وکیل انحصار وراثت در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در  بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

ویدیو مقاله وکیل انحصار وراثت در بندرعباس(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

انحصار وراثت چیست؟

موقعی که فردی فوت می کند وراث این فرد بایستی نسبت به گرفتن گواهی حصر وراثت برای تقسیم ماترک یا اموالی که باقی مانده و همین طور پرداختن دیون متوفی اقدام نمایند بعد از بررسی و تایید وراث به وسیله مراجع ذی صلاح رای صادر می شود که آن رای انحصار وراثت نام دارد.

لازم به ذکر است که گرفتن این گواهی به وسیله وراث مشمول زمان خاصی نمی باشد به این منظور که وراث قادرند حتی چندین سال بعد از فوت به منظور گرفتن گواهی حصر وراثت فعالیت نمایند.

نکات انحصار وراثت

چنانچه فردی غایب یا غایب مفقود الاثر باشد اموال او را نمی توانیم تقسیم کنیم.

چنانچه بعد از اثبات فوت انحصار وراثت و طلبکاران مشخص شدند و گواهی انحصار وراثت صادر شد هر شخص که در این گواهی می باشد قادر است که اقدام نمایند به طور مثال طلب کاران یا فردی که مسئولیت اجرا کردن وصیت است و یا شخصی که برای وی وصیتی انجام شده قادر است از دادگاه تقاضا نماید.

 

وکیل تقسیم ترکه در شیراز مینویسد:مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی در حالتی اجرا می گردد که همه حقوق و دیون ترکه ادا شده باشد دین های مالی متوفی و قیمت کفن متوفی و همچنین وصایای متوفی در خصوص ثلث ترکه تا موقعی که همه دوران متوفی پرداخت نگردد هیچ کدام از ورثه اجازه ندارند نسبت به اموال متوفی معامله انجام دهند چنانچه تا پیش از این نسبت به اعیان ترکه معامله صورت گیرد اشخاص صاحب دین اجازه دارند این معامله را برهم بزنند.

اگر  تاریخ مرگ افرادی که از یک دیگر ارث می برند  به شکل مجهول باشد افراد گفته شده از یک دیگر شامل ارث بری نمی شوند غیر از موضوعات خاصی همانند غرق شدن دو نفر که در ماده ۸۷۳ قانون مدنی در این‌باره گفته شده است.

اگر افرادی که بین آنها توارث وجود دارد  فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و تاریخ دیگری به شکل مجهول باشد تنها آن فردی که تاریخ فوت او به شکل مجهول است از فرد دیگر شامل ارث بری می شود به علت مهم بودن این مباحث شما کاربر عزیز ساکن در استان فارس میتوانید در این باره با وکیل ارث در شیراز ارتباط برقرار کنید

گرفتن گواهی انحصار وراثت

گواهی حصر وراثت اهمیت فراوانی دارد به این خاطر که به منظور هر کار حقوقی که وکیل حصر وراثت بایستی در آن فعالیت کند مثل همه نقل و انتقالات اموال متوفی و عملیات ثبتی و غیره وجود این امر لازم است. این گواهی به وسیله شورای حل اختلاف مکان متوفی صادر می گردد و در این گواهی مقدار ارثی که ورثه اخذ می کنند  هم معین می گردد.

در گواهی حصر وراثت بایستی تاریخ مرگ متوفی معین باشند همچنین این که وراث  و تعداد ورثه و مقدار سهم الارث آن ها به شکل واضح مشخص می گردد.

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

هر موقع که همه وراث  برگرفتن گواهی انحصار وراثت راضی بودند قادر هستند به یکی از ورثه وکالت بدهند که نسبت به انحصار وراثت اقدام نمایند.

در این میان حتی اگر یکی از وراث مخالف این عمل باشد شخص متقاضی می تواند خود شخص و مدارکی را که برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است به استثنای شناسنامه و عقد نامه همسر متوفی به شورای حل اختلاف برد و درخواست خود را هم بگوید.

