وکیل اعسار در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل اعسار در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک اعسار در شیراز

وکیل پایه یک اعسار در شیراز
وکیل پایه یک اعسار در شیراز

بطور کلی کلمه اعسار در لغت از عسر به معنی رنج و سختی و نداشتن می آید. در اصطلاح حقوقی زمانی که فردی توانایی مالی ندارد و یا دارای مال می باشد اما در شرایطی قرار گرفته که نمی تواند به آن ها دسترسی داشته باشد می گوییم دچار  اعسارشده است و ناتوان از پرداخت بدهی هایش می باشد. پس با توجه به این قانون این امکان وجود دارد که فرد بخواهد احقاق حق کند. اما قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی آن نباشد و حتی قادر نباشد وکیلی برای اعمال خود برگزیند. البته در این مورد این امکان برای او میسر است که با مراجعه به مراجع قضایی درخواست وکیل معاضدتی بدهد.

شرایط خواهان اعسار

هر شخص این امکان را ندارد که ادعای اعسار کند و به دادگاه داد خواست آن را تقدیم نماید کسی قادر است مدعی اعسار شود که  اولا بدهکار باشد و  دوم این که مدعی و طلبکار علیه او اقامه دعوا کنند. سوم این که ادعای اعسار بدهکار ثابت شود. چهارم این که حکم به نفع طلبکار صادر شود. پنجم این که رای قطعی بر محکومیت بدهکار و اجراییه از سوی دادگاه صادر شود. بعد از آن که شرایط مذکور محقق شد کسی که ادعای اعسار می کند قادر است با تقدیم دادخواست آن را اثبات کند. بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه معسر را تعریف کنیم او کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و بدهی خود یا مال در اختیار ندارد یا اگر هم دارد موقتاً نمی تواند به آن دسترسی پیدا کند. نتیجه آن که اعسار دارای دو وجه است : یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت دیون.

 قوانین و مقررات درخواست اعسار از هزینه دادرسی:

هر فردی که برای احقاق حق خود به مرجع قضایی رجوع نموده و اقامه دعوا می کند، باید هزینه هایی را هم بپردازد که هزینه های دادرسی دربرگیرنده هزینه تمبر و حق الزحمه و کارشناس و هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی می شود این امکان وجود دارد که هزینه های مذکور در دعوای مطروحه به اندازه‌ای زیاد باشد که خواهان یا شاکی توانایی پرداخت آن را نداشته باشند. در این حالت مسئله اعسار از هزینه دادرسی مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً شخصی که به پرداخت حدود ۵۰۰ سکه بهار آزادی محکوم شده است و این در واقع مهریه زوجه ی او می باشد. اما توانایی پرداخت آن را ندارد. چنین شخصی این امکان را دارد که به دادگستری رجوع کرده و دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم نماید.

وکیل پایه یک اعسار در شیراز
وکیل پایه یک در شیراز

موارد معافیت از مخارج دادرسی:

دعوایی که نسبت به هزینه دادرسی اقامه می شود:

کسی که ادعا می کند قدرت پرداخت هزینه دادرسی دعوای اصلی را ندارد و به این منظور جهت اثبات این ادعای خود طرح دعوا می کند، برای اقامه دعوای  شخص نمی‌توان هزینه دادرسی مطالبه نمود.

–  بر طبق ماده ۲۳ قانون، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دستگاه های دولتی موسسات عمومی و نهادهای انقلاب ما بر پرداخت هزینه دادرسی می باشد. البته در مورد این موضوع در قسمت معافیت دولت و نهادهای دولتی اعتراض وارد شده است که  از نظر معترضان به دو دلیل  این قانون متعارض می‌باشد:

– اول اینکه باعث نقض اصل دادرسی می باشد که بر اساس آن باید اصحاب دعوا هم طراز بوده و به  یک دیگر ترجیح داده نشود.

– دوم این که مسئولین امر در جایی که حتی دولت نمی باشد ممکن است طرح دعوا کند و با این عنوان مسئولیت را از خود سلب نمایند.

 تشریفات اقامه دعوای اعسار

شخصی که می‌خواهد دعوای اعسار را اقامه کند، مانند همه کسانی که در مراجع قضایی طرح دعوا می نمایند روندی را باید بگذراند. مدیر دفتر دادگاه طی دو روز از زمان دریافت دادخواست اعسار باید پرونده را به دست قاضی برساند. اگر قاضی شهادت گواهان را در مرجع قضایی لازم بداند به کسی که ادعای اعسار کرده است تذکر می دهد که در روز معین آن ها را حاضر نماید البته این امکان هم وجود دارد که دادگاه به همان شهادت نامه‌ای که پیوست دادخواست قرار گرفته است اکتفا کند. ولی در جایی هم این امکان وجود دارد که زمانی تقاضای اعسار کند که شهود خود را در دادگاه حاضر نماید. پس دادخواست اعسار بر طبق روال بقیه دعاوی به دادگاه تقدیم می شود. تعداد نسخه‌های دادخواست اعسار به تعداد دو طرف دعوا به اضافه دو نسخه، یکی برای رئیس حوزه قضایی و دیگری برای تشکیل پرونده است باید آماده شود.

