وکیل ارث در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان

وکیل ارث در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

 

ویدیو وکیل ارث در شیراز(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

انسان ها در زمان زندگی خود با هم در ارتباط هستند و در میان آن ها آثار حقوقی برقرار می شود. که از جمله آن انحصار وراثت می باشد. بیشترین ارتباطات میان افراد در زمینه مالی انجام می شود و بعد از مرگ نیز ادامه می‌یابد. این موضوع فقط به دوره حیات فرد مختص نمی شود .

بعد از فوت آن چه تعامل مالی انسان را استمرار می‌بخشد انحصار وراثت است و به همین جهت هر فردی باید تکلیف مال خود را قبل از مرگ به شکل  مشخصی، تعیین نماید . همه وراث برای این که قادر باشند ارث فرد فوت شده را تقسیم کنند، باید گواهی انحصار وراثت در اختیار داشته باشند.

این موضوع زمانی معلوم می‌شود که افراد و صیتی از متوفی در اختیار داشته باشند و آن را در اختیار وکیل دادگستری قرار دهند. انحصار وراثت زمانی انجام می‌شود که فرد فوت کرده باشد و فرزندان او به دنبال دریافت حق و حقوق خود از متوفی هستند.

نکته قابل توجه این که مرجع صالحی که  قادر است اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت نماید، به طور قطع دادگاه محل اقامت متوفی می باشد. البته این موضوع در گذشته مرسوم بود. امروز این وظیفه به عهده شورای حل اختلاف قرار گرفته است و چنان چه محل سکونت متوفی مشخص نباشد، مسئولیت این امر بر دوش دادگاهی می باشد

که آخرین بار متوفی در آن جا اقامت داشته است و چنان چه  مثلا فرد چندین مکان را برای سکونت برگزیده باشد و آخرین بار در تهران سکونت داشته است، دادگاه های تهران باید به انحصار وراثت وی رسیدگی نمایند.

بنابراین انسان نمی تواند از مرگ بگریزد و این نکته را باید در نظر داشت که تبعات حقوقی آن برای بازماندگانش کم نمی باشد. خصوصاً اگر متوفی اموالی داشته باشد و یا بدهکار و یا طلبکار بوده باشد. بر اساس قوانین کشور باید فوت او فوراً به تایید رسمی برسد و گواهی فوت صادر شود.

خوشبختانه در دوره کنونی با یک دست شدن سیستم های ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و غیره، به محض این که کد ملی متوفی وارد سیستم می شود، احراز هویت شده و فوت و یا عدم فوت او معلوم می گردد.

چنان چه ایرانی تباری در خارج از کشور فوت کند، در مرحله اول باید مرگ او در سفارت یا کنسولگری ایران در کشوری که فوت کرده است به تایید و تصدیق برسد.در زمینه ارث نیز می توانید با وکیل حقوقی در شیراز مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشید.

توجه داشته باشید که فرزند نامشروع نیز در شرایطی سهم الارث دارد برای دانستن این شرایط و شرایط قانونی مقاله سهم الارث فرزند نامشروع را مطالعه نمایید.

وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز
وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز

مفهوم گواهی انحصار وراثت در شیراز:

وکیل انحصار وراثت در شیراز در این باره توضییح میدهد:

گواهی انحصار وراثت از سوی شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر شده و در آن اندازه ی سهم الارث معین می شود. ورثه یا هر ذینفع برای انجام هر عمل حقوقی در دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و ادارات دولتی، نیازمند گواهی انحصار وراثت می باشند. بنابراین اگر انحصار وراثت انجام نشود، امکان تقسیم و انتقال سهم الارث و رجوع به ادارات دولتی و بانک ها میسر نمی باشد.

اگر نیاز به وکیل انحصار وراثت در شهر های دیگر دارید میتوانید وکیل های مجرب دراین زمینه در شهر خود مراجعه نمایید برای مثال برای مشاوره با وکیل انحصار وراثت در اصفهان مقاله مربوطه را مطالعه و از مشاوره ها استفاده نمایید.

