وکیل اخاذی در بندر عباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل اخاذی در بندر عباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندر عباس و مشاور حقوقی در بندر عباس

(09225192408)

ویدیو مقاله وکیل اخاذی در بندر عباس(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

وکیل پایه یک اخاذی در بندر عباس :

گرفتن مال از شخص دیگری و به عبارتی تحصیل مال از فرد دیگری می تواند عناوین گوناگونی داشته باشد و به تبع عناوین احکام و شرایط آنان هم با هم دیگر تفاوت دارد  شرع تحصیل مال به شکل نامشروع و حرام می باشد به طور مثال یکی از این راه‌ها سرقت و اخاذی و موارد دیگر می باشد اخاذی زیاد به گوش همه خورده است و حالت زورگویی را دارد البته باید بیان گردد که زورگویی مصداقی از اخاذی می‌باشند و اخاذی خیلی عام تر از زور گویی است.

وکیل اخاذی در بندر عباس
وکیل اخاذی در بندر عباس

زورگیری یا اخاذی

اخاذی هرگونه اخذ پول و وجه و یا هر اعتبار دیگری است به شکلی که با استفاده کردن از تهدید و زور محقق گردد

همان گونه که چندی پیش گفتیم زورگیری  مصداقی از اخاذی می‌باشد و اخاذی بسیار کم تر از آن است نکته مورد توجه این جا این مورد است در اخاذی چون عنصر تهدید در آن موجود است می ‌توانیم زیرمجموعه تهدید نام ببریم به این خاطر که در این جرم شخص می خواهد چیزی را به دست بیاورد با بهره از زور و تهدید. اکراه در جرم اخاذی چگونه محقق میشود؟ اگر شخصی که اخاذی میکند را تحت اکراه به قتل برسانیم مجازات آن چگونه است؟در این زمنیه میتوانید با وکیل اکراه مشورت کنید همچنین میتوانید مقاله اکراه در قتل را نیز مطالعه بفرمایید.

شرایط جرم زورگویی

در زورگویی همان گونه که برداشت می شود فرد با تهدید و ترساندن دیگران بدون رضایت او مال را دریافت می‌کند به طور مثال وجود داشته ‌اند مواردی که شخص زورگیری به واسطه چاقو دیگری را تهدید می کند که گوشی تلفن همراه او یا پولی از او را دریافت کند.

عنصر مادی جرم اخاذی

منظور از عنصر مادی جرم این موضوع می باشد که فرد مجرم وصل نیت مجرمانه خود را به مرحله واقعیت برساند باید بیان گردد که عنصر مادی جرم اخاذی دو بخش می باشد که عبارتند از از: تهدید

تهدید این منظور را می‌رساند که شخصی فرد دیگری را از انجام دادن یک کار نامشروع و غیرقانونی بترساند و تفاوتی ندارد که در برابر این ترس مالی را از او بخواهد و یا این که بخواهد کاری را برای وی انجام دهد د یا از انجام کاری سر باز زند تهدید به معنای اخاذی به چند صورت انجام می شود که یا تهدید به قتل یا تهدید به آسیب حیثیتی یا تهدید به آسیب جسمی و یا تهدید به ضرر و زیان مالی یا تهدید به فاش نمودن اسرار.

درخواست مال یا وجه یا انجام دادن کار  یا عدم انجام آن

همان طور که متوجه شدید بخش دوم امور مادی جرم اخاذی تقاضای مال می باشند یا انجام دادن کاری و یا عدم انجام آن در جرم بایستی امری که برای به وجود آمدن جرم اخاذی لازم است انجام شود به این منظور که شخص توأم با تهدید از شخصی که مورد تهدید قرار گرفته است درخواست مال یا وجه یا انجام دادن کار یا عدم انجام آن را تقاضا کند

مجموع این دو جرم با همدیگر جرم اخاذی را تشکیل می‌دهد

وکیل اخاذی در بندر عباس
وکیل اخاذی در بندر عباس

عنصر روانی جرم اخاذی

منظور از عنصر روانی بر جرم خواسته مورد می‌باشد که فردی که تهدید می‌کند هدف و نیتش فراهم کردن ترس و دلهره در فرد تهدید شونده باشد تهدید کننده این قدرت را دارد که ترس و دلهره به وجود آورد تا از این راه از فرد تهدید شونده مالی را بگیرد یا او را مجبور کند کاری را انجام دهد و یا اینکه مجبور کند از انجام دادن کاری خودداری نماید.

