وکیل آدم ربایی در بندر عباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل آدم ربایی در بندر عباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندر عباس و مشاور حقوقی در بندر عباس

(09225192408)

وکیل آدم ربایی در بندر عباس
وکیل آدم ربایی در بندر عباس

آزادی تن این مفهوم را می رساند که شخص قادر است و این حق را دارد که از هر مکان به نقاط و مکان دیگر نقل مکان نماید و از کشور خودش خارج گردد و به آن مراجعت نماید.

آدم ‌ربایی به گونه ای سلب آزادی تن می باشد.

عناصر جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی هم مثل خیلی دیگر  از جرایم شامل سه عنصر قانونی/ عنصر معنوی/ عنصر مادی می شود.

عنصر مادی جرم

بخش فیزیکی جرم همان عنصر مادی جرم را می رساند و موقعی پدید می آید که فردی با حیله و فریب و زور و تهدید انجام جرم را محقق می کند آدم ربایی به واسطه فردی دیگر اگر بدون اراده و رضایت قربانی باشد محقق می شود‌

نکته قابل توجه این است که  رفتار مجرمانه در جرم آدم ربایی فعل و عمل ربودن می باشد.

عنصر معنوی جرم

علاوه بر عنصر قانونی عنصر مادی عنصر معنوی جرم هم در به وجود آمدن جرم کاربرد دارد به گونه‌ای که مجرم بایستی قصد و نیت مجرمانه را در انجام دادن جرم دارا باشد.

وکیل آدم ربایی در بندر عباس
وکیل آدم ربایی در بندر عباس

ماهیت جرم آدم ربایی

ماهیت جرم آدم ربایی شباهتی با جرم سرقت اموال دارند به این خاطر که رکن مادی این جرم هم مثل جرم سرقت عمل ربایش می باشند با این فرض که در سرقت موضوع ربایش مال می باشد اما در آدم ربایی موضوع انسان زنده می باشد.

در بیشتر مواقع آدم ربایی با انگیزه تحصیل مال یا وجه یا منفعت های مالی محقق می گردد خانواده های اشخاص موضوع جرم آدم ربایی از وحشت جان فرد مورد نظر خود معمولاً اصل ماجرا را مخفی می کنند.

معاونت در آدم ربایی

ماده صد و بیست و شش  قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معاونت در جرم را به‌طور کلی بیان کرده است.

هر فرد که فرد دیگر را ترغیب و تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم نماید یا با حیله و نیرنگ و یا سوء استفاده کردن از قدرت سبب انجام دادن جرم شود

هر شخصی که وسایل انجام دادن جرم را تهیه کند و یا روش انجام جرم را به مرتکب بگوید

هر شخصی که انجام دادن جرم را آسان تر نماید.

به وجود آمدن معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم مشروط می باشد اگر فاعل اصلی جرم شدید تر از آن چیزی که منظور معاون بوده انجام داده است معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر گرفتار می شود.

با نظر بر تعریف قانونگذار از معاونت جرم می توانیم معاونت در آدم ربایی را طبق این گفته بگوییم

هر موقع فردی با علم و به طور عمدی وسایل ارتکاب جرم آدم ربایی و یا نوزاد ربایی را فراهم کند یا اشخاص را به انجام دادن جرم تحریک و ترغیب یا تهدید و تطمیع کند یا به هر روش دیگری انجام دادن جرم را آسان‌تر کند معاون در جرم نام دارد و مجازات معاون جرم حداقل مجازات مقرر در قانون به منظور همان جرم می باشد که در موضوع بحث ما برای جرم آدم ربایی پنج سال و برای جرم نوزاد ربایی شش ماه حبس بیان گردیده است.

وکیل آدم ربایی در بندر عباس
وکیل آدم ربایی در بندر عباس

شروع به آدم ربایی

اگر فردی شروع به آدم ربایی نماید به این منظور که قصد ارتکاب جرم را کرده است و شروع به اجرای آن نماید اما جرم به خاطر شرایطی حاصل نشود بر اساس ماده صد و بیست و دو قانون مجازات اسلامی پیرو شروع به جرم مجازات می گردد و طبق تبصره ماده ششصد و بیست و یک کتاب تعزیرات همین قانون به سه تا پنج سال حبس گرفتار می‌شود طبق ماده صد و بیست و دو هر شخصی قصد ارتکاب جرم را کند و شروع به اجرای آن نماید اما به دلیل عوامل خارج  از اراده وی قصدش نصفه نیمه بماند بر اساس موارد ذیل مجازات می گردد

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا درجه سه می باشد به حبس تعزیری درجه چهار

در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق و یا جریمه نقدی درجه ش هر موقع رفتار ارتکابی ارتباط کاملاً مستقیم با انجام دادن جرم داشته باشد اما از لحاظ مادی که مرتکب از آنها بی خبر است اتفاق افتادن جرم غیرممکن باشد عمل انجام شده در حکم شروع به جرم می باشد.

تفاوت بازداشت غیر قانونی به آدم ربایی

فاعل جرم بازداشت غیرقانونی مقامات قضایی و مامورین صلاحیت دار می باشند  ولی آدم ربایی به وسیله افراد عادی هم انجام می شود.