شیوه اثبات اعسار

 طرح دعوای اعسار صرفا برای اثبات آن کافی نیست و حتما معسر باید با دلایل کافی ثابت کند که ناتوانی مالی دارد که عموما بهترین راه برای اثبات  این موضوع شهادت شهود است. در استشهادیه ای که معسر باید آماده نماید حتما باید حداقل شهادت دو نفر نگاشته شود  به علاوه مشخصات شغل وسیله امرار و معاش مدعی اعسار  و عدم تمکن وی برای پرداخت موضوع اعسار و اطلاعات و مشخصات دقیق و نشانی شهود  که باید به دادخواست اعسار پیوست شود.

 آثار قبولی دعوای اعسار

اگر فرض کنیم که ادعای اعسار شخص در دادگاه ثابت شود پس از آن معسر مزایایی خواهد داشت. این مزایا به دو قسم تقسیم می‌شود. یکی معافیت موقت از پرداخت همه یا بخشی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای طرح آن ادعای اعسار شده است. البته در این مورد دولت به طور کامل از هزینه دادرسی منصرف نمی شود، بلکه به دلیل اوضاع و شرایط مدعی، دریافت هزینه را به زمان دیگری موکول می کند. به زمانی که اعسار از بین برود. بنابراین بر اساس ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هر زمان که مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له قرار بگیرد و از حالت اعسار بیرون شود، هزینه دادرسی از او دریافت می شود. و دیگری برخورداری از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از تادیه حق الوکاله. یکی از مواردی که کانون را موظف می‌کند وکیل معاضدتی معرفی نماید، همین رای اعسار از هزینه دادرسی می باشد که در بند ۲ ماده ۵۱۳ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقتی از پرداخت حق الوکاله در نظر گرفته شده است.

نتیجه حکم اعسار به دو شکل است: یا دلایلی که مدعی اعسار ارائه کرده است برای دادگاه کفایت کرده و اعسار او ثابت می شود یا به دلیل کافی نبودن اسناد و مدارک مدعی دعوای اعسار او رد می شود. رای قبول اعسار هم حضوری می باشد و هم قطعی. یعنی نمی توان به آن اعتراض کرد .

 آثار رد دعوای اعسار 

اگر دادگاه  رای دهد که اعسار مدعی  از هزینه دادرسی پذیرفته نیست،  در این شرایط مدعی باید این موارد را اجرا کند : حق الوکاله وکیل معاضدتی بر عهده مدعی می باشد. پس اگر در دعوای اعسار برای شخص مدعی وکیل رایگان انتخاب شده باشد، بعد از رد دعوای اعسار باید حق الوکاله وکیل را پرداخت نمایند. از آن جایی که دعوای اعسار سبب می شود که  در دعوای اصلی  هزینه دادرسی پرداخت نشود، بنابراین بعد از این که دعوای اعسار رد شد هزینه دعوای اصلی باید پرداخت شود حتی اگر مدعی دعوا را پیگیری نکند.

 شیوه تعیین هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در هر حالت باید بر اساس میزان مقرر در قانون در زمان تقدیم دادخواست  ملاک عمل بوده و مورد محاسبه قرار گیرد و اگر دادخواستی که در زمان تسلیم  ناقص بوده باشد بعد از رفع نقص باید  ملاک قرار بگیرد. به طور کلی روند دادرسی مستلزم پرداخت هزینه آن می باشد و خواهان اصولا این تکلیف را به عهده دارد که میزان مقرر در قانون را برای تمبر بر زدن و ابطال آن یا به صورت نقد به حساب دادگستری واریز کردن را  مورد توجه قرار دهد.

وکیل پایه یک اعسار در شیراز
وکیل پایه یک اعسار در شیراز

افراد یا ارگان های معاف از پرداخت هزینه دادرسی:

مقنن مواردی را در نظر گرفته است که  هر یک از این موارد در جایگاه مدعی، دادخواستی به مرجع قضایی تسلیم می‌کنند و کلاً معاف از پرداخت هزینه دادرسی می باشند.

 دولت

بر اساس ماده ۱۹۰ قانون قدیم دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود. اما اگر در دعوا محکوم می شد مثل هر شخص دیگری باید خسارات دادرسی را به طرف مقابل که غیر دولتی بود از آن جمله هزینه های دادرسی را در صورتی که درخواست شده بود پرداخت می نمود. در حال حاضر هم هیچ تغییری نکرده و مثل هر محکوم علیه دیگری هم این وظایف را به عهده دارد. در مقابل اگر نهادها و یا سازمان های از معافیتی که قانون گذار برای پرداخت هزینه دادرسی برای آن ها در نظر گرفته است بهره برده باشند و حکم به نفع آن ها صادر شده باشد، در اینجا دادگاه وظیفه دارند هزینه دادرسی که باید از محکوم علیه دریافت شود را به نمایندگی از نهاد دولتی دریافت کرده و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز کنند.

بنیادها

از جمله بنیاد مستضعفان ضمن این که قادر است وکلای خود را برای اقامه دعوا یا دفاع از دعوا به مراجع قضایی معرفی نماید، از پرداخت هزینه دادرسی در همه دادگاه ها هم  معاف است. نکته قابل توجه این که این معافیت بنیاد مستضعفان شرکت های تحت پوشش آن را شامل نمی شود و آن ها مکلف به پرداخت هزینه دادرسی هستند. بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی هم از پرداخت هزینه دادرسی معافند. بر اساس تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در همه موارد مزبور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلامی و مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه هم از پرداخت مخارج دادرسی ثبتی و اجرای معاف هستند.

وکیل پایه یک اعسار در شیراز
وکیل پایه یک اعسار در شیراز