وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان به چه شخصی گفته می شود ؟

از روابط خصوصی میان افراد با همدیگر می‌توان از روابط قراردادی و مالی نام برد ، که هر فردی در جامعه امکان دارد ، که در زندگی خود به تنظیم  قراردادهایی بپردازد .

همچنین باید بگوییم که در عالم حقوق هر قرارداد و هر عقدی دارای احکام و ماهیت خاص خود می باشد ، تنظیم این قراردادها باعث می‌شود که یکسری تعهدها بر دیگری ایجاد شود و چگونگی تنظیم قرارداد باعث می شود ، که یک سری از جوانب در قراردادها پیش بینی گردد .

وکیل جهت تنظیم قرارداد در اصفهان

باید بگوییم که هر قراردادی مانند اجاره یا مبایعه نامه دارای یک سری جزئیات می باشد ، که جهت تنظیم آن به دانش خاص حقوقی احتیاج است و افراد عادی نمی توانند به خوبی و بدون نقص به تنظیم این قراردادها بپردازند ، اگر در تنظیم قرارداد از وکیل تنظیم قرارداد کمک بگیرید ،  می‌توان گفت که کلیه انتظارات شما در قرارداد با توافق قید شده است و کلیه جوانب و امور گوناگون در قرارداد پیش بینی شده است ، پس وکیل تنظیم قرارداد با دانشی که نسبت به مسائل حقوقی در زمینه قراردادها دارد ، می تواند به گونه‌ای قرار داد را تنظیم کند ، که در آن اختلافی پیش نیاید و جهت حل آن اختلافات می‌توانند ،  یکسری راه‌حل‌هایی را ارائه دهد . پس باید  گفت این که تنظیم قرارداد بسیار مهم می باشد و یک اشتباه کوچک در آن باعث اختلافات بسیاری می گردد و مدت زمان طولانی طول می‌کشد ، تا این اختلافات رفع گردد ، بنابراین لازم است که نزد یک وکیل متخصص در امور قراردادها بروید و قراردادهای خود را جهت تنظیم به او بسپارید .  همچنین می توانید قبل از تنظیم قرارداد از یک وکیل تنظیم قرارداد مشاوره بگیرید و خود به تنظیم قرارداد بپردازید و این امر منجر می‌شود ، که مشکلی در تنظیم قرارداد برای شما به وجود نیاید و تمام توافقات شما در آن گنجانده شود .

مزایای استفاده از وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

_  به دلیل اینکه وکیل تنظیم قرارداد در حوزه قراردادها دارای تخصص می باشد ، می‌تواند به گونه‌ای به تنظیم قراردادها بپردازد ، که از اختلافات و هزینه‌های فراوان جلوگیری شود .

_ تنظیم یک قرارداد خوب باعث می‌شود که فرد مقابل نتواند حیله و فریب بپردازد و شخصی که قرارداد را منعقد می کند ، با خیال راحت می تواند طلب اجرای تعهد را داشته باشد .

_ وکیل تنظیم قرارداد با دانش حقوقی که دارد ،  می‌تواند اعمالی را انجام دهد که فرد مقابل نتواند تخلف کند و اگر طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد ، باعث می شود که خود زیان ببیند و از این طریق آن فرد نمی تواند تخلف کند .

_ قرارداد ها دارای احکام و پیچیدگی های خاص خود می باشند و فردی که دارای دانش حقوقی نمی باشد و از مواردی مانند ضمانت اجرا ، چگونگی حل اختلاف  ،فسخ و تضمینات آگاهی نداشته باشد ، نمی تواند به تنظیم قرارداد به گونه ای صحیح بپردازد .

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

_ وکیل تضمین قرارداد می‌تواند به پیش‌بینی هزینه‌ها و خسارت‌ها بپردازد و از مبهم بودن قراردادها جلوگیری کنند .

وکیل قرارداد در شیراز میگوید وکیل تنظیم قرارداد به گونه‌ای صحیح به تنظیم قرارداد می‌پردازد و احکام آن را رعایت می‌کند ،  زیرا اگر یک فرد عادی به تنظیم یک قرارداد بپردازد و به یک سری قیدها اشاره نکند ، باعث می‌شود که آن قرارداد باطل و بی اثر گردد .