عنصر معنوی جرم اخاذی همین مورد کافی است که فردی که فرد دیگر را تهدید می‌کنند هدف و نیت وی صرفاً اخاذی باشد  تا جرم انجام شود و این حالت که انگیزه فرد مورد دیگری بوده است سبب این نمی گردد که جرم حاصل نشود. فقط انگیزه فرد این امکان را حاصل می کنند که مجازات جرم  کمتر شود.

عنصر قانونی اخاذی

عناصر قانونی جرم زورگیری و اخاذی خیلی صریح و مشخص شده نیست اما بایستی تحت عنوان یک ماده  قابلیت مجازات داشته باشد با نظر به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هر شخصی شخص دیگری را به هر شکل تهدید به قتل یا آسیب‌های جسمی و حیثیتی و یا به افشای اسنادی در مورد خود یا خانواده وی کند و تفاوتی ندارند که با درخواست وجه یا مال یا درخواست کار یا عدم انجام کاری باشد مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس  از دو ماه تا تا دو سال را در انتظار دارد.

ارکان جرم اخاذی

اگر فردی دیگری را تهدید به قتل کند یا تهدید کند که شرف و آبرویش را ساقط می‌کند و یا این که تهدید نماید که خانه او را خراب می کند و ماشین وی را آتش می زند یا این که افشای اسرار می کند بی آن که تهدیدها را به مرحله عملی رساند و خواه این که در مقابل آن مال یا انجام یا عدم ارتکاب کاری را تقاضا نماید یا نکند مرتکب جرم واقع شده است پس با این حساب هر نوع تهدید به قتل و افشای راز و تهدید به وارد کردن ضرر بر آبرو یا مالی  جرم محسوب می شود بی آن که در این دسته از تهدیدات سلاح گرم یا سلاح سرد سردی استفاده شود و فرقی ندارد که تهدید نسبت به فرد مقابل باشد یا خانواده وی  به تهدید به وسیله اخذ مال یا انجام دادن کاری انجام شود عنوان مجرمانه ای که به آن تعلق می‌گیرد اخاذی می باشد که مجازات اخاذی هم برابر با حبس و شلاق است.

اخاذی در فضای مجازی

وکیل جرائم رایانه ای در بندرعباس این گو نه توضیح میدهد که متاسفانه با پیشرفت دنیای تکنولوژی خیلی از جرایم به وسیله شبکه‌های مجازی حاصل می شود که از جمله آن جرم زورگیری و اخاذی است قانون گذار در قسمت جرایم رایانه‌ای جرم اخاذی را شناسایی نکرده است و به نوعی آن را جرم محسوب نکرده و تنها جایی که به این موضوع اشاره کرده است در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی است که در آن صحبت از انتشار عکس و یا فیلم خصوصی و همچنین صوت افراد بدون رضایت از طرف مقابل می باشد که چنانچه منتشر گردد یا در دسترسی اشخاص قرار گیرد به گونه‌ای که سبب آسیب و یا هتک حرمت و حیثیت و آبروی شرف فرد مقابل گردد برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است آن چیزی که در این موضوع ماده توضیح داده شده است این که بحث اخاذی و تهدید نمی باشد.

