وکیل ارث در اصفهان|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل ارث در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در  اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو مقاله وکیل ارث در اصفهان(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

با فوت انسان ، مالکیت شخص نسبت به اموال و دارایی های او زایل خواهد و اموال او به وراث او منتقل می شود  .

به متوفی ، مورث و به خویشان فرد که اموال او را پس از مرگش مالک می شوند ، وارث گفته می شود .

در خصوص ارث ، قواعد و مقررات ویژه ای حاکم است که در فقه اسلامی به تفصیل تشریح شده است  .

قانون مدنی ، به تبعیت از فقه اسلامی ، به بررسی و تعیین مقررات  حاکم بر ارث پرداخته است  .

در این مقاله به بررسی قواعد حاکم بر ارث و تعیین وراث و طبقات ارث خواهیم پرداخت .

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

فوت مورث

برای آن که ارث تحقق یابد ، مورث باید فوت کرده باشد .

موت به دو صورت ممکن است :

  1. موت حقیقی
  2. موت فرضی

در موت حقیقی  ، شخص به صورت واقعی فوت شده و علائم حیاتی را ندارد . برای تشخیص  موت حقیقی  ، پزشک دارای صلاحیت است .

موت فرضی ، همان طور که از نام آن پیداست ، فوت شخص فرض گرفته می شود .

با وجود شرایطی ، می توان از دادگاه صدور حکم موت فرضی را درخواست کرد .

ورثه و در صورت وجود وصیت نامه  ، وصی و موصی له می توانند از دادگاه عمومی حقوقی  ، چنین درخواستی را داشته باشند .

در ماده ی ۱۰۲۰ قانون مدنی  ، شرایط صدور حکم  موت فرضی ، بیان شده است .

از جمله ی این شرایط این است که فردی غایب شده و از تاریخ آخرین خبری کا از حیات وی رسیده است  ، ده سال تمام  گذشته و در زمان انقضای این  ده سال ، شخص سن هفتاد و پنج سالگی را گذرانده باشد .

برای اثبات این شرایط تعیین شده در قانون ، اشخاص می توانند با اعطای وکالت به یک وکیل متخصص امور  حقوقی و ارث ، به مقصود خود نایل شوند .

وکیل با اثبات این شرایط و تکیه به قدرت مذاکره و اقناع گری  خود ، محکمه را مجاب به  صدور حکم  فوت فرضی کند .

فلذا اشخاص در این امور باید به وکیلی مراجعه کنند که در خصوص مسائل حقوقی ، متبحر بوده و بتواند محکمه را به نفع موکل خود قانع کند .

موجب ارث

برای آن که اشخاص بتوانند از متوفی ارث ببرند ، باید لزوما با وی قرابت نسبی و یا سببی داشته باشند  .

قرابت نسبی :

قرابتی است که به واسطه ی تولد ایجاد می شود . مانند قرابتی که بین یک پدر و فرزند وجود دارد  .

قرابت سببی :

قرابتی که به واسطه ی عقد نکاح بین زن و مرد ایجاد می شود ، از نوع قرابت سببی است .

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

موانع ارث

  1. کفر

کافر از متوفی مسلمان ارث نمی برد و در این خصوص تفاوتی نمی کند که متوفی وارث دیگری داشته باشد و یا خیر  و اگر وارث مسلمانی وجود داشته باشد ، ارث به او تعلق خواهد گرفت حتی اگر کافر ، در طبقه ی نزدیک تری  قرار داشته باشد .

اما اگر متوفی کافر باشد ، خویشان کافر وی ، اگر هیچ خویش مسلمانی موجود نباشد ، از متوفی ارث خواهند برد اما اگر وارث مسلمانی هر چند در طبقات دور تری وجود داشته باشد ، به وارثان کافر مقدم تر ، ارث نمی رسد .

  1. لعان

با انجام تشریفات لعان ، نکاح بین زوج و زوجه منحل خواهد شد فلذا دیگر رابطه ی توارث بین آن ها  بر قرار نمی شود .

اگر لعان ، موجب نفی ولد شده باشد ، پدر و  فرزند ، از هم ارث نخواهند برد .

  1. قتل عمدی

اگر وارث عمدا مورث خود را به قتل برساند ، از وی ارث نخواهد برد .

طبقات ارث

قبل از بیان طبقات ارث باید بدانید در صورت وجود مشکل و اختلاف بین وراث به وسیله گواهی انحصار وراثت میتوان وارثان را مشخص کرد. و شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و مشاوره  مقاله وکیل انحصار وراثت در اصفهان یا وکیل انحصار وراثت در شیراز   را مطالعه کنید.

در فقه و قانون مدنی ، برای وراث ، طبقه هایی در نظر گرفته شده است  .

این طبقات ، به نسبت نزدیکی و قرابت بین خویشان و متوفی در نظر گرفته شده است .

به این معنا که افراد موجود در طبقه اول نسبت به افراد طبقه ی دوم به متوفی نزدیک تر هستند فلذا شارع و قانون گذار ، قصد دارند اموال و دارایی متوفی به افرادی منتقل شود که به متوفی قرابت نزدیک تری دارند .

در صورتی که از افراد طبقه ی مقدم تر هیچ یک وجود نداشته باشند ، افراد طبقه بعد ارث خواهند برد .

در ادامه ، اعضای هر یک از طبقات ارث  را بررسی  خواهیم کرد .

