نفقه زن|شرایط نفقه زن|مطالبه نفقه زن|نکات نفقه زن

نفقه زن چیست

نفقه زن
نفقه زن

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی نفقه زن چیست؟ و شرایط نفقه زن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم نفقه زن

همه نیازهای معمول و مطابق با عرف  زن از جمله لباس، مسکن و نان و اثاث منزل و مخارج درمانی و بهداشتی که مرد باید آن ها را فراهم کند. هر آن چیزی که مرد تحت عنوان نفقه برای زن فراهم می کند، باید مطابق عرف باشد. یعنی همان طور که عرف زمان و مکان ضرورت دارد در نوع و جنس و مقدار نفقه باید شان و منزلت اجتماعی زن در نظر گرفته شود.

آن چه از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی برداشت می شود، این است که چنان چه زن بدون عذر موجه از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند، نفقه به او تعلق نخواهد گرفت. اگر زن تمکین نکند یعنی یکی از وظایفی که بر اثر زوجیت عهده دار می شود را انجام نداده است ناشزه خواهد بود.

چنان چه زن با ارائه ی قباله ازدواج از دادگاه تقاضای نفقه مشخصی از زمان قبل را بنماید،  بر مرد واجب است آن را پرداخت کند. مثل اینکه مرد ثابت کند  نفقه در مدتی که درخواست شده است پرداخت گردیده است.

نفقه زن
نفقه زن

مانند آن که شوهر این موضوع را اثبات می کند که زن در خانه او زندگی نموده و این موضوع ظاهراً به مفهوم پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه می باشد .دیگر این که مرد ثابت کند که زوج بعضی از تکالیف زوجیت را انجام نداده و ناشزه بوده است. مثل آن که بتواند این موضوع را ثابت کند که زوجه خانه را حرکت کرده و به منزل آشنایان خود رفته و بدون اذن شوهر روزانه از خانه خارج می شده است و اگر شوهر قادر نباشد یکی از این موارد را ثابت کند، دادگاه از طریق کارشناس میزان نفقه را معین کرده و رای به پرداخت آن می دهد.

عقد نکاح و حق تسلط زن بر دارایی خود

وقتی عقد ازدواج منعقد می گردد، نسبت به زن در مورد اموالش هیچ محدودیتی ایجاد نمی کند و زن قادر است مانند پیش از ازدواج هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد و هر نفعی که از آن حاصل شود، متعلق به شخص زن خواهد بود و نیز قادر است برای اقامه و طرح دعوای و جوابگویی از آن در دادگاه یا مرجع قضایی صالح رجوع نماید.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون مدنی زن به طور مستقیم قادر است در دارایی خود هرگونه دخل و تصرفی که به میل و اراده اوست انجام دهد. مهریه و جهیزیه از جمله اموال زن می باشد. پس قادر است آزادانه با میل و اختیار خود، همه یا بخشی از دارایی هایش را به آشنایان و خانواده خود یا به شوهر یا هر فرد دیگری  انتقال دهد. در مورد جهیزیه در قانون مدنی ، عنوان خاصی مشخص نشده است. اما از جمله اموری می باشد که در رابطه  با زوجیت در ایران بسیار رایج است و جهیزیه در واقع وسایل خانه و لباس و اساسی است که در هنگام عروسی زن با خود به خانه شوهر می آورد.

نفقه زن
نفقه زن

همین که عقد ازدواج حاصل شد زن صاحب مهریه می گردد و قادر است هر دخل و تصرفی در آن داشته باشد است. هر آن چه دارای مالیات است و قابل تملک می باشد، می تواند جزو مهریه محسوب شود و به عنوان مهریه قرار بگیرد. مشخص نمودن اندازه ی مهریه با توافق زوج و زوجه انجام می شود. چنان چه در عقد ازدواج شرط شودکه اگر مهریه در ازدواج نباشد در مدت مشخصی عقد نکاح باطل می شود، عقد نکاح و مهریه به دنبال این شرط باطل خواهد بود. چون عقد به طور صحیح واقع شده است و عقد صحیح باشد و نکاح باطل نمی شود. اما این شرط بر خلاف قوانین آمره نمی باشد.