مراحل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت به نقل از وکیل پایه یک در شیراز مراحل را به شرح زیر توضیح میدهد:

منظور از مراحل انحصار وراثت همان مراحل اجرای پرونده انحصار وراثت می باشد  برای انجام امور مربوط به گواهی انحصار وراثت بایستی به شکل زیر عمل کرد

به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی رجوع کرد و فرم های مرتبط را کامل کرد

بعد از آن هر یک از وراث بایستی به وسیله دو شاهد تعیین شده فرم را امضا نمایند.

یکی از وراث بایستی به اداره دارایی برود و تکلیف مالیات بر ارث را مشخص نماید.

فرم مخصوص انحصار وراثت با امضای همه شهود بایستی به همراه دیگر مدارک در دفتر اسناد رسمی ثبت قانونی گردد.

مدارک لازم برای گواهی حصر وراثت

مدارکی که احتیاج است و وراثت پیش از رجوع به شورای حل اختلاف  فراهم نمایند در ادامه آمده است

گواهی فوت صادره از بیمارستان یا ثبت احوال

استشهادیه رسمی که سه نفر گواهی کنند که وراث  چه افرادی هستند.

عقدنامه و رونوشت آن در حالتی که همسر متوفی زنده باشد.

شناسنامه باطل شده متوفی.

شناسنامه وراث یا فتوکپی برابر اصل آن.

وصیت نامه متوفی در حالتی که متوفی از خود وصیت نامه ای باقی گذاشته باشد.

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

حقوق بازنشستگی پس از فوت فرد به وراث پرداخت می گردد از آن طرف که حقوق بازنشستگی هم  جزو ماترک متوفی حساب می شود برای گرفتن آن گرفتن گواهی انحصار وراثت لازم می باشند و در مرحله بعد بایستی مدارک زیر را تهیه کرد مدارکی همچون:

گواهی فوت

استشهادیه محضری

شناسنامه

عقدنامه یا رو نوشت آن.

وصیت نامه متوفی

برای تهیه کردن استشهادیه محضری ضروری می باشد که فرم استشهادیه را در دفتر اسناد رسمی تکمیل کنند و به امضای ۳ شاهد برساند بعد از گرفتن فرم استشهادیه بایستی به دفتر الکترونیک قضایی رجوع کنند و تقاضای صادر شدن گواهی انحصار وراثت  داده شود  در مرحله بعد شورای حل اختلاف متوفی اقدام به نشر گواهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه می کند یک ماه مدت زمان لازم است است تا چنانچه فردی ادعای ذی نفع بودن دارد اعلام نمایند و اگر شخصی رجوع نکند گواهی حصر وراثت نامحدود صادر می گردد.

برگه استشهادیه محضری

یکی از مدارک ضروری برای دریافت گواهی حصر وراثت استشهادیه محضری می باشد به این حالت که سه نفر از اشخاصی که وراث متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شوند و با تکمیل فرم مخصوص استشهادیه که به طور معمول در دفاتر اسناد رسمی به شکل آماده دارند گواهی می کنند که ورثه موقع فوت متوفی چه افرادی هستند و سردفتر اسناد رسمی امضای این افراد را گواهی و تصدیق می نمایند.

انحصار وراثت در بدهی متوفی

اگر فرد متوفی بدهی از قبل داشته باشد نخست باید انحصار وراثت انجام شود تا مقدار دارایی فرد متوفی معین گردد بعد از معین نمودن آن مبلغ بدهی از میزان دارایی متوفی کم می شود و بعد از اموال باقی مانده بین وراث تقسیم می گردد.

انحصار وراثت و عدم همکاری وراث

اگر تنها یکی از افراد واجد وراثت در انحصار وراثت همکاری نکند  هیچ مشکلی مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت را تهدید نمی‌کند و مراحل قانونی آن طبق رویه طی خواهد شد.

