وکیل انحصار وراثت در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و سریع

وکیل انحصار وراثت در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

ویدیو وکیل انحصار وراثت در شیراز(مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

وکیل برای انحصار وراثت در شیراز:

رسیدگی به امور متوفی مراحل خاص خود را دارد که هر کدام از این مراحل باید با پرداخت هزینه در جای خود انجام شود. معلوم نمودن اموال شخصی که فوت کرده است، یکی از اموری است که بعد از فوت یک نفر باید انجام شود. خصوصاً اگر متوفی اموال قابل توجهی داشته باشد.

آن چه قانون مشخص می‌کند این است که باید تکلیف هر یک از وارثان متوفی و سهم آن ها در اموال باقی مانده از او معلوم شود که به این کار اصطلاحا انحصار وراثت گفته می شود. حال برای این که بدانیم گواهی انحصار وراثت را چطور می توان دریافت کرد با این بخش از مقاله دادسرا یار باید همراه شوید.

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

طبقه بندی ورثه متوفی:

طبقه اول شامل پدر و مادر و زن و شوهر و اولاد اولاد هستند.

طبقه دوم در برگیرنده اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها می باشند.

طبقه سوم هم عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندان آن ها  هستند.

در هر طبقه چنان چه یک نفر از ورثه در قید حیات باشد، باعث می شود که هیچ ارثی به طبقه دیگر نرسد.

 دریافت گواهی انحصار وراثت:

وقتی شخصی به شکل حقیقی یا فرضی فوت کند، وراث او نماینده قانونی او در اداره دارایی هستند. برگه ی قانونی که تعیین می‌کند وراث چه کسانی هستند و نسبت ایشان با متوفی چیست و اندازه سهم الارث آن ها از میراث  چه مقدار است؟ گواهی انحصار وراثت نامیده می شود. هر یک از وراث و نیز هر فرد دیگری که قادر باشد ثابت کند در ماترک سهم دارد و صاحب منفعت است، می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را داشته باشد.

انواع گواهی انحصار وراثت:

 گواهی انحصار وراثت محدود:

وقتی این گواهی صادر می شود که اموال متوفی کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال ارزش داشته باشد.

 گواهی انحصار وراثت نامحدود:

گواهی انحصار وراثت نامحدود برای متوفیی صادر می شود که اموال او بیشتر از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ارزش داشته باشد. فرقی که میان گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود وجود دارد در تشریفات صدور این دو گواهی می باشد. برای گواهی انحصار وراثت محدود نیازی نیست که آگهی این گواهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

وکیل انحصار وراثت در اصفهان در این باره میگوید:

اما در مورد گواهی انحصار وراثت نامحدود شورای حل اختلاف باید نام ورثه و قدر و السهم آن ها را در یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار انتشار دهد و یک ماه مهلت دهد. بعد از گذشت یک ماه اگر معترضی نسبت به این گواهی پیدا نشد، آن گاه گواهی انحصار وراثت نامحدود را صادر نمایند.

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

 صدور گواهی انحصار وراثت به چه صورت است؟

وکیل در ارث شیراز می گوید : پس از معلوم شدن اموال میت و وراث شخص فوت شده، بررسی هایی از سوی مراجع صالح قانونی انجام می شود وگواهی انحصار وراثت را صادر می کند. برای این منظور در مرحله اول نیاز به صدور گواهی فوت می باشد. گواهی فوت از طرف ثبت احوال صادر می‌شود.

بر اساس قانون ایران بعد از این که شخص فوت نمود علت و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی یک پارچه اداره ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد و شناسنامه میت باطل می شود و بعد از آن گواهی فوت صادر می گردد و به وراث تحویل داده می شود که یکی از مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت می باشد.

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت احوال می خوانیم که فوت هر شخص چه ایرانی چه خارجی و نیز ولادت طفلی که مرده به دنیا بیاید یا به محض تولد بمیرد، باید از سوی مأموران نماینده ثبت احوال اعلام گردد. وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور ابلاغ می شود. گواهی فوت به یکی از اعضای خانواده و مالک مکانی که متوفی در آن فوت کرده است و ماموران انتظامی و کارکنان قبرستان تحویل داده می شود.

متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت در ابتدا با در دست داشتن مدارک لازم و کارت شناسایی باید به منظور ثبت دادخواست خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع نماید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بعد از آن که هویت او را احراز نمود و متقاضی را در سامانه ثنا ثبت نام کرد و مدارک ضروری را اسکن نمود و هزینه دادرسی لازم را دریافت کرد، دادخواست را ثبت کرده و به شورای حل اختلاف صالح که همان شورایی است که در آخرین محل اقامت متوفی قرار دارد، می‌فرستد.

درخواست دهنده صدور گواهی انحصار وراثت باید  پیامک ارجاع پرونده   را ارسال کندو بعد از از آنکه موارد نقص پرونده را رفع نمود باید به شورا و شعبه مربوطه  مراجعه نموده و پرونده را دنبال نماید

به منظور دریافت گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف محلی که متوفی در آن اقامت داشته است مراجعه  شود. در این شعبه فرمی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود که اسامی افرادی که از متوفی ارث می برند با مشخصات کامل و نسبت آن ها با مرحوم را باید در آن  درج نمود. بعد از آن فرد متقاضی باید به دو مکان دیگر برای کامل کردن مدارک خود رجوع کند و بعد این فرم را به شورای حل اختلاف به انضمام آن مدارک تحویل دهد.

یکی از مراحل انحصار وراثت تایید وراث می باشد که در این قدم باید با فرم دریافتی از شورای حل اختلاف با مدارک دیگر که قبلا هم به آن ها  اشاره شد، به دفتر اسناد رسمی رجوع کرد. در دفتر اسناد رسمی باید دو شاهد حاضر شود که با وراث آشنایی داشته باشد و استشهادیه انحصار وراثت را امضا نمایند.

این امر برای آن انجام می‌شود که شاهدان با قید امضا وراث شخص متوفی را به شکل رسمی و قانونی مورد تصدیق قرار می دهند و دفتر اسناد رسمی شهادت نامه را تنظیم می کند که برای مراحل بعدی شورای حل اختلاف مورد نیاز می باشد. نمونه فرم استشهادیه گواهی انحصار وراثت را در زیر می آوریم:

نمونه استشهادیه گواهی انحصار وراثت:

فرم استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت به شرح زیر است:

به گواهی می‌طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان ………….در تاریخ ……….. در شهر …………… آخرین اقامتگاه دائمی خود در گذشته است و هنگام فوت:

تعداد  …………………….. پسر داشته / نداشته به نام………………………………………….
تعداد  ………………………. دختر داشته / نداشته به نام ……………………………………….
تعداد ……………………همسر دائمی داشته / نداشته به نام…………………………………..
تعداد ………………………. مادر داشته / نداشته به نام…………………………………………
تعداد ………………………. پدر داشته / نداشته به نام ………………………………………….

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی ……………..بوده و دارائی او کمتر / بیشتر از مبلغ …………… بوده است تا اطلاعات خود را در برگ بنویسد.

گواه اول : اینجانب نام…………….. نام خانوادگی …………………. شغل………………  سن ………………….شماره شناسنامه…………………صادره از ……………. فرزند………….  که با خانواده  (نام متوفی) ……………………. از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی یا در گذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، پروردگار بزرگ را در نظر داشته و قسم یاد می‌کنیم که جز به صداقت چیزی ننویسیم و با آگاهی به مقررات و مجازات گواهی کذب به شرحی که در پشت برگه نگارش شده است و ضرورت به صداقت مفاد فوق را کاملا شهادت می دهم.

صحت امضای ……………. که با علامت………….. مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره………………

گواه دوم: اینجانب نام ……………..نام خانوادگی…………….. شغل………………..  سن……………….  شماره شناسنامه……………. صادره از……………..  فرزند ………………که با خانواده  ( نام متوفی ) ……………… از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی یا در گذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی ننویسیم و یا علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می‌کنم.
صحت امضای ……………..که با علامت …………….مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره………………….

اموال و دارایی های شخص مرحوم باید به صورت لیستی از اموال منقول و غیرمنقول آماده شود. یکی از وراث به اداره دارایی رجوع نموده تا مقدار مالیات بر ارث معلوم گردد. این مالیات با توجه به قوانینی محاسبه می شود. البته با توجه به این که وراث چه نسبتی با شخص میت دارند، میزان مالیات دریافتی از آن ها متفاوت خواهد بود. پس از آن که بهای مالیات بر ارث از سوی اداره دارایی مشخص شد، رسیدگی به متقاضی

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

می دهد که این رسید برای دریافت گواهی انحصار وراثت ضرورت دارد.

