وکیل اختلاس در بندر عباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل اختلاس در بندر عباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در  بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

ویدیو مقاله اختلاس(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

اختلاس به معنی تصرف کردن و تصاحب همراه با سوء نیت نسبت به اموال دولتی و یا اموال شخصی نزد دولت به وسیله کارمند دولتی که حسب وظیفه اموال به او واگذار شده است به نفع خود و یا فرد دیگری می باشد.

در ادامه به عنصر مادی جرم اختلاس پرداخته‌ ایم که تصاحب مال به نفع خود یا دیگری را در پی دارد و یا برداشتن مال به نفع خود یا دیگری می باشد همین طور این که اتلاف عمدی صورت می‌گیرد.

شرایط محقق شدن جرم اختلاس

موقعی که فردی کارمند یک سازمان دولتی باشد به نوعی وابسته به آن مجموعه باشد و بعد فرد کارمند در آن سازمان نسبت به حقوق بیت المال خیانت نماید گفته می شود که جرم اختلاس انجام شده است و کارمند مرتکب جرم اختلاس گردیده است.

نکته مهمی که این جا واجب است فرد بایستی اموال ربوده شده و یا برداشته شده را  برای خود بردارد  یا برای اقوام و دوستان خودش.

نکاتی در به وجود آمدن جرم اختلاس لازم است این که باید حتماً به وسیله کارمند دولت صورت گیرد البته فرقی نمی‌کند که رسمی باشد یا پیمانی.

موضوع جرم حتماً باید مرتبط به اموال دولتی باشد و این اموال بایستی حسب وظیفه به کارمند واگذار شده باشد.

عنصر مادی و معنوی و قانونی در جرم اختلاس هم وجود دارد

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

عنصر قانونی جرم اختلاس

عنصر قانونی جرم اختلاس مرتبط با ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد که گفته شده است هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و شوراها و شهرداری‌ها و دیگر موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا این که نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می گردد یا دارندگان پایه قضایی و به صورت کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی رسمی باشند  یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا دیگر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات گفته شده یا افرادی را که بر حسب وظیفه به آن ها واگذار شده است به نفع خود یا فرد دیگری برداشت نماید یا این که تصاحب کند مختلس  نام می‌گیرد و حتما موجب مجازات قرار خواهد گرفت.

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی اختلاس صرف داشتن قصد سبب تعقیب کیفری نمی شود یعنی مرتکب بایستی نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به وی واگذار شده است خیانت نماید که در این حالت عمل مرتکب به عنوان جرم تلقی می شود و برای به وجود آمدن آن عناصری را لازم دارد

سمت مرتکب از موضوعات مهم می باشد مرتکب حتماً باید جزو کارمندان و کارکنان دولت یا مامورین به خدمت دولتی باشد یعنی این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس لحاظ می شود.

اصل بر این نکته می باشد که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس باشد و دخل و تصرف در اموالی که بر اساس وظیفه به کارمند دولت واگذار شده است در حکم اختلاس می باشد.

جرمی که در شرکت‌های دولتی به نام اختلاس یاد می شود در شرکت های خصوصی از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری و یا سرقت قرار می گیرد.

تصاحب یک موضوع لازم برای به وجود آمدن جرم اختلاس است یعنی مرتکب بایستی اموالی که در اختیار وی است عالما و عامدا  تصاحب نماید یعنی این اموال را به ملکیت خود و یا فرد دیگری در بیاورد صرف بهره بردن به صورت غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن ها را نمی توانیم شامل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قرار دهیم.

موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر به وجود آمدن این جرم محسوب می شود به این شکل که رفتار مرتکب سبب ضرر و زیان شده باشد و فرقی نمی کند که به شکل کلی انجام شده باشد یا جزئی.

سپرده شدن اموال برای تحقق اختلاس لازم است در این مورد مال بایستی بر حسب وظیفه کارمند به او سپرده شده باشد.

عنصر معنوی جرم اختلاس

عنصر معنوی اختلاس در مورد قصد آگاهانه کارمند و دارا بودن سوء نیت برای به وجود آمدن جرم اختلاس است چنانچه کارمند در اثر بی مبالاتی و یا اشتباه در مورد مبلغی که بر حسب وظیفه به او واگذار شده است با کسری روبرو گردد شامل جرم اختلاس نمی شود به این خاطر که در صورتی که سوء نیت و قصد نباشد شاید موجب مسئولیت مدنی گردد.

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

موضوع جرم اختلاس

موضوع جرم اختلاس مشمول اموال غیرمنقول نمی گردد و مرتبط با اموال منقول می باشد اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله اول مشمول همه اموال منقول متعلق به دولت و به طور مثل وجوه و مطالبات و یا حواله و سهام و اسناد متعلق به هرکدام از سازمان ها و موسسات دولتی باشد و در مرحله بعدی مشمول همه اموال وابسته بر افراد حقیقی می باشد که به کارمندان و مستخدمین دولتی چه رسمی و چه غیر رسمی و مامورین به خدمات عمومی دیگر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و موسساتی که به کمک دولت اداره می شوند سبب انجام دادن وظیفه واگذار شده است.