_ وکیل تنظیم قرارداد از قوانین و نهاد داوری در حوزه قراردادها آگاه می‌باشد و می‌تواند قراردادها را به گونه‌ای پیش‌بینی کند ، که اختلافات ناشی از قرارداد کم شود و اگر به وجود بیاید به دادگاه نرسد .

پس باید گفت امروزه روابط اقتصادی و کاری بسیار گسترش پیدا کرده است و عقد قرارداد و تنظیم آن از مهم‌ترین رابطه های حقوقی میان افراد می باشد ، زیرا زمانی که میان دو شخص قراردادی تنظیم می‌شود ، این دو فرد به لحاظ قانونی و حقوقی نسبت به یکدیگر دارای تعهداتی می شوند ، که باید بر اساس قراردادی که میان آنها تنظیم شده است و ماده هایی که در آن شکل گرفته و تعهد خود پایبند بمانند ،  همچنین باید بگوییم که سخنانی که در عقد قرارداد آمده است ،  دارای بار حقوقی می‌باشند و طرف نسبت به مفاد قرارداد نسبت به همدیگر مسئول خواهد شد و بهتر است که با دقت زیاد و مشاوره گرفتن از وکیل تنظیم قرارداد به تنظیم قراردادی بپردازند ، که صحیح منعقد گردد و خطا و اشتباه در آن کم باشد

قرارداد چیست؟

قرارداد یک عمل موقی می باشد که در دسته اعمال حقوقی هست بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد به معنای این است که چند نفر در قبال همدیگر یا چند نفر دیگر دارای تعهد بر امری باشند و مورد قبول آنها واقع گردد پس قرارداد به معنای توافق اراده دو طرف جهت ایجاد اثر نوری می باشد در بیان حقوقی نیز عقل به معنای توافق و قرارداد میان افراد که در زبان حقوقی و در آن قانون به آن عقد می گویند

شرایط صحیح بودن قرارداد

_ طرفین از عقد قرارداد راضی باشند و با رضایت و با قصد مشترک ، به تنظیم این قرارداد پرداخته باشند .

_ بر اساس ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله باید عملی یا مال باشد ، که طرفین معامله انجام می دهند یا تسلیم می کنند ، مورد معامله یا قرارداد باید ارزش و مالیات داشته باشد ،  پس موضوع معینی باید مورد معامله واقع شود و مورد معامله نباید یک مورد مبهم باشد .

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

_ فرد طرف معامله نباید صغیر ، سفیه و مجنون باشد ، پس  فرد طرف معامله باید رشید ، عاقل و بالغ باشد .  پس بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مدنی اشخاصی که بالغ ، عاقل و رشید نیستند و دارای اهلیت نیستند ، نمی‌توانند به معامله بپردازند و معامله با این اشخاص و طرف قرارداد قرار گرفتن این افراد باطل می باشد .

_ قراردادی که منعقد می‌گردد ، نباید بر خلاف قانون و شرع باشد . پس بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی اگر جهت معامله تصویب شده باشد ، باید مشروع باشد وگرنه باطل می باشد ‌.

اجزای تشکیل دهنده یک قرارداد

عنوان قرارداد ، موضوع قرارداد ، طرفین قرارداد ،  مدت قرارداد ،  مکان تنظیم قرارداد و مکان انجام تعهد و تحویل کالا یا مال ، قیمت و مبلغ قرارداد و هزینه‌های موضوع قرارداد ،شرایط و تعهدات طرفین قرارداد ، حق فسخ در قرارداد ،حل اختلاف و چگونگی آن در قرارداد ، فورس ماژور .

عنوان قرارداد چگونه می باشد؟

باید توجه کنیم که چه اسم و عنوانی را برای قرارداد انتخاب کنیم ،  زیرا عنوان قرارداد با توجه به نوع خود متفاوت می باشد ، ابتدا باید دید که قصد طرفین چه نوع قراردادی هست و باید گفت که این نوع قرارداد دارای چه نکات و احکام مختلف و مختص به خود می باشد .  پس باید انتخاب کنید که چه عنوانی را باید انتخاب کنید تا اگر اختلافی به وجود آمد ، بتوان به حل آن اختلاف پرداخت .  جهت مشخص کردن یک عنوان خوب بهتر است که از وکیل تنظیم قرارداد مشاوره بگیریم .

موضوع قرارداد چگونه می باشد؟

کار یا مالی که طرفین قرارداد متعهد می شوند ، که آن را انجام دهند و تسلیم آن باشند ، موضوع قرارداد گفته می‌شود .

