وکیل اجرت المثل در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل اجرت المثل در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

وکیل وصول اجرت المثل در شیراز

اهمیت اجتماعی و اقتصادی خانواده , قانون‌گذاران را بر آن داشته است که قوانین و مقرراتی برای حمایت از خانواده وضع نمایند. این قوانین و مقررات تحت عنوان حقوق خانواده می باشد.
بخشی از حقوق مدنی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است. البته حقوق خانواده به شرح و توضیح متون قانونی بسنده نمی‌کند.

وکیل اجرت المثل در شیراز
وکیل اجرت المثل در شیراز

بلکه بر آن است که مبانی نحوه اجرای قانون را روشن کند، کمبودها و نارسایی های آن را مشخص و برای موارد سکوت و ابهام قانون راه حل هایی که با اصول و مبانی حقوقی سازگار باشد ارائه نماید. از این رو در حقوق خانواده علاوه بر قانون ، به عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و عرف و عادات و اخلاق اجتماعی نیز مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

.خانواده با این که قوانین ما آن را تعریف نکرده و برای آن شخصیت حقوقی قائل شده است. قدیمی ترین و مهم ترین گروه است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است. به هرحال خانواده به معنای گسترده در قدیم اهمیت بیشتری داشت. ولی در عصر جدید اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده است.

از این رو آن چه امروز بیشتر مورد عنایت قانون‌گذار واقع می‌شود خانواده به معنای خاص است. خانواده به معنای خاص یا خانواده هسته ای عبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آن ها که معمولاً با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             معیار و ضابطه تشکیل خانواده همان ریاست پدر بر اعضای آن است. پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده بین اعضا ایجاد می‌کند. این معنی ، مخصوصاً مورد حمایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین جدید واقع شده است. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در این باره می گوید خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود .

قانونگذار کشور ما نیز به علت اهمیت خانواده ، قوانین و مقررات مختلفی را در این مورد در نظر گرفته است تا روابط بین زن و شوهر را نظم بخشیده و حقوق و تکالیف آن ها را مشخص نماید.
تصویب قانون حمایت از خانواده در ایران همواره مورد نظر قانونگذاران بوده و نخستین بار تیر ماه ۱۳۴۶ عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ با همان عنوان جایگزین آن شد. آخرین قانونی که در این خصوص به تصویب رسیده و اصلاح گردیده مربوط به سال ۱۳۹۱ می باشد.
یکی از مسائل مهم حقوق خانواده اجرت المثل می باشد که در این مبحث به آن می پردازیم.

مفهوم اجرت المثل

هنگامی که در قانون و حقوق از واژه اجرت المثل استفاده می شود، معنای آن به طور کلی مهریه، نفقه ، جهیزیه و کارهایی که شرعا برعهده زن نبوده، اما به دستور زوج انجام گرفته را شامل می شود. توضیحاتی پیرامون اجرت المثل در مقاله وکیل اجرت المثل در بندرعباس موجود است که شاید برای شما کاربردی باشد.

وکیل اجرت المثل در شیراز
وکیل اجرت المثل در شیراز

زوجه می تواند در هر مرحله از زندگی مشترک خود با زوج، تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت خود را با تقدیم داد خواست مطالبه نماید.

دکتر سید حسین صفایی، حقوقدان نویسنده کتاب حقوق مدنی در خانواده معتقد است:  مفهوم اجرت المثل کارهایی است که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و نمی خواسته که در این مدت زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد. به گفته این حقوقدان و برپایه ی این تعریف مشخص می‌شود که فرض را براین گرفته اند که وقتی مرد ، زنش را طلاق می‌دهد، زن بعد از طلاق بدون حامی رها می شود.

به همین دلیل حق مطالبه اجرت المثل را برای زن در نظر گرفته اند و از سوی دیگر از آن جا که حق درخواست طلاق طبق قوانین کشور ما متعلق به شوهر می باشد، به همین دلیل قانونگذار تلاش کرده است جدا از مهریه و نفقه ایام عده ، مبلغی نیز از طرف شوهر به عنوان اجرت المثل به زن پرداخت شود و مرد مکلف و ملزم می گردد، اجرت المثل را به زوجه پرداخت نماید.

زمان مطالبه اجرت المثل و نحله

وکیل پایه یک در شیراز اینگونه مینویسد که در گذشته  تقاضای دریافت اجرت المثل و نحله بعد از طلاق در نظر گرفته شده بود. اما از آن جایی که این قاعده مضاف بر این که اساس حقوقی ندارد، مسائلی را هم برای زن به وجود می آورد که مورد انتقاد واقع شد.

به منظور حل این مسئله، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت گردید و این مجمع بر اساس قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق که در سال ۱۳۷۱ تصویب شد، تعیین نمود که مقصود از کلمه بعد از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از تحقق نداشتن امکان سازش از سوی دادگاه می باشد. پس زوج قادر است پیش از وقوع طلاق، حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده او نبوده است و به امر شوهر و با هدف اخذ حق الزحمه انجام داده از دادگاه مطالبه کند.

