وکیل اجرت المثل در بندر عباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل اجرت المثل در بندر عباس

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندر عباس و مشاور حقوقی در بندر عباس

(09225192408)

اجرت المثل چیست؟

وکیل اجرت المثل در شیراز میگوید:به عبارتی پرداختن اجرت‌المثل یکی از راه های جبران نمودن خسارت می باشد که قانون گذار ما در مورد شرایط و مواردی آن را الزام نموده است اجرت المثل می تواند به منظور بهای کاری باشد که یک شخص انجام داده است و یا این که خسارت ناشی از استفاده از مال فرد دیگر و عواملی در این خصوص باشد مثال مشخص شده آن اجرت المثل ایام زوجیت و یا اجرت المثل ایام تصرف  است احقاق حق مهم  ترین وظیفه قانونی می باشد قانون گذار هم به روش های گوناگون  تلاش می‌کند.

شما میتوانید در صورت نیاز علاوه بر مشورت با وکیل خانواده در بندر عباس که به تخصص در تمام زمینه های خانواده از جمله مهریه طلاق و …  هستند  با وکیل اجرت المثل در شیراز نیز مشورت نمایید.

تا از ضایع شدن حقوق افراد خودداری کند و تا جایی که می‌تواند برای جبران کردن آن کوشش کند از موضوعاتی که قانون گذار در گرفتن حقوق افراد مورد توجه  خود قرار می دهد جبران خسارت کردن است که یکی از روش‌های جبران خسارت همین پرداختن اجرت المثل می باشد به صورت کلی مقدار اجرت المثل را عرف مشخص می کند.

اجرت المثل در مورد اجرتی است که در قرارداد مقدار آن مشخص نشده است و در مقابل اجرت المسمی قرار دارند  که به منظور کاری اجرت تعیین گردیده باشد به آن اجرت المسمی گفته می شود.

بر اساس تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط با طلاق بعد از طلاق در حالت تقاضای زن مبتنی بر مطالبه حق الزحمه اعمالی که به‌طور شرعی به عهده او نبوده است دادگاه بدوا  نسبت به تأمین خواسته زن اقدام می‌کند غیر از این حالت هر موقع انجام طلاق و تقاضای زن باشد و تقاضای طلاق مرتبط با تخلف زن از انجام وظایف همسری وی یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد بر اساس ذیل عمل می گردد

اگرزن کارهایی را که به طور شرعی بر عهده او نبوده است با تقاضای شوهر و با نبود قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه هم اثبات گردد دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را حساب می کند و به منظور پرداختن آن  حکم می کند

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

بر اساس ماده  سیصد و سی و شش قانون مدنی هر موقع شخصی بر حسب دستور دیگری کاری را انجام دهد که به طور به منظور آن کار اجرتی در میان بوده و یا آن فرد عادتاً مهیای آن کار باشد مستحق اجرت کار خود است غیر از این حالت که مشخص شود که قصد او قصد تبرع بوده است.

شرایط تعلق اجرت المثل به زن

در تعلق اجرت المثل ساده‌ترین کار این مورد است که کارهای انجام شده از سمت زن در روزهای زناشویی به طور شرعی بر عهده او نبوده باشند

اگر زن به تقاضای مرد امور خانه را انجام داده باشد پس در حالتی که زن بدون صادر شدن دستور از سمت شوهر اقدام به امور منزل کرده باشد قادر نیست درخواست اجرت کند

یک شرط دیگر این مورد می باشد که زن با قصد رایگان بودن این کارها را انجام نداده باشد

روش محاسبه اجرت المثل زوجه

به منظور اخذ اجرت المثل زوجه بایستی به دادگاه رجوع کرد و تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را انجام داد دادگاه صالح به منظور رسیدگی کردن به تقاضای حساب کردن اجرت المثل زوجه تنها دادگاه خانواده می باشد یعنی دادگاه شرایط اخذ اجرت المثل زن را بررسی می کند و در صورت دارا بودن شرایط به پرداختن اجرت المثل حکم می دهد البته باید بیان گردد که تعلق اجرت المثل به زوجه فقط در خصوص زمان حیات او نیست این جمله نشان دهنده این مورد می باشد که در صورتی که زن فوت کرد ورثه او مثل فرزندانش هم قادرند اقدام به مطالبه بر اخذ اجرت المثل بعد از فوت مادر کنند.

روش محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی به این شکل می باشد که قاضی دادگاه با کسب نظر از کارشناسان رسمی دادگستری مبلغی را به منظور اجرت المثل زوجه به شکل سالیانه مشخص می کند در اصل اجرت المثل زوجه میزان معینی ندارد و دادگاه بر اساس میزان کارهای انجام شده و عرف منطقه و موضوعاتی در این زمینه به ازای هر سال زندگی مشترک مبلغی را مشخص می کند به طور مثال میزان دو میلیون تومان به ازای یک سال زندگی مشترک و مبلغ کل آن از راه فرمول محاسبه اجرت المثل صورت می گیرد مبلغ یک ساله  آن را ضرب در  همه سال های زندگی مشترک زوج و زوجه کرده و به پرداختن آن حکم می دهد.

