وکیل بیمه در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل برای بیمه در شیراز

   وکیل برای بیمه در شیراز
وکیل برای بیمه در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل برای بیمه در شیراز

زندگی اشخاص در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد و ترس اشخاص، آن ها را به جلوگیری و مبارزه با این بلایا می کشاند. بیمه از واژه بیم اتخاذ شده است و به منظور پیشگیری از حوادث می باشد. اما در زبان انگلیسی و فرانسه از امنیت گرفته شده است.

تعریف بیمه

بیمه از نظر حقوقی پیمانی می‌باشد که یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت مبلغی توسط طرف دیگر او را در مقابل بروز حادثه‌ و خسارت حمایت نماید. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آن چه که بیمه شود  را موضوع بیمه می گویند. این قرارداد در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و نافذ است.

انواع بیمه

بیمه خسارت

مقصود بیمه خسارت مراقبت از سقف دارایی بیمه گذار می باشد و بر مبنای جبران خسارت استوار شده است. شخص صاحب بیمه قادر نیست بیشتر از خسارات وارد شده مبلغی دریافت کند. این بیمه ضمانت کننده میزان دارایی می باشد و به دو دسته بیمه اموال و مسئولیت قابل تقسیم است.

در بیمه اموال موضوع تعهد بیمه گر جبران خسارات وارد شده است و از دسته قدیمی ترین انواع بیمه می باشد. هدف بیمه اموال جبران خسارت است که بیمه گذار از صدمه به اموال و دارایی خود متحمل می گردد.

بیمه مسئولیت بیمه ای می باشد که مسئولیت مالی بیمه گذار را در برابر اشخاص ثالث قبول می کند. در حقیقت این بیمه کاهش دارایی را که از ایجاد دین حاصل شده جبران می کند که به آن بیمه مسئولیت یا بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی اطلاق می شود. در بیمه مسئولیت سه شخص در تقابل هم قرار می‌گیرند. بیمه‌گر و بیمه‌گذار و زیان دیده از حادثه.

بیمه اشخاص

هدف بیمه اشخاص، تمامیت جسمانی بیمه گذار می باشد. زندگی و مرگ و زایمان و غیره از انواع بیمه ی اشخاص می‌باشد. در این شکل از بیمه، مشخص نمودن مبلغ قابل پرداخت به عهده بیمه گذار است. به این علت به آن بیمه سرمایه اطلاق می شود. بیمه عمر که بستگی به طول حیات بیمه‌گذار دارد و بیمه خسارت جانی بیمه گر وظیفه دارد که مبلغ مشخصی را به دنبال تحمل خسارت جانی بیمه گذار پرداخت کند و  بیمه تکمیل درمانی که اصولاً تکمیل کننده بیمه های اجتماعی در پرداخت هزینه درمان می باشد از دسته بیمه اشخاص است.

ساختار فعالیت بیمه

بر اساس ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران با هدف تنظیم و هدایت امر بیمه در کشور و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه شدگان و نظارت دولت بر فعالیت های بیمه ای،  موسسه ای تحت عنوان بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.

رییس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران منصوب می‌شود. بیمه مرکزی ایران چهار رکن مجمع عمومی و شورای عالی بیمه و هیات عامل و بازرسان دارد.

   وکیل برای بیمه در شیراز
وکیل برای بیمه در شیراز

عقد بیمه

عقدی معین می باشد که قراردادی است بین بیمه گذار و بیمه گرو برای تعیین موضوع شرایط بیمه منعقد می‌شود. به بیان دیگر بیمه عقدی می باشد که بر اساس آن یک طرف تعهد می‌کند در برابر پرداخت وجه یا وجوه از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران کرده یا وجه معینی پرداخت نماید. متعهد را بیمه‌گر ، طرف تعهد و بیمه‌گذار و چیزی را که بیمه گذار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، حق بیمه و آن چه که بیمه می‌شود موضوع بیمه می نامند.

