وکیل ارث در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل ارث در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

ویدیو مقاله وکیل ارث در بندرعباس(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

بر اساس قاعده اقربیت  زمانی که از طبقه و درجه نزدیک‌تر به متوفی در طبقات ارث وجود داشته باشد طبقات و درجات دورتر ارث نمی برند.

ارث و موجبات ارث

ارث دارای چند معنا می باشد

مال یا حقی که بعد از مرگ شخص به بازماندگانش می‌رسد.

استحقاق ورثه بر ترکه متوفی را ارث می گویند.

انتقال قهری ترکه به وراث.

موجبات ارث

طبق ماده ای  در قانون مدنی موجبات ارث دو امر می باشد

نسب

سبب

قرابت سببی

خویشاوندی  در اثر ازدواج به وجود می‌آید را خویشاوندی سببی می گویند تنها در صورتی که نکاح دائم باشد بحث خویشاوندی سببی و توارث  مطرح می گردد.

وکیل-ارث-در-بندر-عباس
وکیل-ارث-در-بندر-عباس

در نکاح موقت یا منقطع ارث  منتفی می باشد حتی اگر شرط شده باشد.

قرابت نسبی

همان خویشاوندی است از رابطه هم خونی

افرادی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه می باشد

پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

اعمام و عمات  و اخوال و خالات  و اولاد آن ها

لازم به ذکر است که در برخی موارد امکان دارد موجبات متعدد ارث بری در یک نفر وجود داشته باشد یعنی هم سبب و هم نسب که در این حالت آن فرد از هر دو موجب ارث می برند به طور مثال دختر عموی متوفی که همسرش هم است.

کاربرانیکه ساکن شیراز هستند و میخواهند با وکیل مربوطه ارتباط برقرار کنند میتوانند وکیل ارث در شیراز زا مطالعه کنند

وجود وارث

برای تحقق ارث  باید حتماً وارثی  وجود داشته باشد تا ارث موضوعیت پیدا کند

به علاوه این که این وراث باید در زمان فوت متوفی در قید حیات باشند در غیر این صورت هیچ ارثی به آن ها تعلق نمی گیرد.

بر اساس ماده ۹۵۷ قانون مدنی حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

فرزند نامشروع از ئر تیز ارث میبرد از مادر چطور؟ این مسئله در مقاله سهم الارث فرزند نامشروع توضیح داده شده است.

شروط ارث بری حمل

نطفه اش حین العقد منعقد شده باشد.

زنده متولد شده باشد.

در خصوص شرط اول اگر اختلاف به وجود آید بر اساس امارات قانونی اثبات نسب که حداقل و حداکثر آن مدت را هم مشخص نموده است می توان رفع اختلاف نمود.

طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی اگر از تاریخ انحلال نکاح تا روز تولد بیشتر از ۱۰ ماه گذشته باشد این طفل ملحق به شوهر سابق است  و در غیر این صورت دیگر اماره فراش جایگاهی ندارد.

لازم به بیان است که در صورت وجود دلایل قانونی می توان بر خلاف اماره حکم داد.

شرایط توارث

فوت متوفی

ارث  به موت حقیقی  یا موت فرضی  مورث  تحقق پیدا می‌کند.

موت حقیقی در مورد خروج روح از جسم است.

موت فرضی به واسطه غیبت طولانی و عدم اطلاع از وضعیت او به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی برای او حکم موت فرضی صادر می کند.

وکیل-ارث-در-بندر-عباس
وکیل-ارث-در-بندر-عباس

موت دیگری به نام موت حکمی هم هست  که در مورد شرایطی است که کسی مرتد شده است.