طرفین قرارداد چگونه می باشند ؟

طرفین قرارداد یعنی اینکه چه افرادی در طرف معامله می باشند . جهت طرفین قرارداد باید هویت این افراد و مشخصات آنها در قرارداد ذکر گردد ، باید جهت تنظیم قرارداد ها با شرکت ها و افراد نزد یک وکیل تنظیم قرارداد بروید و از آن ها مشاوره بگیرید تا استعلامات لازم را انجام دهد .

مدت قرارداد چگونه می باشد؟

جهت انعقاد قرارداد باید اول از همه تاریخ آن درج گردد  ، سپس با توجه به نوع قرار داد باید دید که چه مدت زمانی لازم است و مدت زمان آن را مشخص کرد  هم چنین باید بگویم که مشخص کردن مدت زمان قرارداد بسیار مهم هست و تاخیر در انجام تعهد باعث بروز خسارت به طرفین قرارداد می گردد .

مکان تنظیم قرارداد و مکان انجام تعهد و تحویل کالا یا مال چگونه می باشد ؟

مکان تنظیم جهت تحویل مال و انجام کار و انجام تعهد بسیار با اهمیت می باشد و تنظیم صحیح آن باعث می شود که اختلافی به وجود نیاید و اگر اختلافی به وجود آمد ، جهت مشخص کردن محل دادگاه ، مکان رسیدگی محل تنظیم قرارداد مهم می باشد .

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

قیمت و مبلغ قرارداد و هزینه‌های موضوع قرارداد چگونه می باشد ؟

در قرارداد طرفین باید در ارتباط با قیمت کالا و انجام کار مورده تایید در قرارداد و در ارتباط با هزینه های موضوع قرارداد توافق داشته باشند .

شرایط و تعهد های طرفین قرارداد چگونه می باشد؟

در قرارداد باید معین کرد که وظیفه هر فرد با توجه به نوع تعهد او چگونه می باشد ، همچنین باید موارد و تعهد هایی که منجر به باطل شدن معامله و اموری که طرفین باید انجام بدهند و یا انجام ندهند ، عنوان گردد .

حق فسخ در قرارداد چگونه می باشد؟

حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد هست و این اجازه را به فرد می دهد ، که به فسخ قرارداد بپردازد و قرارداد را پایان دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون فسخ قرار داد با وکیل فسخ قرار داد در اصفهان تماس بگیرید. و اگر محل سکونت یا قرارداد شما در شهر دیگری چون شیراز است میتوانید با وکیل فسخ قرار داد در شیراز نیز مشورت نمایید

حل اختلاف و چگونگی آن در قرارداد چگونه می باشد؟

نحوه حل اختلافات در قراردادها بعد از ورود اختلافات گوناگون می باشد و می توان طبق رای داوری یا یک فرد که معتمد طرفین می باشد و داور به حل اختلافات قرارداد مشخص شده یا مراجعه به دادگاه صالح بپردازند. همپنین در صورت نیاز به فسخ قرار داد با توجه به مسئلی همچون محل عقد قرار داد محل سکونت و… میتوانید با وکل مربوطه تماس حاصل فرمایید برای مثال اگر قرار داد در شیراز منعقد شده باشد میتوانید با وکیل فسخ قرار داد در شیراز نیز مشورت کنید

فورس ماژور چگونه می باشد؟

حوادث و اتفاق‌های غیرقابل پیش بینی مانند سیل،زلزله جنگ که باعث می شود ، طرفین نتوانند به انجام تعهدات خود بپردازند .

در آخر باید بگوییم که نوشتن قرارداد و تنظیم قرارداد یک امر تخصصی در حوزه حقوقی می باشد  ، که دارای نکات و موارد گوناگون تخصصی بسیاری و به آنها باید توجه کرد و توجه نکردن با آن باعث ایجاد مشکلات و اختلافات گوناگون و در بعضی از موارد منجر به باطل شدن قرارداد میگردد . پس بهتر است که نزد وکلای تنظیم قرارداد بروید از او مشاوره بگیرید و در صورت لزوم کارهای خود را به او بسپارید تا به صورت دقیق و بدون نقص به انعقاد قرارداد میان طرفین بپردازد . مطمئنا قراردادی که یک وکیل تنظیم قرارداد منعقد می‌کند ، بسیار بی نقص و دارای صحت بالایی می باشد .