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

اجرت المثل زن ناشزه

به نظر شما به زن ناشزه اجرت المثل می‌دهند؟

ابتدا تعریفی از زن ناشزه می کنیم

زن ناشزه بر اساس قانون زنی است که از شوهر خود تمکین نمی‌کند و به بیان دیگر وظایف زناشویی را انجام نمی دهد در حالتی که زن از تمکین خاص که همان روابط زناشوئی می باشد با همسرش ممانعت نماید یا به مکانی غیر از مکان سکونت شوهر برود مرتکب عدم تمکین شده است و به اسم زن ناشزه خطاب می گردد.

یکی از شرایط تعلق اجرت المثل به زن این مورد می باشد که زن تقاضای طلاق نکرده باشد و همین طور طلاق از سمت مرد به خاطر تخطی زن از انجام وظایف زناشویی و یا عدم تمکین که منظور همان نشوز زن هم نبوده باشد  پس با این تفاسیر در حالتی که زن ناشزه باشد طبق قانون اجرت المثل برای او انجام نمی شود البته در این شرایط امکان دارد که زن بخواهد به منظور اخذ نحله اقدام نماید.

نحله چیست

بر اساس قانون به غیر از مهریه در شرایط خاصی حقوق دیگری برای زن  وجود دارد که این حقوق نحله بیان می گردد نحله در معنی لغوی خود به معنای بخشش است هنگامی که زنی مستحق اخذ اجرت المثل نباشد و تقاضای طلاق هم از سمت مرد باشد مبلغی به اسم نحله با نظر بر توانایی مالی مرد و همچنین مدت زمان زندگی مشترک پرداخت می‌شود.

نحله یکی از حقوق مالی زن شمرده می‌شود که توسط شوهر انجام می شود  مستند شرعی نحله در آیه چهارم سوره نسا ذکر شده است لازم به ذکر است که در خصوص نحله فقط شرع آن را قبول ندارد  حتی قانون هم نحوه را قابل اعتبار می‌داند.

همان گونه که گفتیم نحله با توجه به وضعیت مالی مرد مشخص می شود و قاضی به صلاح دید خودش مبلغ آن را اعلام می کند پس در این جا احتیاج به نظر کارشناسی رسمی دادگستری نداریم.

به بیان دیگر اولا در موقع زندگی مشترک نحله به زن تعلق نمی گیرد و این حق فقط موقعی به وجود می‌آید که مرد درخواست طلاق داده باشد  و چنانچه زن از انجام وظایف زناشویی امتناع کرده و به هر خاطر دیگری از نظر دادگاه برای طلاق موجه حساب گردد  در این جا دیگر نحله به زن نمی رسد.

تفاوت ها و شباهت های نحله و اجرت المثل

ابتدا باید بیان گردد تنها موقعی نحله به زن میرسد که امکان تعلق گرفتن اجرت المثل ممکن نباشد پس بنابر این گفته در حالتی که اجرت المثل زن برسد دیگر نحله منتفی می گردد.

اجرت المثل در واقع حق زحمت کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده ولی وظیفه ای در مورد انجام دادن آن ها نداشته است در این صورت زن مستحق اخذ اجرت المثل است غیر از این که قصد انجام دادن مفتی این کارها را داشته باشد که ثابت کردن این قضیه توسط شوهر است

اما نحله به منظور یک بخشش از سمت شوهر است و لازم نیست که حتماً زن در خصوص اخذ آن کاری انجام داده باشد یک بخشش بلاعوض می باشد.

یکی از شباهت های مهم این دو عبارت یعنی نحله و اجرت المثل در موقع طلاق از سمت مرد فاقد عذر موجه می باشد که به زن تعلق می گیرد.

همچنین پیش از اجرای صیغه طلاق می توان نسبت به اخذ این حقوق اقدام نمود و حتما لازم نیست که پس از انجام طلاق پرداخت گردد اما تفاوتی که بین این  دو اعمال وجود دارد اجرت المثل را کارشناس مشخص می کند اما برای مشخص کردن نحله ما احتیاجی به نظر کارشناسی نداریم و قاضی با نظر بر وضعیت مالی مرد و همچنین سال های زندگی مقدار آن را مشخص می‌کند

پرداخت نکردن اجرت المثل

چنانچه رای قطعی محکومیت پرداختن اجرت المثل صادر گردد و بعد از آن اجرائیه صادر گردد و طی یک ماه از آن تاریخ شوهر اقدام به پرداختن یا دادن تقاضای اعسار از پرداخت اجرت المثل را نداده باشد به درخواست زن دادگاه می تواند حکم جلب شوهر را صادر نماید.

اعسار در اجرت المثل

چنانچه شوهر فاقد توانایی مالی مطلوب باشد قادر است با تحویل دادن تقاضای تقسیط اجرت المثل از دادگاه درخواست قسط بندی مبلغ محکومیت اجرت المثل را انجام دهد و در حالت بودن شرایط اعسار دادگاه حکم صادر می کند البته همه این شرایط موقعی صورت می گیرد که شوهر مالی به منظور توقیف و پرداختن نداشته باشند.

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

دادگاه صالح

بر اساس ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال نود و یک رسیدگی کردن به تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است در این قانون در ماده دیگری آمده است که دادگاه ضمن رای خود با توجه به شرایط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زن اطفال و هم را مشخص و همین طور اجرت المثل ایام زوجیت طرفین بر اساس ماده سیصد و سی و شش قانون مدنی مشخص می شود و در خصوص چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و دیگر روش پرداختن هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم گیری می کند.