شروع جرم اختلاس

اگر مرتکب به عمل خارج از اراده خود موفق به برداشتن و تصاحب اموال موضوع جرم نباشد شروع به جرم اختلاس اتفاق افتاده است مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات گفته شده در همان مورد است و در حالتی که نفس عمل صورت گرفته شده جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم هم گرفتار می شود مستخدمین دولتی به غیر از مجازات گفته شده اگر در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا این که هم رتبه آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در حالتی که در تراز های پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی گرفتار می شوند بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات شروع به جرمی که در قانون تشدید آمده است نسخ می شود  و مجازات شروع به جرم آن بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی انجام می شود که بسته بر مقدار آن حبس  دارای تفاوت است.

یعنی به بیان ساده تر شروع به جرم اختلاس تا پنجاه هزار ریال با حبس تعزیری یا شلاق و جزای نقدی روبرو می گردد اما شروع به جرم اختلاس بیشتر از ۵۰۰۰۰ ریال با حبس تعزیری درجه ۵ مجازات می گردد.

اختلاس همراه با جعل سند

وکیل جعل در شیراز میگوید: اگر اختلاسی که شخص انجام می دهد با جعل سند و نظایر آن انجام شود در حالتی که مقدار اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱ تا ۵ سال انفصال موقت و هر موقع که بیشتر از این میزان انجام شده باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جریمه نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌گردد.

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

تفاوت جرم اختلاس و خیانت در امانت

اختلاس یکی از فروض خاص  جرم خیانت در امانت یاد شده است اما فرق این دو جرم با همدیگر در این مورد است که در جرم اختلاس شخص مجرم بایستی حتماً  جزو کارمند های دولت باشد  تا این جرم انجام شود ولی در خصوص جرم خیانت در امانت کارمند دولت بودن یا نبودن مجرم هیچ اهمیتی ندارد اموالی که در اختلاس وجود دارد باید مال دولت یا اموال واگذار شده به حسب شغل شخص مجرم باشد.

غیرقابل گذشت بودن اختلاس

به نقل از وکیل اختلاس در شیراز با توجه به این مورد که اختلاس جرم غیرقابل گذشت تلقی می شود پس اگر شاکی خصوصی و متضرر از این جرم از شکایت خود گذشت باز هم تاثیری در جنبه عمومی جرم نمی گذارد و مرتکب جرم اختلاس بر اساس قانون مجازات می شود.

اختلاس افراد عادی

باید متذکر شد اگر مرتکب اختلاس یک فرد عادی باشد ولی توسط این فرد اموال دولتی تصاحب گردد در زمره اختلاس نمی‌باشد و ممکن است جرم انجام شده خیانت در امانت عنوان گیرد و حتی اگر واگذار نشده باشد ممکن است به عنوان جرم سرقت تلقی شود.

تخفیف در اختلاس

مقدار مجازات در اختلاس وابسته بر میزان مال اختلاس شده است شما می توانید تقاضای کتبی در خصوص تخفیف در مجازات بر اساس قانون جدید قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری از راه اجرای احکام شعبه صادر کننده حکم را انجام دهید و در صورتی که که شرایط لازم را داشتید با تقاضای شما موافقت می شود.

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

روش اثبات اختلاس

باید بیان گردد که در مورد هر جرمی اگر مرتکب آن جرم  خودش اقرار نماید یعنی تنها یک مرتبه اقرار کند که عمل اختلاس را انجام داده است همین مورد یکی از موارد اثبات جرم اختلاس قرار می گیرد.

برای اثبات جرایم از شهادت شاهدین آن جرم هم استفاده می شود یعنی اگر شاهدین در برابر وقوع اختلاس وجود داشته باشند با شهادت آن ها هم جرم اختلاس ثابت می‌شود.

علم قاضی در صورتی که اسناد و مدارک منوط بر اختلاس کردن فرد موجود باشد می تواند سبب اثبات جرم اختلاس قرار گیرد.

وکیل دعوای اختلاس در بندر عباس

وکیل اختلاس از وکلای پایه یک دادگستری که وکیل کیفری است می باشد که بیشتر تخصص  و فعالیت خود را  در پرونده اختلاس گذاشته است و اطلاعات کامل و جامعی  در خصوص جرم اختلاس دارد و کاملاً با قوانین و تبصره های مرتبط با آن آشنا است.

توجه داشته باشید که اختلاس نیز جرمی کیفری است پس شما میتوانید با وکلای مجرب کیفری در شهر های مختلف  از جمله وکیل کیفری در شیراز، وکیل کیفری در اصفهان یا وکیل کیفری در بندر عباس نیز مشورت کنید

شما عزیزان می توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد جرم اختلاس با ما در ارتباط باشید.