جرم بازداشت غیرقانونی از راه دستور و قرار انجام می‌شود ولی جرم آدم ربایی از راه انجام دادن فعل مادی ربودن حاصل می شود.

امکان دارد صادر شدن دستور بازداشت به خاطر در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه به وسیله وی به بازداشت متهم منتهی نگردد اما در خصوص جرم آدم ربایی به این شکل نمی باشد.

آدم ربایی به شکل پنهانی و یا مخفیانه تحقق می گردد ولی بازداشت به شکل اداری و علنی انجام می‌شوند.

هنگامی که فردی توسط فرد دیگر بدون رضایت خودش از مکانی به مکان دیگر منتقل گردد که بر اثر تهدید و زور انجام شده باشد جرم آدم ربایی محقق می گردد.

به معنای دقیق تر آدم ربایی یعنی از بین بردن و سلب کردن آزادی دیگری بدون رضایت فرد و با قصد نا مشروع به وسیله جا به جایی و منتقل نمودن از یک محلی به محل دیگر.

مجازاتی که قانون گذار برای جرم آدم  ربایی پیش بینی کرده است بر اساس ماده ششصد و بیست و یک تعزیرات می باشد.

تهدید به آدم ربایی

هر موقع فردی با قصد و نیت انتقام و اخاذی و مطالبه وجه و یا این که هر منظور و قصد دیگری با استفاده از حیله و تهدید به عنف شخصا و یا با کمک دیگری فردی را بربایند بر اساس چیزی که این ماده گفته به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهند شد و چنانچه سن فرد کمتر از پانزده سال تمام باشد و این که ربودن فرد با استفاده از وسیله نقلیه باشد و همین طور اگر باعث آسیب جدی و حیثیتی و بی آبرویی برای طرف گردد مرتکب به حداکثر مجازات که پانزده سال تمام است محکوم می گردد.

مثلا رضا فردی به نام حسن را با زور و اجبار سوار وسیله نقلیه می کند و به او می گوید که اگر به آن خانه که در سمت راست تو است نیایی و مخالفت کنی برخورد جدی در انتظارت هست و آسیبی به تو وارد می گردد.

آدم ربایی و گروگان گیری

جرم آدم ربایی و گران گروگان گیری دو مورد از جرایم بر علیه افراد می باشد که باعث این مورد می شود که آزادی تن را سبب تجاوز و تعرض قرار دهد و به نوعی موجبات سلب آزادی تن را فراهم نمایند.

این جرایم به غیر از این مورد که آزادی تن این افراد را سلب می نماید در بیشتر مواقع صدمات بدنی و صدمات حیثیتی بر اشخاص هم وارد می نمایند که اتفاقاً غیرقابل جبران هم می باشند و به طور معمول باعنف/ تهدید/  و اجبار/ حیله و فریب با انگیزه‌های سوء همراه می باشد.

نکات جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی از جرایم قانونی حساب می شود در خصوص جرم آنی بایستی گفت موقعی که عنصر مادی جرم در یک آن پدید آید جرم آنی انجام شده است همانند قتل/ ازدواج دوباره بدون اجازه دادگاه شرایطی که به طور قانونی جرم محسوب گردد/ سرقت/ نصب کردن آگهی در اماکن ممنوع با ضمانت اجرای کیفری.

جرم آدم ربایی حتماً مقید به نتیجه می باشد از جرایم غیرقابل گذشت شمرده می‌شود همچنین باید بیان شود که مجازات این جرم غیر قابل تعلیق می باشد.

آدم ربایی نسبت به اطفال و نوزادان

بر اساس ماده ششصد و سی و یک قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حسب این مورد که زیان دیده در جرم آدم ربایی طفل تازه به دنیا آمده باشد مجازات را کاهش و مقرر داشته است و مرتکب را می تواند بین شش ماه تا سه سال حبس بکشاند صرف نظر از این مورد که بایستی قانون گذار از قشرهای کم توان و آسیب پذیر بیشتر حمایت نمایند و مشخص کردن مجازات تا سقف سه سال مکفی نمی باشد البته قانون تعریفی از طفل تازه به دنیا آمده نکرده است و سن خاصی را مشروط ندانسته است بنابراین ظاهراً در این خصوص عرف قادر است دادگاه ها و مراجع تصمیم گیرنده را کمک کند همچنین باید بیان گردد که وکیل جرم آدم ربایی دانش کامل در این خصوص دارد و می تواند کمک سازنده‌ای کند.

وکیل آدم ربایی در بندر عباس
وکیل آدم ربایی در بندر عباس

مرجع صالح دعوای آدم ربایی

پرونده آدم ربایی به دادگاه عمومی کیفری فرستاده می‌شود و دادگاه متهم را محکوم به پانزده سال حبس می کند و در حالت اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده می شود.

وکیل برای آدم ربایی در بندر عباس

این وکیل یک وکیل دادگستری دارای تخصص در پرونده های جزایی خصوصاً آدم ربایی است شما با کمک او به راحتی می‌توانید از تخصص وی در دفاع از اتهامات وارده نسبت به خود بهره ببرید

برای اطلاعات بیشتر در مورد جرم آدم ربایی با ما در ارتباط باشید.