انحصار وراثت خانه

در این قسمت مراحل انحصار وراثت ذکر شده است چنانچه گواهی مذکور را دریافت نکنید وراث قادر نیستند   بفروشند و تقسیم کنند  در مورد ملک هم  همین اتفاق می‌افتد  و نخست باید گواهی حصر وراثت درخواست شود و بعد از آن با دادن اظهارنامه مالیاتی بر ارث به وسیله یکی از ورثه مالیات پرداخت می‌شود پس از آن هر کدام از ورثه به تنهایی قادر هستند سهم خود را از ملک ولو با نبود رضایت دیگر ورثه انتقال رسمی دهند بدیهی می باشد که تمامی ورثه باهم قادرند کل ملک موروثی را به نام هر که بخواهند انتقال رسمی دهند و یا حتی این که به اداره ثبت اسناد رجوع کنند و درخواست سند تفکیکی به قدر سهم خود کنند باید بیان گردد که مراحل انحصار وراثت ماشین هم دقیقا همانند قضیه ملک می باشد.

انحصار وراثت املاک قول نامه ای

در مورد مراحل انحصار وراثت املاک قولنامه ای هم سوال پیش می آید در حالتی که متوفی ملکی فاقد سند رسمی دارا باشد در حالتی که وراث بخواهند آن ملک را تقسیم کنند و بفروشند به حالت سند عادی نیازمند گواهی انحصار وراثت هستند تا معین گردد که ورثه موقع فوت متوفی به شکل قانونی چه افرادی بوده اند مثلاً فکر کنید شخصی خریدار زمین قولنامه ای باشد اول باید مطالبه نسخه‌های از گواهی مذکور نمایند تا اطمینان حاصل کنند  همه ورثه امضا کرده‌اند و فروخته اند.

هر کدام از ورثه که به منظور اعطای وکالت دفتر وکالت می روند برای گرفتن انحصار ورثه باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند.

ماترک چیست ؟

منظور ما از ماترک اموال و حقوقی می باشند که از متوفی بر جا مانده است همانند مال منقول و یا وجه نقد و دیگر ماشین یا اموال غیر منقول مثل زمین و خانه و غیره حقوقی مثل حق قصاص و حق خیار و شفعه متوفی از فرد دیگر هم جزو دارایی و اموال وی حساب می‌شود و وراث به عنوان قائم مقام قانونی وی اجازه دارند مطالبه و اقامه  دعوا انجام دهند.

هر فردی قادر است تا یک سوم اموال یا همان ثلث اموال را به نفع هر فرد یا افرادی از ورثه و غیر آن وصیت نمایند در فقه حقوق مالکیت وراث نسبت به ترکه وقتی کامل معین  می گردد که دیون و وصایای متوفی از کل ترکه بیرون شده باشد  به بیان دیگر بعد از کم کردن وصیت صحیح قانونی پرداخت کردن بدهی‌های متوفی هر چیزی از اموال متوفی  باقی مانده باشد بین وراث تقسیم می شود.

وراث خارج از کشور

بودن وراث در خارج از کشور هیچ منعی  در مراحل قانونی پرونده انحصار وراثت ندارد و حتی در حالتی که همه وراث در ایران نباشند و خارج از ایران زندگی کنند با وکالت به وکیل  انحصار وراثت قادر هستند به صادر شدن گواهی انحصار وراثت بپردازند.

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

فوت یکی از وراث در انحصار وراثت

چنانچه یکی از وراث فوت کرده باشد و در حالتی که شخص فوت شده مشمول ورثه ها حساب شود سهم الارث به ورثه او خواهد رسید در این حالت گواهی انحصار وراثت ورثه متوفی هم نیاز است که پیشنهاد می شود برای انجام این کار به یک وکیل انحصار وراثت مجرب  که پرونده های زیادی در این باره داشته است مشورت نمایید.