مدارک ضروری در انحصار وراثت در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

مدارک لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت عبارتند از:

– استشهادیه محضری

– عقدنامه یا رونوشت

– شناسنامه متوفی

– شناسنامه وراثت

– وصیت نامه رسمی شخص متوفی

– گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان پیش از سال ۹۵

نکته قابل توجه این که برای فوت شدگان بعد از سال ۹۵ به منظور دریافت گواهی انحصار وراثت، نیازی به اخذ مالیات بر ارث نمی باشد.

وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز
وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز

مدت زمان انحصار وراثت در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

در قانون، مدت معین و ضمانت اجرای ضروری در این مورد تعیین نشده است. پس از مرگ متوفی هر موقع بدون شرط مدت، این امکان وجود دارد که جهت دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام نمود.

دسته بندی وراث در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

بر خلاف بسیاری از کشورها که در آن جا متوفی این امکان را دارد که ورثه خود و اندازه سهم الارث آن ها را تعیین کند، بر اساس قانون مدنی کشور ما و قوانین حقوقی تعیین وراث و چگونگی تقسیم ارث و وصیت از قواعد آمره می باشد و همه این موضوعات را قانون تعیین می‌کند. تنها اجازه ای که به متوفی نسبت به اموال خود داده شده است، این است که قادر باشد  وصیت تملیکی کند.

طبقه بندی وراث درشیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

کسانی که از متوفی ارث می برند به لحاظ قانونی و شرعی به سه دسته تقسیم می شوند:

– طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و زن و شوهر و فرزندان و فرزندان فرزندان.

–  طبقه دوم عبارتند از اجداد برادر و خواهر و فرزندان آن ها.

–  طبقه سوم عبارتند از عمو و دایی و خاله و فرزندان آن ها.

مفهوم استشهادیه محضری در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

به منظور دریافت گواهی انحصار وراثت، ارائه ی برگ استشهادیه ضرورت دارد. برگ استشهادیه به این شکل به دست می آید که سه نفر در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور می یابد و با پر کردن فرم مخصوص استشهادیه افراد فوت شده گواهی می نمایند که ورثه ی متوفی چه کسانی می باشند. دفتر اسناد رسمی هم امضای آن ها را تایید و تصدیق و گواهی می کند.

 چگونگی انجام انحصار وراثت در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

وقتی فردی فوت می ،کند دیگر کسی امکان دخل و تصرف در اموال او را نخواهد داشت. سرانجام انحصار وراثت املاک او از طرف مرجع رسمی صادر می‌شود که مرجع مذکور شورای حل اختلاف می باشد.

به بیان شفاف تر در زمانی که فردی فوت کرد و پزشک مرگ او را تصدیق نمود، گواهی فوت او به وسیله ثبت احوال تصدیق و صادر می گردد و شناسنامه فرد باطل می شود. بنابراین باید اصل گواهی خود را به انضمام رونوشت آن به دادگاه تسلیم کند.  ورثه متوفی باید صورت اموال منقول و غیر منقول او را به اداره دارایی محل اقامت متوفی ارائه کنند و در مقابل رسید دریافت دارند که این رسید در کنار بقیه مدارک به دادگاه تقدیم می شود.

کسی که مراحل انحصار وراثت را طی می کند باید شناسنامه و رونوشت وراث را دریافت کرده و به دادگاه ارائه دهد. البته اصل شناسنامه وراث هم از سوی مدیر دفتر دادگاه مورد بررسی واقع می شود و این موضوع از موضوعات ضروری می باشد. بعد از آن که اسناد و مدارک تکمیل گردید، می توان درخواست مذکور را به دادگاه اقامه نمود تا بقیه مراحل اداری طی شود.

