وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

بر اساس آیین دادرسی در دادگاه های عمومی حقوقی بایستی اسم دقیقی برای دعوا انتخاب نمود به این خاطر که در دعاوی حقوقی باید عنوان دقیق خواسته به دقت معین گردد در غیر این حالت یا دعوا سبب رد قرار می گیرد و یا این که ثابت شدن دعوا با مشکلی روبرو می شود انتخاب عنوان متناسب برای دعوا احتیاج به این مورد دارد که نسبت به دعوا و شرایط اقامه آن مطلع باشیم این موضوع از آن طرف قابل اهمیت است که دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید تشابه و تفاوت هایی دارد لذا باید با شناخت دقیق هر یک از دعاوی گفته شده به گونه‌ای درست اقامه دعوا کرد تا بتوانیم به راحتی جلوی ضایع شدن حق را بگیریم.

دعوای تصرف عدوانی

طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف قبلی مبتنی بر این مورد که فرد دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول را از تصرف بیرون کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌کند لذا برای ثابت شدن دعوای تصرف عدوانی حقوقی باید صرفاً تصرف سابق خواهان خواهان که قبلاً متصرف مال بوده است و تصرف لاحق خوانده خوانده که اکنون متصرف است ثابت گردد و دادگاه طبق همین تصرف است که حکم صادر می کند و دلایل دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را سبب بررسی می‌گذارد

به این نکته که وکیل تصرف عدوانی در اصفهان میتویسد توجه کنید که:  ممکن است متصرف عدوانی و خوانده مالک باشد و فرد دیگری بر علیه او دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه نماید و موفق به ثابت شدن تصرف عدوانی می شود البته باید گفته شود که شکست در دعوای تصرف عدوانی باعث جلوگیری از اقامه دعوای مالکیت نمی باشد اما بهتر است دیگر اقسام دعوای تصرف مثل دعوای خلع ید و ارکان آن و دعوای تخلیه هم مورد توجه باشد.

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

اقامه دعوای تصرف عدوانی

همان طور که چندی قبل گفتیم در دعوای تصرف عدوانی خواهان یعنی فردی که این دعوا را در دادگاه تشکیل داده امکان دارد که به طور واقع مالک آن مال غیرمنقول نباشد اما از آن طرف که قانون تصرف سابق را با اهمیت می داند می توان باز هم با اقامه دعوای تصرف عدوانی از دادگاه حکم را گرفت بدون این مورد که هیچ گونه دلیل و شرایطی برای مالکیت نداشته باشیم تصرف عدوانی هم از راه حقوقی قابلیت پیگیری دارد و همچنین باید گفته شود که تصرف عدوانی از راه کیفری هم قابل پیگیری می باشد.

مرجع صالح دعوای تصرف عدوانی

از با اهمیت‌ ترین دعاوی که در دادگاه ها انجام می شود دعوای تصرف عدوانی می باشد دعوای تصرف عدوانی به دنبال تصرف عدوانی و غیرقانونی مال غیر منقول از متصرف قبلی آن تشکیل می گردد اقامه دعوای تصرف عدوانی به شیوه دعوای تصرف عدوانی حقوقی و دعوای تصرف عدوانی کیفری امکان پذیر می باشد اما حالا می خواهیم بدانیم که دعوای تصرف عدوانی در کجا تشکیل می شود و مرجع و دادگاه صالح برای رسیدگی کردن به آن کجا است ؟

در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی سبب بررسی قرار گرفتن طبق این ماده دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف گذشته مبتنی بر این مورد که فرد دیگری بدون رضایت وی مال غیر منقول را از تصرف او بیرو ن کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می کند به همین خاطر به منظور ثابت شدن دعوای تصرف عدوانی سه گزینه بایستی برای دادگاه ثابت شود که وکیل تصرف عدوانی در شیراز این سه مورد را این گونه بیان میکد:

اول اینکه تصرف سابق خواهان و دوم تصرف فعلی خواهان و مورد سوم تصرف به شکل عدوانی و غیرقانونی باشد

بر اساس قانون آیین دادرسی سابق دعاوی تصرف به صورت کلی در مرحله بدوی در صلاحیت دادگاه عمومی است در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی از منظر صلاحیت مرجع رسیدگی کردن به دعوای تصرف عدوانی را دادگاهی مورد قبول می‌دارد که مال غیرمنقول در آن  محیط واقع شده است  بر این نظر دادگاه صالح دعاوی تصرف عدوانی دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول می باشد. البته باید بیان گردد در محل‌هایی که شورای حل اختلاف موجود است این کار در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

شیوه اقامه دعوای تصرف عدوانی

ذی نفع  دعوای تصرف عدوانی که منظور متصرف گذشته است قادر است اقامه دعوای تصرف عدوانی را انجام دهد طبق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی کردن به این دعاوی تابع تشریفات آیین دادرسی نمی‌باشد و رسیدگی کردن به آن ها خارج از نوبت صورت می گیرد همچنین این که اقامه دعوای تصرف عدوانی احتیاج به پرداختن هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

اشخاص به منظور استفاده و بهره و تصرف اموال غیرمنقول خود همانند خانه و مغازه لازم است که یکسری مقررات را رعایت کنند اولا هیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه متصرف قانونی یک مال از آن بهره ببرد به طور مثال فردی که قصد استفاده کردن از یک منزل را دارد بایستی از مالک آن منزل یا مستأجر آن دارای اجازه  باشد

استفاده از مال دیگری بدون رضایت وی سبب وقوع واقعه حقوقی به نام تصرف عدوانی می باشد باید لحاظ شود که تصرف عدوانی یک عمل کاملا مخالف با قانون است که همان طور که در قبل هم گفتیم هم می‌تواند از راه کیفری و هم از راه حقوقی پیگیری شود.