 مدارک لازم جهت دریافت مهریه و اجرت المثل

-اصل سند ازدواج در شرایطی که اصل سند نباشد، باید تصویر آن را از همان دفترخانه که عقد در آن صورت پذیرفته است، دریافت نمود.

-اصل شناسنامه زن و اصل کارت ملی زن

  مقایسه نحله و اجرت المثل

وکیل  در شیراز معتقد است؛ اجرت المثل در حقیقت حق الزحمه کارهایی می باشد که زن در خانه شوهرش انجام داده است اما تکلیفی در مورد انجام آن‌ها نداشته است. در این حالت زن استحقاق دریافت اجرت المثل را خواهد داشت. جز آن که با هدف انجام رایگان آن کار را اعمال کرده باشد که اثبات این موضوع بر عهده مرد می باشد. اما نحله بخششی از طرف شوهر است و لزومی ندارد و اجباری نیست و ضرورتی ندارد که حتماً زن به منظور دریافت آن کاری انجام داده باشد.

وکیل اجرت المثل در شیراز
وکیل اجرت المثل در شیراز

 شباهت های نحله و اجرت المثل

در هر دو مورد باید طلاق به خواست مرد انجام شده باشد.

درخواست مرد برای طلاق نباید به علت تخلف زن از تکالیف همسری یا بد اخلاقی و بدرفتاری او باشد.

پیش از جاری شدن صیغه طلاق این امکان وجود دارد که نسبت به دریافت هر دو موضوع اقدام نموده و ضرورتی ندارد که بعد از طلاق ادا شود.

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل

در بند ز تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ آمده است، اجرت المثل یک نوع بخشش اجباری از سوی شوهر می باشد و در صورتی اجرت المثل به زن داده نشود، دادگاه حکم می کند که آن را به زن بپردازند. میزان اجرت المثل مطابق با سه عامل تعیین می شود:

۱ تعداد سال های زندگی مشترک زن و شوهر.
۲ کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است.
۳ توانایی مالی شوهر.

 اجرت المثل در زندگی مشترک

قانونگذار در خصوص گرفتن زمان اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک چنین اعلام می دارد ، اجرت المثل در صورتی به زن داده می شود که مسئله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد.
به نظر دکتر صفایی، در قانون قبل اگر علت طلاق از سوی مرد به دلیل مواردی بود که مربوط به تخلف زن می شد ، دادگاه به اجرت المثل به نفع زن حکم نمی داد و او را مستحق دریافت اجرت المثل نمی‌دانست که از لحاظ اصول حقوقی قابل انتقاد بود.
قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی که در مورد آن توضیح داده شد موارد مطالبه اجرت المثل را گسترش دا ه و در حال حاضر زن در هر زمان می تواند آن را درخواست نماید. حتی اگر طلاق به درخواست خودش باشد یا ناشی از ترک وظیفه همسری زن نیز باشد اجرت المثل به او تعلق می‌گیرد.
در حقیقت گرفتن اجرت المثل یک حق مستقل مطابق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که ماده ۳۳۶ قانون مدنی  به آن اشاره کرده است.

شیوه ی تعیین میزان اجرت المثل و حقوق مالی زوجه

اگر طلاق به خواسته زوج باشد و دادگاه هم عدم سازش آن ها را تایید نماید ، مبلغ رقم دریافت اجرت المثل زوجه را با ارجاع امر به کارشناس مربوطه معین می کند.
همچنین هنگامی که طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای مطالبه اجرت المثل دهد و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت المثل زن را تعیین می کند. در این زمان است که تکلیف جهیزیه و مهریه ، نفقه ی زوج و اطفال و حمل نیز معین می گردد.ثبت طلاق در دفتر رسمی زمانی صورت می گیرد که حقوق مالی زوجه پرداخت شده باشد. البته طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی و پرداخت مالی زوج با شرایط تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

وکیل اجرت المثل در شیراز
وکیل اجرت المثل در شیراز

به هر حال زن اگر بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از طلاق از طریق مراجع دادگستری دریافت حقوق خود را مطالبه کند. این مورد در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است.این ماده می گوید: دادگاه با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه ، نفقه و زوجه اطفال و حمل را معین می کند. همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری فرزندان تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. هم چنین دادگاه باید به علت وابستگی عاطفی و همچنین مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

حال اگر زن در دادرسی طلاق ،اجرت المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد ، می تواند آن را قبل از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. به هر صورت پس از طلاق نیز حقوق مالی مسلم زن از بین نخواهد رفت. مگر این که خود زن از آن صرف نظر کرده باشد و آن را مطالبه ننماید.