وکیل اختلاس در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل اختلاس در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک اختلاس در شیراز

از جمله جرایم اقتصادی اختلاس می باشد که کارکنان دولت ، چک‌ها سهام یا اسناد و اوراق بهادار و دیگر اموالی که به هریک از سازمان ها و موسسات دولتی متعلق است را به سود خود یا دیگران برداشت می‌کنند و تصاحب می نمایند. در صورتی که امور فوق  به موجب تکلیف این کارکنان، به آن ها سپرده شده است به نظر قانونگذار این افراد متخلف تلقی می‌شوند پس مجازاتی برای آن ها پیش‌بینی شده است.

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

مفهوم اختلاس

اختلاس به مفهوم ربودن یا برداشتن چیزی یا مالی و اقسام دولتی می باشد. اما اختلاس در حوزه قضایی به مفهوم برداشت مال منقول شخصی دیگر به سود  خود یا دیگری  از طریق حیله و توسل به زور می باشد. از لحاظ حقوقی و جزایی اختلاس به مفهوم تصاحب و بردن وجه یا مالی است که از سوی دولت به کارمند او سپرده شده است و یا بردن بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی و خواه غیر رسمی و دیگر نهادهای انقلابی می باشد.

در  واقع اختلاس نوعی کلاهبرداری تلقی می شود که عموماً به شکل منظم و برنامه ریزی شده و مخفی و بدون اجازه و آگاهی دیگران انجام می شود. بسیاری از اموال و سرمایه‌های کشور در اختیار دولت است که خطرات زیادی آن ها را تهدید می نماید. این اموال به موجب تکلیف قانونی در اختیار کارمند قرار می گیرد و به نوعی مورد استفاده ی او و یا دیگران می باشد.

پس برای حفظ منافع دولت و ملت و حمایت از آن ها قانونگذار برای آن بخش از اموال و سرمایه‌های دولتی، قوانین را تعیین کرده و برداشت غیر قانونی و برنامه ریزی شده آن ها با عنوان اختلاس دارای وجه های کیفری می باشد. وکیل اختلاس قادر است همه پرونده ها در حوزه اختلاس را عهده دار شود و به نتیجه برساند.

شرایط تحقق اختلاس

-شرط اول احراز جرم اختلاس  آن است که جرم اختلاس راجع به کارمندان دولت باشد. پس کارمندان شرکت های خصوصی یا اشخاص عادی  مرتکب خیانت در امانت یا سرقت می‌شوند و مختلس نخواهند بود. بنابراین باید گفت که چه کسانی در ارگان دولتی تلقی می شود:

1-موسسات خیریه که سرپرستی آن ها بر اساس زمان به عهده حاکم کنونی می باشد.

2-موسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری آن را اداره می کند.

3-موسسات انتفاعی که به یاری مدام دولت اداره می شود.

-شرط دوم احراز جرم اختلاس آن است که مال ربوده شده باید بر طبق وظیفه به مامور دولت سپرده شده باشد

مثلاً چنان چه نگهبانی چنین تظاهر نماید که مامور وصول چک های اداره می باشد و در این میان چکی ربوده شود یا گم گردد، این عمل اختلاس نخواهد بود. چون این مأموریت به او سپرده نشده است.

-سومین شرط احراز جرم اختلاس آن است که مرتکب جرم اختلاس باید اموال دولتی را به سود خود یا دیگری تصاحب نماید. بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بی آن که هدف تصاحب آن ها را به سود خود یا دیگری داشته باشد، اختلاس نخواهد بود.

-چهارمین شرط احراز جرم اختلاس آن است که مختلس باید به شکل عمدی مرتکب جرم اختلاس شود نه از روی قصور و سهل النگاری و اشتباه و فراموشی. بنابراین باید سوء نیت فرد اثبات گردد.

تفاوت اختلاس و دزدی

سرقت از جمله قدیمی‌ترین جرایم حقوقی می باشد که از همان آغاز مجازات های سنگینی مثل اعدام برای آن پیش‌بینی شده بود. در تعریف سرقت دو کلمه حرز و سری بسیار مورد اهمیت می باشد. به شکلی که اگر این دو قید نباشد سرقت محرز نمی شود. بر اساس تبصره یک ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی حرز محل نگهداری مال به منظور حفظ دستبرد تعریف شده است. سرقت هم ربودن چیزی از جای محصور به شکل پنهانی می باشد. در قانون مجازات اسلامی هم سرقت، ربودن مال متعلق به غیر است.

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

بنابراین کاملاً معلوم است که رکن ربایش در تعیین سرقت بسیار اهمیت دارد. چون لازمه ی تحقق سرقت نقل مکان دادن چیزی از محلی به محل دیگر می باشد. بنابراین اموال غیرمنقول که قابل نقل و انتقال نیستند، بعد از این که از محل خود جدا شوند، می توانند موضوع سرقت واقع شوند. مثل تیرآهن و آجرکشی های استفاده شده در ساختمان که بعد از منفصل شدن از ساختمان منقول خواهند بود.

مضاف بر این موارد رکن اصلی سرقت همانند اختلاس تصاحب مالکانه می باشد. به این شکل که مرتکب باید مال را به سود خود یا دیگری تصاحب نماید. بنابراین شرط تعلق مال به غیر قسمتی از جرم سرقت می باشد و کاملا واضح است اگر فردی به خیال این که مالی متعلق به شخص دیگر است، آن را مالک شود و از قضا معلوم گردد که مال متعلق به خودش هست، سرقتی اتفاق نیفتاده است.