یعنی در حالتی که شکایت کیفری از تصرف عدوانی انجام شود به آن تصرف عدوانی کیفری می گویند و در حالتی که اقامه دعوای حقوقی از تصرف عدوانی انجام شود تصرف عدوانی حقوقی نام دارد.

تفاوت در عنصر معنوی

نخستین فرق تصرف عدوانی حقوقی و کیفری تفاوت در عنصر معنوی آن ها می‌شود تصرف عدوانی کیفری یک عمل مجرمانه حساب می شود همان طور که می دانید هر جرم دارای سه رکن قانونی و مادی و معنوی می باشد به همین خاطر در جرم تصرف عدوانی کیفری هم بایستی این سه عنصر موجود باشد.

عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی کیفری این مورد است که شخصی که اقدام به تصرف بدون اجازه مال فرد دیگر کرده است بایستی در این کار یک قصد داشته باشد و با علم و آگاهی از این مورد که این مال متعلق به فرد دیگر است از آن به منفعت و نفع خود استفاده نماید به طور واقع وجود این عنصر برای به وجود آمدن جرم تصرف عدوانی لازم است با این وجود که این عنصر در اقامه دعوای حقوقی از تصرف عدوانی لازم نیست و این مورد که مرتکب چه قصدی دارد و یا چه نیتی دارد تفاوتی ندارد.

احراز مالکیت

طبق قانون مجازات اسلامی به منظور ثبت شکایت کیفری از تصرف عدوانی احراز مالکیت لازم است از دیگر تفاوت های تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در این مورد است که فقط مالک یا نماینده قانونی وی اجازه دارد از متصرف عدوانی شکایت کیفری نماید اما به منظور اقامه دعوای حقوقی احتیاج نمی باشد که مالک حتماً اقدام نماید یعنی فردی که قبلاً هم به شکل قانونی از ملک بهره می بردند به طور مثال مستاجر می تواند دست به اقامه دعوا زند.

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

مرجع رسیدگی کننده تصرف عدوانی در بندرعباس

یکی دیگر از فرق های اساسی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری تفاوت در مرجع رسیدگی کننده به آن ها است یعنی مرجع رسیدگی کردن به تصرف عدوانی دادسرای حوزه وقوع مانند که با رجوع به آن و تکمیل برگه شکواییه شکایت ثبت می‌گردد اما مرجع رسیدگی کننده برای تصرف عدوانی حقوقی دادگاه  حقوقی حیطه وقوع مال می باشد  که با تحویل نمودن دادخواست حقوقی قابل مطرح شدن می باشد.

رد اتهام تصرف عدوانی

برای رد اتهام بایستی یکی از شرایطی که به منظور اقامه دعوای تصرف عدوانی لازم می باشد احراز نگردد در این صورت می‌توانید با یک وکیل متخصص اتهام را رفع نماییم در مورد دعوای تصرف عدوانی آن چیزی که اهمیت دارد موضوع زمان آن است تا همین چند وقت پیش مدت ‌زمان برای تصرف یک سال از سمت دادگاه مشخص شده بود در حالتی که تصرف عدوانی از یک سال کمتر باشد دعوا از سمت دادگاه سبب رد قرار می گیرد  اما در این شرایط بایستی همه جوانب و گزینه‌ها را در یک پرونده در نظر بگیریم و عنوان را مورد ملاحظه قرار داد.

مجازات تصرف عدوانی

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که شکایتی در خصوص تصرف عدوانی انجام می شود قاضی موظف می باشد که طبق آیین دادرسی کیفری به دادرسی بپردازد علاوه بر مجازات مجرمین که از یک ماه تا یک سال حبس متغیر می باشد در ماده گفته شده لحاظ شده است که فقط این موضوع در خصوص اموال غیر منقول انجام می شود و کاری به اموال منقول ندارد.

ولی در خصوص تصرف عدوانی حقوقی در شرایطی که دادگاه حکم را تصدیق می کند خوانده دعوا به رفع تصرف عدوانی و پرداختن خسارت وارده به حق الوکاله وکیل محکوم می شود.

نکات مهم تصرف عدوانی

رسیدگی کردن به این جرم خارج از نوبت انجام می شود یعنی تشریفاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطرح شدن دعوا گفته شده است اجرا نخواهد شد.

رسیدگی به رفع مزاحمت و استرداد مال در این دعاوی فوری است.

شرط لازم به منظور رسیدگی کردن و پیگیری کیفری نسبت به تصرف غیر قانونی علم و آگاهی مجرم به عدوانی بودن تصرف و اقدام و عمل با علم مجرمانه بودن فعل است

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

اگر در ملک شما متصرف بنا یا ساختمان یا درختی کاشته باشد چنانچه بتوانید ایشان را محکوم نمایید پس از صادر شدن حکم قطعی مبتنی بر محکومیت ایشان تا یک ماه فرصت دارند نسبت به نهال یا درخت کاشته شده در این زمینه اعلام مالکیت نمایید در غیر این حالت مالک اصلی قادر است به حکم دادگاه آن را قلع وقم نماید.