وکیل اقاله در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل اقاله در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

ویدیو مقاله وکیل اقاله در اصفهان

ماهیت اقاله :

اقاله ، در واقع در زمره اعمال حقوقی قرار می گیرد که به صورت ارادی ، به منظور برهم زدن قرارداد منعقد شده انجام می شود.

اقاله ، ایقاع نیست زیرا برای آن که بتوانیم عقدی را اقاله کنیم باید این امر را با تراضی طرفین عقد انجام دهیم.

در واقع اقاله راهی است تا طرفین بتوانند با تراضی هم عقد منعقد شده را برهم بزنند .

چگونگی اقاله :

برای آن که طرفین بتوانند عقد منعقد شده را با تراضی  یکدیگر بر هم بزنند ، باید هر یک از آن ها در هنگام اقاله قرارداد ، عوض دریافتی را به مالک  مال در زمان قبل از انعقاد معامله بازگرداند .

ممکن است طرفین با یکدیگر تراضی کنند که تمامی قرارداد را اقاله کنند و یا آن که تنها بخشی از آن را  مورد اقاله قرار دهند و برای این امر محدودیتی وجود ندارد اما هر آن قسمتی که از عقد در مورد اقاله واقع شود ، باید  عوضین معامله به همان نسبت به طرف دیگر عقد بازگردانده شود .

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

ممکن است پس از انعقاد قرارداد ، عوضین معامله ، دچار  تغییر و یا تلف شوند .

در ادامه به هر یک از حالات ممکن می پردازیم .

تلف یا انتقال مال :

ممکن است  پس از انعقاد قرارداد ، مال تلف شده باشد ؛ در این صورت اگر طرفین بخواهند عقد را اقاله کنند ، در ازای مال تلف شده باید  مثل و یا قیمت مال بر حسب مورد بازگردانده شود .

اگر مال مثلی باشد ، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد ، قیمت زمان اقاله پرداخت خواهد شد .

معیوب یا ناقص شدن مال :

اگر مال پس از انعقاد عقد ،  معیوب شده و یا آن که ناقص شود در این صورت برای آن که بتوانیم عقد را اقاله کنیم ، باید مال ناقص شده و یا معیوب را به طرف دیگر بازگردانده و برای جبران خسارت او ارش مال را که در واقع مابه التفاوت قیمت مال سالم و قیمت مال معیوب یا ناقص است را  بپردازیم .

افزایش قیمت مال :

اگر پس از انعقاد معامله شخص  بر روی مال دریافت شده ، عملیاتی انجام دهد که موجب افزایش ارزش و قیمت مال شود ، در این صورت به دلیل ممنوعیت استیفای بلاجهت از عمل دیگران ، با  اقاله قرارداد مال افزایش قیمت یافته به طرف دیگر بازگردانده می شود اما باید مبلغی به میزان افزایش قیمت را به عامل آن بپردازیم .

نمائات و منافع مال :

همان طور که گفتیم ، با اقاله عقد باید هریک از طرفین ، عوض دریافتی خود را به طرف دیگر مسترد کند ، ممکن است مال مورد معامله از هنگام انعقاد عقد تا زمان اقاله قرارداد دارای منافع و  نمائاتی باشد .

در این صورت می خواهیم بدانیم که این منافع مال ، آیا با اقاله عقد همراه مال بازگردانده می شود یا خیر ؟

برای پاسخ به این سوال باید بین منافع متصل و منفصل مال تفکیک قائل شویم .

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

منافع متصل  :

منافع متصل ، مانند چاق شدن حیوان و یا بزرگ شدن حیوان می باشد .

در صورتی که مال دارای منافع متصل باشد ، در این صورت هنگام اقاله قرارداد منافع متصل مال همراه خود مال به طرف دیگر عقد بازگردانده می شود .

منافع منفصل مال  :

منافع منفصل مال ، مانند میوه درختان باغ است .

