وکیل توهین در بندر عباس|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل توهین در بندر عباس

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندر عباس و مشاور حقوقی در بندر عباس

(09225192408)

وکیل توهین در بندر عباس
وکیل توهین در بندر عباس

وکیل پایه یک توهین در بندر عباس :

جان و مال و آبروی افراد در جامعه همیشه مورد توجه قانون گذار بوده است و اشخاص جامعه هم ملزم به رعایت کردن احترام به این موارد می باشند این کار تا جایی برای قانون گذار قابل اهمیت است که در بسیاری از موارد نقض این موضوعات سه گانه را بشناسند و برای آن مجازات معین کردند مثلاً نقض احترام به جان افراد و سلب حیات آنها جرم قتل شناخته می شوند و برای جرم قتل هم مجازات قصاص و دیه را پیش بینی کردند.

احترام به آبروی اشخاص همیشه مورد توجه قانون‌گذار ما بوده است ونقض  آن جرم توهین را اعلام میکند متقابلا جرم‌ توهین هم مجازات دارد

توهین در معنی لغوی خود به معنی خوار کردن/ ضعیف و سست شمردن/ و همچنین حقیر و سبک داشتن است به منظور پیشگیری کردن از جرم توهین و فحاشی در بیشتر کشورها مجازات سختی اعمال می گردد به این خاطر که توهین  حیثیت و آبروی افراد را  خدشه دار می کند.

در کشور ما ایران هم با توهین و فحاشی برخورد جدی می کنند و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است

جرم توهین

وکیل توهین در شیراز خاطر نشان میکند که احترام به آبروی افراد همیشه مورد توجه قانون‌ گذار کشور ما بوده است و نقض آن در قالب جرم توهین و مشخص کردن مجازات در خصوص این جرم است.

باید بیان گردد که تعریف قانونی جرم توهین از تعریف عرفی آن خیلی فاصله ای ندارد و می توانیم بگوییم جرم توهین نسبت دادن یک امر وهن آور  به فردی است به طوری که به شکل عرفی  به خفیف شدن و کسر شأن او ختم گردد لازم به ذکر است که جرم توهین هم مثل خیلی دیگر از جرایم دارای عناصری می باشد.

عناصر جرم توهین

 عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم توهین در موارد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات لحاظ شده است البته ماده ۶۰۸ در مورد توهین عادی یعنی منظور توهین به اشخاص عادی است ماده ۶۰۹ در رابطه با توهین مشدد یعنی منظور توهین به افراد حقوقی و توهین به روسای سه قوه و معاونین رئیس جمهوری و همچنین وزرا و نمایندگان مجلس و دیگر اعضای شورای نگهبان و قضات همچنین کارکنان وزارت خانه‌ها و موسسات و اعضای دیوان محاسبات و شهرداری ها می باشد.

وکیل توهین در بندر عباس
وکیل توهین در بندر عباس

عنصر مادی

وکیل توهین در اصفهان در باره عنصر مادی جرم توهین مینویسد: عنصر مادی جرم توهین هرگونه رفتار مجرمانه یعنی فعل یا ترک فعلی که اهانت آمیز باشد است مثل فحاشی کردن به فردی یا هل دادن کسی. در این باره میتوانید مقاله مربوط به وکیل توهین در اصفهان را نیز مطالعه نمایید.

عنصر روانی

عنصر روانی یا معنوی جرم به منظور فعل و انفعالات ذهنی است که قبل از به وجود آمدن جرم یا در موقع انجام دادن آن مرتکب جرم را به سمت ارتکاب آن هدایت می کند عنصر روانی یا معنوی جرم توهین سوء نیت عام که منظور .انجام دادن عمل اهانت‌آمیز است می باشد و همچنین سوء نیت خاص که قصد خفیف نمودن توهین شونده باشد است.

حتماً به یاد داشته باشید که جرم توهین شباهت های بسیاری با جرم قذف دارد  جرم قذف ناظر بر تهمت انجام دادن زنا و لواط است  که این جرم یک عنوان جداگانه و مجازات خاص خودش را دارا می باشد.

قابل گذشت بودن جرم توهین

همان طور که می دانید در قانون ما جرایم به دو دسته قابل تقسیم هستند جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت جرم قابل گذشت در رابطه با جرمی است که با شکایت کردن شاکی یا شخص متضرر از جرم شروع می شود به این منظور که شکایت شاکی شرط اولیه برای رسیدگی به این دسته از جرایم هستند اما شاکی حق این را دارد که مرتکب جرم را ببخشد به گونه ای  گذشت کند از حقی که برای تعقیب دعوا دارد صرف نظر نماید دلیل این که قانون گذار ما بعضی از جرایم را قابل گذشت بیان کردند این مورد می باشد که جنبه خصوصی این جرایم بر جنبه عمومی آن ها اولویت دارد و قانون گذار هم به منظور روابط بین اشخاص این اجازه را به شاکی داده است تا از حق خود نسبت به پیگیری یک جرم که به وی آسیب زده است نظر خود را عوض کند.

جرم توهین از جمله جرایم قابل گذشت شمرده می شود به عبارتی با شکایت کردن شاکی آغاز می‌شود و با گذشت نمودن شاکی رسیدگی کردن به این جرم متوقف می شود  البته لازم به ذکر است چنانچه جرم توهین نسبت به مقدسات و ائمه یا پیامبران و مقام معظم رهبری یا امام خمینی انجام شود و یا چنانچه از راه مطبوعات باشد قابل گذشت اعلام نمی شود.

