وکیل آدم ربایی در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز

وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز
وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز

آدم ربایی و اختفای دیگری از دسته جرایم علیه اشخاص می باشد که ضمن سلب آزادی و آسیب‌های جسمی که امکان دارد به مجنی علیه وارد شود، بیش از آن شخصیت معنوی بزه دیده را مورد لطمه جدی قرار می‌دهد. در قانون مجازات اسلامی به شکل خاص یک ماده و به شکل عام چندین ماده به این موضوع اختصاص داده شده است و در منابع قوانین کیفری ایران موضوعات تصویب شده بسیاری در مورد آن نگارش شده است.

در این بخش از مقاله دادسرا یار سعی می کنیم مضاف بر بررسی دقیق این دو جرم و عناصر خصوصی و عمومی آن به بررسی قوانین و مقررات هم در این رابطه اشاره کنیم . وکیل در شیراز می گوید: جرایم مذکور از جمله جرایمی می باشند که ابهامات زیادی داشته و نیازمند شفاف‌سازی جدی در این زمینه است. همچنین در این مقاله سعی ما بر این است که دیدگاه‌ های فقهی بر ارتباط بین این دو جرم را با جرایمی چون توقیف و حبس غیر قانونی و عوامل تشدید مجازات و شروع در جرم و تعلیق مجازات را مورد بحث قرار دهیم.

مفهوم آدم ربایی

مفهوم آدم ربایی، گاهی به شکل مطلق با عنوان آدم ربایی مطرح می شود. در بعضی موارد در مورد ربودن شخص دختر با هدف اقدام نامشروع استفاده می شود.

چند تعریف از آدم ربایی در حوزه حقوقی ارائه شده است :

1- وقتی یک یا چند فرد از مکانی به مکان دیگر بر خلاف میل آن ها انتقال داده می‌شود که امکان دارد این موضوع از طریق مکرو فریب یا با زور و  اجبار انجام شود.

2- وقتی شخصی بدون توافق و رضایت او از محلی به محل دیگر با اجبار و تهدید یا فریب انتقال داده شود.

آدم ربایی به مفهوم سلب آزادی تن می باشد. پس در مفهوم آزادی تن باید بگوییم آزادی بدنی هر شخصی به شکلی که بتواند از هر جای کشور به جای دیگران سفر کنند یا جابه جا شوند یا از کشور خود خارج شده و به آن بازگردد و از توقیف بدون علت در امان باشد. که نتیجه این آسانی لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری و منع توقیف و حبس بدون اذن شخص خاص می باشد.

پس در مفهوم کلی آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری منهای رضایت و با نیت نامشروع از طریق جابه جایی از مکانی به مکان دیگر می باشد. اختفاء یعنی سلب آزادی تن دیگری بدون آن که رضایت داشته باشد و با هدف نامشروع به وسیله پنهان کردن اشخاص در مکانی معنا می دهد.

وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز
وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز

 عنصر قانونی آدم ربایی

در زمینه جرم آدم ربایی، قوانین متفاوتی مقرر شده است و قانون گذار تلاش نموده در زمان های متفاوت برای نزاع با این جرم شنیع برخورد شدیدی نماید و این تعدد جرم باعث شده ابهاماتی در قوانین به وجود بیاید که در این بخش ضرورت دارد که هم مقررات گذشته را بیان نموده و به مقایسه آن ها با آخرین مقرراتی که وضع کرده است پرداخت.

در ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۰۴ تصویب شده است می خوانیم: اگر کسی به عنف یا تهدید و یا فریب، کسی را برای عمل منافی عفت یا وادار نمودن به عمل مزبور برباید یا پنهان کند به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود. جز این که با میل و رضایت خود و پیش از صادر شدن قرار مجرمیت و بدون آن که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده است یا به منزل آشنایان او یا به محل مطمئنی که در دسترس قرار داشته باشد، برساند. که در این حالت مرتکب به یک تا شش ماه حبس جنهی محکوم خواهد شد.

اگر یکی از علت‌های مشدد که در فقره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند الف ماده ۲۰۷ وجود داشته باشد، شخص مرتکب به بیشترین مجازات بالا محکوم می‌شود.

تشدید مجازات جرم آدم ربایی

اگر کسی به عنف یا تهدید و یا حیله به طور شخصی یا از طریق دیگری زنی را برای ازدواج کردن با او ربوده باشد یا پنهان کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود. جز این که شخص مرتکب با میل و اراده خودش و پیش از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، را به منزلی که از آن جا ربوده یا به منزل آشنایان و یا به مکان مطمئنی که در منزل آشنایان او باشد، برساند. که در این حالت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم خواهد شد. در این حالت با وجود یکی از  علت‌های مشدده در فقره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب بیشترین مجازاتی که در این ماده تعیین شده است، محکوم خواهد شد.

