واخواهی مهریه|شرایط واخواهی از مهریه|نکات مهم

واخواهی مهریه چیست؟

واخواهی مهریه
واخواهی مهریه

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی واخواهی مهریه چیست؟ و شرایط واخواهی مهریه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه واخواهی مهریه

مهریه که در قدیم به آن کابین هم اطلاق می شده است به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام انعقاد عقد ازدواج به زن خود پرداخت می‌کند یا موظف به پرداخت آن است.

هرچند بیشتر زنان در هنگام طلاق و افتراق حق مهریه را از مرد مطالبه می‌کنند اما شرایط قانونی این کار از زمان بعد از عقد برای زن پیش‌بینی شده است. بر اساس قوانین در شرایطی امکان واخواهی از مهریه برای مرد هم وجود دارد.

مفهوم مهریه

مهریه در زمان امروزی مخصوص مسلمانان می باشد اما دسته ای از پژوهشگران معتقدند مهریه در دو دین یهود و اسلام برقرار بوده و مهریه امروزه در بین یهودیان از ارکان اساسی عقد ازدواج محسوب می شود. مرد به محض جاری شدن صیغه نکاح، مبلغی را به زن خود پرداخت می‌کند که تظاهر  قصد او برای ازدواج است و در اصطلاح به آن مهریه یا صداق گفته می‌شود.

این بخشش از سوی مرد صورت می گیرد که امروزه  با هدف وفاداری به لوازم زندگی مشترک و رابطه زناشویی برای حق طلاق زن ایجاد شده است. از جمله دعوا های معمول در دادگاه های خانواده موضوع تقاضای مهریه می باشد. با توجه به این که از نظر قانون زن بعد از عقد ازدواج صاحب و مالک مهریه خواهد بود و قادر است هر زمان بعد از ازدواج در مورد اخذ مهریه خود از مرد که حق قانونی او محسوب می شود اقدام کند.

مهریه از حقوقی می باشد که زن قادر است آن را از مرد درخواست کند. چه بسیار که بعد از سپری شدن چند سال از زندگی، زن مهریه خود را به اجرا می‌گذارد و آن را از مرد درخواست می نماید. در این مقاله سعی بر آن است که مواردی را مورد بررسی قرار دهیم که مرد بر اساس علت‌هایی که موجه بوده است در دادگاه نتوانسته حاضر شود و لایحه دفاعیه را هم ارسال نکرده و به او ابلاغ قانونی صورت گرفته است و  به عبارتی ابلاغ به دست واقعی به  دست او نرسیده است و امکان دارد به خانواده‌اش ابلاغ شده باشد. در این حالت او می‌تواند از حق حضور خود استفاده کند و از آن جایی که زن یک طرفه به دادگاه رفته است، مرد هم برای این که دفاعیات خود را داشته باشد، می ‌تواند از حقی به نام حق واخواهی استفاده نماید.

آیا میدانید مهرالمثل چیست؟ یا چه زمانی مهرالمثل به زن تعلق میگیرد برای پاسخ این پرسش ها مثاله مهر المثل را مطالعه نمایید

مفهوم واخواهی

واخواهی در لغت به مفهوم اعتراض کردن و ایراد گرفتن است. معترض را واخواه و شخصی که به آن اعتراض شده واخوانده و آن چه مورد اعتراض است واخواست می نامند. مثلا اگر مردی زنش نسبت به او دادخواستی به دادگاه مبنی بر درخواست مهریه اقامه نموده باشد، مردی که از ادعای زن ناگاه است و دادگاه هم ابلاغ اش به شکل واقعی به مرد شده به دستش نرسیده است. از آن جایی که دادگاه به مرد رای غیابی ابلاغ می نماید، مرد نسبت به این رای غیابی اعتراض می کند.

در این جا مرد واخواه می باشد. زن را که حکم به نفع او صادر شده است واخوانده می گویند و اعتراض به حکمی که قاضی صادر نموده است را وا خواسته می نامند. با توجه به این که قانون به شکلی تنظیم شده است که وقتی اجرا می شود مرد باید نسبت به رای آگاه شود و امکانات دفاع او نیز میسر باشد. اما با این حال عدم آگاهی مردی یا عدم حضور در جلسه دادرسی منعی ‌برای رسیدگی نخواهد داشت. به منظور رعایت حقوق قانونی حق اعتراض نسبت به حکم غیابی که همان واخواهی است، برای واخواه در نظر گرفته شده است. این حق در فرضی به وجود می‌آید که متهم یا وکیل او در دادگاه حضور پیدا نکنند و یا لایحه دفاعی و اعتراضی هم ارسال نکرده باشند.

واخواهی مهریه
واخواهی مهریه

بنابراین برای شخصی که نسبت به او حکم صادر شده است، حق اعتراض و واخواهی ایجاد می شود. این حق برای اشخاص داخل کشور بیست روز از زمان ابلاغ و برای اشخاصی که در خارج از کشور زندگی می نمایند دو ماه پس از زمان ابلاغ است. اما امکان دارد مرد از ابلاغ دادگاه با خبر نشود و پس از ۲۵ روز که دادخواست واخواهی هم ارائه نکرده، ادعا نماید که از صدور این رای ناآگاه بوده است. در این صورت دادگاه خارج از نوبت نسبت به درخواست او دادرسی می نماید و با توجه به این موضوع در قرارداد رد یا قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید.

اثر واخواهی از رای غیابی مهریه

واخواهی دارای آثاری می باشد که از جمله آن امکان دارد سبب تغییر رای مرجع قضایی شود که این اثر بسیار واضح می باشد. چه بسیار که مردانی انتظار تغییر حکم را ندارند. اما امکان دارد رای دادگاه تغییر پیدا کند دومین اثر واخواهی اثر تعلیق آن می باشد.  در واخواهی امکان دارد که مرد محکوم به پرداخت مهریه زن خود شود، اما هنگامی که دادخواست واخواهی او مورد پذیرش قرار می‌گیرد به این مفهوم است که رای قبلی متوقف شده است.