طبقه ی اول :

پدر و مادر

فرزندان ( اعم از دختر و پسر ) ، در صورتی که  هیچ یک از  فرزندان متوفی ، موجود نباشند ، فرزندان آن ها (  نوادگان متوفی ) به جای پدر و مادر خود ، ارث خواهند برد .

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

طبقه ی دوم :

برادر  و خواهر  متوفی ، اگر هیچ یک از برادر و خواهر متوفی  ، موجود نباشند ، فرزندان آن ها ، به قائم مقامی از والدین خود ارث می برند .

اجداد متوفی  ( اعم از  اجداد مادری و پدری متوفی ) ، اگر هیچ یک از اجداد موجود نباشند ، اجداد پدر و مادر متوفی ارث می برند . ( یعنی پدر بزرگ ِ پدر متوفی )

طبقه ی سوم :

عمو و عمه ی متوفی

خاله و دایی متوفی

اگر هیچ یک از اخوال و اعمام متوفی موجود نباشند ، فرزندان آن ها جایگزین آن ها شده و ارث خواهند برد .

همسر متوفی ، در کنار هر یک از طبقات ، سهم الارث خود را می برد و طبقات به حصه ی آن ها صدمه نمی زنند .

اگر پیرامون  طبقات ارث و به طور کلی پرامون ارث نیاز به وکیل در شیراز دارید میتوانید مقاله وکیل ارث در شیراز را مطالعه نمایید.

سهم الارث طبقات

وارث فرض بر یعنی چه؟

فرض در واقع سهمی است که توسط شارع برای برخی از وراث در نظر گرفته شده است . به طور مثال زوج در صورت وجود فرزند برای متوفی ، یک جهارم ترکه را به ارث خواهد برد . این یک چهارم توسط شارع برای زوج در نظر گرفته شده و به آن فرض گفته می شود و وراثی که سهم الارث  آن ها این گونه تعیین شده است ، وراث فرض بر هستند .

وارثان فرض بر چه کسانی هستند؟

مادر ، زوج ، زوجه

وارثانی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند :

دختر، کلاله ی امی متوفی ( خواهر و برادر مادری متوفی ) ، خواهر یا خواهر های ابی و یا ابوینی ، پدر

سایر وراث ، قرابت بر هستند ؛ به این معنا که حصه ی آن ها در فقه و قانون تعیین نشده و پس از آن که افراد فرض بر ، فرض خود را از اصل ترکه بردند ، هر آن چه از ترکه باقی ماند ، به آن ها می رسد .

سهم افراد طبقه ی اول

پدر و مادر ؛ در صورتی که تنها وارثان متوفی باشند ، تمام ترکه متوفی را به ارث خواهند برد .

مادر یک سوم ترکه و پدر مابقی را به ارث می برد .

در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد ، سهم الارث  هر یک از پدر و مادر او ، یک ششم از اصل ترکه است .

فرزندان متوفی ؛ اگر یک دختر یا چند  دختر تنها  ( بدون پسر ) باشند فرض بر ، و اگر همراه پسر باشند ، قرابت بر خواهند بود .

فرض دختر ، یک دوم و فرض چند دختر ، دو سوم است .

زمانی که پسر در کنار دختر باشد ، پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد  .

سهم الارث  طبقه دوم :

اجداد : اگر تنها وارثان متوفی اجداد او  باشند ، تمام ترکه به آن ها خواهد رسید .

اجداد مادری : در صورتی که هم جد و هم جده کنار هم باشند ، ترکه بین آن ها به تساوی تقسیم می شوند .

اجداد پدری :  قاعده ی ذکور دو برابر اناث ، بین جد و جده ی پدری جاری است .

اگر اجداد مادری و  پدری متوفی  هر دو باشند ، سهم الارث  اجداد مادری  ، یک سوم و مابقی ( دو سوم ) به اجداد پدری می رسد .

خواهر و برادر :

اگر تنها خواهر و یا خواهران ابی یا ابوینی باشند ( بدون حضور برادر ) ، به فرض  ارث می برند . خواهر تنها  ، یک دوم و خواهران ، دو سوم  به فرض می برند .

اگر خواهر و برادر هر دو باشند ، در صورتی که ابی یا ابوینی باشند ، ذکور دو برابر اناث و اگر مادری باشند ، به تساوی ارث می برند .

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

سهم الارث طبقه سوم :

عمو و عمه در صورتی ابی یا ابوینی بودن ، قرابت بر بوده  و ذکور دو برابر اناث  ارث خواهند برد .

خاله و دایی متوفی ، در هر صورت ، ترکه را به تساوی بین خود تقسیم می کنند .

نکات :

در صورتی که وراث ابوینی  وجود داشته باشند ، وارثان ابی ارث نخواهند برد .

کلاله ی امی در صورتی که در کنار برادر و خواهر ابی یا ابوینی قرار بگیرند ، اگر تنها باشند ، یک ششم و در صورت تعدد ، یک سوم ترکه را به ارث می برند .

  • مقررات فوق تنها مختصری از قواعد وسیع و پیچیده ی ارث است و برای اطلاع دقیق تر ، به قانون مدنی مراجعه شود .
  • برای پیگیری دعوی ارث در محکمه ، توصیه می شود حتما با یک وکیل قابل اعتماد و متبحر امور حقوقی و ارث مشورت کرده و یا پی گیری امر دعوا را به او واگذار کنید تا متحمل خسارت مالی نشوید .