وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

مقدمه وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان :

در قانون مجازات اسلامی ، به دلیل پیشرفت تکنولوژی و افزایش جرایم رایانه ای ، قانون گذار اقدام به جرم انگاری برخی از اعمال نموده است .

در این مقاله به جرایم رایانه ای و مصادیق و مجازات آن می پردازیم .

پیش از آن که به جرایم رایانه ای بپردازیم ، لازم به ذکر است که ، عناوینی که قانون گذار برای جرایم رایانه ای در نظر گرفته است  ، در واقع بر اساس عملی است که بر روی رایانه انجام می گیرد . به طور مثال در جرم کلاهبرداری رایانه ای ، این رایانه است که فریب می خورد و نه انسان  و همچنین در جرم سرقت رایانه‌ای داده های رایانه‌ای به سرقت می رود فلذا علی رغم تشابه ای که از لحاظ عنوان جرایم با سایر جرایم  ساده دارد ، باید به این مشخصه توجه نمود .

جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی :

 • دسترسی غیر مجاز :

به موجب ماده یک  قانون جرایم رایانه‌ای ، در صورتی که شخصی به داده ها و یا سامانه های رایانه ای که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار گرفته است دسترسی یابد ، به جرم دسترسی غیر مجاز ، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان پنج میلیون تا بیست میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

 • شنود غیر مجاز :

اگر شخصی به صورت غیرمجاز ، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در سامانه های رایانه ای شنود کند ، به حبس  از شش ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی معادل ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

 • جاسوسی رایانه ای :

  وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
  وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

در صورتی که شخصی به صورت غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال و یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای ، مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های تعیین شده محکوم خواهد شد ؛

الف ) دسترسی یا تحصیل و یا شنود محتوای سری  :

حبس به مدت یک تا سه سال یا جزای نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت .

ب ) در دسترس قرار دادن داده های سری برای اشخاصی که فاقد صلاحیت هستند ؛

مجازات حبس از ۲ تا ۱۰ سال دارد .

ج ) در دسترس قرار دادن داده های سری ، برای دولت یا شرکت و گروه بیگانه یا عاملان آن ها و یا افشای داده های سری نزد آن ها ؛

مجازات حبس از ۵ تا ۱۵ سال دارد .

د ) نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه به منظور دسترسی به داده های سری ؛

مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی به میزان  یک میلیون تومان  تا چهار میلیون تومان  و یا هر دو مجازات ، دارد .

ح ) در صورتی که مامور دولتی که مسئولیت حفاظت از داده های سری را بر عهده دارد و به او آموزش های لازم ارائه شده باشد و یا آن که داده ها و یا سامانه های سری در اختیار او قرار داده شده باشد و این مامور ، بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت تدابیر امنیتی ، باعث شود که  اشخاص فاقد صلاحیت به این داده ها دسترسی پیدا کنند

به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد .

این جرم یک جرم غیر عمدی می باشد و تنها توسط ماموری که مسئولیت حفظ داده های سری را دارد ، قابل ارتکاب می باشد .

منظور از داده های سری داده هایی است که افشای آن ها ، موجب لطمه به امنیت کشور و یا منافع ملی  می شود .

جرایم جاسوسی رایانه‌ای تنها در رابطه با داده های سری محقق می شوند فلذا اگر اعمال فوق در ارتباط با داده های غیر سری انجام گیرد ، جرم جاسوسی رایانه‌ای محقق نشده است و ممکن است عمل مذکور با دیگر جرایم مطابقت داشته باشد .

جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی :

 • جعل رایانه ای ؛

برای آن که بتوانیم شخصی را  به جرم جعل رایانه ای محکوم کنیم ، وکیل جرائم رایانه ای در شیراز میگوید این شخص باید به طور غیرمجاز مرتکب  یکی از اعمال زیر شود :

۱ . تغییر و ایجاد داده های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها

۲ . تغییر داده ها و یا علائم موجود در کارت های حافظه قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا ایجاد و یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم آن ها

فلذا در جرم جعل رایانه ای یکی از اتفاقات زیر انجام می شود :

 1. ایجاد داده
 2. تغییر در داده
 3. وارد کردن داده به طور متقلبانه در داده ها

جرم استفاده از داده های  مجعول :

وکیل جعل در شیراز میگوید: به موجب ماده ۷ قانون جرایم رایانه‌ای ، قانون گذار استفاده از داده ها ، کارت ها و یا تراشه های مجعول را با وجود علم به مجهول بودن آن ها جرم نگاری کرده است .