نفقه زن در عقد موقت

بر اساس قانون مدنی و با توجه به عرف رایج در ایران در عقد منقطع و موقتی یا در اصطلاح عرفی در صیغه، مرد هیچ الزام و تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت. جز این که در هنگام عقد موقت این موضوع شرط شده باشد که مرد مکلف است به زن هزینه هایش را پرداخت کند و در غیر این صورت زن حق مطالبه و درخواست نخواهد داشت.

نفقه زن در طلاق

چنان چه زن و شوهر از هم طلاق بگیرند و طلاق از نوع رجعی باشد،در زمان عده که برابر با سه طهر می باشد نفقه بر دوش زوج سابق می باشد. چون در طلاق رجعی زوجه در حکم همسرش می باشد. جز این که طلاق در زمان نشوز زن اتفاق افتاده باشد. اما در جایی که فسخ نکاح صورت گرفته است یا طلاق از نوع باین است مثل طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان یائسگی و طلاق خلع و مبارات که برای شوهر حق رجوع برقرار نیست، مرد، تکلیف پرداخت نفقه را  ندارد.

نفقه زن
نفقه زن

جز این که طلاق بائن در هنگام حاملگی زن اتفاق بیفتد که در این حالت تا زمانی که زن وضع حمل نماید، مرد باید نفقه را بپردازد. در واقع این نفقه برای امرار معاش زن وجبران سختی هایی است که زن در دوره حاملگی تحمل نموده است.

نفقه زن در زمان فوت شوهر

چنان چه مرد فوت کند، در دوره عده که برابر با چهار ماه و ده روز می باشد، نفقه باید به زن تادیه گردد و تادیه آن برعهده نزدیکانی که تکلیف پرداخت نفقه دارند، می باشد.

مطالبه نفقه توسط زن

مطابق  آن چه که پیش‌تر گفتیم اگر مرد نفقه زن را تامین نکند او قادر است به وسیله ی مراجع قضایی صالح خانوادگی و شورای حل اختلاف حق خود را درخواست کند. در این دعوا مرد باید ثابت کند در خانه ای مشترک وسایل اولیه زندگی را برای زن آماده کرده و نیز مخارج درمان و خوراک و پوشاک و غیره را با در نظر گرفتن جایگاه و منزلت زن فراهم کرده است. اما چنان چه مرد هزینه‌های زن را پرداخت نکرده باشد و قادر نباشد که تأییدیه آن را اثبات کند با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی که بر اساس شرایط زن صادر می شود، نفقه گذشته و حال و آینده زن مشخص شده و رئیس دادگاه بر اساس آن را صادر می‌کند که مرد مکلف به پرداخت آن به شکل ماهیانه می باشد.

ترک نفقه زن

چنان چه زوج به مدت ۶ ماه خانه را ترک کند و هزینه‌های زن را پرداخت نکند یا مرد هزینه ی زن خود را ندهد و به شکلی که قادر نباشد حداقل هزینه ها و موضوعات اولیه زندگی را برای زن تامین کند و به مدت چندین ماه هیچ نفقه ای به زن تادیه نماید، زن قادر است دادخواست کیفری ترک انفاق را اقامه کندکه چنان چه اثبات شود، مرد به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جمع بندی نفقه زن

همان طور که اشاره کردیم  نفقه بسیار پر اهمیت و بحث برانگیز در روابط میان زن و شوهر است. چه بسا زمانی که زن و شوهر با اختلاف مواجه می شوند، باید  به مسیرهای قانونی جهت درخواست حق و حقوق خود آگاه باشند. از آن جایی که این امر از امور تخصصی خانواده تلقی می شود، در این راه باید از وکیل خانواده خوب به منظور احقاق حق خود بهره بگیرند. نفقه از موارد مهم در دعوای طلاق است پس باید به شکل صحیح طرح و اثبات شود و در این مسیر باید از وکیل نفقه در شیراز  مشاوره گرفت که از ابتدا تا انتهای کار را برعهده بگیرد و بهترین نتیجه را برای موکل به ارمغان  بیاورد.