وکیل اداره کار در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل اداره کار در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

دعاوی اداره کار شامل دعوا های مختلفی می شود که ما در این نوشته به تعدادی از آن ها پرداخته ایم البته لازم است که قبل از آن با مفاهیم کارگر و کارفرما و قرارداد مرتبط با آن ها آشنا شویم.

کارگر کیست ؟

مفهوم لغتی کارگر در معنای کار کننده استفاده شده است.

در حالت عرف شده ی جامعه ما کارگر کسی می شود که در کارگاه یا کارخانه و همچنین جایی که به صورت منظم کاری برای  انجام باشد کارگر مسوولیتی داشته باشد که زیر نظر کار فرما انجام می شود.

به کسی که برای هر عنوانی تحت نظر و دستور کار فرما کار می کند و در مقابل کارش حقوقی می گیرد کارگر گفته می شود پس کارگر از کار فرما دستور می گیرد و کار را برای او انجام می دهد وتنها از خود او هم باید مزد کار خود را بگیرد.

بنا بر ماده دو قانون کار به کسی کارگر می گویند که با هر دلیلی و با هر عنوانی برای کاری که انجام میدهد حق السعی ای دریافت کند که می تواند به چند روش انجام شود که به صورت مزد یا سهم سود یا حقوق انجام می شود.

مورد توجه شما باشد کارگر اگر مزد نگیرد کارگر حساب نمی شود و مزایای حقوق کار از او گرفته می شود.

کارفرما کیست ؟

کارفرما در قانون کار ما  در ماده سه شخصی بیان شده است که می تواند شخص حقوقی یا شخص حقیقی باشد که کارگر کاری که کارفرما می خواهد را برایش انجام می دهد و کار فرما حقوق یا مزدی به او تحویل می دهد در حالت کلی میتوان گفت کلیه مدیران و مسولانی که این کار را انجام می دهند به نوعی کارفرما تلقی می شوند که همان طور که گفتیم می توانند جزو اشخاص حقوقی باشند هم می تواند اشخاص حقیقی را در بر بگیرند.

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

کارفرما ملزوم به پرداخت مبلغی به عنوان اتمام کار می شود و همچنین مزایایی برای اتمام کار باید مشخص شود کارفرما یکی از تکالیف مهمی که دارد پرداختن  تمام حق سنوات است برای زمانی که کارگر را اخراج می کند و همچنین کارگر را به کارش بر می گرداند پرداختن حق کارگر از زمانی که اخراج شده تا زمانی که برگشته است باید از طرف کارفرما صورت گیرد.

کارفرما باید قوانین و مقرراتی که راجب قانون کار است را رعایت کند مثلا حداکثر ساعت قانونی کار,اضافه کاری و پرداخت آن و حمایت از آن,تعطیلات هفتگی و رعایت شرایط حال بانوان برای کار مثلا در زمان بارداری بانوان دارای حق شیر دهی و مرخصی زایمان هستند  وغذای کارگران با شرایط مورد نیاز و همچنین ممنوع بودن کار برای افراد زیر پانزده سال به کارفرمایان توصیه می شود. محل کار و تمیزی محل کار از لحاظ بهداشتی و ایمنی  باید در محل کار رعایت شده باشد کارفرما باید امکانات رفاهی را برای کارگر در نظر بگیرد امکاناتی مثل ساختن خانه های سازمانی ایجاد کردن محلی برای نماز خواندن یا اگر کارگاه دور باشد وسیله نقلیه ای باید مهیا شود و برای رعایت نکردن بعضی از این امور مجازات اتفاق میفتد.یکی از نکات مهم قابل اشاره بیمه کردن کارگر است کارفرما حتما باید کارگر را بیمه کند و جزو وظیفه های خیلی مهم به شمار می آید و در صورت بیمه نکردن باید بین دو تا ده برابر حق بیمه خرج کند.با توجه به اهمیت مسئله بیمه در صورت نیاز میتوانید با وکلای خبره در مسائل بیمه از جمله وکیل بیمه در بندرعباس یا وکیل بیمه در شیراز مشورت کنید.

قرارداد کار

این قرارداد به شکل کتبی یا شفاهی فی مابین کارگر و کارفرما منعقد می گردد

قرارداد کار به صورت کامل در مورد رابطه بین کارگردان و کارفرما سخن گفته است و وظایف و تکالیف هر دو نفر در قبال یکدیگر را مشخص کرده است همچنین طبق قانون کار کارفرما ملزم است که در برابر کاری که کارگر برای وی انجام می دهد حق الزحمه بپردازد همچنین در قانون کار در مورد مباحث مرخصی برای کارگر ر و سنوات و دیگر مزایا هم صحبت شده است که باید رعایت گردد و اگر رعایت نگردد باعث محقق شدن دعاوی اداره کار میشود   در قرارداد کار راجع به ساعاتی که کارگر باید برای کارفرما کار کند هم و همچنین روز تعطیلی وی صحبت شده است.

دعاوی کارگر و کارفرما

دعاوی کارگر و کارفرما امکان دارد به خاطر اختلافات ناشی از عدم توافق آن ها در موضوعاتی همانند حقوق و بیمه و یا مرخصی و عدم رضایت هریک از طرفین از توافق کاری وی انجام شود

بیشتر تلاش می‌شود که اختلافات کارگر و کارفرما از راه سازش طرفین هر گردد اما در حالت عدم سازش هیئت های تشخیص و حل اختلاف به حل و فصل اختلاف می‌ پردازند.