زیرا امکان دارد مرد دفاعیاتی کند که سبب بری شدن او شود. دیگر ضرورتی ندارد که مهریه را بپردازد و چنان چه حکم به اجرا در بیاید موجب زیان مرد خواهد شد. به منظور این که حکم متوقف شود و از سوی دیگر  دادگاه به این پرونده فوراً رسیدگی کند، بنابراین باید سریعاً وارد رسیدگی شود و خودداری از رسیدگی را نخواهد داشت. واخواهی در همان دادگاه صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به دادگاه دیگری نخواهد رفت فرقی نمی کند که دادگاه بالاتر باشد و یا هم عرض.

هزینه واخواهی رای غیابی مهریه

هزینه دادرسی واخواهی برای مرد که محکوم به پرداخت مهریه می شود، چهار و نیم درصد از ارزش خواسته است. مثلاً اگر زنی ۱۰۰ سکه مهریه او باشد و قیمت هر سکه ۱۰ میلیون تومان سنجیده شود و دادگاه مرد را محکوم به ۱۰۰ سکه کند در شرایطی که تمایل داشته باشد از حق دفاع حضوری خود بهره ببرد و واخواهی کند باید چهار و نیم درصد آن را پرداخت کند که چهار و نیم درصد یک میلیارد، ۴۵ میلیون تومان خواهد بود . بنابراین مرد باید این مبلغ را پرداخت نماید تا واخواهی صورت پذیرد.

واخواهی مهریه
واخواهی مهریه

واخواهی در دادگاه تجدید نظر

امکان واخواهی در دادگاه تجدید نظر نیز میسر است. بدین شکل که برای مرد و نسبت به او در دادگاه بدوی رای صادر می شود و مرد نسبت به رای صادره از دادگاه  بدوی اعتراض کرده باشد. اما نه به این موضوع اعتراض نماید که به سبب آن که در دادگاه حضور نداشته است و نتوانسته دفاع کند. بلکه فقط به رای صادره اعتراض می نماید یا فرضی قابل تصور است که غایب در مرحله بدوی دادگاه رای صادر شده به سود او صادر شود و همسرش رای به ضرر او صادر شده باشد و به این رأی اعتراض می‌کند و در دادگاه تجدیدنظر بر علیه مرد حکمی صادر می شود.

در این حالت اگر مرد در دادگاه تجدید نظر حضور پیدا نکند و وکیلش هم حاضر نشود و لایحه هم به تجدیدنظر نفرستند و اخطار ابلاغیه هم از نوع واقعی نباشد، یعنی به شکل واقعی به دست مرد نرسیده باشد او قادر است به رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید. به سبب آن که حاضر نبوده است و این عدم حضورش موجه تلقی شود. بنابراین با اعتراض واقعی رسیدگی مجدد را قادر است از همان دادگاه تقاضا کند.

واخواهی از رای غیابی بر ضرر مرد نسبت به پرداخت مهریه

اعتراض واخواهی با ارائه دادخواست نسبت به همان دادگاه که رای غیابی را صادر نموده انجام می‌شود. زن نیز این حق را دارد که در محل اقامت خوانده یا جایی که عقد ازدواج اتفاق افتاده است، واخواهی کند. مثلا اگر شوهر در شیراز زندگی می کند و ازدواجشان در تهران ثبت شده باشد، او قادر است در دادگاه خانواده شیراز یا تهران دادخواست خود را اقامه کند. در حقیقت درست است که دادگاه رای را صادر کرده اما با صدور رای، فراغت را ایجاد نکرده است.  یعنی با این که رای را داده است کار دو طرف با دادگاه تمام نشده و باز این امکان وجود دارد که به دادگاه رجوع نماید. چون یک طرف دعوا بی اطلاع بوده است و اکنون با دادخواستی که به دادگاه داده شده با این عنوان که به حکم صادره اعتراض دارد ،دادگاه به درخواست او، رسیدگی را تکمیل می نماید.

واخواهی مهریه
واخواهی مهریه

این نکته را باید در نظر داشت که دادخواست واخواهی، همه شرایط دادخواست مثل مشخصات معترض و وکیل و مشخصات همسر و وکیل او را باید شامل شود و سرانجام دادگاه صادرکننده رای غیابی با ملاحظه دادخواست و ضمایم آن به اضافه پرونده‌ای که در ابتدا در جریان دادرسی دادگاه قرار داشته است و حکمی که مرد به آن اعتراض می کند را بررسی می نماید.

جمع بندی واخواهی مهریه

با این توضیح می توان به این نتیجه دست یافت که چنان چه در دادگاهی مردی محکوم به پرداخت مهریه شود اما در دادگاه عذر موجه برای حضور نیاورد، حتی اگر یک جلسه حاضر نشود، قانون این حق را برای او در نظر گرفته است که اعتراض کند و درخواست ملاحظه مجدد را داشته باشد.

امکان دارد که این دعوا در دادگاه تجدیدنظر اتفاق بیفتد و اگر شرایط فراهم باشد مرد مجددا حق اعتراض را خواهد داشت و این حق واخواهی را از بین نخواهد برد . هزینه این اعتراض چهار و نیم درصد مبلغ ارزش خواسته می باشد که مقصود در این جا مهریه ی زن است که هر اندازه از مهریه را زن درخواست کند ، مرد برای واخواهی باید چهار و نیم درصد آن را پرداخت کند تا امکان رسیدگی به اعتراض او فراهم شود.