وکالت بلاعزل|شرایط وکالت بلاعزل|خصوصیات وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی وکالت بلاعزل چیست؟ و شرایط وکالت بلاعزل پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله وکالت بلاعزل چیست

مقدمه وکالت بلاعزل

اخیراً اشخاص برای انجام امور مختلف مثل خرید و فروش و نقل و انتقالات و کارهایی از این قبیل افراد معتمد یا طرف معامله خود را به عنوان وکیل انتخاب نموده و به او وکالت بلاعزل می دهند  تا  این افراد به نمایندگی از طرف خودشان به انجام امور مختلف رسیدگی نمایند.

اما باید توجه داشت که در این امور چنان چه شخص نوع وکالت و عمل انجامی را مشخص نکند امکان دارد پیامدهایی مثل کلاهبرداری یا زیان های سنگینی را به دنبال داشته باشد. زیرا سوء استفاده از اعتمادی که بر اساس اعطای وکالت به دیگری صورت گرفته است مسائل قانونی بسیاری را به بار می‌آورد.

مفهوم عقد وکالت

در تعریف عقد وکالت باید گفت  وکالت عقدیست جایز که بر اساس آن یکی از دو طرف معامله طرف دیگر را برای انجام کاری جانشین خود قرار می دهد. این تعریف از ماده ۶۵۶ قانون مدنی برداشت شده است. بر این اساس وکالت یک عقد جایز است. یعنی هر یک از متعاملین قادرند هر زمان و با توجه به شرایط قانونی عقد را به هم بزنند. عقد وکالت با فوت و جنون یکی از دو طرف خاتمه می یابد.

مفهوم وکالت بلاعزل

با توجه به آن چه که در بالا بیان شد وکالت از جمله عقود جایز می باشد. اما آن چه سبب می‌شود عقد وکالت به لازم تبدیل شود آن است که وکالت ضمن عقد لازمی قرار بگیرد تا اثر آن برای وکالت مشخص شود. شخصی که وکالت بلاعزل به دیگری اعطا می کند در واقع حق عزل وکیل را از خود می گیرد. این موضوع بر خلاف ماهیت اصلی عقد وکالت می باشد. اما وقتی که عقد وکالت در ضمن عقد لازمی ایجاد می شود این امر میسر است که حق عزل وکیل سلب شود.

وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل

در این مورد می توان ماده ۶۷۹ قانون مدنی را در نظر داشت که به این موضوع پرداخته است که موکل هر زمان که تمایل داشته باشد قادر است وکیل را عزل کند. جز این که وکالت وکیل یا عزل نشدن وکیل ضمن عقد لازمی به صورت شرط گنجانده شده باشد.

اشکال شرط عدم عزل وکیل در عقد لازم

موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کند و از بین می‌برد که در این صورت موکل قادر نیست وکیل را از سمت خود عزل کند. زیرا در این عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب شده است.

مثلاً خانم الف در حین یک عقد بیع به خانم ب وکالت بلاعزل اعطا می کند تا خانم ب مورد معامله را به نام خود بزند. در این جا خانم الف کلیه پروسه قانونی را به منظور دریافت سند مالکیت با توجه به وکالت بلاعزل به خانم ب اعطا می کند.

در مثال دیگری در حین عقد ازدواج، زن وکالت بلاعزل مطلقه نمودن خویش را از مرد دریافت می کند. فرض مورد وکالت بلاعزل اعطا کردن حق طلاق است. زیرا در حین عقد ازدواج وکالت درج شده است و عقد انعقاد یافته است.

–  در حالت دوم در ضمن عقد لازم موکل مکلف می‌شود که حق عزل وکیل را به کار نبرد. در این صورت موکل هنوز حق عزل وکیل را در اختیار دارد اما وکیل قادر است در شرایطی که عزل شود خسارات حاصل از اقدام موکل را که در مورد عزل او انجام شده است درخواست کند. مثلاً آقای پرویز در ضمن عقد بیع مکلف و متعهد می شود که به خانم زهرا وکالت بلاعزل اعطا کند تا امور مربوط به سند مالکیت را به انجام برساند. در این فرض آقای پرویز تعهد کرده وکالتی را اعطا کند. اما هنوز وکالت اعطا نشده است و تنها در زمان عقد بیان شده که تعهد می کند.

در این مورد چنین باید گفت که خانم زهرا قادر است به سبب آن که آقای پرویز تعهد خود را انجام نداده است، به وسیله قانون درخواست خسارت نماید. در مثال دیگری اولاً مردی در حین عقد نکاح تعهد می‌کند تا وکالت در طلاق را به زن واگذار نماید. در این فرض مرد تعهد می نماید که وکالت طلاق را به زنش بدهد. اما هنوز وکالتی  اعطا نشده است. بنابراین با توجه به این فرضیه ها حتماً باید سنجید که در مورد نوع وکالت و موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل چه اتفاقی رخ می دهد. زیرا همه این موضوعات می‌تواند باعث ورود ضرر و زیان به هر یک از دو طرف در عقد وکالت بلاعزل شود.

شیوه عزل وکالت بلاعزل

-هرگاه موکل اقدام به فسخ یا انحلال عقد لازمی که وکالت بلاعزل در ضمن آن لازم شده است، نماید در این صورت موکل در حقیقت عقد لازم را بر هم زده است و وکالت از ضمن عقد لازم بیرون می‌رود و موکل قادر است وکیل را عزل کند.

وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل

-مورد دوم موکل به وسیله قانون این اقدام نموده و دادخواست عزل وکیل را ارائه می کند. در این مورد موکل باید اثبات نماید که عقد لازم انجام نشده است یا اگر انعقاد یافته است وکیل خلاف مناسبات مندرجات این قرارداد عمل نموده است. در این مورد می‌توان وکیل را عزل کرد و به وکالت بلاعزل خاتمه داد.

-سوم زایل شدن موضوع وکالت، سبب خاتمه ی عقد وکالت بلاعزل خواهد شد که در این خصوص می توان به ماده ۶۸۳ قانون مدنی رجوع نمود. این ماده مقرر نموده است که اگر موضوع وکالت از بین برود و زایل شود یا موکل عملی را که موضوع وکالت است خودش به انجام برساند یا به شکل کلی کاری که مخالف وکالت وکیل باشد را انجام دهد وکالت هم منحل خواهد شد. مثلاً موکل فروش مالی را که در آن وکالت بلاعزل داده، خودش بفروشد. این کار باعث انفساخ وکالت بلاعزل خواهد شد. نکته قابل توجه آن است که وکالت بلاعزل باعث نمی شود که موکل حق انجام موضوع وکالت را نداشته باشد. جز این که به طور صریح حق انجام عمل را نسبت به خود از بین برده باشد که در این حالت موکل حق انجام آن ها را ندارد.

– مورد دیگر که باعث خاتمه ی عقد وکالت می شود؛ استعفای وکیل یا فسخ وکالت بلاعزل به وسیله وکیل است. در این صورت وکالت بلاعزل خاتمه خواهد یافت و این نکته نیز قابل تذکر است که چنان چه وکیل به شکل ناگهانی  از اختیار خود استفاده کند و وکالت بلاعزل را فسخ نماید و در این حالت ضرر و زیانی متوجه موکل شود، ضامن جبران خسارت خواهد بود. اسناد و مدارک ضروری برای انعقاد وکالت بلاعزل، مورد وکالت مثل سند ملک و سند خودرو و غیره می باشد.

نکات ضروری در تنظیم وکالت بلاعزل

-در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل حتماً موارد معامله و انجام کار باید به شکل دقیق و ریز نکات درج شود و تلاش لازم انجام پذیرد که وکالت نامه بلاعزل به شکل کلی تنظیم نشود. چون همین مسئله سبب بروز سوء استفاده و کلاهبرداری به سبب کلی بودن وکالت بلاعزل خواهد شد.

-چنان چه وکالت بلاعزل به منظور بیع تنظیم شود در کمترین مدت میسر باید سند رسمی دریافت شود.

-در وکالت بلاعزل حتما باید مدت معین شود و محدوده زمانی مشخص شود تا در طی زمان مشکلات حقوقی بروز نکند. اما در صورتی که وکیل از این وکالت بلاعزل سوء استفاده نماید باید حتماً با یک وکیل با تجربه مشورت صورت گیرد تا نسبت به ابطال وکالت بلاعزل به وسیله قانون و اقامه دعوا در مرجع قضایی و حقوق از دست رفته ی موکل اقدام گردد.

-به منظور تنظیم وکالت بلاعزل حتما باید به دفترخانه ثبت اسناد مراجعه نمود و وکالت نامه معتبر را منعقد کرد تا اگر مشکلی محقق شود قابلیت استناد در محاکم قضایی را داشته باشد.

-چنان چه به شکل وکالتی خرید و فروشی انجام می‌شود باید استعلام وکالتنامه را از نظر مدت زمان و درستی وکالت بلاعزل دریافت نمود تا اطمینان کامل در این خصوص حاصل شود.

منظور از وکالت بلاعزل در معاملات، مالکیت نیست. چون شخص نماینده می‌شود تا از طرف فرد دیگر مامور انجام در امور او باشد نه صاحب حق و ذینفع او.

وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل

-نکته بسیار مهم آن که وکالت بلاعزل به محض فوت یا جنون شخص از بین خواهد رفت. پس راجع به وکالت بلاعزل در مورد مدت انجام آن باید دقت لازم را به عمل آورد. زیرا با فوت یا جنون یکی از دو طرف وکالت بلاعزل منحل می شود.

-در وکالت بلاعزل چنان چه مورد وکالت، اتومبیل، خانه، زمین یا مواردی از این قبیل باشد حتماً باید مشخصات و مدارک آن ذکر شود یا چنان چه وکالت بلاعزل انجام امور کاری می باشد حتماً باید هدف دو طرف به شکل دقیق و نوع کار و مدت آن درج گردد.

-در صورتی که هر شکل مشکل یا کلاهبرداری یا سوء استفاده در مورد وکالت بلاعزل بروز کند باید در این خصوص با یک وکیل با تجربه مشورت نمود تا به واسطه قانون نسبت به حقوق از دست رفته موکل اقدام شود.

انواع وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل

به طور کلی دو نوع وکالت بلاعزل وجود دارد یکی وکالت در امور خاص و مشخص شده دیگر وکالت جامع. در وکالت اولی یعنی انجام امر خاص، دقیقاً و حدود آن اختیارات مربوط به آن تعیین و مشخص شده است. اما در وکالت جامع بلاعزل وکیل قادر است در همه امور زندگی موکل خود وارد شود و حق او را دریافت نموده و دنبال کند که در این شکل از وکالت نامه ها تا زمانی که موکل زنده است وکالت برجای خود باقی است و با فوت وکالتن امه دیگر از اعتبار خواهد افتاد