عقد بیمه و شرایط آن باید طی یک سند کتبی لحاظ شود و سند مذکور بیمه نامه خواهد بود. در بیمه نامه باید موارد زیر لحاظ شود. تاریخ انعقاد قرارداد و اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار و موضوع بیمه و حادثه یا خطری که عقد بیمه به سبب آن ایجاد شده است و  ابتداو  انتهای بیمه  وحق بیمه و میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .

خصوصیات عقد بیمه

-قرارداد بیمه از جمله عقود رضایی می باشد و شرایط آن باید بر اساس یک سند کتبی لحاظ شود. در جایی که تردید راجع ‌به رضایی یا تشریفاتی بودن عقد بیمه جاری باشد اصل بر آن است که بیمه عقد رضایی خواهد بود. مقررات راجع به کتبی بودن عقد را تنها وسیله‌ای برای تسهیل اثبات انعقاد شرایط عقد می توان محسوب کرد.

عقد بیمه از جمله عقود لازم است. یعنی هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند. جز در موارد معین. عقد لازم  بیمه طرفین را ملزم به اجرای تعهدات عقد می کند. عقد بیمه با فوت و حجر بیمه‌گذار ساقط نمی‌شود و حقوق و تکالیف ناشی از عقد بعد از مرگ به ورثه انتقال می‌یابد و در مورد حجر به وسیله نمایندگی قانونی محجور انجام می شود. بیمه عمر استثنایی بر دیگر عقود بیمه می باشد. در واقع  بر اساس ذات بیمه عمر بیمه گذار همیشه حق دارد بیمه آن را متوقف کند و از پرداخت حق بیمه خودداری نماید. بیمه عمر نسبت به بیمه گر لازم و نسبت به بیمه گذار جایز خواهد بود.

– بیمه عقد معوض می باشد.

معوض بودن عقد بیمه آثاری را به وجود می آورد. که یکی از این آثار رهایی بیمه‌گر از تعهدات در صورتی که بیمه گذار به تعهدات خود عمل نکند، می باشد.

-بیمه عقد غیر مجانی است.

بیمه‌گذار همواره باید مبلغی در ازای تضمینی که از بیمه گر اتخاذ می نماید، تحت عنوان حق بیمه پرداخت کند. بیمه عقدی رایگان و بلاعوض نمی باشد

بیمه عقدی است استمراری. یعنی آثار خود را در طول زمان نشان می‌دهد و این کشش زمانی است که وصف اتفاق بودن آن را نیز بیان می کند. مدت عقد می‌تواند طولانی و کوتاه باشد.

   وکیل برای بیمه در شیراز
وکیل برای بیمه در شیراز

زمان انعقاد عقد بیمه

عقد بیمه در یک جلسه انجام نمی شود و برای تحقق آن مراحلی سپری می شود. شخصی که به دنبال دریافت پوشش بیمه می باشد، باید اطلاعات لازم در مورد موضوع بیمه را به اطلاع بیمه‌گر برساند.

پیشنهاد بیمه

پیشنهاد بیمه در حقیقت سندی می باشد که بیمه گذار در آن درخواست پوشش ریسک را ‌می کند و پرسشنامه ای به بیمه گذار می‌دهد تا پر کند. این پرسشنامه به  بیمه گر این امکان را می‌دهد که همه اطلاعات مورد نیاز خود را یک جا بنویسد. اگر قرارداد با توجه به اطلاعات ارائه شده انتقال یابد اطلاعات اهمیت عمده ای را در قرارداد ایفا می‌کند و تحت عنوان اعلام ریسک موضوع پوشش بیمه، اساسی برای حسن نیت و سوء نیت بیمه‌گذار تلقی خواهد شد.