وکیل اخاذی در بندر عباس
وکیل اخاذی در بندر عباس

به این خاطر که عنصر مادی جرم اخاذی انتشار و در دسترس قرار دادن صدا و عکس و فیلم یا اصرار دیگران می باشد به طور واقع عنصر مادی جرم اخاذی منتشر کردن نیست بلکه تهدید به انتشار می باشند اگر فردی به واسطه فضای مجازی تهدید و اخاذی نماید طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات مورد مجازات قرار می گیرد که شما همراه همیشگی سایت یاروکیل در صورت نیاز میتوانید با وکیل جرائم رایانه ای در شیراز یا وکیل جرائم رایانه ای در اصفهان نیز مشورت نمایید.

 

تفاوت زورگیری با محاربه

در بعضی اوقات دادگاه ها بعضی از پرونده های زورگیری را محاربه تشخیص می‌دهند و به آن حکم می‌کنند اما نباید این تصور را داشت که این دو با هم یکسان هستند به این خاطر که بر اساس ماده ۲۷۹ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ترس آن ها می باشند به ترسی که سبب نا امنی در آن محیط گردد هر موقع شخصی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز فردی که به روی مردم سلاح بکشد اما در اثر ناتوانی سبب سلب امنیت نگردد محارب ذکر نمی گردد.

آن چه برداشت می‌شود این مورد است که در محاربه فعل فرد بایست جنبه عمومی پیدا کند و صرف یک زورگویی تنها نمی توانیم مصداق محاربه دهیم.

حتی در صورتیک که محاربه هم تشخیص داده شود بر اساس اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم می توان بیان کرد از میان مجازات های محاربه که مشمول اعدام و قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است می ‌توانیم آن چه را که صلاح می باشد انتخاب کنیم.

دلایل اثبات جرم اخاذی

روش شکایت و درخواست اخاذی به این گونه است که به منظور رسیدگی کردن به این موضوع شاکی بایستی برای ثابت نمودن جرم اخاذی دلایل و شرایط موجه و قانونی را در اختیار داشته باشد که از جمله این دلایل اقرار متهم و شهادت شاهدین می باشد البته این نکته مورد توجه باشد که به طور مثال فیلم دوربین مداربسته در جایی که اخاذی انجام شده است یا فیلم های ضبط شده و بقیه اشخاصی که در صحنه وجود داشتند یا پیام کوتاه های ارسالی و فرد متهم یا گفته های مطلعین و گزارشات مامورین و همه و همه توانایی این را دارند که به عنوان دلایل و شواهدی که سبب دانش قاضی گردد در ثابت شدن این جرم تاثیر گذار باشند.

دادگاه صالح رسیدگی اخاذی

جرم اخاذی از جمله جرایمی می باشد که دادگاه عمومی صلاحیت دار رسیدگی می باشد  اما اگر اخاذی با تهدید به انتشار فیلم های غیر اخلاقی باشد رسیدگی کردن به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

وکیل اخاذی در بندر عباس
وکیل اخاذی در بندر عباس

بهترین وکیل اخاذی در بندر عباس

دعاوی اخاذی به خاطر ماهیت کیفری که دارند مستلزم وجود بهترین وکیل کیفری هستند از این رو متوانید با وکیل کیفری در بندر عباس نیز مشورت کنید.

توجه داشته باشید که اخاذی کلاهبردای وسرقت باهم تفاوت دارند از این رو اگر نیاز به وکیل کلاهبرداری در بندر عباس را دارید میتوانید به لینک مربوط مراجه کنید همچنین مقاله وکیل کلاهبرداری در شیراز  یا وکیل کلاهبرداری در اصفهان نیز شاید یرای شما مفید باشد

وکیل اخاذی با بهره از تجربیات خود و ثابت شدن روش‌های مختلف اخاذی باعث تسریع در رسیدگی به جرم اخاذی می شود و با علم خود احقاق حقوق از دست رفته موکل را درست می کند به غیر از این در موضوعاتی که موکل تقاضای اعاده حیثیت دارد وکیل پرونده اخاذی  می تواند کمک شایانی کند.