از این به بعد امور صدور گواهی انحصار وراثت املاک به عهده شورای حل اختلاف می باشد. حقیقتاً مراجع قضایی بعد از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده با هزینه وراث یک آگهی در روزنامه کثیرالانتشار درج می نمایند. تا چنان چه متوفی ورثه دیگری هم داشته باشد آن را ملاحظه کرده و به دادگاه رجوع نماید.

پس از گذشت یک ماه از انتشار آگهی مذکور، چنان چه فردی در این مورد اعتراض نکند گواهی انحصار وراثت ملک صادر خواهد شد و وراث با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت قادرند به شکل قانونی برای تقسیم ورثه اقدام کنند.

با ارائه این گواهی از سوی وراث به آنه ا اجازه برداشت از حساب متوفی را می دهند. چنان چه متوفی چندین ورثه داشته باشد در هنگام مطالبه اموال و تقسیم ورثه همه آن ها باید حاضر شوند یا به یک نفر وکالت رسمی برای گردآوری اموال داده شود که قطعا روش دوم از نظر زمانی مقرون به صرفه خواهد بود.

ملک یا املاک باقی مانده از متوفی در اداره املاک ثبت شده است. در نتیجه با ارائه گواهی انحصار وراثت، این املاک به نام همه وارثان ثبت می شود.

وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز
وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز

انواع گواهی انحصار وراثت:

 1- انحصار وراثت محدود

این گواهی وقتی صادر خواهد شد که اموال متوفی ارزشی کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال داشته باشد.

 2- انحصار وراثت نامحدود

گواهی انحصار وراثت نامحدود مربوط به زمانی می‌باشد که ارزش اموال متوفی بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است.

تمایز گواهی انحصار وراثت محدود با نامحدود در تشریفات صدور  آن می باشد. مقصود از تشریفات صدور همان درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است. یعنی در مورد انحصار وراثت نامحدود قطعاً باید شورای حل اختلاف اسامی ورثه و میزان سهم الارث آن ها را یک دفعه در روزنامه کثیرالانتشار منتشر کند و حداقل یک ماه مهلت دهد. بعد از انتشار آن گواهی چنان چه مدعی در این زمینه یافت نشد، گواهی انحصار وراثت را صادر نماید.

 افراد صالح به درخواست انحصار وراثت:

هریک از وراث و نیز هر فردی که قادر باشد ثابت کند در سهم الارث یا صدور گواهی انحصار وراثت منفعتی دارد، صالح به . تقاضای گواهی انحصار وراثت می باشد.

 تشریفات  درج آگهی انحصار وراثت در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

بر اساس مواد ۳۶۰ تا ۳۶۵ قانون امور موروثی و وراث، ذی‌نفعان تقاضا و درخواست گواهی ارث می‌نمایند که طی آن مراحل انحصار وراثت به مرجع صالح ارائه می شود و همان طور که قبلا اشاره کردیم مرجع صالح در این مورد امروزه، شورای حل اختلاف است. این مرجع در روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی، آگهی مربوطه را درج می‌کند.

چنان چه روز نامه موجود نباشد به جای تبلیغ، گواهی در اماکن عمومی تبلیغ می شود و قطعاً هزینه آگهی روزنامه بر عهده درخواست دهنده گواهی می باشد. بعد از طی یک ماه از تاریخ انتشار آگهی چنان چه اعتراضی نسبت به آن نباشد، گواهی انحصار وراثت با ملاحظه جزئیات اسنادی که تعداد وراث و رابطه آن‌ها در آن ایراد شده است ارائه می شود. بر اساس ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه قیمت ملکی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال نباشد.

شورا بعد از ملاحظه اسناد و مدارک گواهی انحصار وراثت را بدون انتشار اطلاعیه رد می کند یا آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد. در مورد دهیاران چنان چه املاک بیش از مبلغ مذکور باشد، تنها یک دفعه در خیابان های عمومی آگهی نصب می‌شود که بر اساس ماده ۳۶۵ قانون مدنی بعداً به این قیمت افزوده می شود.