موانع ارث

در قانون مدنی موانع ارث عبارتند از

قتل ماده ۸۸۰

کفر ماده ۸۸۱

کافر از مسلمان ارث نمی‌برد اما مسلمان از کافر ارث می برد کافر به شخص غیر مسلمان گفته می‌شود و مسلمان به کسی گفته می شود که ضروریات دین مبین اسلام را قبول کرده باشد مثل توحید و نبوت و معاد چنانچه متوفی مسلمان باشد و وراث وی کافر باشد این شخص در حکم متوفی بلاوارث است اگر در بین وراث یک مسلمان باشد حتی اگر در جهت دور باشد مثلاً طبقه ۳ درجه ۴ همه ما ترک را  تملک می کند.

اگر مورث کافر و وراثت کافر باشد در صورتی که از ادیان پذیرفته شده باشند تقسیم ارث طبق قانون مذهب متوفی انجام می شود.

لعان  ماده ۸۸۲

زوج چهار بار در برابر حاکم قسم بخورد که لعنت خدا بر من باد اگر دروغ بگویم در صورتی که زوج هم چهار بار خدا را گواه بگیرد که مرد دروغ می گوید  و مرتبه پنجم بگوید لعنت خدا بر من باد اگر مرد راست بگوید در. این صورت لعان محقق می‌شود

آثار لعان

حد قذف  را از شوهر ساقط می کند

رابطه نکاح را منحل می‌کند

حرمت ابدی ایجاد می کند

نسب فرزند را از پدر سلب می کند

فرزند از مادر ارث می برد و بالعکس اما از پدر واقوام پدری نمی برند

چنانچه پدر از لعان رجوع کند  نسبت به اصل نکاح هیچ تأثیری ندارد اما اگر نفی ولد کرده باشد و ازلعان برگردد  پدر از فرزند ارث نمی‌برند اما فرزند از پدر ارث می برد.

ولادت ناشی از زنا مواد ۸۸۴/ ۸۶۱/ ۱۱۶۷

در مورد مبحث مربوط به موانع ارث در واقع برای تحقق است علاوه بر وجود مقتضی یا سبب که آن را موجبات ارث گتیم می بایست مانعی هم وجود نداشته باشد تا ارث به وارث منتقل شود.

زنا

طفلی که ملحق به یک پدر و مادر است چند حالت دارد

ناشی از نکاح صحیح باشد که نسبت مشروع است

ناشی از یک رابطه نامشروع باشد که باز هم به دو حالت تقسیم می شود

حالت اول طرفین نسبت به این حرمت جاهل باشند که در این حالت شبه به  زنا  به وجود آمده و آثارش مثل فرزند مشروع است.

امکان دارد این جهل طرفینی باشد  و یا صرفاً برای یک طرف باشد

وکیل-ارث-در-بندر-عباس
وکیل-ارث-در-بندر-عباس

حالت دوم هر دو طرف به حرمت رابطه عالم هستند اینجا زنا رخ داده است و نسبت نامشروع بوده و مورد حمایت قانون گذار نیست.

طفل ملحق به زانی و زانیه نمی شود در نتیجه آثار نسب  کلا منتفی است و موجبات ارث در او وجود ندارد بنابراین بهتر بود بگوییم که موجبات ارث برای ارث بردن زنازاده فراهم نیست تا این که بخواهیم بگوییم زنا مانع ارث است.

حجب

حجاب از نظر لغوی به معنای مانع میباشد حالت وراثی است که با بودن او وارث دیگر یا ارث نمی‌برند و یا کمتر ارث می برند.

حجب بر دو قسم میباشد

حرمانی

وارث دیگر از اصل ارث محروم می‌شود.

نقصانی

وارث دیگر از بعض ارث محروم می شود.

مبنای حجب حرمانی قاعده اقربیت است و طبقه و درجه نزدیک‌ تر مانع ارث بری طبقه و درجه دور تر می شوند

ضمن اینکه قاعده دیگری وجود دارد که بیان می‌کند اگر خویشان ابوینی و ابی وجود داشته باشد خویشان ابوینی مانع ارث بری  خویشان ابی می شوند.

وراث با فرض یک دوم

زوج با نبودن اولاد برای متوفی (زوجه)

دختر اگر تنها فرزند متوفی باشد.