تعدد و شروع به جرم  آدم ربایی

ممکن است آدم با  نیت خاصی برای  اقدام خود داشته باشد. اما پیش از آن که بخواهد اقدام مورد قصد خود را انجام دهد، بازداشت شود. به عنوان مثال بخواهد مرتکب لواط شود و پیش از شروع به لواط دستگیر شود. از ظاهر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی می توان دریافت که در این موضوع قواعد تعدد جرم حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جا مجازات داشته باشد، مجازات مربوط به آن اعمال می شود.

در قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین متفرقه دیگر شکل های خاصی از آدم ربایی یا جرم‌های مشابه آدم‌ربایی در نظر گرفته شده است. از جمله ربودن طفل تازه متولد شده. چنانکه در ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی می خوانیم:

اگر کسی که فردی را که تازه به دنیا آمده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای دیگری انتقال دهد یا به زن دیگری غیر از مادر خودش واگذار کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود و اگر محقق شود که طفل مزبور مرده بوده به صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. مقصود  از طفل تازه متولد شده در واقع همان نوزاد انسان  می باشد که نام آدم بر او اطلاق می شود.

پس در این حالت هم جرم آدم‌ربایی اتفاق افتاده است. اگر در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مطرح نمی‌شد، مشمول ماده ۶۲۱ بود. در این جا قانونگذار اصطلاح دزدیدن را به جای ربودن استفاده کرده است. در حالی که دزدیدن عموماً برای ربایش اموال استفاده می شود و از آن جایی که نوزاد هم به سبب ناتوانی در حرکت و دفاع حکم بالا دارد، قانونگذار از این اصطلاح استفاده کرده است. دو کلمه به جای هم به کار می رود.

در این دو ماده به ربوده شدن انسان و مرده و مقتول اشاره ای نشده است. بنابراین نمی‌توان مرده یا مقتول را از مصادیق ماده ۶۲۱ دانست. چون این دو مورد عناوین خاص مجرمانه ای دارد و اصولاً قصد از ممنوعیت آدم‌ربایی، پیشگیری از سلب آزادی فرد است. شخص مرده این آزادی را ندارد که بتوان آن را سلب نمود. چنان چه کسی مرده ای را پنهان کند و بعد معلوم شود که او زنده بوده است ، باز هم اقدام او شامل ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نمی شود.

در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی شکل خاصی از اختفای اشخاص را بیان نموده که هر کس شخصی را که  بر طبق قانون دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانون امر به دستگیری او کرده، پنهان کند یا وسایلی برای فرار او مهیا کند بر این اساس مجازات می شود. اگر آن کس که فرار کرده محکوم به اعدام یا ر جم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده باشد، مجازات مخفی کننده و کمک کننده ی او در فرار از یک سال تا سه سال می باشد.

اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است، محکوم  به شش ماه تا دو سال حبس می‌شود و در بقیه موارد مرتکب یک ماه تا یک سال حبس را خواهد داشت. بنابراین در این ماده هم مثل ماده ۶۲۱ به جرم مخفی کردن دیگری اشاره می کند.

وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز
وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز

 مرجع صالح به رسیدگی به جرم آدم ربایی

چنان چه کسی فرضا در تهران ربوده شود و به کرج انتقال داده شود، رسیدگی به جرم در صلاحیت حوزه قضایی تهران است. این امکان وجود دارد که ربودن توأم با مخفی کردن باشد.

مثلاً راننده یک اتوبوس در اتوبوس را به روی فردی که در عقب اتوبوس قفل نماید و آن شخص مدت ها در آن جا باقی بماند و بعد از آن او را به حوزه قضایی دیگری انتقال دهد. اگر عنوان مخفی کردن برای این جرم صادق باشد جرم مستمر خواهد بود. و دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضایی صالح به رسیدگی گردد اما اگر جرم را آدم‌ربایی تلقی کنیم دادگاه محلی که شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحیت دارد.

اگر در همین مثال دو عنوان مجرمانه برای دو نفر صادق باشد، یعنی یک نفر در  اتوبوس را قفل کند و دیگری او را از جایی به جای دیگر یعنی مثلاً از تهران به کرج انتقال دهد، در این جا باید به قصد و نیت آن ها نگاه کرد. اگر نیت مجرم آن است که مجنی علیه را مدت زمانی در جایی پنهان کند و بعد او را به محل دیگر انتقال دهد عنوان آدم ربایی خواهد داشت. چون عملیات مخفی کردن برای ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول مخفی  کردن باشد و بعد آدم ربایی، عمل هر کدام مشمول عنوان خاص خود خواهد شد.

وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز
وکیل پایه یک آدم ربایی در شیراز