مجازات ؛

جاعل به حبس از یک تا ۵ سال و یا جزای نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال تا صد میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و همچنین کسی که از داده های مجعول استفاده کرده باشد ، به همین مجازات فوق محکوم خواهد شد .

وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی :

الف ) حذف تخریب مختل یا غیر قابل پردازش کردن غیر مجاز داده های دیگری از سامانه های  رایانه‌ای یا مخابراتی ؛

مرتکب این عمل ، به حبس پس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود .

عنصر مادی تخریب رایانه‌ای  ، حذف ، تخریب و یا از کار انداختن می باشد .

ب ) از کار انداختن و یا مختل کردن کارکرد سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری به صورت غیرمجاز از طریق اعمالی همچون وارد کردن دست کاری کردن یا تخریب داده ها ؛

مرتکب این عمل ، از شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

پ ) ایجاد مانعیت دسترسی اشخاص مجاز به  داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی به صورت غیرمجاز با ارتکاب اعمالی همچون مخفی کردن داده ها تغییر گذر واژه و یا رمزنگاری داده ها ؛

مرتکب به  حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌ شود .

عنصر مادی اخلال در داده ها و یا سامانه های رایانه ای ، غیر قابل پردازش کردن ، مختل کردن کارکرد ، مانع دسترسی اشخاص مجاز شدن ، می باشد .

چ ) در صورتی که هر یک از سه اعمال مذکور در فوق را ، شخص به منظور به خطر انداختن ، امنیت ، آسایش و امنیت عمومی علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند ، مرتکب شود ؛ به حبس از  ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد .

سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه :

 • سرقت رایانه ای :

وکیل پایه یک در شیراز میگوید در صورتی که شخص اقدام به ربودن داده های متعلق به دیگری کند سرقت رویان های محقق شده است .

اگر عین داده های مذکور ، در دست صاحب آن بماند ، مرتکب به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .

در صورتی که عین داده های فوق ، در دست صاحب آن نماند ، مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

نکته :

در صورتی که داده ها از اختیار صاحبان خارج می شود ، به طور مثال داده ها پاک می شوند ؛  اگر شخصی که اقدام به پاک کردن آن داده ها کرده است ، این داده ها را برای خود بر نداشته باشد ، جرم تخریب رخ داده است و در صورتی که مرتکب داده ها را برای خود برداشته باشد ، جرم سرقت رایانه‌ای واقع شده است .

در قانون به چه فردی سارق میگویند؟ به چه کسانی وکیل سرقت میگویند؟ برای پاسخ به سوالات فوق میتوانید مقالات وکیل سرقت در بندرعباس، وکیل سرقت در شیراز را نیز مطالعه کنید.

 • کلاهبرداری رایانه ای :

  وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
  وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

شخصی که از سامانه های  رایانه‌ای از طریق ارتکاب اعمالی همچون وارد کردن ، تغییر،  ایجاد یا متوقف کردن داده ها و یا مختل کردن سامانه به صورت غیرمجاز ، وجه یا مال و یا منفعت ، خدمات یا امتیازات مالی برای خود و یا دیگری تحصیل کند ، به جرم کلاهبرداری رایانه ای محکوم می شود  و مجازات آن علاوه بر رد مال به مالک آن ، حبس به مدت یک تا پنج سال و یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات می باشد .

نکته :

همان طور که در گذشته بافتیم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای لزوماً باید رایانه فریب بخورد فلذا اگر انسانی فریب خورده و از طریق سامانه های رایانه ای وجهی به دیگری بدهد ، در این صورت کلاهبرداری ساده و یا به عبارت دیگر جرایم علیه اموال اتفاق افتاده است .