وکیل تقسیم ترکه در اصفهان|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در  اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک تقسیم ترکه در اصفهان

یک انسان ، ممکن است در طول زندگی خود ، صاحب اموال و حقوقی شود .

پس از آن که شخص می میرد ، مالکیت خود را نسبت به اموال و دارایی خویش از دست  می دهد .

اموال و حقوق مالی شخص فوت شده ، به خویشان او منتقل می شود و اصطلاحا به خویشان ، به ارث می رسد ‌.

در ابتدا در این مقاله  می خواهیم بدانیم :

 • خویشانی که ممکن است اموال متوفی را به ارث ببرند چه اشخاصی هستند ؟
 • شرایط و موانع ارث چیست ؟
 • نحوه ی تقسیم ترکه و مرجع صالح آن
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

وراث متوفی

در نظام حقوقی ایران ، قواعد ارث ، قواعد بسیار گسترده و پیچیده ای است که مطابق با تشریح شارع در فقه اسلامی  است .  قانون مدنی  ایران ، در بسیاری مسائل و موضوعات از جمله قواعد ارث ، از فقه اسلامی پیروی کرده است .

در قانون مدنی و فقه اسلامی ، بنا بر این است که اموال و دارایی متوفی ، به اشخاصی منتقل  شود که با متوفی قرابت و نزدیکی داشته اند . برای تشخیص این قرابت ، طبقاتی وضع شده است . نحوه ی ارث بردن افراد هر یک از این طبقات ، به این صورت است که اگر از طبقات بالاتر کسی وجود داشته باشد ، به افراد طبقات پایین تر ارث نمی رسد . در واقع قاعده ی اقربیت به میت  در نظام ارث ، حکم فرماست .

توجه داشته باشید در صورت اختلاف بین وراث با گواهی انحصار وراثت، وارثان فرد متوفی مشخص میشوند از این رو جهت دریافت مشاوره از وکلای مجرب در این زمینه مقاله وکیل انحصار وراثت در اصفهان یا وکیل انحصار وراثت در شیراز   را مطالعه کنید

طبقات وراث

 1. اولین طبقه شامل :
 • پدر و مادر میت
 • فرزندان میت
 • نوادگان میت اگر هیچ یک از فرزندان میت وجود نداشته باشند .
 1. طبقه ی دوم :
 • خواهر و برادر میت
 • فرزندان خواهر و برادر متوفی ، در صورتی که هیچ یک از خواهر و برادر میت موجود نباشند .
 • جد و جده ی میت ( اعم از اجداد مادری و اجداد پدری )
 1. طبقه ی سوم
 • عمو و عمه
 • خاله و دایی
 • فرزندان اعمام و اخوال میت ، اگر هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشند .

برای ارث بردن هر طبقه و هر دسته  قواعد خاصی حاکم است که در این مقاله بین آن نمی گنجد و تنها  به ذکر نکاتی  در این خصوص بسنده خواهیم کرد .

 • تنها استثنای قاعده ی اقربیت به میت ، زمانی است که وراث متوفی ، منحصر به یک عموی ابی و یک پسر عموی ابوینی باشد ؛ در اینجا ، پسر عمو ، عمو را از ارث محروم کرده و تمام ما ترک را به ارث می برد .
 • زمانی که بین وراث متوفی ، خویشان ابی و ابوینی وجود داشته باشند ، خویشان ابوینی ، خویشان ابی را از ارث محروم خواهند کرد .

شرایط و موانع ارث

برای آن که وراث متوفی بتوانند اموال  میت را به ارث ببرند ، شرایط ارث باید موجود و موانع ، مفقود باشند .

برای ارث بردن ، در هنگام موت مورث باید وراث زنده باشند .

پس اگر دو نفر همزمان و با هم بمیرند ، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد .

گاهی ممکن است نتوانیم تاریخ دقیق مرگ  را مشخص کنیم .

اگر بین دو خویش ، رابطه ی توارث وجود داشته باشد ، آن دو بمیرند و تاریخ فوت هر دو مجهول بوده به گونه ای که نتوانیم تعیین کنیم کدام یک زودتر مرده است ، در این حالت ، باز هم از یکدیگر ارث نخواهند برد .

گاهی ممکن است  ، تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد ؛ در لین صورت بنا بر اصل تاخر حادث  و استصحاب حیات ، شخصی که  فوت او تاریخ مشخصی ندارد ، از دیگری ارث می برد ؛ زیرا فرض  خواهیم کرد که او در زمان فوت کسی که تاریخ فوتش معلوم است ، زنده بوده است .

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

ارث بردن حمل

حمل از اهلیت تمتع برخوردار خواهد بود اگر زنده متولد شود .

ممکن است شخصی  بمیرد در حالی که  بین وراث او ، یک حمل وجود داشته باشد .

حمل در صورتی ارث می برد که ، در زمان فوت  مورث ، نطفه اش منعقد شده  و هم چنین حمل باید زنده متولد شود . برای این شرط همین زنده متولد شدن حمل اثبات شود کافی است و نیازی به استمرار حیات او نیست . فلذا اگر حمل زنده متولد شده و پس از آن بمیرد ، ارث خواهد برد و سهم الارث حمل ، به وراث حمل از بابت ارث ، خواهد رسید .

موانع ارث

این موانع نباید وجود داشته باشند تا شخص بتواند از مورث خود ارث ببرد .