نکات جرم توهین

جرم توهین می‌تواند به هر روشی انجام شود

وکیل توهین در بندر عباس
وکیل توهین در بندر عباس

رفتار مرتکب این جرم بایستی موهون باشد و تنها بلند داد زدند و بیان کردن از الفاظ تند و زشت توهین حساب نمی شود.

توهین بسته بر این موضوع که معنای ناموسی داشته باشد یا خیر و یا این مورد که نسبت دادن صفات یا عمل ناشایست به شخص باشد یا نسبت دادن جرم می تواند مصداق جرم دیگری مثل جرم قذف و یا افترا باشد پس بنابر این گفته مضمون آن امکان دارد عمل را از عنوان مجرمانه توهین بیرون نمایند.

فحاشی و توهین را شاید در عرف بتوان با مسامحه هم معنی دانست اما در معنای حقوق از باب ضرورت تفسیر عرفی قوانین کیفری ضرورتاً منشاء توهین تنها فحاشی نمی باشد به طور مثال کلمه بی هویت یا بی اصل و نسب و یا بی خانواده شاید به عنوان فحش ترقی نگردد اما به عنوان توهین می باشد.

مجازات جرم توهین

همان طور که متوجه شدید در قانون مجازات اسلامی توهین دو نوع دارد که عبارتند از:

توهین ساده

توهین مشدد

به همین خاطر در دو ماده جداگانه که ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ است هر کدام از این موارد گفته شده است بنابراین ما در این جا مجازات جرم توهین را  در دو قسمت جداگانه می‌آوریم.

مجازات جرم توهین ساده

مجازات جرم توهین ساده در مورد توهین به اشخاص عادی است افرادی که سمت خاصی در جامعه ندارند ماده ۶۰۸ به این قضیه پرداخته است و بر اساس این ماده توهین به اشخاص مثل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک در صورتی که به حد قذف نباشد مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و همچنین ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی در پیش دارد.

مجازات جرم توهین مشدد

توهین مشدد معمولاً توهین به افراد حقوقی یا دارای مقامات خاصی می باشد که ماده ۶۰۹ آنها را بیان کرده است بر اساس این ماده هر فرد با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه و یا معاونین رئیس جمهور و وزرا یا حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان و یا اعضای شورای نگهبان و قضات و همچنین اعضای دیوان محاسبات و کارکنان وزارت خانه ها و دیگر موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به مجازات ۳ تا ۶ ماهه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی گرفتار می شود.

مجازات جرم توهین در فضای مجازی

مجازات جرم توهین را می توان بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای دانست سیستم‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی فیلم یا تصویر و صوت فرد دیگر را تغییر یا تحریف نمایند و آن را نشر کنند یعنی با علم به تغییر دادن و یا تحریف منتشر نمایند به طرزی که به صورت عرفی سبب هتک حیثیت وی شود به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می ‌گردد و همین طور بر اساس مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد مجازات می شود

وکیل جرائم رایانه ای در بندرعباس در این باره میگوید: لازم به ذکر است که به تهدید قادر است به دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری رجوع کند و بزه دیده در هر محلی که از توهین رایانه ای محکوم شود می‌تواند به دادگاه صلاحیت دارد همان محل رجوع کند که با توجه به محل زندگی نیز میتوان با وکیل مربوطه مانند وکیل جرائم رایانه ای در شیراز یا و وکیل جرائم رایانه ای در اصفهان  مشورت نمایید

وکیل توهین در بندر عباس
وکیل توهین در بندر عباس

روش شکایت رسیدگی به جرم توهین

نخستین مرحله شکایت بر رسیدگی کردن به جرم توهین تقدیم شکواییه توهین است که این شکواییه بایستی در دفاتر خدمات قضایی ثبت گردد و به دادسرا فرستاده شود

پس از ثبت شکایت توهین و فرستادن پرونده به شعبه دادسرا دادسرا هم با بررسی مندرجات پرونده اگر نظرش بر روی اتفاق افتادن جرم‌ توهین باشد قرار جلب به دادرسی صادر می کند و بعد از تایید کردن دادستان و ساده شدن کیفر خواست برای دادگاه فرستاده می شود.

در دادگاه یک بخش برای رسیدگی مشخص می شود و از راه سامانه ثنا به طرفین ابلاغ می گردد بعد جلسات رسیدگی دادگاه شروع می شود و قاضی پرونده توهین به دلایل شاکی مشتکی عنه  رسیدگی می نماید و اگر نظرش بر اتفاق افتادن ارتکاب جرم به وسیله متهم باشند حکم محکومیت جرم توهین را صادر می نماید لازم به ذکر است که حکم محکومیت توهین ظرف مدت زمان ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است برای دادگاه تجدید نظر به طور قطعی می باشد.

مرجع صالح جرم توهین

موقعی که فردی  سبب توهین واقع میشود می ‌تواند برای شکایت کردن به کلانتری برود و یا امکان دارد در موقع انجام این جرم با تماس به کلانتری در صحنه جرم حاضر شوند و صورت جلسه تهیه کنند در کلانتری این جلسه به منظور سازش بین طرفین تشکیل می گردد و در حالت عدم سازش پرونده برای رسیدگی کردند به دادسرا فرستاده می شود به طور واقع مرجع صلاحیت دار رسیدگی کردن به جرم توهین دادسرای محل اتفاق افتادن جرم است.