مرد نباشد و خلاف مصلحت خانوادگی هم نباشد زوج اجازه ندارد از اشتغال زوجه جلوگیری کند.

ملاک تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیت :

شرایط زندگی

سطح خانواده آن ها

موقعیت اجتماعی و اقتصادی یا مذهبی طرفین

وضعیت اجتماعی زن و مرد

جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان

سوابق کاری آنان و محیطی که در آن بزرگ شده‌اند و تربیت گردیده اند وضعیتی که اکنون در آن زندگی می‌کنند.

حق اشتغال زن در عقدنامه:

سال ۱۳۶۰ به بعد شروطی در سند ازدواج اضاقه گردید که به اسم شروط ضمن عقد بیان گردیده شد که زن و مرد با امضا کردن هر کدام از آن ها به آن متعهد می شوند و دیگر نمی توانند خارج از آن عمل کنند و بایستی طبق آن پیش روند  اما به غیر از این شروط پیش نویس  هر کدام از زوجین قادر هستند شرط و شروط دیگری که در نظر خود دارند را به آن اضافه کنند که طرف مقابل چنانچه آن را امضا کرد به آن متعهد شوند

از مهم ‌ترین شروط می توانیم به حق تحصیل زن و یا حق خروج از کشور برای زن و همین طور حق اشتغال زن را نام ببریم. بنابراین یکی از با اهمیت ترین شروط گفته شده ضمن عقد نکاح حق اشتغال زن در عقدنامه است لذا چنانچه شوهر بخواهد حق شاغل بودن به زن بدهد بایستی حق اشتغال زن در عقدنامه را بیان کنند و امضا نمایند.

حق اشتغال زنان ضمن عقد نکاح:

منع اشتغال زوجه
منع اشتغال زوجه

همان گونه که چندی قبل هم گفته شد حق اشتغال زن در عقدنامه یکی از با اهمیت ترین شرایط ضمن عقد می باشد که زن و مرد می توانند موقع عقد نکاح آن را در سند ازدواج بیاورند و با امضا کردن آن به آن متعهد گردند  اشتغال زن ضمن عقد نکاح را می‌توان این گونه ذکر کرد که ضمن عقد نکاح شرط شد که زن در اشتغال به هر شغلی که تمایل داشته باشد به هر کجا که شرایط آن ایجاد نمایند اختیار داشته باشد در این حالت چنانچه مرد شرط اشتغال زن ضمن عقد نکاح را به امضا رساند دیگر قادر نیست زن را از کار کردن در آن کار ممنوع کند به این خاطر که امضای این شرط به وسیله مرد به معنای قبول کردن حق اشتغال زن ضمن عقد نکاح است.

ضمانت اجرا  در موضوع اشتغال زن:

چنانچه زنی از سمت دادگاه منع از اشتغال گردد در حالتی که نسبت به حکم دادگاه توجهی نکند و همچنان به کار و شاغل بودن خود ادامه دهد زوج‌ یا شوهر او اجازه دارد از دادگاه  درخواست صادر شدن حکم عدم تمکین کند نکته ای که در این بخش اهمیت دارد این مورد است که در حالت صادر شدن حکم عدم تمکین زن دیگر هیچ این نفقه ای شامل زن نمی شود به غیر از این شوهر می تواند با ناشزه خواندن همسر خود و صادر شدن حکم عدم تمکین اجازه ازدواج مجدد با داشتن همسر را از دادگاه دریافت کند همچنین در حالتی که حکم عدم تمکین زن صادر شود زن دیگر حقی نسبت به موضوع تنصیف دارایی نخواهد داشت

تنصیف دارایی یک عمل حقوقی بسیار با اهمیت و تاثیر گذار از نظر مالی برای زنان است.

مراحل رسیدگی منع اشتغال زوجه:

چنانچه مردی با نظر به نوع شغل و شرایط شغلی زن بخواهد همسر خود را از اشتغال منع نمایند بایستی از یک وکیل متخصص در این امر کمک بگیرد تا دادخواست را تنظیم و ثبت کند.

در جلسه دادگاه با کمک و همکاری وکیل خود از راه تهیه و جمع آوری مدارک و دلایل منطقی و قانونی که گفتیم مثل اشتغال به کار غیر قانونی یا اشتغال به شغلی که با شخصیت مرد در تضاد باشد دادگاه را به صادر شدن حکم منع اشتغال همسر وادار نمایند.

منع اشتغال زوجه
منع اشتغال زوجه

در این صورت دادگاه حکم بر منع اشتغال همسر صادر می‌نماید و زن درحالت اهمیت ندادن به حکم دادگاه ناشزه خطاب می شود.