 • کفر ؛ اگر مورث مسلمان باشد ، وارثی که کافر است ، ارثی نخواهد داشت . حتی اگر تنها وارث متوفی باشد .

اما اگر  متوفی خودش کافر باشد ، وراث کافر او در صورت نبودن وارث مسلمان ، ارث خواهند برد و اگر بین وراث ، وارث مسلمانی  ، هر چند دور ، یافت شود ، ترکه متوفی به او ارث می رسد ‌.

قتل عمدی مورث

ممکن است وارثی ، موجب  قتل مورث خود  شود .

در این صورت دو حالت وجود دارد ؛ یا قتل عمدی بوده و یا غیر عمد .

اگر قتل مورث ، عمدی انجام گرفته باشد ، قاتل از ترکه ی مقتول ارث نمی برد .

اگر قتل غیر عمدی بوده باشد ، قاتل از ترکه ی متوفی  ارث می برد اما از دیه ای که پرداخت می کند ، سهمی ندارد .

لعان و نفی ولد

ممکن است  بین زوج و زوجه ، در محکمه ، تشریفات لعان  صورت بگیرد .

وکیل تقسیم ترکه در شیراز نیز تاکید میکند که در این صورت ، با توجه به اثر لعان  که انحلال نکاح بین زوجین است ، زن و مرد دیگر خویشی سببی نخواهند داشت تا بتوانند از یکدیگر ارث  ببرند .

نفی ولد ؛ اگر مرد با انجام لعان  ، قصد نفی طفل متولد شده را از خود نیز داشته باشد و بگوید که او فرزندش نیست ، در اینجا نیز ، طفل و مرد از هم ارث نمی برند و هم چنین است ، طفل و خویشان پدری  .

اما طفل از مادر و خویشان مادری خود ارث برده و آن ها نیز از طفل ارث می برند .

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

ولد الزنا ؛ فرزندی که  ناشی از زنا و رابطه ی نامشروع پدر و مادر خود باشد ، ارثی را از آن ها و خویشان پدری و مادری خود نخواهد برد .

چنین شخصی ، تنها از همسر خود و فرزند خود ارث برده و هم چنین برعکس .

تقسیم ترکه چیست؟

زمانی که  شخصی فوت می کند ، ممکن است اموال و حقوق مالی هم چون حق فسخ ، حق شفعه ، حق رد و یا تنفیذ معامله ی فضولی و ..  از خود به جا بگذارد .

متوفی ممکن است دیون و تعهداتی نیز داشته باشد که باید پرداخته شود .

با فوت انسان ، دیون او حال می شود .

برای تقسیم ترکه ، در ابتدا باید دیون و تعهدات و .. متوفی پرداخت شود که برای پرداخت آن ها نیز ، قانون گذار ، در قانون امور حسبی و قانون مدنی ، ترتیبی معین شده است .

 • ابتدا از محل ترکه ی متوفی باید هزینه ی کفن و دفن و تجهیز متوفی و هم چنین هزینه ی حفظ و اداره ی ترکه برداشته خواهد شد .
 • پس از آن ، ترکه ی متوفی باید صرف پرداخت دیون متوفی و واجبات مالی او شود ‌.

بین خود دیان و طلبکاران نیز مطابق قانون امور حسبی  ، تقدم و تاخر بر قرار است  و اگر ترکه ی متوفی کافی برای پرداخت تمام دیون خود نباشد ، باید مطابق ترتیب مقرر شده ، دیون متوفی پرداخت شود .

( اگر مالی از اموال متوفی ، به عنوان رهن  باشد ، مرتهن نسبت به آن مال ، بر سایر دیان  ، حق تقدم خواهد داشت . )

 • وصیت متوفی ؛ هر شخصی می تواند با نوشتن وصیت ، اموال خود را به هر کسی که می خواهد تملیک کند . این وصیت متوفی ، تا میزان یک سوم اموال و ترکه ی او ( پس از کسر دیون و .. ) ، نافذ و لازم الاتباع است . میزان مازاد بر یک سوم ترکه ، منوط به تنفیذ وراث متوفی است . اگر وراث وصیت را تنفیذ کنند ، که مال به موصی له منتقل می شود و اگر تنفیذ  نکردند ، مقدار باقی مانده از ترکه ، بین  وراث متوفی  تقسیم خواهد شد .

قبول و رد ترکه

برای اداره ترکه و امور فوق  ، وراث می توانند ترکه را قبول یا رد کنند .

قبول ترکه  ، به این معناست که وراث ، اداره ترکه ، پرداخت دیون طلبکاران متوفی و .‌ را از محل ترکه ، بر عهده گرفته اند  و در صورتی که بر عهده نگیرند ، اصطلاحا ترکه را رد کرده اند .

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

در صورت رد ترکه توسط وراث ، ترکه در حکم مال بلا وارث  بوده  و برای آن مدیر تعیین می شود و اگر در نهایت مالی باقی ماند ، به وراث خواهد رسید .

هر از وراث می توانند از دادگاه  تقسیم ترکه را در  خواست کنند و هم چنین می توانند برای این امر ، وکیل تعیین کنند . وکیلی که  برای این امر تعیین می شود ، بهتر از وکلایی باشد که در امور حقوقی و ارث  ، دارای تبحر و تجربه کافی بوده و نسبت به رویه ی حاکم بر محکمه و مقررات پیچیده ی ارث ، اگاهی کافی داشته باشد .