وکیل انحصار وراثت در شیراز در این باره میگوید:

بعد از آن فرم مخصوص انحصار وراثت به انضمام امضای همه وراث و شاهدان که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است و کپی برابر اصل شناسنامه وراث و گواهی خود میت و کپی برابر اصل اقرار نامه همسر متوفی و دادخواست گواهی انحصار وراثت و رسید گواهی مالیاتی را باید به فرم اولیه ضمیمه نمود و به شورای حل اختلاف ارائه کرد. نکته قابل توجه این است که اصل شناسنامه وراث هم باید به شورای حل اختلاف تحویل شود و یک نفر از وراث به نمایندگی از بقیه آن ها می تواند مدارک و دادخواست مذکور را به شورای حل اختلاف تسلیم کند.

بعد از این که پرونده انحصار وراثت تشکیل شد و متقاضی به شعبه ذیصلاح رجوع کرد، اسناد و مدارک توسط شعبه صالح مورد بررسی قرار می گیرد. چنان چه ارزش ترکه بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، هزینه انتشار آگهی از سوی شعبه محاسبه شده و به درخواست دهنده اعلام می گردد و متقاضی باید این هزینه آگهی را واریز کرده و رسید آن را به شعبه تحویل دهد. چنان چه بهای ترکه کمتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، شورا، بدون این که آگهی انتشار کند به دلایل درخواست کننده انحصار وراثت رسیدگی می‌نماید.

پس از گذراندن مراحل فوق درخواست صدور گواهی انحصار وراثت متقاضی برای یک دفعه در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می گردد و این در حالیست که ارزش ترکه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، در غیر این صورت بدون انتشار آگهی، گواهی انحصار وراثت محدود برای متقاضی صادر می شود. در مورد ورثه  متوفایی که در روستا اقامت داشته است اگر ارزش ترکه بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، آگهی فقط یک دفعه و در یک روز در اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نشر می‌یابد.

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

نمونه ای از گواهی حصر وراثت نامحدود

مثالی از گواهی حصر وراثت نامحدود:

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان      به شناسنامه شماره    در تاریخ    در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از عبارتست از ذکر نام اسامی وراث با میزان سهم های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه با اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهي متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره…..سرانجام در تاریخ …..در وقت فوق العاده شعبه….دادگاه عمومی….به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که در به در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی این روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد، بین وراث ورثه تقسیم می گردد .پس از آن که آگهی در روزنامه  منتشر و درج گردید یک ماه از سوی شورای حل اختلاف مهلت گذاشته می شود تا اگر معترضی نسبت به درج این آگهی باشد به دادگاه رجوع کند. اما اگر معترض یافت نشد، مرجع رسیدگی کننده با در نظر گرفتن و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وراثت را با قید تعیین تعداد آن ها و نسبت و قدر سهم آن ها در ترکه متوفی، صادر می کند.

چنان چه معترضی در این یک ماه پیدا شد و اعتراضش را به مرجع قضایی اعلام داشت، مرجع رسیدگی کننده، جلسه‌ای را به منظور رسیدگی به اعتراض معترض تشکیل می دهد و به متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت این موضوع را اطلاع می‌دهد و بعد از رسیدگی حکم لازم را اعلام می نماید. این حکم قابلیت تجدید نظر خواهی دارد.

نکته قابل توجه این است که علاوه بر شخص معترض یک گروه دیگر هم می تواند نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت اعتراض کند و آن دادستان قضایی می باشد. اگر دادستان تعیین کند که شخص وارثی نداشته و تقاضایی که به شورای حل اختلاف داده شده است بی‌پایه و اساس است، این امکان را می یابد به گواهی صادر شده از شورای حل اختلاف یا هر مرجع قضایی دیگری اعتراض کند.

بنابراین هر یک از این دو گروه می توانند از رای دادگاه درخواست تجدید نظر نمایند. پس از صدور گواهی انحصار وراثت،  ورثه، این امکان و حق را می یابند که به ‌شکل قانونی، ارث را تقسیم نمایند. وقتی این گواهی به بانک ارائه شود اجازه برداشت  از حساب را به ورثه می دهد. چنان چه تعداد وراث چند نفر باشند، در هنگام طلب اموال متوفی  همه آن ها باید حاضر باشند یا وراث  به یکی از ورثه وکالت رسمی واگذار کنند که اموال را جمع‌آوری کند که روش دوم عموماً بهتر از روش اول می باشد.