اگر وراث ناشناخته باشند یا به منظور تسویه وصیت به وسیله آگهی معرفی شده باشند، دیگر نیازی به صدور گواهی انحصار وراثت در روزنامه کثیرالانتشار نیست و گواهی مزبور با تقاضای ذینفع یا وارث صادر می شود.  قبلاً هم اشاره کردیم که هر ذینفعی می‌تواند بدون همکاری سایر ورثه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را داشته باشد.

بر این اساس ارائه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت که در آن نام یک یا چند نفر از ورثه نیامده و  یا ورثه ی متوفی، انحصار وراثت را  محدود به افراد نامبرده  در درخواست اعلام کرده باشد، با چشم پوشی از مسائل اخلاقی و شرعی، به طور کلی قانونگذار این اقدام را جرم شمرده و برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته است.

بنابراین کامل کردن فرم استشهادیه، اگر خلاف واقع و با شهادت دروغ انجام شود در قانون جرم انگاری شده است. در قانون تصدیق انحصار وراثت مقرر شده است که اگر معلوم شود که مدعی تصدیق، با علم و عدم وجود وراثت خود تصدیق وراثت را دریافت کند یا با آگاهی به وجود وارث غیر از خود تایید  انحصار وراثت را بر خلاف حقیقت انجام دهد، کلاهبردار تلقی می‌شود و مضاف بر جبران خسارت به مجازاتی که در قانون برای این جرم تعیین شده است، محکوم خواهد شد.

نمونه دادخواست انحصار وراثت:

خواهان :

در این قسمت نام و مشخصات درخواست کننده قید می شود.

خوانده :

در این بخش نام و مشخصات سایر وراث ( غیر از متقاضی یا متقاضیان ) درج می وشود

وکیل :

در این قسمت در صورت دارا بودن وکالت نام و مشخصات وکیل ( وکیل دادگستری)  ذکر می گردد

خواسته :

درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

دلایل و منضمات :

الف) کپی مصدق ۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی ۲- شناسنامه و کارت شناسایی وراث ۳- وصیت نامه متوفی ۴-عقدنامه رسمی ۵- گواهی مالیات بر ارث (عندالزوم) ب)  اصل ۱- استشهادیه محضری ۲- در صورت وکالتنامه

دادخواست:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب / مورث موکل اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده/ موکل بنده دارند، به شرح گواهی فوت صادره در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان در شهر …… مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از:

  • ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ……………..………  (فرزند متوفی)
  • ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……….……… متولد …………..………… (همسر متوفی)
  • ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………….…… متولد ……….…….……… (مادر متوفی)
  • ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………….… متولد ………………..…… (پدر  متوفی)

متوفی وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان کمتر از / بیش از پانصد میلیون ریال می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد درخواست می باشد.

توجه:  از سال ۱۳۹۷ ثبت دادخواست انحصار وراثت توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می پذیرد و متعاقباً به شورای حل اختلاف ارسال می گردد.

توجه: جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اشخاصی که در سال ۱۳۹۵ و مابعد فوت نموده اند، نیازی به اخذ و ارائه گواهی مالیات بر ارث نمی باشد.

وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز
وکیل ارث و حقوق ورثه در شیراز

 نکاتی در باب انحصار وراثت در شیراز:

وکیل ارث در شیراز در این باره توضییح میدهد:

-چنان چه متوفی مالی در اختیار نداشته باشد، الزامی به دریافت گواهی انحصار وراثت نیست.

–   چنان چه فردی بخواهد صرفاً حقوق و مستمری را برای ورثه قانونی متوفی مقرر دارد، صرفاً دریافت گواهی انحصار وراثت محدود کفایت می کند.

شروع مراحل انحصار وراثت و ثبت دادخواست به وسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و با توجه به آن چه قبلا اشاره کردیم شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی قادر است به دادخواست انحصار وراثت رسیدگی نماید.