با توجه به آن چه در بالا ذکر شد باید گفت که شباهت هایی بین این دو جرم وجود دارد. اما تفاوت اصلی در دولتی بودن مال است. در جرم اختلاس فرد مرتکب باید کارمند بخش دولتی باشد و مال مورد جرم باید به شخص خاصی از قبل سپرده شده باشد. آن هم به شکل قانونی. که با این تعریف اختلاس به تعریف خیانت در امانت هم نزدیک خواهد شد. اما جرم ‌سرقت راجع به اشخاص موظف در ارگان های دولتی نمی باشد و نیز سپردن مال در این جرم برقرار نیست. چون در آن صورت خیانت در امانت وقوع یافته است.

اما این نکته را هم باید ذکر کرد که نوع تصاحب و نقل و انتقالی که از سوی کارمند دولت انجام می‌شود، اختلاس نخواهد بود. چون ممکن است کارمند بخش دولتی مال یا چیزی را تصاحب کند که اصلاً استفاده نشده است یا در رابطه با وظیفه او در بخش دولتی نباشد.

مجازات اختلاس

مجازات جرم اختلاس بستگی به میزان مال مورد جرم دارد. بر این اساس چنان چه اندازه مال مورد اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و از شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم خواهد شد. اما چنان چه اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد، به دو تا ده سال حبس و انفصال همیشگی از خدمات دولتی و مجازات جزای نقدی دو برابر آن مبلغ محکوم خواهد شد و هر آن چه از جرم به دست آورده باید رد کند.

ضرورت قصد مجرمانه در احراز جرم اختلاس

به منظور احقاق جرم اختلاس ضرورت دارد که مرتکب اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر اساس وظیفه به او سپرده شده است را به شکل موقت یا دائمی با سوء نیت تصاحب و برداشت کند و الا اگر کارمند دولتی مالی را که بر اساس وظیفه به او سپرده شده است، بدون آنکه نیت سویی داشته باشد و فقط به لحاظ محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کند و در جای دیگر قرار دهد،  چنین اقدامی معمولی است و به سبب نبود قصد سوء اختلاس نخواهد بود.

مضاف بر آن برای احقاق اختلاس اضرار دولتی و شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط می باشد. اما سود بردن کارمند شرط نیست. بلکه امکان دارد شخص دیگری از اقدام مجرمانه کارمند نفع ببرد. هر نوع اتلاف اموال دولتی و متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است، به سبب بی احتیاطی و بی مبالاتی و غفلت و سهل انگاری انجام شود، اختلاس نخواهد بود.

تفاوت اختلاس با خیانت در امانت

در تفاوت اختلاس با خیانت در امانت باید گفت که شخص متخلف باید کارمند دولت باشد. جرم او باید نسبت به اموال دولتی یا اموال شخصی نزد دولت که به کارمند دولت سپرده شده است، بر اساس وظیفه انجام شود. در حالی که در خیانت در امانت هیچ یک از موارد بالا نمی باشد.

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

مرتکبان جرم اختلاس

مرتکب جرم اختلاس باید کارمند دولتی باشد. اگر اشخاص غیر از کارمند دولتی این جرم را مرتکب شود، عنوان این اتهام اختلاس نیست. اگر افراد عادی به این جرم اقدام کنند، تحت عناوین مجرمانه دیگر با آن ها برخورد خواهد شد. مرتکبین جرم اختلاس در مورد ۳۵ قانون مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری محدود شده است. در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

-کارمندان ادارات و سازمان ها

-کارمندان شورا ها و یا شهرداری ها

-کارمندان موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت

-کارمندان نهادهای انقلابی

-کارمندان دیوان محاسبات

-کارمندان موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند

-دارندگان پایه قضایی

-کارکنان قوای سه گانه

-کارکنان نیروهای مسلح

-مامورین خدمات عمومی رسمی یا غیررسمی

عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس

عنصر معنوی

مقصود از عنصر معنوی هدف و نیت عمل مجرمانه است. اگر فرد قصد و نیت مجرمانه به منظور ارتکاب جرم اختلاس داشته باشد، عنصر معنوی جرم شکل گرفته است.

عنصر مادی

منظور از عنصر مادی نمایش واقعی عملی است که مرتکب جرمی از طریق آن جرم خود را در دنیای واقعی به مرتبه ظهور می رساند. عنصر مادی جرم اختلاس برداشت و تصاحب اموالی است که کارمند دولت بر اساس وظیفه  به او سپرده می شود.

وکیل اختلاس در شیراز
وکیل اختلاس در شیراز

عنصر قانونی

وقتی در قانونعملی جرم انگاری  می‌شود، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود. یعنی عنصر قانونی آن محرز شده است و جرم مذکور ضمانت اجرایی دارد. این مواد قانونی نشان دهنده بینش قانونگذار به جرم می باشد که آن را جرم انگاری کرده است. در مورد جرم اختلاس هم قانونگذار در ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مجازاتی برای اختلاس تعیین کرده که عنصر قانونی جرم، همین موضوع می باشد.