یکی از دعاوی کارگر و کارفرما که به کرات دیده می شود مسئله بیمه می باشد کارفرما بایستی طبق قانون کار کارگر خود را بیمه کند و ماهیانه مبلغ بیمه را پرداخت کند در بیمه تامین اجتماعی حق بیمه با توجه به درآمد کارگر حساب می شود که در این جا ۲۰ درصد از حق بیمه را کارفرما و ۷ درصد کارگر و ۳ درصد آن را دولت پرداخت می کند.

سازمان تامین اجتماعی به تمامی اشخاص بیمه شده خدمات یکسانی ارائه می کند امکان دارد مشکل بین کارگر و کارفرما با توجه به نحوه اجرای مفاد قراردادی که بین آنها مذکور شده است باشد یا این اختلافات برداشته ازعدم اجرای انجام دادن تعهدات قرارداد از طرف طرفین یا یکی از آن ها می باشد به همین جهت بهتر است این اختلاف نخست از راه سازش و میان جیگری حل شود.

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

هیئت های تشخیص و حل اختلاف

رسیدگی کردن به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون کار مشمول هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر است هیئت های تشخیص به عنوان هیئت های بدوی و هیئت های حل اختلاف به عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صلاحیت دار می باشد.

هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما

هیئت های حل اختلاف موجود در اداره کار مرجع تجدیدنظر از آرای بدوی هیئت‌ های تشخیص حساب می شود.

ماده ۱۵۹ قانون گفته است رای هیئت های تشخیص بعد از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌شود و در حالتی که ظرف مدت گفته شده یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را به شکل کتبی به هیئت حل اختلاف تحویل می دهد رای حل اختلاف بعد از صادر شدن رای قطعی لازم الاجرا می باشد همچنین باید بیان گردد که نظرات اعضای هیئت باید در پرونده ذکر گردد.

حدود صلاحیت هیئت حل اختلاف رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می باشد و به طور واقع مرجع بالاتر یا عالی نسبت به هیئت تشخیص خواهد بود همچنین که هیئت حل اختلاف اضافه به صلاحیت پرونده های هیئت تشخیص صلاحیت به رسیدگی در خصوص دعاوی طرح طبقه بندی مشاغل دارد و همین طور رسیدگی کردن به استفاده از بیمه بیکاری از دیگر صلاحیت های هیئت حل اختلاف می باشد.

شکایت از کارفرما

به صورت کلی در مورد شکایت کارگر از کارفرما نخست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کد احراز هویت اخذ می کنید و در سامانه روابط کار دادخواست خود را ثبت می نمایید و پس از آن پرونده به هیئت های حل اختلاف اداره کار ارجاع می گردد در مرحله نخست هیئت حل اختلاف بدوی رسیدگی می‌نماید که در حالتی که رای به نفع کارگر باشد کارفرما باید پرداختن حقوق کارگر را انجام دهد که این رای پس از صدور طرفین فرصت اعتراض دارند و پس از اتمام فرصت اعتراض رای به صورت قطعی می شود  لازم به ذکر است رای صادر شده در هیئت حل اختلاف و تجدید نظر به شکل قطعی می باشد و در حالت اعتراض پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

وکیل برای اداره کار در بندرعباس

وکیل اداره کار شخصی است که در حیطه قانون کار دانش و تخصص کافی دارد یکی از زحمت کش ترین اشخاص جامعه ما قشر کارگران هستند این اشخاص نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد با توجه به همین موضوع مجلس شورای اسلامی قانون را تحت عنوان قانون کار تصویب کرده که به وسیله آن روابط بین کارگر و کارفرما تنظیم شود.

یکی از با اهمیت ترین دلایل ایجاد مشکل بین کارگر و کارفرما مطلع نبودن آن ها از قوانین موجود است با نظر بر همین قضیه وکیل اداره کار قادر است که با دانش و اطلاعات خود از انجام این گونه مشکلات جلوگیری نماید همان طور که مستحضر هستید در موضوعاتی امکان دارد که بین کارگر و کارفرما مشکلاتی پدید آید خیلی از کارگران در همچین زمان هایی تمایل دارند تا یک وکیل اداره کار با اعتماد به آن ها کمک کنند  این مشاوره می تواند سبب شود تا آنان به نقض حقوقی خود مطلع شوند یا این که ترس های الکی خود را کنار بگذارند و از همه مهم تر از راه وکیل اداره کار از ضایع شدن حقوق خود جلوگیری نمایند شایان ذکر است کار اصلی وکیل اداره کار در خیلی از موارد نه تعمیق اختلافات که آشتی و صلح بین طرفین است در این حالت از مواقع وکیل اداره کار قادر است به عنوان حکم و یک داور بی طرف مورد مشاوره طرفین واقع شود.

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

او با بررسی و نظارت بر دلایل اختلافات انجام شده بین کارگر و کارفرما در خصوص راه حلی که به حقوق هیچ‌ کدام یعنی نه کارگر  و نه کارفرما لطمه وارد شود یک راهکار مفید ارائه می کند پس با این تفاسیر وکالت وکیل اداره کار در این زمینه کمک شایانی در جلوگیری از بروز مشکلات می کند

مهم است که یک وکیل اداره کار از قوانین بیمه تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مرتبط با قانون کار و همچنین بخشنامه ها و دیگر قوانین مرتبط با روابط کارگر و کارفرمایی آشنا باشند.