در صورتی که مال پس از انعقاد قرارداد ، دارای منافع منفصلی باشد ، در این صورت به موجب امر قانون گذار در ماده ۲۰۸ قانون مدنی ، اگر قرارداد اقاله  شود در این صورت مال بدون منافع منفصل آن به طرف دیگر مسترد خواهد شد و منافع منفصل متعلق به کسی است که به موجب قرارداد مالک مال شده است .

عقود قابل اقاله و غیر قابل اقاله :

به طور کلی ، قانون گذار برای اقاله هریک از عقود ، محدودیتی ایجاد نکرده است و اصولاً همه ی قرارداد ها قابل اقاله توسط متعاملین آن خواهند بود .

به جز سه عقد نکاح،  وقف و عقد ضمان نقل ذمه که در ادامه در خصوص اقاله هر یک توضیحاتی را مطرح می ‌کنیم ‌.

عقد نکاح ؛

برای آن که زوجین عقد نکاح دائم بتوانند عقد نکاح را بر هم زنند ، قانون گذار طرق معین و مشخصی را برای این امر تعیین کرده است و خارج از این طرق ، زوجین نمی توانند عقد را بر هم زند . یکی از راه های برهم زدن عقد نکاح ، طلاق است که با رعایت تشریفاتی باید انجام گیرد .

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

با توجه به جایگاه و ارزشی که قانون گذار برای عقد نکاح قائل است و همچنین اثراتی که این عقد در نظام خانواده و جامعه دارد ، منطقی است که  زوجین نتوانند به صرف توافق یکدیگر عقد نکاح را منحل کنند فلذا در عقد نکاح اقاله امکان پذیر نمی باشد .

در این باره و همچنین موضوع طلاق میتوانید با وکیل خانواده در شیراز نیز مشورت نمایید.

عقد وقف ؛

عقد وقف ، عقدی است که از جانب واقف ، منافع مال موقوفه به صورت دائم فی سبیل الله وقف می ‌شود  .

با توجه به دائمی بودن این عقد و جنبه معنوی که دارد ، اقاله آن امکان پذیر نمی باشد .

عقد ضمان ؛

در صورتی که عقد ضمان به صورت تضامنی منعقد شده باشد ، طرفین که ضامن و مضمون له  هستند ، می ‌توانند عقد را با اقاله بر هم زنند زیرا مسئولیت مضمون عنه  که مدیون اصلی می باشد ، حتی با انعقاد عقد ضمان تضامنی هم از بین نمی رود فلذا اقاله این ضمان ، زیانی برای مضمون عنه ندارد .

اگر ضمان منعقد شده به صورت نقل ذمه باشد ، در این صورت به دلیل آن که با انعقاد این عقد ، ذمه مدیون اصلی از پرداخت دین بری شده است ، نمی توان با توافق ضامن و مضمون له عقد ضمان را اقاله کرده و به موجب آن مضمون عنه را بار دیگر مسئول پرداخت دین قرار داد .

تنها در صورتی می ‌توانیم عقد ضمان نقل ذمه را اقاله کنیم که علاوه بر توافق ضامن و مضمون له برای اقاله عقد ، رضایت مضمون عنه نیز وجود داشته باشد در غیر این صورت ضمان نقل ذمه قابل اقاله نخواهد بود .

اقاله ی عقد عهدی :

علاوه بر عقود  تملیکی ، عقود  عهدی نیز  قابل اقاله توسط طرفین معامله می باشند .

به این صورت که پس از اقاله قرارداد ، طرفین در صورتی که عمل مورد تعهد را انجام نداده باشند ، دیگر ملزم به انجام آن نخواهند بود و اگر تعهد مورد نظر را انجام داده باشد ، پس از اقاله قرارداد می تواند اجرت المثل عمل را از ذینفع مطالبه کند .