قبول بیمه‌گر

بیمه گر اجباری برای پذیرش پیشنهاد بیمه ارائه شده ندارد. یا می‌تواند به شکل مشروط پیشنهاد را قبول کند و یا مبلغ تضمین را محدودتر نماید. یا قسمتی از خطرات را از پوشش بیمه استثنا کند. در صورت پذیرش بیمه‌گر قرارداد بیمه را تنظیم نموده و برای بیمه گذار می فرستد. امضای قرارداد دلیل قبول بیمه‌گر تلقی می‌شود. نماینده قادر است به وکالت از بیمه‌گر قرارداد را امضا کند. حق بیمه را دریافت نموده و این اعمال نماینده در حکم عمل بیمه‌گر خواهد شد.

شروع پوشش بیمه

اصولاً قرارداد بیمه به محض این که  منعقد ‌شود آغاز شده اما به طور معمول در قرارداد زمان مشخص دیگری را برای شروع بیمه تعیین می‌کنند. در قرارداد بیمه می‌توان چنین شرط کرد که ابتدای اعتبار و اثر قرارداد مشروط به پرداخت حق‌بیمه باشد. بیمه گر  به منظور حفظ حقوق خود باید در قرارداد بیمه بسیار دقت کند. شرط تعلیق در قرارداد را نیز تعیین کند یا تا زمانی که حق بیمه به وسیله بیمه گذار پرداخت نشده از امضا و تحویل بیمه نامه به او جلوگیری به عمل آورد.

حق بیمه

حق بیمه  در ازای خدمات پوشش بیمه‌ای باید به وسیله بیمه گذار پرداخت گردد. محاسبه میزان حق بیمه با توجه به تعدد در حوادث موضوع بیمه و خسارت قابل پرداخت انجام می‌شود. پرداخت حق بیمه از تعهدات بیمه گذار است و  از احکام و قواعد مخصوصی پیروی می کند.

   وکیل برای بیمه در شیراز
وکیل برای بیمه در شیراز

تکالیف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه

-اقدام به منظور جلوگیری از افزایش خسارت

-اعلام وقوع حادثه به بیمه گر

البته باید اشاره کرد که مضاف بر موارد فوق شرایط قرارداد می‌تواند وظایف دیگری را هم راجع به وقوع حادثه برای بیمه گذار  تعیین کند.

فرصت اعلام وقوع حادثه

فرصت اعلام حادثه حداکثر ۵ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه می باشد نه زمان حادثه. مهلت مذکور در قانون را باید بدون لحاظ روز وقوع حادثه محاسبه نمود. مهلت از نیمه شب روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه آغاز می‌شود. مضاف بر این در صورت مصادف شدن روز آخر مهلت و ایام تعطیلی روز بعد از آن روز آخر محسوب می شود.

وظایف بیمه گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه

وظیفه ی بیمه‌گر پرداخت تضمینی است که بر اساس عقد بیمه بر دوش گرفته است و نیز امکان دارد در عقد بیمه تعهدات دیگری برای بیمه‌گر در نظر گرفته شده باشد. میزان تعهد مالی بیمه گر بسته به نوع بیمه  فرق می‌کند. در مورد بیمه‌ی خسارت، تعهد بیمه گر با توجه به میزان خسارت وارده تعیین می‌شود. اما در مورد بیمه اشخاص، بیمه‌گر باید مبلغ تعیین شده در حق بیمه  را با چشم پوشی از میزان واقعی خسارت پرداخت کند. در قرارداد بیمه اشخاص می‌توانند مبالغی غیر از مبلغ دیه اعضا به عنوان تعهد بیمه‌گر  تعیین کنند.

 

قواعد خاص بیمه های خسارت

بیمه خسارت شامل دو شاخه بزرگ بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی می باشد. این دو شاخه دارای احکام مشترک هستند و ویژگی هایی دارند که باعث افتراق آن ها می شود. شاخصه مشترک بیمه خسارت آن است که همه آن ها با  هدف جبران خسارت ناشی از حادثه به وجود می‌آیند. معمولاً در این بیمه اشخاص ثالث بر روابط قراردادی واقع نمی شوند.