یک خواهر ابی یا ابوینی اگر تنها باشد.

وراث با فرض یک چهارم

زوج در صورت وجود اولاد برای متوفی.

زوجه در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی.

وراث با فرض یک هشتم

زوجه در صورت وجود فرزند برای متوفی.

وراث با فرض یک سوم

مادر اگر حاجب نداشته باشد.

کلاله امی متعدد.

وراث با فرض دو سوم

دو دختر یا بیشتر اگر کنارش پسر وجود نداشته باشد.

دو خواهر ابوینی یا ابی یا بیشتر بدون برادر.

وراث با فرض یک ششم

پدر در صورت وجود فرزند برای متوفی.

مادر در صورت وجود فرزند برای متوفی.

کلاله امی واحد.

نکته ای که این جا باید بیان گردد وقتی که وارث فرض بر باشد پس از تخصیص فروض  به آنها ممکن است چیزی اضافه آید که در این حالت اضافه به نسبت فروض  بین آن ها تقسیم می شود اما اگر مادر اخوه داشته باشد  چیزی از زیاده دریافت نمی کند.

نحوه و میزان ارث بردن هر یک از وراث

سه دسته وجود دارد

وارثان که فرض بر هستند این وراث فرض شان معین و مشخص شده است.

وراث قرابت بر این دسته از وراث سهمشان از ارث و ما ترک  معین نیست و به قرابت ارث می برند

وراثی که گاه به فرض ارث می برند و گاه به قرابت.

فروض مطرح شده در قانون یک دوم/ یک ششم/ یک سوم/ دو سوم/ یک هشتم/ یک چهارم می باشد

وراثی  که فرض بر و قرابت بر هستند.

پدر اگر اولاد باشد فرض بر است و اگر اولاد نباشد قرابت بر است.

دختر اگر کنارش اولاد پسر نباشد فرض بر است اگر یکی باشد یک دوم و اگر چند تا باشد دو سوم و اگر در کنارش اولاد پسر باشد قرابت   بر است.

وکیل-ارث-در-بندر-عباس
وکیل-ارث-در-بندر-عباس

خواهر ابی و ابوینی اگر برادر کنارش باشد قرابت بر است اگر برادر کنارش نباشد فرض بر است

اگر چند خواهر و برادر بعضی امی و بعضی ابی یا ابوینی باشد یک سوم و یک ششم را به فرض به امی ها می دهیم و مابقی را به قرابت به ابی و ابوینی ها می دهیم.

اگر متوفی هم برادر و خواهر داشته باشد و هم اجداد ای نجا دیگر کاری به کلاله نداریم خویشان پدری را جدا کرده و خویشان مادری را هم جدا می کنیم به خویشان پدری دوسوم و به خویشان مادر یک سوم می دهیم.

فقط یک پسر باشد همه را تملک می کند و در صورتی که چند پسر باشد به تساوی بین پسران تقسیم می شود.

محاسبه سهم الارث طبقه اول

ا اگر در طبقه اول یک ورثه منحصر به فرد داشته باشیم هر کسی که باشد تمام ماترک را تملک می کند

ممکن است در کیفیت تملک تفاوت به وجود آید مثلا اگر یک پسر باشد همه را به قرابت به او می دهیم اگر تنها یک دختر باشد یک دوم را به فرض و یک دوم مابقی را به قرابت به او می‌دهیم.

وراث پدر و مادر باشند دو سوم را به پدر و یک سوم را به مادر می‌دهیم در صورت وجود حاجب سهم الارث مادر یک ششم می شود.

وراث اگر فقط اولاد باشد پسر و دختر باشند پسران دو برابر و دختران یک برابر.

بحث ارث مبحث مهم و پیچیده‌ای است   و افراد برای پیگیری موضوع ارث حتماً باید با یک وکیل متخصص ارث صحبت کنند.

همچنین شما می توانید در خصوص موضوع ارث با ما در ارتباط باشید.