به طور مثال در صورتی که به موجب قرارداد شخص الف ملزم به تعمیر اتومبیل شخص ج شود و در ازای آن بیست هزار تومان دریافت کند ؛ اگر توافق طرفین اقاله شود ، در صورتی که  شخص الف عمل را انجام نداده باشد ، دیگر ملزم به انجام آن نخواهد بود اما اگر اتومبیل را تعمیر کرده باشد ، شخص ج ملزم به پرداخت اجرت المثل عمل خواهد بود .

تفاوت فسخ و اقاله ی قرارداد :

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان در این باره میگوید: فسخ قرارداد به صورت یکجانبه انجام می ‌گیرد و برای اعمال حق فسخ توسط هریک از طرفین عقد نیازی به تراضی و توافق طرفین نمی باشد .

فسخ معامله ، عمل حقوقی است که ایقاع می باشد اما اقاله قرارداد لزوماً با توافق و تراضی طرفین عقد انجام می گیرد .

همچنین قانون گذار برای فسخ قرارداد شرایط و ضوابط خاصی را قرار داده است که هر یک از طرفین عقد در  صورتی که بخواهند حق فسخ خود را اعمال کنند ، ناگزیر است رعایت آن می باشند .

اقاله و انفساخ عقد :

همان طور که گفتیم  ، اقاله عقد با توافق و تراضی طرفین انجام می گیرد اما در صورتی که شرایطی ایجاد شود که باعث شود عقد به صورت خود به خود منحل شود و اراده هیچ یک از طرفین عقد در انحلال عقد تاثیر گذار نباشد ، در این صورت اصطلاحاً عقد منفسخ می شود . برای فسخ قرار میتوانید با وکیل فسخ قرارداد نیز مشورت کنید و این امر بهتر است در شهری باشد که قرارداد منعقد شده است تا کار ها و مراحل به سهولت انجام شود برای مثال اگر قراردادی در شیراز منعقد گردید بهتر است شما برای فسخ آن با یک وکیل فسخ قرار داد در شیراز صحبت کنید.

به طور مثال در صورتی که هر یک از وکیل یا موکل فوت کنند ، عقد وکالت بین آن ها منفسخ خواهد شد .

اقاله ی باطل :

همان طور که در گذشته اشاره کردیم ، اثر عمل حقوقی اقاله بازگشتن شرایط و اوضاع به شرایط هنگام پیش از انعقاد قرارداد می باشد و پس از اقاله قرارداد عوضین معامله باید به مالک مال در زمان قبل از انعقاد قرارداد بازگردانده شود .

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

اگر طرفین عقد هنگام اقاله قرارداد با یکدیگر توافق کنند که علاوه بر عوض معامله ، مال دیگری نیز به طرف معامله تحویل داده شود ، در این صورت به دلیل منافات این امر با اثر ذاتی امر اقاله ، توافق طرفین در این خصوص باطل و موجب بطلان عمل حقوقی اقاله خواهد شد . این موضوع را میتوانید در صورت نیاز با وکیل اقاله در شیراز نیز درمیان گذاشته و با وی نیز مشورت نمایید

به طور مثال ، عوضین  یک معامله اتومبیلی با اوصاف مشخص و همچنین وجهی به میزان ۱۰ میلیون تومان می باشد . اگر طرفین عقد در هنگام اقاله ی آن توافق کنند که به جای ۱۰ میلیون تومان  ،  ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود ؛ در این صورت عوض مسترد شده همان عوض قرارداد نبوده و همین امر باعث بطلان عمل حقوقی اقاله می شود زیرا عمل حقوقی اقاله امری است که باعث بازگرداندن شرایط موجود به شرایط زمان قبل از انعقاد معامله می شود و برای دستیابی به این امر ،  عوضین معامله نباید افزایش و یا کاهش پیدا کند اما شرط کردن سایر اموری که موجب تغییر عوضین قرار داد نشود ، ایرادی ندارد و موجب بطلان اقاله  نخواهد شد .